LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Az Autodesk Maintenance Plans, az Egyfelhasználós Subscription és a Többfelhasználós Subscription Globális Utazási Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételek

 

A következő Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek kiegészítő jelleggel szabályozzák az Ön vonatkozó Maintenance Plan követésének és/vagy Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésének vagy Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Globális Utazási Előnyeit.

1.  DEFINÍCIÓK

A következő definíciók a lentiekben meghatározott jelentéssel bírnak. A nagy kezdőbetűvel használt, de a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételekben másként nem definiált fogalmak az Ön vonatkozó Maintenance Plan  Szerződésében vagy Egyfelhasználós Subscription Szerződésében vagy Többfelhasználós Subscription Szerződésében meghatározott jelentéssel bírnak.

Kiegészítő Termék”: bármely termék vagy szoftver (kivéve egy Érintett Szoftver Jogosult Verzióját vagy bármely Kiegészítő Szolgáltatást vagy Támogatást), amelyet az Ön Maintenance Plan vagy Egyfelhasználós Subscription vagy Többfelhasználós Subscription szoftverkövetés (amelyik alkalmazandó) Előnyeként az Autodesk időről időre az Ön rendelkezésére bocsát, és amelynek további részletei az Autodesk-fiókban találhatóak meg. A Kiegészítő Termékek többek között, de nem kizárólagosan, külön Telepítést igénylő eszközöket és egyéb különálló termékeket foglalhatnak magukba, amelyek az Érintett Szoftver Jogosult  Verziójától függetlenül működnek.

Kiegészítő Szolgáltatások”: azon szolgáltatások, így különösen, de nem kizárólagosan Webszolgáltatások (kivéve egy Érintett Szoftver Jogosult verzióját vagy bármely Kiegészítő Terméket vagy Kiegészítő Támogatást), amelyeket az Autodesk időről időre az Ön rendelkezésére bocsát az Ön Maintenance Plan vagy Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetés vagy Többfelhasználós Subscription szoftverkövetés Előnyeként, és amelynek további részletei (amennyiben vannak ilyenek) az Autodesk-fiókban találhatóak meg.

Érintett Szoftver Jogosult Verziói”: az Ön által Telepített és Hozzáférhető Érintett Szoftver legutóbbi verziója és az Érintett Szoftver bármely korábbi verziója („Korábbi Verziók”), amelyekhez a Korábbi Verziók Előnyei lettek rendelkezésre bocsátva az Ön részére az Ön Maintenance Plan Szerződése vagy Egyfelhasználós Subscription Szerződése vagy Többfelhasználós Szerződése alapján (amelyik alkalmazandó).

Honos Ország”: azon ország vagy joghatóság, amely (i) amennyiben Ön természetes személy, akkor az Ön elsődleges lakóhelye; vagy (ii) amennyiben Ön egy társaság vagy egyéb más jogi személy, akkor az Ön jogi személyének bejegyzési országa. Amennyiben az Ön Honos Országa az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamelyik tagországa, akkor az Ön Egyfelhasználós Subscription Szerződése szempontjából az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás minden/bármely tagországa az Ön Honos Országának minősül.

Támogatás”: az Autodesk által általánosságban kínált program, amely alapján az Autodesk többek között technikai támogatási szolgáltatásokat nyújthat az Ön Maintenance Plan követése vagy az Egyfelhasználós Subscription vagy Többfelhasználós Subscription (amelyik alkalmazandó) Előnyeként (amelyik alkalmazandó), és amelynek további részletei az Autodesk-fiókban találhatóak meg.

Webszolgáltatások”: olyan web- vagy felhőalapú szolgáltatások, amelyekhez szükséges az internethez való csatlakozás, és egyéb, az Autodesk vagy az általa kijelölt jogi személy vagy különálló, az Autodesk vállalathoz nem kapcsolódó jogi személyek tulajdonában álló vagy általuk, illetve az ő érdekükben működtetett kiszolgálókon üzemeltetett vagy egyéb módon hozzáférhetővé tett szolgáltatások és funkciók.

2.  GLOBÁLIS UTAZÁSI ELŐNYÖK

2.1  Bármely, az alkalmazandó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződésben a Területtel kapcsolatban meghatározottak ellenére az Ön Maintenance Plan követés vagy az Egyfelhasználós Subscription Szerződésének  vagy a Többfelhasználós Subscription Szerződésének (amelyik alkalmazandó) Időtartama alatt, minden, a Honos Országban jogszerűen beszerzett Maintenance Plan követés és/vagy Egyfelhasználós Subscription és/vagy Többfelhasználós Subscription tekintetében Ön az Autodesk írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult elvégezni vagy az Ön alkalmazottai vagy Megnevezett Felhasználói (amelyik alkalmazandó) számára engedélyezni az alkalmazandó Érintett Szoftver Jogosult Verzióinak és/vagy az alkalmazandó Kiegészítő Termékeknek a Telepítését egy hordozható Számítógépre, valamint Ön jogosult Hozzáférni, vagy engedélyezheti az Ön Megnevezett Felhasználóinak a Hozzáférést ezen Érintett Szoftver Jogosult Verzióikhoz és/vagy a Kiegészítő Termékekhez a Területen kívül, a jelen kiegészítő jellegű Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételekben meghatározott követelményeknek megfelelően. Az alkalmazandó Érintett Szoftver Jogosult Verziói és/vagy az alkalmazandó Kiegészítő Termékek kizárólag az Ön Maintenance Plan követésének és/vagy Egyfelhasználós Subscription Szerződésének és/vagy a Többfelhasználós Subscription Szerződésének kikötéseivel összhangban, és kizárólag az Ön saját belső üzleti igényei céljából használhatóak fel, ahogy azt az alkalmazandó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés meghatározza. A Globális Utazási Előnyök nem érhetők el minden Érintett Szoftver Jogosult Verziói és/vagy a Kiegészítő Termékek vonatkozásában vagy az összes országban.

2.2  Az Ön Globális Utazási Előnyeire a következő feltételek vonatkoznak:

2.2.1  kivéve, ahol  a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek azt másképp szabályozzák, az összes/bármely alkalmazandó Érintett Szoftver Jogosult Verzióinak és/vagy Kiegészítő Terméknek a Telepítéséről, valamint az ahhoz való Hozzáférésről az alkalmazandó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés (ideértve, de nem kizárólagosan, minden egyesült államokbeli vagy egyéb más exportkorlátozási jogszabályt), a Korábbi Verziók Előnyeit szabályozó összes/bármely Szerződési Feltételek és/vagy a Kiegészítő Termékek Előnyeit szabályozó Szerződési Feltételek  rendelkeznek;

2.2.2  A Maintenance Plans követés és a Többfelhasználós Subscription Szoftverkövetés esetében az összes/bármely alkalmazandó Érintett Szoftver Jogosult Verzióinak és/vagy az alkalmazandó Kiegészítő Termékeknek a Telepítése és Hozzáférhetősége kizárólag azon a hordozható Számítógépen engedélyezett, amelyet Önl vagy az Ön alkalmazottai visznek magukkal, mialatt a Területen kívül tartózkodnak.

2.2.3  A Maintenance Plans követés és a Többfelhasználós Subscription Szoftverkövetés esetében tilos az összes/bármely alkalmazandó Érintett Szoftver Jogosult Verziói és/vagy az alkalmazandó Kiegészítő Termékek másolása vagy bármely más Számítógépre való áthelyezése vagy Önön vagy az Ön alkalmazottain kívül bármely egyéb személy általi Hozzáférése a Területen kívül.

2.2.4  Az Alkalmazandó Érintett Szoftver Jogosult Verzióihoz és/vagy a Kiegészítő Termékekhez kizárólag a meghatározott és a licenciát beszerző adott Felhasználó vagy Megnevezett Felhasználó rendelkezhet Hozzáféréssel a Területen kívüli tartózkodás során; és

2.2.5  amennyiben Ön jogosult a Támogatási Előnyökre az Ön  a Terület szerinti Rendelkezésre Álló Támogatási Órák (ahogy azt az Ön Maintenance Plan és/vagy Egyfelhasználós Subscription Szerződésére és/vagy Többfelhasználós Subscription Szerződésére vonatkozó Támogatási Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek meghatározzák) alkalmazandóak.