LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Autodesk Subscription Egyfelhasználós Szerződési Feltételek


Jelen szerződési feltételek a Kapcsolattartási Program Feltételei, amely az Ön Autodesk Desktop Subscription szoftverkövetésére vonatkozik („Egyfelhasználós Subscription Szerződés”).

Az „Egyfelhasználó” egyetlen egyéni felhasználóra vonatkozik, aki jogosultsággal rendelkezik a telepítésre és az előnyökre és

Fontos megjegyzés: Ez az Egyfelhasználós Subscription Szerződés az Autodesk egy számítógépre telepített szoftvertermékének előfizetéséhez kapcsolódik. Az Autodesk webszolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetéseket egy másik előfizetői szerződés határozza meg.

1. DEFINÍCIÓK

A következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak. Ha a Desktop Subscription Szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor az Ön az Egyfelhasználós Subscription Szerződésében használt, nagybetűvel jelzett definícióhoz azt a jelentést kell társítani, amelyet az adott definíciónak az Ön vonatkozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződése meghatároz.

„Autodesk”: az Autodesk, Inc. vállalatot, egy Delaware-i társaságot jelenti, kivéve ha Ön az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésre (a) Európában, Afrikában vagy a Közel-Keleten fizet elő, amely esetben az „Autodesk” az Autodesk Development Sàrl-t, míg ha a Desktop Subscription szoftverkövetést (b) Ázsiában, Óceániában vagy Ázsia csendes-óceáni térségében szerezte be, az „Autodesk” az Autodesk Asia Pte Ltd vállalatot jelenti.

„Autodesk-fiók”: a következő internetes oldalt jelenti: https://accounts.autodesk.com, vagy azt az egyéb kijelölt Autodesk internetes oldalt, ahol Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója beléphet és elérheti az Ön fiókinformációit és Előnyeit, illetve a helyébe lépő vagy egyéb, az Autodesk által az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésekhez kijelölt internetes oldalt vagy helyet.

„Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés”: azon általános, az Ön és az Autodesk, Inc., az Autodesk Development Sàrl vagy az Autodesk Asia Pte Ltd (a megfelelő társaság) között létrejött szoftverlicencia vagy licencia és szolgáltatási szerződést jelenti, amelynek rendelkezései a letöltésre vagy telepítésre, vagy egyéb módon alkalmazandók az Önnek az Autodesk által biztosított szoftver tekintetében, amelyhez az Autodesk licenciát biztosít a Telepítéshez és a Hozzáféréshez.

„Előnyök” vagy „Jogosultságok”: a szoftverkövetéshez meghatározott azon előnyöketjelentik, amelyek az Autodesk-fiókban vannak meghatározva, vagy onnan érhetők el, illetve azon keresztül állnak az Ön és az Ön Megnevezett Felhasználója rendelkezésére. Az Előnyök mértéke függ az Ön által megvásárolt Egyfelhasználós Subscription-től. Az Előnyök magukban foglalhatnak (többek között) frissítéseket, verziófrissítéseket, meghatározott típusú támogatást, képzést és egyéb szolgáltatásokat, webszolgálatásokat, valamint egyéb szoftvertermékeket. Az Előnyök eltérőek lehetnek az adott Egyfelhasználós Subscription szintjétől és típusától függően.

„Szerződéskezelő”: az az Ön által kijelölt személy, aki jogosult az Ön nevében elfogadni, illetve megkötni ezeket a szerződéses feltételeket, valamint aki jogosult kijelölni az Ön Autodesk-fiókjának Szoftverkoordinátorait és Megnevezett Felhasználóit, aki az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetéssel kapcsolatos megújítási értesítéseket, valamint az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetéssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást kapja, és amennyiben a Szerződéskezelő nem jelöl ki Szoftverkoordinátort, akkor az Előnyökkel kapcsolatosan elérhetőségi tájékoztatást is ő kapja.

„Érintett Szoftver”: az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetéséhez tartozó azon szoftverprogramot jelenti, amely szerepel az Ön megrendelés-visszaigazolásán vagy Licencia Azonosítóján (amennyiben alkalmazható). Bármely kiegészítő szoftverkód (amely magában foglalhat moduláris kiegészítéseket vagy az Érintett Szoftver kiterjesztéseit valamint gyorsjavításokat (hotfix), végrehajtható fájlokat, könyvtárakat, beépülő modulokat, javításokat vagy egyéb szoftverfunkciókat amelyek kiegészítik vagy növelik az Érintett Szoftver verzióját), amely nem igényel önálló Telepítést, és amely nem képes az Érintett Szoftver verziójától függetlenül működni (amelyhez ez a kiegészítő szoftverkód tartozik), valamint amelyet Önnek vagy az Ön Megnevezett Felhasználójának a Desktop Subscription Előnyeként tesznek elérhetővé, úgy tekintendő, hogy az Érintett Szoftver verziójának a része (amelyhez ez a kiegészítő szoftverkód tartozik), kivéve ha az Autodesk azt ettől eltérően határozza meg.

„Vevői Információs Adatlap”: azt az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésével kapcsolatos (akár írásbeli, akár elektronikus) adatlapot jelenti, amelyet (1) Ön töltött ki és nyújtott be a viszonteladó vagy az Autodesk számára, vagy (2) a viszonteladó az Ön által megadott információk alapján az Ön nevében töltött ki és nyújtott be az Autodesk részére, és amely az Egyfelhasználós Subscription megvásárlásához szükséges információkat tartalmazza.

„Hatálybalépés Időpontja”: az 5.1 pontban meghatározott időpontot jelenti.

„Belépés”: azt az azonosítási és hitelesítési folyamatot jelenti, amellyel a Megnevezett Felhasználók az Autodesk-azonosítójukat felhasználva belépnek az Autodesk-fiókba és/vagy Hozzáférnek az Előnyökhöz.

„Megnevezett Felhasználó”: Ön és az a személy, akit Ön az Autodesk-fiókján keresztül felhatalmaz arra, hogy az Előnyt Telepítse, vagy ahhoz Hozzáférjen az Autodesk speciálisan az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetéséhez nyújtott utasításainak megfelelően. Kivéve ha az Autodesk írásban felhatalmazást ad rá, minden egyes Megnevezett Felhasználót (i) azonosítani kell egyedi felhasználói azonosító útján („Autodesk-azonosító”), és (ii) egyedi személynek kell lennie, tehát a belépés nem származhat csoporttól, valamint nem lehet általános bejelentkezés.

Szoftverkoordinátor”:azt a személyt jelenti, akit Ön vagy az Ön Szerződéskezelője meghatározott Előnyök vonatkozásában kijelöl. A Szoftverkoordinátor kapja kézhez a meghatározott Előnyök elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatást, és felelős a megküldött fizikai Előnyök átvételéért, amennyiben van ilyen az adott csoport tekintetében.

„Átváltott Subscription”: egy Egyfelhasználós Subscription egy Autodesk szoftverprogramhoz, (a) amely az Érintett Szoftver Egyfelhasználós Subscriptionjének helyébe lép vagy azt lecseréli, (b) az Ön mint az Érintett Szoftver Egyfelhasználós Subscriptionjét igénylő fél számára biztosított, és (c) amelyért az Autodesk általában külön díjat számol fel, vagy kizárólag a Kapcsolati Programban részt vevő ügyfelek számára teszi elérhetővé. Hogy egy Autodesk szoftverprogram Egyfelhasználós Subscriptionje Átváltott Subscription-e, az megadható a megrendelés jóváhagyásán vagy a Licencia Azonosítójában. Hogy egy adott Autodesk szoftverprogram Egyfelhasználós Subscriptionje [Átváltott Subscription]-e, illetve hogy Ön megfelel-e az egy adott [Átváltott Subscription] megvásárlásához szükséges feltételeknek, azt az Autodesk határozza meg

„Egyfelhasználós Subscription”: azt az Autodesk által általánosan ajánlott és „Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetés” vagy „ szerződés időtartamára vonatkozó licenc” program vagy terv elnevezéseken hivatkozott Kapcsolat Programot jelenti, amelynek értelmében az Autodesk (más egyéb dolgok mellett) korlátozott szerződési időtartam licencet nyújthat (a) az Érintett Szoftver verzió(k)hoz és a társított Előnyökhöz. Az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetés ajánlatai az Előnyök különböző típusaiból állhatnak. Az Egyfelhasználós Subscription Előnyök változóak lehetnek a vonatkozó Érintett Szoftver és Terület alapján.

„Egyfelhasználós Subscription Díja”: azt a díjat jelenti, amelyet Ön az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésért fizet.

Szerződés Időtartama”: a 3.2 és az 5.1 pontban meghatározott (alap- és megújítási) időtartamot jelenti.

„Terület”: az adott Egyfelhasználós Subscription tekintetében az (a) irányadó Licencia Azonosítóban meghatározott országot, országokat illetőleg joghatóságo(ka)t, illetve (b) amennyiben nincsen Licencia Azonosító, vagy a Licencia Azonosítóban ilyen ország nem lett meghatározva, az az ország, ahol Ön az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetést megvásárolta. Amennyiben a Licencia Azonosító meghatározza, vagy ha Ön a Szoftvert az Európai Unió, vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamában szerzi be, a Terület az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás teljes területét jelenti.

„Ön”: azt a társaságot, illetve egyéb (jogi) személyt jelenti, amelynek a nevében azEgyfelhasználós Subscription meg lett vásárolva, amennyiben az Egyfelhasználós Subscription e társaság nevében lett beszerezve (például munkavállaló, független szerződéses fél vagy más meghatalmazott képviselő által); vagy amennyiben nincs ilyen társaság, az a magánszemély, aki a Desktop Subscription szoftverkövetést a saját részére beszerezte. A félreértések elkerülése végett az „Ön” kifejezés csak egy, pontosan meghatározott (jogi) személyt vagy egyént jelent, és a kifejezés nem foglalja magába e jogi személy vagy egyén leányvállalatait, kapcsolt vállalatait vagy egyéb kapcsolódó személyeket.

2. ELŐNYÖK

2.1 Előnyök.

2.1.1 A Szerződés Időtartama alatt Ön jogosult, a lenti 2.1.2 pont szerint, megkapni az Autodesk pedig köteles szolgáltatni Önnek és az Ön Megnevezett Felhasználóinak az Ön által megvásárolt szintű és típusú Egyfelhasználós Subscription tekintetében az Autodesk által megadott és elérhetővé tett Előnyöket az adott Területen.

2.1.2 Előnyök Időtartama. Néhány Előny jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződésben meghatározottakhoz képest további vagy azoktól eltérő jogosultságot is magában foglalhat.

2.1.2.1 Ezekre az Előnyökre az Autodesk szerződéses feltételei alkalmazandók („Előnyök Feltételei”). Az Előnyök Feltételei az Autodesk-fiókban vannak meghatározva, vagy onnan érhetők el.

2.1.2.2 Ön vállalja, hogy amennyiben Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója igényel, elfogad vagy felhasznál bármely Előnyt, Ön köteles betartani és Önnek biztosítania kell, hogy az Ön Megnevezett Felhasználója betartja az adott Előnyre alkalmazandó Előnyök Feltételeit, amelyeket az Autodesk időként módosíthat jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződéssel vagy az alkalmazandó Előnyök Feltételeivel összhangban (és ezek a feltételek a módosítást követően jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés részét képezik és abban hivatkozásként szerepelnek) írásbeli értesítés mellett.

2.1.2.3 Ön kijelenti, hogy elfogadja azt, hogy az Autodesk adott Előnyök használatához vagy eléréséhez további hozzájárulást kérhet ezen Előnyök Feltételeinek elfogadásához.

2.1.2.4 Ön kijelenti továbbá, hogy elfogadja és egyetért azzal, hogy ha Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója nem fogadja el és nem ért egyet az adott Előnyre alkalmazandó Előnyök Feltételeivel , akkor Ön nem jogosult az adott Előny telepítésére vagy az Elérhetőségére még akkor sem, ha az adott Előnyt az Autodesk elérhetővé tette az Ön Autodesk-fiókjában.

2.2 Az Autodesk fenntartja a jogot ahhoz, hogy bizonyos időközönként a saját döntése alapján az Ön előzetes tájékoztatása nélkül megváltoztasson bármely Előnyt, illetve új Előnyt adjon vagy távolítson el azEgyfelhasználós Subscription szoftverkövetésből. AZ AUTODESK NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ EGYFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ALATT RENDELKEZÉSRE BOCSÁT VALAMELY MEGHATÁROZOTT ELŐNYT, ÉS ÖN ELFOGADJA, HOGY NEM BIZTOS, HOGY VALAMELY MEGHATÁROZOTT ELŐNYBEN RÉSZESÜL.

2.3 Ön egyik Előnyt sem (beleértve, de nem kizárólag az Érintett Szoftverhez az Ön számára Előnyként biztosított jogokat) jogosult terjeszteni, bérbe vagy kölcsönbe adni, eladni, al-licenciába adni vagy egyéb módon átruházni vagy értékesíteni, illetve valamely Előnyt harmadik személlyel vagy vállalkozással megosztani az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Előnyök kizárólag a Megnevezett Felhasználók által Telepíthetők és/vagy Hozzáférhetők és/vagy egyéb módon használhatók, és nem oszthatók meg olyan harmadik személlyel, aki nem Felhasználó.

2.4 Megnevezett Felhasználók.

2.4.1 A Megnevezett Felhasználók az Autodesk-azonosítót használhatják a Belépéshez az Előnyök Telepítése vagy az azokhoz való Hozzáférés érdekében;

2.4.2 Valamennyi egyedi Autodesk-azonosítóhoz tartozó jogosultságok és Előnyök használatára kizárólag az Autodesk-azonosítóval azonosított Megnevezett Felhasználó jogosult, és az nem osztható meg más személlyel;

2.4.3 Ha az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetés ajánlata engedélyezi az általános Belépéseket, a 2.5.1 és 2.5.2 pont

2.4.4 A Megnevezett Felhasználó jogosult több Számítógépről az Autodesk-fiókba belépni és/vagy az Előnyöket Telepíteni és/vagy azokhoz Hozzáférni, feltéve, hogy egy időben a Megnevezett Felhasználó egyidejűleg legfeljebb három (3) Számítógépről van bejelentkezve az Autodesk-fiókba vagy fér Hozzá az Előnyökhöz;

2.4.5 Ön köteles biztosítani, hogy az Ön Megnevezett Felhasználója a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés rendelkezéseit kötelező érvényűnek tekintse, és azokat a Megnevezett Felhasználó betartsa (amelyeket az Autodesk időnként módosít az arról szóló írásbeli értesítés mellett, az itt meghatározottak szerint);

2.4.6 A Meghatározott Felhasználó licencia vagy más jogosultság alanyaként az egyik Személy helyett egy másik, új Személy jelölhető ki. Valamennyi új Megnevezett Felhasználó kijelölése az Autodesk erre vonatkozó szabályzata és eljárásai alapján lehetséges, és ezekre az Autodesk számára az ilyen új kijelölés feldolgozásához szükséges határidők vonatkoznak;

2.4.7 Jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződésben vagy a vonatkozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződésben foglaltaktól függetlenül minden az Ön és az Ön Megnevezett Felhasználója számára az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetéshez rendelkezésre bocsátott licencia „Határozott Idejű/Korlátozott Idejű/Bérbe adott Licencia” típusú Licencia, amelyet kizárólag a Megnevezett Felhasználó használhat.

2.5 Az Átváltott Subscriptionök hatályba lépése.

2.5.1 Ha az Autodesk vagy egy forgalmazó Átváltott Subscriptiont biztosít Önnek, akkor az Átváltott Subscription hatályba lépését követő 30 naptári nap után az Érintett Szoftver Egyfelhasználós Subscriptionjének Előnyei minősülnek a „Subscription eredeti előnyeinek”. Az Otthoni Felhasználás Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételekben és a Korábbi Verziók Használatának joga Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételekben foglaltak kivételével az alább megadott, a Subscription eredeti előnyeivel kapcsolatos minden jogosultság megszűnik az Átváltott Subscription hatályba lépését követő 30 naptári nap után. Az Átváltott Subscription hatályba lépését követő 30 naptári nap után az Otthoni Felhasználás Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételekben és a Korábbi Verziók Használatának joga Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételekben foglaltak kivételével (a) azonnal meg be kell szüntetnie a Subscription eredeti előnyeinek használatát, és (b) a továbbiakban nem jogosult a Subscription eredeti előnyeinek Hozzáférésére vagy más módon történő használatára. Az Autodesk kérésére beleegyezik a Subscription eredeti előnyei minden példányának, ha vannak ilyenek, az Eltávolításába és megsemmisítésbe, illetve az Autodesk vállalathoz vagy ahhoz a forgalmazóhoz való visszajuttatásába, akitől azokat vásárolta. Az Autodesk ilyen kérése esetén az Autodesk fenntartja a jogot, hogy kielégítő bizonyítékot kérjen Öntől a Subscription eredeti előnyei minden példányának Eltávolításáról, ha vannak ilyenek, vagy ha az Autodesk azt kéri, a megsemmisítéséről és az Autodesk vállalathoz vagy ahhoz a forgalmazóhoz való visszajuttatásáról, akitől azokat vásárolta.

2.5.2 A jelen Szerződés céljából az Átváltott Subscriptionök hatályba lépési dátumát az Autodesk határozza meg az Átváltott Subscriptionöknek az Autodesk rendszereibe való bevitelére vonatkozó szabályzatok szerint.

2.6 Az Autodesk fenntartja a jogot – de nem köteles – arra, hogy bármikor ellenőrizze, hogy Ön jelölt-e ki Meghatározott Felhasználót, és amennyiben az adott Meghatározott Felhasználó nem azonosítható az Autodesk ésszerű megítélése alapján megfelelő módon, úgy korlátozhatja az Előnyökhöz való hozzáférést. Továbbá Ön hozzájárul ahhoz, hogy Autodesk vállalatnak joga van az Ön, illetve az Ön Meghatározott Felhasználóinak bármely Előnnyel kapcsolatos Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése, beleértve a gépek azonosítóihoz, sorozatszámaihoz vagy egyéb információkhoz való hozzáférés (elektronikus vagy egyéb módon történő) ellenőrzéséhez. Ezen ellenőrzés részeként az Autodesk vállalatnak vagy az Autodesk meghatalmazott képviselőjének továbbá – az Ön számára tizenöt (15 )nappal korábban küldött értesítés esetén – joga van az Ön nyilvántartásait, rendszerét és berendezéseit, ide értve a gépek azonosítóit, sorozatszámait illetőleg egyéb kapcsolódó adatokat ellenőrizni, annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a valamely és az összes Előny Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése az Egyfelhasználós Subscription Szerződés, illetve a kapcsolódó Előnyök Feltételeinek megfelelően valósul meg. Továbbá Ön az ilyen ellenőrzést tizenöt (15) nappal megelőzően küldött értesítés alapján az Autodesk kérésére köteles rendelkezésre bocsátani minden olyan nyilvántartást és információt, amely ahhoz szükséges, hogy az Autodesk ellenőrizze, hogy az Ön, illetve az Ön Meghatározott Felhasználóinak bármely Előnnyel kapcsolatos Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése az EgyfelhasználósSubscription Szerződés, illetve a kapcsolódó Előnyök Feltételeinek megfelelően történt. Ön köteles mindenben együttműködni annak érdekében, hogy az ellenőrzést akadálytanul el lehessen végezni. Amennyiben az Autodesk megállapítja, hogy az Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználóinak bármely Előnnyel kapcsolatos Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése nem felel meg a Desktop Subscription Szerződésben, illetve a kapcsolódó Előnyök Feltételeiben meghatározott követelményeknek, Ön köteles azonnal megtenni azokat a lépéseket amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználóinak bármely Előnnyel kapcsolatos Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése megfeleljen azEgyfelhasználós Subscription Szerződésben, illetve a kapcsolódó Előnyök Feltételeiben meghatározott követelményeknek, és köteles megfizetni az ellenőrzés indokolt költségeit. Az ilyen költségeken felül az Autodesk fenntartja a jogot arra, hogy azEgyfelhasználós Subscription Szerződés alapján vagy egyéb módon az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb jogorvoslathoz folyamodjon.

3. VÁSÁRLÁSOK, MEGÚJÍTÁS

3.1 Vásárlások. Amennyiben Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetést vásárol, az Autodesk felhasználási utasítást biztosít Önnek arról, hogy milyen módon férhet hozzá az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetéséhez tartozó Autodesk-fiókjában rendelkezésre bocsátott információkhoz és Előnyökhöz.

3.2 Megújítások. AzEgyfelhasználós Subscription lejáratát megelőzően, amennyiben az az Autodesk vállalattól általánosan elérhető az Ön Területén, Ön jogosult a viszonteladónál vagy az Autodesk vállalatnál az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetést további időre („Megújítási Idő”) megújítani. Amennyiben Ön automatikus megújítási tervet választott, az összes automatikus megújítás Megújítási Időnek minősül. Amennyiben Ön az Autodesk vállalattal másként nem állapodik meg, ha Ön az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetését a Szerződés Időtartama alatt nem újítja meg, illetve amennyiben azt Ön lemondja, azEgyfelhasználós Subscription automatikusan megszűnik.

4. SZÁLLÍTÁS

Az Autodesk döntése alapján azok az Előnyök, amelyek magukban foglalnak szoftvereket (a) az Autodesk-fiókjából letölthetők, (b) azokat az Autodesk FCA (Incoterms 2014) szállítási feltétellel az Ön által a Vevői Információs Adatlapon megadott címre (vagy amennyiben nincs ilyen Vevői Információs Adatlap vagy az nem tartalmazza a címet, bármely olyan címre, amelyet az Autodesk ismer, vagy amelyet részére Ön vagy az Ön nevében rendelkezésre bocsátottak) kiszállítja, vagy (c) azokat az Autodesk által megbízott harmadik személy az Ön részére kiszállítja. Az Autodesk a szoftverhez tartozó Előnyök rendelkezésre állásáról és, amennyiben alkalmazandó, a szállítás módjáról értesíti Önt. Amennyiben az Autodesk végzi a kiszállítást, minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ön értesítésétől, vagy, amennyiben alkalmazandó, az Ön (fizikai) kiszállításra irányuló kérésétől számított harminc (30) napon belül teljesítse a kiszállítást. Az Autodesk azonban semmilyen felelősséget nem vállal a késedelmes szállításból vagy a nem megfelelő címre történő szállításból eredő esetleges károkért és költségekért. A fizikai kiszállítással kapcsolatosan az Ön részére további díjak lehetnek felszámítva.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

5.1 Hatálybalépés Időpontja; A Szerződés Időtartama. Az ÖnEgyfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Hatálybalépési Időpontja az a nap, amelyet az Autodesk meghatároz az Autodesk rendszerébe történő bevitelére a szabályzata szerint. Az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Megújítási Ideje a Hatálybalépés Időpontjának megfelelő évfordulón kezdődik. Az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésének alapidőtartama a Hatálybalépés Időpontjától számított egy (1) vagy három (3) hónap (másként „Negyedév”), illetve egy (1), két (2) vagy három (3) év attól függően, hogy Ön milyen időtartamra jogosult, milyen időtartamot választ, és mit vásárol meg. Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetése Megújítási Ideje az Alapidőtartam végétől vagy, az adott esettől függően, az azt közvetlenül megelőző Megújítási Időtől közvetlenül, a Hatálybalépés Időpontjának évfordulójától számított egy (1) vagy három (3) hónapra (másként „Negyedév”), illetve egy (1), két (2) vagy három (3) évre meghosszabbodik az Ön által kiválasztott és megvásárolt Megújítási Idő hosszától függően. Az Autodesk törekszik arra, hogy a Hatálybalépés Időpontjától vagy (az adott esettől függően) a Hatálybalépés Időpontja napjának évfordulójától számított 48 órán belül az Ön megújításra irányuló vásárlását megerősítse.

5.2 Megszüntetés/Felmondás. Mind az Autodesk, mind Ön jogosult a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés felmondására, amennyiben a másik fél megsérti a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés rendelkezéseit és a jogsértést a jogsértésről való írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül nem orvosolja. Ezen túlmenően az Autodesk jogosult az ÖnEgyfelhasználós Subscription szoftverkövetését és/vagy az Autodesk vállalatot a jelenEgyfelhaszálós Subscription Szerződés alapján terhelő kötelezettségeket vagy azEgyfelhasználós Subscription Szerződés alapján az Önt megillető Előnyöket felfüggeszteni vagy megszüntetni, amennyiben Ön az Autodesk vagy viszonteladója felé fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy más módon megsérti a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés rendelkezéseit vagy egyéb más, az ilyen Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetéssel kapcsolatos rendelkezést. Az Autodesk ugyancsak jogosult a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés felmondására, amennyiben Ön ellen csődeljárást, fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek, illetve amennyiben Ön a hitelezőivel egyezséget kötött. A jelenEgyfelhasználós Subscription Szerződés automatikusan, minden további értesítés, illetve Autodesk általi intézkedés nélkül megszűnik, amennyiben Ön ellen felszámolási eljárás indul, illetve amennyiben Ön a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződést vagy bármely Előnyt harmadik személy részére megkísérel átruházni az Autodesk előzetes írásbeli engedélye nélkül.

5.3 A Megszüntetés/Felmondás hatálya. A jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés megszüntetése vagy lejárata esetén az annak alapján biztosított jogok és Előnyök is megszűnnek, és Ön köteles minden, azEgyfelhasználósSubscription szoftverkövetéshez tartozó Előny használatával és/vagy az ahhoz való hozzáféréssel felhagyni, illetőleg Ön köteles azt biztosítani, hogy az Ön Megnevezett Felhasználója ettől szintén tartózkodjon. Az Autodesk fenntartja magának a jogot arra, hogy Öntől megfelelő bizonyítékot követeljen arra vonatkozóan, hogy az Előnyök egyikét sem használja, illetve azokhoz nem fér hozzá.

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA; NINCS SZAVATOSSÁG

6.1 A Felelősség korlátozása. AZ AUTODESK AZ ÖN EGYFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZOFTVERKÖVETÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELŐNYÖK BIZTOSÍTÁSÁNAK, ILLETVE KERESKEDELMI FORGALOMBA HELYEZÉSÉNEK ELMARADÁSA ESETÉRE. AZ AUTODESK SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE KAPCSÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKÉRT. AZ AUTODESK SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL (KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN) FELELŐSSÉGET ESETI, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BÜNTETŐ-KÁRTÉRÍTÉSÉRT, NYERESÉG- HASZON- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁÉRT (FÜGGETLENÜL AZ ILYEN TÍPUSÚ FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ JOGI ELMÉLETTŐL). TOVÁBBÁ AZ AUTODESK VÁLLALATNAK BÁRMELY, A JELEN EGYFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZERZŐDÉS ALAPJÁN VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE (FELELŐSSÉGE) NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A KÖVETELÉSSEL ÉRINTETTEGYFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZOFTVERKÖVETÉSÉRT AZ AUTODESK VÁLLALATNAK VAGY VISZONTELADÓJÁNAK FIZETETT VAGY FIZETENDŐ DÍJ ÖSSZEGÉT. EZEN KORLÁTOZÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS IRÁNYADÓAK, HA AZ AUTODESK VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZEGYFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION DÍJA A FENTI KOCKÁZATVÁLLALÁS-MEGOSZTÁST MEGFELELŐEN TÜKRÖZI, ÉS A JELEN SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS A FELEK KÖZTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES ELEMÉT KÉPEZI. Ezen felelősségkorlátozások bármely vonatkozó Autodesk Szoftverlicencia és Szolgáltatási Szerződésben meghatározott felelősségkorlátozás kiegészítéseként értelmezendők, és nem helyettesítik azokat.

6.2 Nincs Szavatosság. HA BÁRMELY VONATKOZÓ SZOFTVERLICENCIA ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY VALAMELY ELŐNYÖK FELTÉTELE MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG AZ AUTODESK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY JOGSZABÁLY ÁLTALI HALLGATÓLAGOS VAGY EGYÉB JOGSZABÁLYI VAGY AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKBÓL VAGY A HASZNÁLATBÓL EREDŐ SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, ILLETVE ILYET AZ EGYFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZOFTVERKÖVETÉSSEL, ILLETVE ELŐNNYEL KAPCSOLATOSAN SEM BIZTOSÍT ÖNNEK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZT, HOGY AZ AUTODESK NEM VÁLLAL SEMMILYEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓAN. AZ ELŐBBIEK NEM KORLÁTOZZÁK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY A SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAK ELLENÉRE NEM ZÁRHATÓ KI, NEM KORLÁTOZHATÓ ÉS NEM MÓDOSÍTHATÓ.

7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.1 Alkalmazandó jog és joghatóság. A jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés (a) Svájc jogszabályai szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön azEgyfelhasználós Subscription szoftverkövetést egy európai, afrikai vagy közel-keleti országban vásárolta meg, (b) Szingapúr jogszabályai szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön azEgyfelhasználós Subscription szoftverkövetést egy ázsiai, óceániai országban, vagy egy, Ázsia csendes-óceáni régiójába tartozó országban vásárolta, vagy (c) Kalifornia Állam jogszabályai (és, amilyen mértékben alkalmazandó, az Egyesült Államok jogszabályai) szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetést egy amerikai országban (ideértve a karibi térség országait) vagy bármely olyan más országban vásárolta, amely nincs meghatározva a jelen 7.1 pontban (Alkalmazandó jog és joghatóság). Ezen országok jogszabályait az adott ország nemzetközi magánjogi szabályainak figyelembe vétele nélkül kell alkalmazni. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezménye és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (Uniform Computer Information Transaction Act) szintén nem irányadó a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződésre vonatkozóan (és jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződésre való alkalmazását a felek kifejezetten kizárják). Továbbá mindkét fél beleegyezik abba, hogy bármely, a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződéssel kapcsolatosan vagy annak alapján keletkező jogvita, követelés és igény kizárólag Kalifornia Állam Fellebbviteli Bíróságának (Marin County) vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának Kalifornia Állam Északi Kerületi Bírósága, San Francisco, kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha Ön az Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetést (a) egy európai, afrikai vagy közel-keleti államban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Svájc bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, vagy (b) amennyiben egy ázsiai, óceániai, vagy egy, Ázsia csendes-óceáni régiójába tatozó országban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Szingapúr bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Az előzőek nem korlátozzák az Autodesk azon jogát, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése miatt fellépjen bármely olyan országban, amelyben a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogsértés feltehetően megvalósult.

7.2 Vis maior. Az Autodesk nem felel olyan veszteségért, kárért vagy bírságért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy vis maior esemény miatt a teljesítés késedelmes vagy hibás volt, vagy amely a szállítók késedelmére vezethető vissza, továbbá amelynek oka az Autodesk ésszerű befolyásán kívül álló külső ok.

7.3 Engedményezés tilalma; Joglemondás; Alvállalkozók. Ön nem jogosult a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés vagy bármely abból eredő jogának (függetlenül attól, hogy erre részvények, üzletrész átruházása, vagy vagyonátruházás, összefonódás, irányítás megváltozása, jogszabály alapján, vagy más módon kerülne sor) az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli engedményezésére, illetve átruházására, amely hozzájárulás megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja, amelynek hiányában minden Ön általi engedményezés, átruházás érvénytelen. Fizetésképtelenségi, csődeljárás vagy hasonló eljárás esetében a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés nem teljesítettEgyfelhasználós Subscription Szerződésnek minősül az Egyesült Államok Törvénykönyve 11. címének 365.(c)(1) szakasza alapján, és nem engedményezhető az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelynek megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja. Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk a jelenEgyfelhasználós Subscription Szerződéssel kapcsolatos bármely jogát és kötelezettségét, ideértve többek között azEgyfelhasználós Subscription Előnyeinek nyújtását engedményezze, vagy ahhoz alvállalkozót vegyen igénybe, feltéve, hogy az Autodesk marad a jelenEgyfelhasználós Subscription Szerződés szerint az Autodesk vállalatot terhelő kötelezettségek alanya. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Autodesk alvállalkozói fellépjenek a jelenEgyfelhasználós Subscription Szerződés érvényesítése érdekében, így a szerződésszegés esetén alkalmazható intézkedések során is. A jelenEgyfelhasználós Subscription Szerződésből eredő bármely jogosultságról való lemondás, szerződésszegés következményei alóli mentesítés kizárólag annak a félnek az írásbeli nyilatkozata alapján lehetséges, amely ellen a jogosultságot érvényesíteni kívánják. A (kifejezett vagy hallgatólagos) joglemondás nem értelmezhető úgy, hogy az adott fél lemondott volna jogának érvényesítéséről egy másik, eltérő, vagy időben későbbi jogsértés miatt.

7.4 Az Egyesült Államok exportkorlátozása. Ön elismeri, hogy valamennyi Előnyre az Amerikai Egyesült Államok („Egyesült Államok”) exportkorlátozási szabályai irányadóak, és Ön ezért vállalja, hogy betartja az erre vonatkozó jogszabályokat. Az Egyesült Államok exportkorlátozási szabályai értelmében ezek az Előnyök nem tölthetők le, nem exportálhatók, exportálhatók újra vagy szállíthatók a korlátozások alá eső országokba, az ilyen korlátozás hatálya alá tartozó végfelhasználók számára vagy ilyen felhasználási célra. Ön kijelenti és szavatolja, valamint vállalja, hogy sem Ön, sem a Személyzete, sem az Ön Megnevezett Felhasználója (a) nem tartózkodnak korlátozás alá eső országban, és nem állandó lakosai vagy állampolgárai korlátozás alá eső országnak; (b) nem szerepelnek az Egyesült Államok kormányának korlátozás alá eső végfelhasználókról szóló egyik listáján sem; és (c) az Egyesült Államok exportkorlátozásainak eltérő rendelkezése hiányában nem használják ezen Előnyöket olyan korlátozás alá eső célokra, mint például nukleáris, kémiai / biológiai fegyverekkel, rakétarendszerekkel vagy legénység nélküli légi járművekkel kapcsolatos tervezés, elemzés, szimuláció, becslések, tesztelés vagy egyéb jogellenes tevékenységre. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy az Egyesült Államok jogának Önre vonatkozó rendelkezései eltérőek lehetnek attól függően, hogy Ön milyen Előnyöket kapott, és ezen rendelkezések idővel változhatnak, továbbá Ön azt is tudomásul veszi, hogy az Előnyökre vonatkozó pontos korlátozások meghatározásához szükséges az Egyesült Államok Exportigazgatási Rendeleteinek és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzésével Foglalkozó Hivatala Rendeleteinek figyelembevétele.

7.5 A teljes megállapodás; Részleges érvénytelenség. A jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés rendelkezései, illetve bármely egyéb rendelkezések, amelyekre a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés hivatkozik (mint például az Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés illetve az Előnyök Feltételei) képezik a felek jelen tárgyban kötött teljes megállapodását (amely magában foglal, valamint felülír minden, jelen tárgyban kötött korábbi vagy átmeneti megállapodást, megbeszélést, kommunikációt, megállapodást, kijelentést, szavatosságvállalást, reklámot vagy egyezséget). A felek elismerik, hogy a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés megkötését követően nem hivatkozhatnak egyetlen olyan megállapodásra, megbeszélésre, kommunikációra, kijelentésre, szavatosságvállalásra, reklámra vagy egyezségre sem, amelyet a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés nem tartalmaz. Ön hozzájárul és elfogadja, hogy az Autodesk később megváltoztathatja a jelenEgyfelhasználós Subscription Szerződés vagy az Előnyök Feltételeinek rendelkezéseit, illetve azokat kiegészítheti, feltéve, hogy az Autodesk az ilyen változtatásról vagy kiegészítésről írásban tájékoztatja Önt azok hatálybalépését megelőzően. Semmisnek minősülnek az Ön nyilatkozataiban meghatározott azon kikötések, amelyek jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés, az Előnyök Feltételei vagy egyéb feltételek módosítására irányulnak, kivéve amennyiben arról az Autodesk meghatalmazott képviselőjével írásban megállapodott. A jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés bármely egyéb módosítása is csak akkor érvényes, ha arról a felek az Autodesk meghatalmazott képviselőjével írásban megállapodtak. Amennyiben a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés bármely rendelkezését a hatáskörrel rendelkező bíróság jogerős határozatában végrehajthatatlannak minősíti, annak végrehajtása a felek szándékát leginkább megközelítő módon történik, míg a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

7.6 Értesítések. Az Autodesk értesítéseit írásba foglalja, és azt elektronikus levélben, az Autodesk-fiókon, Autodesk Fiókján keresztül vagy olyan más módon kézbesíti a másik fél részére, amely az Autodesk ésszerű elgondolása szerint biztosítja a megfelelő értesítést. Ön nem jogosult az értesítések kézhezvételét elutasítani (opt out). Az Ön által küldött értesítéseket írásba kell foglalni, és a contractual.notification@autodesk.com e-mail címre kell elküldeni. Az Autodesk vállalatnak az Ön részére küldött értesítései (i) e-mailben, a Vevői Információs Adatlapon megadott e-mail címre (vagy amennyiben Vevői Információs Adatlap vagy e-mail cím nem került megadásra, bármely más, az Autodesk által ismert vagy Ön által, illetve az Ön nevében az Autodesk rendelkezésére bocsátott e-mail címre) küldött értesítés elküldésekor, (ii) az Autodesk-fiókba közzétett vagy az Autodesk által ésszerűnek ítélt más módon adott értesítések esetén az Autodesk-fiókban történő közzétételt, illetve az Autodesk által ésszerűnek ítélt módon történő elküldést követő tíz (10) munkanap elteltével lépnek hatályba. Az Ön által az Autodesk számára küldött értesítések azok az Autodesk általi kézhezvételét követően tekintendőek kézbesítettnek.

7.7 Személyhez Fűződő Jogok és adatvédelem. Ön (a saját nevében, illetve az Ön Megnevezett Felhasználói nevében) elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy Ön (és az Ön nevében eljáró harmadik személy), valamint az Ön Meghatározott Felhasználója átadhat, az Autodesk és a viszonteladói (és az Autodesk vagy a viszonteladói nevében eljáró harmadik személyek) pedig megszerezhetnek bizonyos Önnel, illetve az Ön Megnevezett Felhasználóival kapcsolatos információkat és adatokat (ideértve többek között a személyes adatokat is), továbbá átadhatnak/megszerezhetnek a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződéssel kapcsolatosan az Ön vállalkozásával összefüggő adatokat, ideértve többek között az Autodesk vállalatnak vagy a viszonteladóknak (vagy a nevükben eljáró harmadik személynek) átadott, vagy az általuk gyűjtött információt és adatot, akár a Vevői Információs Adatlapon, akár más módon gyűjtötték az Előnyökre vonatkozó megrendeléssel, regisztrációval, aktiválással, frissítéssel, továbbá ezek tekintetében a jogosultság ellenőrzésével, audittal, monitorozással, a Telepítéssel és Hozzáféréssel, valamint az Önnel valamint az Ön Megnevezett Felhasználóival való kapcsolattartással kapcsolatosan. Ön ezennel (saját maga, illetve Megnevezett Felhasználói nevében) hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk időnként esetlegesen módosított adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályzatával összhangban, ideértve az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatát is, amely szabályzat jelenleg a https://www.autodesk.com/privacy címen érhető el, ezen adatokat és információkat (ideértve többek között az esetleges személyes adatokat is) feldolgozza, használja, tárolja és feltárja. A fenti általános szabályok korlátozása nélkül, Ön (saját maga, illetve Megnevezett Felhasználói nevében) elfogadja és egyetért azzal, hogy (a) az Autodesk időnként arra kérheti Önt (és az Ön nevében eljáró harmadik személyeket), hogy kifejezetten fogadja el az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és/vagy kifejezetten járuljon hozzá információk és adatok (ideértve, többek között a személyes adatokat is) meghatározott felhasználásához; (b) az Autodesk információt és adatokat, ideértve, többek között a valamely/az összes Előny az Ön, illetve az Ön Megnevezett Felhasználói általi használatával kapcsolatos információkat továbbíthat az Autodesk leányvállalataihoz, viszonteladóihoz és más harmadik személyekhez az adott Előny nyújtásával, karbantartásával, adminisztrációjával vagy felhasználásával, vagy az adott Előnnyel kapcsolatos megállapodások végrehajtásával kapcsolatban; és (c) az Autodesk jogosult az Önnel, valamint az Ön Megnevezett Felhasználóival kapcsolatos információt, adatot más államba is továbbítani, beleértve az olyan államokat is, ahol a személyhez fűződő jogok, illetve a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint amelyet annak az államnak a joga biztosít, amelyben Ön valamint az Ön Megnevezett Felhasználói letelepedtek. Ön (a saját maga, illetve Megnevezett Felhasználói nevében) elismeri és egyetért azzal, hogy az ilyen szabályzatokat az Autodesk időnként módosíthatja, és hogy a módosítás, amely az Autodesk weboldalán való közzététellel vagy az Autodesk más írásbeli értesítésével lép hatályba, Önre valamint az Ön Megnevezett Felhasználóira nézve kötelező érvényű.

7.8 Hatályban maradó rendelkezések. A jelen szerződés 2.6, 6. és 7. pontjában foglalt rendelkezések hatályban maradnak az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésének megszűnését követően is.

7.9 Módosított Szerződési Feltételek. Az Autodesk bármikor jogosult a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés, valamint az Előnyök Feltételeinek bármely rendelkezését módosítani, amelyről az Autodesk értesíti Önt. Az értesítést az Autodesk e-mailben, az Autodesk-fiókon keresztül vagy olyan más módon kézbesíti, amelyet ésszerű értesítési formának tekint. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosításokat, Ön köteles erről az Autodesk vállalatot az Autodesk értesítésétől számított harminc (30) napon belül (a 7.6 pontban foglaltak szerint) írásban értesíteni. Amennyiben Ön ilyen értesítést küld, Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésére és az ahhoz kapcsolódó Előnyökre (amennyiben a Szerződés Időtartama végéig megfizette az összes fizetendő díjat) a meglévő Egyfelhasználós Subscription Szerződés Időtartama végéig az Ön által utoljára elfogadott (ideértve bármely elfogadottnak tekintendő) Egyfelhasználós Subscription Szerződése és az ahhoz kapcsolódó Előnyök Feltételei maradnak irányadóak. Ezen Szerződés Időtartama végével Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetése lejár, és amennyiben nem fizette meg a teljes Szerződés Időtartamára az összes fizetendő díjat, Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetése az év végével vagy azon időszak végével, ameddig még kifizette a fizetendő díjakat, megszűnik. Amennyiben Ön nem értesíti az Autodesk vállalatot, illetve új megrendelést ad fel, vagy Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetését megújítja, vagy az Ön éves vagy az egyéb Egyfelhasználós Subscription Díját (amennyiben alkalmazandó) megfizeti, az úgy tekintendő, mintha Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetése tekintetében elfogadta volna e módosításokat. A fentiekre tekintet nélkül, amennyiben az Autodesk módosítja jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződés rendelkezéseit, Ön csak abban az esetben lesz jogosult az ezek alapján nyújtandó további előnyök és szolgáltatások igénybe vételére, ha az adott módosításhoz esetlegesen kapcsolódó díjat az Autodesk vállalatnak vagy a viszonteladójának megfizette.

7.10 Nyelv. Amennyiben eltérések lennének az angol nyelvű változat és bármely fordítás között, az Egyfelhasználós Subscription Szerződés angol nyelvű változata irányadó. Amennyiben Ön azEgyfelhasználós Subscription szoftverkövetést Kanadában vásárolta, Ön hozzájárul a következőhöz: a jelen Egyfelhasználós Subscription Szerződésben részes felek megerősítik azon akaratukat, hogy a jelen Egyfelhasználsó Subscription Szerződés, valamint más, hozzá kapcsolódó Igazolás, ideértve az értesítéseket is, kizárólag angol nyelvű legyen.