Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 

Az Előfizetésre vonatkozó Előfizetés

0. Előfizetési Támogatási Definíciók.

 

A nagy kezdőbetűvel használt, de a jelen Előfizetési Támogatási Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételekben másként nem definiált fogalmak az Ön Autodesk Támogatási Szerződésében meghatározott jelentéssel bírnak.

 

„Dokumentáció”: bármely technikai követelményre vonatkozó vagy végfelhasználói dokumentáció, amelyet az Autodesk tett elérhetővé az Ön számára egy Érintett Szolgáltatáshoz vagy Érintett Szoftverhez.

 

„Kibővített Támogatási Órák”: napi 24 órás időszak a hét 5 napján a vonatkozó Munkahét során, a Munkaszüneti Napok kivételével.

 

„Iránymutatás”: az Autodesk Támogatási személyzettől vagy egyéb, az Autodesk által biztosított forrásból származó, az Érintett Szolgáltatás funkcióinak használatára vonatkozó általános tanács vagy útmutatás.

 

„Munkaszüneti Napok”: a Hétvégék kivételével azok az időszakok, amelyek Autodesk munkaszüneti napokra, valamint az adott Autodesk üzleti régióban ütemezett Autodesk rendszerleállási időszakokra esnek.

 

„Gyorsjavítás”: olyan szoftverjavítás vagy javítócsomag, amely a telepítésével részben vagy egészében úgy állítja vissza az Érintett Szoftvert, hogy az megfeleljen az irányadó Felhasználói Dokumentációnak, vagy amely egyéb módon csökkenti vagy enyhíti az Érintett Szoftver tekintetében fellépő Esemény kedvezőtlen hatását.

 

„Esemény”: az Érintett Szolgáltatással vagy az Érintett Szoftverrel kapcsolatos probléma (amelyik alkalmazandó), amely magában foglalhatja az Érintett Szoftver vagy az Érintett Szolgáltatás működésében fellépő zavart, az Érintett Szoftver vagy az Érintett Szolgáltatás teljesítményének csökkenését, illetve az Érintett Szoftver vagy az Érintett Szolgáltatás telepítésének, aktiválásának vagy regisztrálásának nehézségeit, vagy a funkciókhoz való hozzáférés problémáit.

 

„Helyi Munkaidő”: az egyes Autodesk üzleti régiók szempontjából alkalmazandó Helyi Munkaidőket az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Autodesk Üzleti Régió

Helyi Munkaidő Autodesk Üzleti Régiónként

Ázsia, Csendes-óceáni Régió

reggel 9:00-től este 17:00 óráig hétfőtől péntekig SGT (UTC+8), kivéve a Munkaszüneti Napokat

Amerikai Régió

reggel 9:00-től este 20:00 óráig hétfőtől péntekig EST/EDT (UTC -5 /UTC -4), kivéve a Munkaszüneti Napokat

EMEA Régió

reggel 9:00-től este 17:00 óráig hétfőtől péntekig CET/CEST (UTC+1/UTC+2), kivéve a Munkaszüneti Napokat

 

Megjegyzés: A bizonyos Érintett Szoftverekkel vagy Érintett Szolgáltatásokkal kapcsolatos Támogatási Igények tekintetében a vonatkozó Helyi Munkaidő lehet egy valamely régióra vagy egy adott régióba tartozó valamely országra vonatkozó Helyi Munkaidő, függetlenül attól, hogy a Támogatási Igény földrajzilag mely helyről származik.

 

„Válasz”: Az Autodesk első válasza egy Támogatási Felhasználó által bejelentett Eseményre. A Válasz jelentheti a Támogatási Kérelem beérkezésének tudomásul vételét, vagy magában foglalhat az Esemény természetével vagy alapvető okával kapcsolatos lényegi információkat is, illetve Iránymutatást az Eseményre vonatkozóan.

 

„Súlyossági Szint”: az Autodesk vállalathoz eljutott Eseményekhez a jelen Támogatási Szerződés alapján kapcsolódó meghatározás. A Súlyossági Szintek megállapítása az alábbi táblázatban meghatározott leírások alapján történik:

 

Esemény Súlyossági Szintje

Leírás

1. Súlyossági Szint – Kritikus

 

Olyan Esemény, amely az Érintett Termék vagy az Érintett Szoftver működésének teljes ellehetetlenülését vonja maga után, vagy amely esetben lehetetlen az Érintett Szolgáltatáshoz való hozzáférés, vagy az Érintett Szoftver Telepítése, valamint az ahhoz való Hozzáférés, vagy a fő funkciók használata, amelynek eredményeként a főbb tervezési adatok visszaállíthatatlanul elvesztek, vagy egy kritikus fontosságú tervezési projekt teljes mértékben megsérült/megszakadt, és amely tekintetében Megkerülés nem lehetséges.

2. Súlyossági szint – Sürgős

 

Olyan Esemény, amely egy Érintett Szolgáltatás vagy Érintett Szoftver egy főbb funkciójának súlyos meghibásodását, vagy az Érintett Szolgáltatáshoz vagy az Érintett Szoftverhez való hozzáférés, vagy bizonyos funkciók használatának lehetetlenségét vonja maga után, és amely a termelékenység hosszú távú csökkenését eredményezi. Ebben az esetben Megkerülésre lehet lehetőség. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az olyan, egyébként 1. Súlyossági Szintű Esemény, ahol Megkerülésre lehet lehetőség, 2. Súlyossági Szintű Eseménynek minősül.

3. Súlyossági Szint – Általános

 

Olyan Esemény, amelynek az Érintett Szolgáltatásra vagy az Érintett Szoftverre korlátozott vagy kisebb jelentőségű hátrányos hatása van, vagy az Érintett Szolgáltatás vagy az Érintett Szoftverhez való hozzáférés vagy bizonyos funkciók használatának lehetetlenségét vonja maga után, azonban olyan módon, amely a termelékenységet nem csökkenti jelentősen. Ebben az esetben Megkerülésre lehet lehetőség. A 3. Súlyossági Szintű Események magukban foglalják az Érintett Szolgáltatáshoz vagy az Érintett Szoftverhez kapcsolódó általános használati kérdéseket és a Felhasználói Dokumentáció kapcsán felmerülő értelmezési kérdéseket is.

 

Ön vagy az Ön valamely Támogatási Felhasználója (amelyik alkalmazható) adja meg a kezdő Súlyossági Szintet a fenti definícióknak megfelelően a Támogatási Igény benyújtásakor. Amennyiben az Autodesk ésszerű véleménye szerint a Súlyossági Szint nem megfelelően lett megállapítva, az Autodesk fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti kritériumok alapján a megfelelő Súlyossági Szintet meghatározza.

 

„Támogatási Szerződés”: a jelen Előfizetési Támogatási Előnyökre vonatkozó Feltételeket meghatározó Támogatási Szerződéses Feltételeket tartalmazó szerződés.

 

„Támogatási Kérelem”: az Esemény kapcsán az Autodesk Terméktámogatási rendszerében az Ön által telefonon vagy online benyújtott, segítségre irányuló kérelem. A Támogatási Kérelmet „Eset”-nek is hívhatják az Autodesk rendszereiben és/vagy az Autodesk technikai támogatási szakemberei.

 

„Támogatási Felhasználó”: az Ön által meghatalmazott szakképzett személy, aki jogosult az Ön nevében Támogatási Igényeket benyújtani és a Támogatási Előnyöket igénybe venni. Az egyes személyek Támogatási Felhasználóként való alkalmasságát az Autodesk az egyes Támogatási szolgáltatások, Autodesk Maintenance Plan követések vagy Autodesk Előfizetési Szerződések (amelyik alkalmazható) alá tartozó irányelvei mentén kell megvizsgálni.

 

„Hétvégék”: a hét folyamán az az időszak, amikor a vonatkozó időzónában a regionális Munkahéten az üzletek szokásosan zárva tartanak (jellemzően péntek estétől hétfő reggelig a vonatkozó időzónában).

 

„Megkerülés”: olyan technika vagy információ, amely az Eseménynek az Érintett Szolgáltatás vagy az Érintett Szoftver működésére gyakorolt kedvezőtlen hatását csökkenti, azonban nem teljesen állítja vissza az Esemény kedvezőtlen hatásait az Érintett Szolgáltatás vagy az Érintett Termék vonatkozásában.

 

„Munkahét”: az egyes Autodesk Üzleti Régiók szempontjából alkalmazandó, a lenti táblázatban meghatározott Munkahét.

 

Autodesk Üzleti Régió

Alkalmazandó Munkahét Autodesk Üzleti Régiónként

Ázsia, Csendes-óceáni Régió

Hétfőtől péntekig SGT (UTC+8), kivéve a Munkaszüneti Napokat

Amerikai Régió

Hétfőtől péntekig EST/EDT (UTC-5/UTC-4), kivéve a Munkaszüneti Napokat

EMEA Régió

Hétfőtől péntekig CET/CEST (UTC+1/UTC+2), kivéve a Munkaszüneti Napokat

 

1. Előfizetési Támogatás (Fórum Támogatás, Webes Támogatás és Telefonos Támogatás):

 

A. Gyorsított Fórumos Támogatás:

 

Bizonyos Érintett Szolgáltatások és Érintett Termékek esetében, bizonyos országokban és régiókban az Autodesk terméktámogatási szakértők ellenőrzik a termékekkel kapcsolatos fórumokat, és segítséget nyújtanak a technikai támogatási kérdésekben. Az Autodesk gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön ellenőrzött fórumon közzétett Támogatási Kérelmére két napon belül Választ nyújtson a Helyi Munkaidő alatt, feltéve, hogy Ön helyesen kapcsolta össze az Érintett Szolgáltatások fiókját az Ön fórum fiókjával.

 

B. Webes/E-mailen Keresztül Nyújtott Támogatás:

 

A Webes Támogatáshoz Ön a Felhasználóin vagy Kijelölt Felhasználóin (amelyik alkalmazható) keresztül fér hozzá az alábbi táblázatban olvasható Elérhető Támogatási Órákban, kivéve az ütemezett rendszer-karbantartási időket, amikor a Webes Támogatás esetleg ideiglenesen nem érhető el. Az Autodesk gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Válaszokat az alábbi táblában foglalt Célidőkön belül adja meg. Az Autodesk a Webes Támogatással kapcsolatos kommunikációit általában az Autodesk-fiókban jeleníti meg, és az Ön Támogatási Felhasználóját az információ megjelenítéséről e-mailben értesíti. Elképzelhető, hogy e-mail vagy telefon útján is felveszi a kapcsolatot az Ön Felhasználójával ha ez az Autodesk döntése szerint elősegíti bizonyos Események kezelését.

Az Autodesk gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Válaszokat a Webes Támogatási Kérelmekre az Esemény Súlyossági Szintje alapján az alábbi táblában foglalt megadott célidőkön belül adja meg. Webes Támogatási Kérelem bármikor benyújtható.

 

Esemény Súlyossági Szintje

Célidő a Válasz megadása tekintetében

1. Súlyossági Szint – Kritikus

A Kibővített Támogatási Órák során 2 órán belül attól számítva, hogy az Autodesk megkapta az Ön Támogatási Kérelmét

2. Súlyossági szint – Sürgős

A Kibővített Támogatási Órák során 4 órán belül attól számítva, hogy az Autodesk megkapta az Ön Támogatási Kérelmét

3. Súlyossági Szint – Általános

A Kibővített Támogatási Órák során 8 órán belül attól számítva, hogy az Autodesk megkapta az Ön Támogatási Kérelmét

 

 

C. Előfizetési Telefonos Támogatás és Támogatási Órák:

 

Ha Ön jogosult Előfizetési Támogatásra, a Támogatási Felhasználói jogosultak lesznek a Támogatási Kérelmeket az Autodesk terméktámogatási munkatársaival egyeztetett telefonhívások útján benyújtani. A Telefonos Támogatás az Ön Támogatási Felhasználói számára a Kibővített Támogatási Órákban érhető el. A Telefonos Támogatásra vonatkozó Támogatási Kérelmek bármely regionális Autodesk-ügyfélszolgálaton benyújthatóak a Támogatási Szerződés az elérhető nyelvekre vonatkozó kitételének függvényében.

 

D. Az Előfizetési Támogatás egyéb módjai:

 

A Webes és Telefonos Támogatás mellett az Autodesk időről időre az Előfizetési Támogatás egyéb módjait is elérhetővé teheti az Ön számára. Ilyen lehet például az Érintett Szoftver és az Érintett Szolgáltatások API-támogatása az Autodesk Developer Networkön keresztül, a távoli asztalos hibaelhárítás, az online csevegés (korlátozottan elérhető), valamint a hozzáférés a felügyelt technikai támogatási információs forrásanyagokhoz, a cikkeket, videókat és hasonló tartalmakat beleértve.