Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

  • United States

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů

Aktualizováno: 15.února 2017

Společnost Autodesk získala vlastní certifikaci v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí. Další informace najdete v našem Sdělení o štítu na ochranu soukromí .

Autodesk a vy

Zaměřili jsme se na vytváření nástrojů a komunit pro lidi, kteří vymýšlejí, navrhují a tvoří skvělé věci. Možná jste profesionál z oboru, student nebo třeba nadšenec do projektování, který na něčem pracuje ve svém volném čase. Možná s námi komunikujete prostřednictvím mobilního zařízení, stolního počítače nebo webového prohlížeče. Bez ohledu na to, čím jste nebo čím se zabýváte, si vážíme vašeho času a pozornosti, kterou nám věnujete. Uvědomujeme si také, že co se ochrany soukromí týče, různí lidé mají různé obavy. 

Jak pracovat s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytne informace o postupech v oblasti ochrany osobních údajů v režimu online i offline.

Naším prvořadým cílem je, abychom vám pomohli porozumět tomu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji (a co s nimi naopak neděláme). Snažili jsme se proto o co nejjasnější vysvětlení. Umožňujeme vám využít různé způsoby vyhledávání témat, která vás zajímají. V důsledku toho je možné, že se budou některé důležité body opakovat.

V tomto prohlášení označujeme své produkty, online/webové služby a aplikace (online, mobilní i desktopové) souhrnně jako „aplikace“. Občas můžeme pro lepší srozumitelnost odkazovat na něco specifického jako na „webovou stránku“, „mobilní aplikaci“ nebo „online službu“.

Čeho se toto prohlášení o ochraně osobních údajů týká (a čeho naopak ne)

Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky a aplikace, které na něj odkazují

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytne informace o postupech ochrany osobních údajů v rámci našich webových stránek a aplikací, které obsahují odkaz na toto prohlášení, nebo jej zmiňují. Informuje vás také o našich marketingových a reklamních postupech a vztahuje se i na naše postupy offline.

Když je to zapotřebí, jsou někdy v kontextu obsažené další informace

Některé z našich webových stránek a aplikací mohou zobrazovat doplňující poznámky a upozornění k ochraně osobních údajů nebo ke shromažďování dat, které sdílíme, abyste po jejich pročtení mohli činit informovaná rozhodnutí o dalších krocích, které se zrovna chystáte podniknout. V určité aplikaci můžete například vidět poznámku vysvětlující program na shromažďování dat, a také vaše volby pro případ účasti. 

Na webové stránky a aplikace, které neobsahují odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů, se vztahují jiné zásady či prohlášení o ochraně soukromí

K webovým stránkám a aplikacím ve vlastnictví společnosti Autodesk se někdy mohou vázat vlastní zásady či prohlášení o ochraně osobních údajů. Může se třeba stát, že koupíme jinou společnost, abychom rozšířili své podnikání, ale potřebujeme určitý čas na to, abychom sjednotili postupy ochrany osobních údajů této společnosti s těmi, které tu popisujeme.

Třetí strany

Za uplatňování svých vlastních zásad ochrany osobních údajů zodpovídají příslušné třetí strany. Spadají sem platformy sociálních médií nebo webové stránky jiných společností, na které odkazujeme ze svých webových stránek a aplikací. Ujistěte se, že jste si přečetli zásady ochrany osobních údajů, doplňující upozornění a nastavení veškerých navštěvovaných webových stránek nebo platforem tak, abyste jejich zásadám i svým možnostem rozuměli.

Záležitosti, jako je obsah, upravují podmínky používání, podmínky poskytování služeb a licenční smlouvy k softwaru

Webové stránky a aplikace jsou předmětem podmínek, jako jsou podmínky použití našich webových stránek, podmínky poskytování aplikací a služeb a licenční smlouvy k softwaru.  Tyto podmínky mohou pomoci zodpovědět otázky, které si možná kladete v souvislosti s důvěrnou povahou a zabezpečením návrhů a dalšího obsahu, který vytváříte, a s následky, které má sdílení a publikace tohoto obsahu.

Jak nás můžete kontaktovat

Uvědomte si následující:

V Evropě, Africe a na Blízkém východě: Za poskytované informace nese odpovědnost společnost Autodesk Development Sàrl se sídlem ve Švýcarsku.

V Asii, Oceánii a Tichomoří: Za poskytované informace nese odpovědnost společnost Autodesk Asia Pte Ltd se sídlem v Singapuru.

Pokud žijete kdekoliv jinde: Za poskytované informace nese odpovědnost společnost Autodesk, Inc. se sídlem v USA.

Máte-li nějaké otázky, obavy nebo stížnosti týkající se ochrany soukromí, můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů.

V korespondenci vždy uveďte název webové stránky či aplikace, kvůli které se na nás obracíte:

Kontaktujte nás pomocí našeho webového formuláře:

E-mailem na adresu :

privacy.questions@autodesk.com

Poštou na adresu:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A.

V záležitostech týkajících se ochrany soukromí dětí nás můžete kontaktovat také následujícím způsobem:

Telefonicky na čísle: 1-415-547-2288

E-mailem na adresu (odeberte mezery):

Pro Tinkercad: tinkercad.parents@autodesk.com
Pro linky 123D: 123DCircuits.parents@autodesk.com
Pro Project Ignite: project.ignite.parents@autodesk.com

Z důvodu vaší i naší bezpečnosti vás v okamžiku, kdy nás kontaktujete s žádostí o pomoc, můžeme před vyřešením vašeho dotazu požádat o ověření vaší totožnosti.

Údaje, které od vás získáváme a které o vás shromažďujeme

Informace o vás můžeme shromažďovat z řady různých důvodů. Pro jednodušší orientaci jsme je rozepsali do jednotlivých oddílů. V některých oddílech uvádíme odkazy na další informace, usnadňující nalezení odpovědí na vaše otázky.

Identifikace uživatele, jeho registrace, nákupy a kontakt
Doplňování dat
Nakupování
Navázání kontaktu s námi
Aktivace desktopových produktů společnosti Autodesk, konektivita a automatické aktualizace
Webové stránky a aplikace dostupné na spotřební bázi
Programy na shromažďování dat v rámci aplikací
Naše webové stránky a servery, vaše využívání prohlížečů
Reklama na našich webových stránkách a v aplikacích
Reklamní sítě
Funkce „Do not track“ a podobné mechanizmy
Stránky sociálních sítí
Moduly widget sociálních sítí a nástroje třetích stran

Identifikace uživatele, jeho registrace, nákupy a kontakt

Shromažďujeme informace, které vás identifikují, pokud si vy osobně (nebo někdo, kdo jedná vaším jménem jako správce, škola nebo rodič):

• vytvoříte ID uživatele pro přístup na naše webové stránky nebo k našim aplikacím (včetně přihlašovacích údajů do sociálních médií),
• vytvoříte profil uživatele,
• zaregistrujete produkt, nebo se zúčastníte nějaké akce.
• provádíte nákup,
• kontaktujete nás kvůli službám, podpoře, informacím nebo z jiného důvodu.

Některé informace jsou povinné, jiné informace jsou dobrovolné.

V případě našich zákazníků, kteří nakupují prostřednictvím našich distribučních partnerů nebo elektronických obchodů, získáváme údaje o vás od těchto společností tak, abychom měli přesné záznamy o aplikacích, ke kterým máte přístup.

Z důvodu vaší i naší bezpečnosti vás v okamžiku, kdy nás kontaktujete s žádostí o pomoc, můžeme před vyřešením vašeho dotazu požádat o ověření vaší totožnosti.

Doplňování dat

Abychom udrželi naše databáze v aktuálním stavu a abychom vám mohli poskytovat odpovídající obsah, prostředí a nabídky, můžeme kombinovat údaje, které jste nám poskytli, s informacemi, které jsou dostupné ve veřejných zdrojích a u důvěryhodných společností (jako jsou naši distributoři, elektronické obchody a databáze obchodních kontaktů), a to v souladu s příslušnými zákony. 

Například nám mohou takové zdroje prozradit informace o velikosti společnosti a o odvětví našich obchodních partnerů a pomáhají nám udržovat přesné informace v našich databázích. 

Nakupování

Když prostřednictvím našich webových stránek nakupujete, využíváme služeb zpracovatelů plateb a nezískáváme proto údaje týkající se kreditní karty nebo další finanční informace (jiné než potvrzení o provedení platby v určité výši). Můžeme od vás získat kontaktní údaje, které pro usnadnění příslušné transakce postoupíme zpracovateli platby. Náš elektronický obchod provozuje poskytovatel z oblasti elektronického obchodování.

Naše poskytovatele z oblasti elektronického obchodování a dodavatele plateb můžete kontaktovat způsoby, které jsou uvedené v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Digital River
BlueSnap
PayPal
Stripe

Navázání kontaktu s námi

Když se na nás obrátíte se žádostí o poskytnutí služeb, podpory nebo jiných informací, můžeme si uchovat záznam této komunikace kvůli snadnějšímu řešení záležitosti, kvůli níž jste nás kontaktovali, v souladu s pravidly uchovávání dat.

Aktivace desktopových produktů společnosti Autodesk, konektivita a automatické aktualizace

Během procesu aktivace produktu pro lokální počítač shromažďujeme informace o systému.

Některé z našich desktopových aplikací obsahují funkce, které ke svému fungování vyžadují online připojení. Během těchto procesů budeme shromažďovat systémové informace. Pokud se potřebujete přihlásit, abyste měli přístup k našemu počítačovému softwaru nebo k některým funkcím, mohou se vás týkat následující informace.

Podrobnější informace si můžete přečíst v podmínkách poskytování služeb nebo v licenčních smlouvách k softwaru, které se vztahují k vámi využívaným webovým stránkám či aplikacím.

Některé z našich desktopových aplikací obsahují funkce, které vám umožňují povolit automatické aktualizace.  Jsou-li tyto funkce povoleny:

• Můžeme získávat informace například o tom, zda byla příslušná instalace úspěšná.

• Počínaje naší řadou profesionálních produktů pro rok 2015 shromažďujeme údaje, které vás mohou identifikovat vašemu správci systému.

Více informací:

Aktivace desktopových produktů

Webové stránky a aplikace dostupné na spotřební bázi

Některé z našich webových stránek či aplikací jsou dostupné na bázi spotřeby.  To znamená, že vy (nebo firma, organizace či instituce, prostřednictvím které získáte přístup): 

• obdržíte určitým způsobem omezený přístup;

• platíte za přístup na základě míry využívání z vaší strany.

U těchto typů webových stránek a aplikací sledujeme jejich využívání z vaší strany s ohledem na objem přístupu, který vám (nebo firmě, organizaci či instituci, prostřednictvím které získáte přístup) byl poskytnut nebo který jste si zaplatili.

Další informace o sdílení s vaší společností, organizací nebo vzdělávací institucí.

Programy na shromažďování dat v rámci aplikací

• Počítačové aplikace

Některé z našich aplikací obsahují specifické programy na shromažďování dat. V závislosti na dané aplikaci nebo programu můžeme tyto údaje přiřadit k vašim osobním údajům.

K tomuto sběru dat se vám zpravidla zobrazí související poznámka s tím, že se můžete řídit dalšími pokyny, chcete-li získat více informací a dozvědět se více o svých volbách.  

Toto je seznam našich nejběžnějších programů:

Program zapojení zákazníků(Customer Involvement Program – CIP) – pro desktopové aplikace vydané před rokem 2017
Programy Autodesk Analytics
• Zákaznická hlášení chyb (Customer Error Reporting, CER)  a podobné programy

V programech Autodesk Analytics můžete svou volbu změnit tak, že v nabídce Nápověda přejdete na příkaz Předvolby, případně podle pokynů použijete jinou nabídku, otevřete dialogové okno programu a budete postupovat podle pokynů. V programech Autodesk Analytics bude vaše volba platit pro všechny počítačové produkty společnosti Autodesk, které máte nainstalované ve svém počítači.

V případě programu CER a dalších programů pro vykazování chyb se zobrazí dialog, kde budete moci zadat, jaké informace má nástroj shromažďovat, způsob jejich odesílání společnosti Autodesk a veškeré další relevantní informace o nástroji či jeho použití. Musíte vybrat možnost zasílání hlášení.

Zkušební, náhledová a předběžná (beta) vydání aplikací 

V případě zkušebních, náhledových a předběžných (beta) vydání aplikací může být vaše omezená nebo plná účast v programu analýzy v rámci dané aplikace podmínkou k získání přístupu k takovým produktům. Pročtěte si příslušné podmínky poskytování služeb, licenční smlouvu a specifická upozornění o ochraně osobních údajů a shromažďování dat u dané aplikace, kde naleznete více informací. Pokud si nepřejete se účastnit, nepoužívejte tyto produkty.

Mobilní programy Analytics

Programy Autodesk Analytics můžeme používat v našich mobilních aplikacích. Na podporu analýz některých našich mobilních aplikací můžeme využívat analytických služeb třetích stran. Více podrobností o specifické mobilní aplikaci naleznete v sekci O aplikaci (mobilní zařízení se systémy iOS a Microsoft) nebo v sekci Právní ustanovení a ochrana osobních údajů (zařízení se systémem Android). Shromažďování dat v rámci aplikace můžete odmítnout. Postupujte podle instrukcí v dané aplikaci. Pokud v upozornění o shromažďování dat v sekci O aplikaci nebo v sekci Právní ustanovení a ochrana osobních údajů není uvedeno jinak, bude se výběr kontroly nacházet v nastaveních aplikace nebo zařízení (zařízení se systémem iOS), v nabídce nastavení (zařízení se systémem Android), případně v sekci O aplikaci (zařízení se systémem Microsoft).

Pro pohodlnou referenci zde uvádíme nevyčerpávající seznam odkazů na zásady ochrany osobních údajů a instrukce, jak odmítnout shromažďování dat, u služeb, které můžeme využívat:

• Flurry

o Zásady ochrany osobních údajů: http://www.flurry.com/about-us/legal/privacy.html
o Možnost odmítnutí pro koncové uživatele: Řiďte se pokyny obdrženými prostřednictvím zprávy ve vaší mobilní aplikaci.
o Případně můžete přejít na adresu http://www.flurry.com/user-opt-out.html nebo si můžete přečíst aktuální pokyny v zásadách ochrany osobních údajů „Flurry Privacy Policy“.

• Mixpanel

o Zásady ochrany osobních údajů: https://mixpanel.com/privacy/
o Možnost odmítnutí pro koncové uživatele: Řiďte se pokyny obdrženými prostřednictvím zprávy ve vaší mobilní aplikaci.  
o Případně můžete přejít na adresu https://mixpanel.com/optout/ nebo si můžete přečíst aktuální pokyny v zásadách ochrany osobních údajů „MixPanel Privacy Policy“.

• Google Analytics (sada SDK protokolu měření)

o Zásady ochrany soukromí: www.google.com/policies/privacy 
o Možnost odmítnutí pro koncové uživatele: Řiďte se pokyny obdrženými prostřednictvím zprávy ve vaší mobilní aplikaci.  

Cloudové služby

Naše cloudové služby vyžadují, abyste se přihlásili. Kromě toho, že vám poskytneme přístup do našich systémů, sledujeme obecný přístup k našim aplikacím a cloudovým službám a jejich používání, a to například pro následující účely:

• poskytnutí přístupu k funkcím a aktivitám na našich webových stránkách a aplikacích,
• potvrzení vašeho nároku na používání konkrétních funkcí a služeb,
• poskytnutí přizpůsobeného obsahu a prostředků na základě vaší aktivity,
• vylepšení našich webů a aplikací, abychom vám mohli poskytovat lepší služby bez ohledu na to, jaké používáte zařízení,
• provádět průzkumy a analýzy, které jsou zaměřené na výkonnost našich stránek a aplikací;
• pomoci s udržováním bezpečného systému, zjišťováním podvodů a zajišťováním vaší ochrany.

V závislosti na konkrétní službě nebo funkcích takové služby můžeme sledovat její využívání pro účely fakturace nebo jiné účely vykazování (další informace).  

Naše webové stránky a servery, vaše využívání prohlížečů

V okamžiku, kdy s námi komunikujete nebo přistupujete k našim webovým stránkám a serverům prostřednictvím prohlížeče, aplikace nebo jiného klientského softwaru, naše servery automaticky shromažďují a zaznamenávají informace, které prohlížeče běžně odesílají na naše servery. Z těchto informací se dozvíme, jakým způsobem používáte naše webové stránky a aplikace.

Z vašeho prohlížeče nebo zařízení můžeme například zjistit:

• typ vašeho prohlížeče,
• jazykové nastavení,
• adresu internetového protokolu (IP)(která nám může obvykle prozradit vaši přibližnou geografickou polohu),
• typ vámi používaného zařízení nebo systému.

Váš prohlížeč nám také může zaslat například tyto informace:

• čas a datum vašeho požadavku,
• z jaké stránky jste se na náš web dostali,
• vyhledávané pojmy, které jste zadali do vyhledávače a které vás nasměrovaly na naše webové stránky, použijete-li je.

Informace shromážděné z různých zařízení nám pomáhají poskytovat služby na stabilní úrovni. Shromážděné informace lze použít pro účely odhalování, prevence a řešení podvodných aktivit, porušení vlastnictví práv, nedodržení podmínek používání, porušení zákona či jiného zneužití online služeb.

Reklama na našich webových stránkách a v aplikacích

Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat reklamy na produkty a služby jiných společností, stejně jako reklamy na naše vlastní aplikace. Shromažďujeme informace o zhlédnutí reklam za účelem vytváření sestav. Používáme přitom nástroje, jako jsou pixelové tagy (sloužící například ke zjištění celkového počtu unikátních zobrazení reklamy).

Pokud se rozhodnete kliknout na reklamní upozornění nebo zúčastnit se reklamní akce jakékoli třetí strany prostřednictvím reklamy, která se objeví na našem webu nebo v aplikaci, bude se jednat čistě o vztah mezi vámi a daným inzerentem a vaše účast se v takovém případě bude řídit podmínkami, které souvisejí s takovým reklamním upozorněním nebo inzerátem.

Zjistěte více o tom, jak sdílíme informace s třetími stranami (a jak naopak nepostupujeme).

Reklamní sítě

Můžeme pracovat s jednou nebo více reklamními sítěmi (s každou z nich jako s reklamním partnerem), které používají soubory cookie, pixelové tagy nebo jiné technologie na shromažďování informací za účelem nabídnout vám reklamy a umožnit nám sledovat výsledky.  

Mezi příklady tohoto typu informací mohou mimo jiné patřit:

• webové stránky, které navštěvujete,
• mobilní aplikace, které používáte,
• preference, které nám můžete sdělit jako poskytovateli aplikace (například jazyková nastavení),
• vaše adresa IP (pro účely vaší přibližné lokalizace),
• ID zařízení, adresa MAC a informace o prohlížeči.

Tyto informace pomáhají:

• zajišťují, aby se v aplikaci nebo na webové stránce zobrazovaly odpovídající reklamy
• vypočítají a kontrolují počet jedinečných a opakovaných zobrazení dané reklamy
• dodávat reklamy, které mají vztah k vašim zájmům;
• měřit efektivitu reklamních kampaní.

Některé technologie umožňují dočasné nahrávání reklamních upozornění na vaše mobilní zařízení a jejich následné nahrazení ve chvíli, kdy je zařízení online.

Naši reklamní partneři pro nás a stránky společnosti Autodesk i jiné stránky poskytují reklamní obsah a mohou kombinovat údaje shromážděné nebo získané od nás s informacemi, které nezávisle shromáždili z jiných webových stránek a/nebo jiných online nebo mobilních produktů a služeb týkajících se k vašich aktivit v prohlížeči v rámci jejich sítě webových stránek.

Můžete také odmítnout používání svých informací reklamními partnery, kteří jsou členy iniciativy „Network Advertising Initiative“ nebo se řídí zásadami „Digital Advertising Alliance's Self Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising“. K tomu je třeba navštívit stránky pro odhlášení (opt-out) na jejich webových stránkách. Pokud odstraníte všechny soubory cookie, použijete jiný prohlížeč nebo jiný počítač, bude potřeba odmítnutou volbu obnovit pomocí uvedeného nástroje.

Další informace o online reklamě od iniciativy NAI (National Advertising Initiative)
Informace o online reklamě od asociace Interactive Advertising Bureau
Zjistěte více o tom, jak sdílíme informace s třetími stranami (a jak naopak nepostupujeme).

Funkce „Do not track“ a podobné mechanizmy

Některé webové prohlížeče mohou webovým stránkám, s nimiž prohlížeč komunikuje, odesílat signály typu „do-not-track“ (nesledovat). Vzhledem k rozdílným způsobům implementace a aktivace této funkce ve webových prohlížečích není vždy zřejmé, zda si uživatelé přejí odesílat tyto signály, nebo zda o nich vůbec vědí.

Členové přední organizace, která stanovuje internetové standardy a která se zabývá touto záležitostí, právě rozhodují, jak (a zda vůbec) by měly webové stránky reagovat na obdržení těchto signálů. Společnost Autodesk aktuálně nepodniká v reakci na tyto signály žádná opatření. Pokud někdy dojde ke stanovení a přijetí konečné podoby příslušných standardů, svůj způsob reakce na tyto signály přehodnotíme. 

Informace o souborech cookie, webových signálech a podobných technologiích si můžete přečíst v našich Zásadách týkajících se souborů cookie.

Stránky sociálních sítí

Na mnoha platformách sociálních sítí máme své stránky, kde nás můžete navštívit a komunikovat s námi. Když navštívíte naše stránky na sociálních sítích, můžeme i zde shromažďovat informace, například když nás budete sledovat nebo použijete tlačítko „To se mi líbí“.

Seznamte se se zásadami ochrany osobních údajů a využívání dat dané sociální sítě, kterou využíváte, abyste se dozvěděli o jejích postupech zacházení s osobními informacemi a o vašich možnostech.

Moduly widget sociálních sítí a nástroje třetích stran

Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat tlačítka, nástroje nebo obsah, který odkazuje na služby jiné společnosti (například tlačítko „To se mi líbí“ společnosti Facebook na webové stránce nebo funkce mapových podkladů Google Maps v nějaké aplikaci). Prostřednictvím našich programů pro metriku a analýzy využívání aplikací můžeme shromažďovat informace o vašem využívání těchto funkcí.

Když navíc takováto tlačítka, nástroje či obsah vidíte nebo používáte, nebo když si prohlížíte naše webové stránky či aplikace, které takovéto prvky obsahují, mohou být některé informace automaticky odesílány z vašeho prohlížeče třetí straně. Více informací si přečtěte v zásadách ochrany osobních údajů takové společnosti.  

Údaje a obsah, které zveřejňujete

Některé z našich webových stránek a aplikací vám dovolují publikovat označení „To se mi líbí“, komentáře, profilové informace (včetně profilových obrázků), videa, fotografie, obrázky, návrhové soubory a jiný obsah, který může zahrnovat či asociovat osobní údaje zobrazované ostatním.

Uvědomte si následující:

Pozorně zvažujte, co publikujete

Důrazně vás žádáme, abyste byli velmi opatrní a uvážliví, když budete zvažovat sdělení svých osobních údajů prostřednictvím našich aplikací a webových stránek. Pokud budete publikovat informace, které nechcete sdílet veřejně, ujistěte se, že používáte takovou webovou stránku nebo aplikaci, která vám umožňuje kontrolovat, kdo vámi publikovanou informaci uvidí.

Publikované informace mohou být přístupné ostatním

V některých případech můžete omezit okruh osob, které si mohou prohlížet vámi publikované informace a obsah. V jiných případech mohou být takové informace a obsah dostupný registrovaným členům dané aplikace nebo webových stránek, dokonce i široké veřejnosti. Například informace publikované v rámci Area nebo Instructables budou ve výchozím nastavení veřejné a publikované pod vaším uživatelským jménem.

Vaše osobní údaje mohou být přístupné ostatním

V rámci některých našich aplikací a webových stránek může být společně s vámi publikovanou zprávou zveřejněno i vaše jméno, uživatelské jméno, profilový obrázek nebo e-mailová adresa (zejména pokud je vaším uživatelským jménem).  

Pokud se rozhodnete své osobní údaje sdělit ve veřejném příspěvku nebo při přímé komunikaci s jiným uživatelem prostřednictvím naší aplikační platformy, nebudou se na sdílené informace vztahovat omezení přístupu, bezpečnostní protokoly a další závazky, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.  

Pokud svůj účet po zveřejnění příspěvků na internetovém fóru uzavřete, mohou vaše příspěvky zůstat i nadále přístupné. Kromě toho se mohou uchovat jejich zobrazitelné kopie v dočasně uložených nebo archivovaných stránkách z našich webů, nebo pokud si koncoví uživatelé příslušné informace zkopírovali či uložili.

Viz část Sdílení informací se společnostmi, organizacemi nebo institucemi, s nimiž jste spojeni.

Profilové informace

Chceme si být jisti, že osobní údaje, které udržujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Podle platných zákonů na ochranu dat vám může být na žádost podanou k nám umožněn přístup k vlastním osobním údajům, které pro vás uchováváme, s výjimkou určitých omezených okolností (například pokud platné právní předpisy vyžadují, abychom takový přístup odepřeli).

Své profilové informace můžete podle instrukcí níže aktualizovat, opravovat nebo odstraňovat. Uvědomte si také, že potřebujeme uchovávat určité záznamy ze zákonných nebo interních obchodních důvodů, a některé vaše údaje tedy mohou v souladu s příslušnými zákony zůstávat v našich záložních systémech.

• Autodesk ID. Přihlaste se a proveďte změny ve svém profilu a údajích podle následujícího návodu. Pokud budete mít jakékoli potíže, přejděte na stránku nápovědy k přihlášení.

Kontaktní ID. Uživatelé z Japonska, kterým je přiděleno Contact ID, žádáme, aby použili japonskou přihlašovací stránku.

Webové stránky, na kterých se Autodesk ID nepoužívá. Přihlaste se na příslušnou webovou stránku nebo do aplikace a proveďte změny svého profilu a údajů podle následujícího návodu.

Aplikace určené pro děti. Viz Zásady ochrany osobních údajů dětí.

Kontaktujte nás.

oSdělte nám přesně, se kterou webovou stránkou nebo aplikací potřebujete pomoci, a zároveň uveďte svoji specifickou otázku nebo požadavek.  

o Z důvodu vaší i naší bezpečnosti vás v okamžiku, kdy nás kontaktujete s žádostí o pomoc, můžeme před vyřešením vašeho dotazu požádat o ověření vaší totožnosti.

Odstraňování obsahu, který jste publikovali

K odstranění obsahu, který jste na našich webových stránkách nebo v aplikacích sdíleli, použijte stejné webové stránky nebo aplikace, prostřednictvím kterých jste daný obsah zveřejnili, a postupujte podle instrukcí. Možnost odstranit příslušný obsah nemusí být vždy dostupná přímo prostřednictvím daného webu nebo aplikace, například v rámci diskuzního fóra.

Pokud jste byli pozváni k okomentování, zobrazení nebo úpravě obsahu pomocí našich webových stránek nebo aplikací, můžete mít možnost upravovat nebo odstraňovat své příspěvky přímo prostřednictvím daného webu nebo aplikace, avšak může se také stát, že tuto možnost kontroly bude mít uživatel, který vám zaslal pozvání.

Pokud budete chtít odstranit obsah, který sdílíte, ale zjistíte, že to nemůžete udělat přímo prostřednictvím daného webu nebo aplikace, kontaktujte nás.

Viz také část s informacemi o uchovávání, zadržování a odstraňování osobních údajů.

Rozhraní API

U některých webových stránek nebo aplikací můžeme povolit přístup k určitému obsahu, který jste zpřístupnili, a to včetně osobních údajů, prostřednictvím programového rozhraní dané aplikace (rozhraní API).  

Více informací o rozhraních API.

Zákazníkem kontrolované služby

Zákazníci společnosti Autodesk vás mohou pozvat k účasti na zákaznické webové stránce dané aplikace, jako například na službách Autodesk PLM360, Buzzsaw nebo Constructware. Tyto pozvánky má na starosti správce zákaznických stránek a požadavky na změnu či aktualizaci informací poskytnutých při registraci směrujte na něj. V SOUVISLOSTI S TĚMITO APLIKACEMI JEDNÁ SPOLEČNOST AUTODESK POUZE JAKO POSKYTOVATEL SLUŽEB PRO POTŘEBY SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ, A NENESE PROTO ODPOVĚDNOST ANI NERUČÍ ZA POUŽÍVÁNÍ ANEBO PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TAKOVÝMI ZÁKAZNÍKY.

Ukládání, uchovávání a mazání osobních údajů

Kde ukládáme osobní údaje

Osobní údaje a datové soubory, které s vámi souvisejí, ukládáme na serverech společnosti Autodesk a na serverech společností, jejichž služeb využíváme.  

Tyto údaje mohou být uloženy v USA a v jiných zemích, kde společnost Autodesk provozuje svoji činnost, a v zemích, kde jsou činní naši poskytovatelé služeb.  

Přečtěte si sekci o sdílení údajů s třetími stranami,kde naleznete více informací o postupech a požadavcích, které na naše poskytovatele služeb klademe.

Nacházíte-li se v Evropské unii, ve Švýcarsku nebo v jiném regionu, kde platí místní zákony o shromažďování a používání dat

Nacházíte-li se v Evropské unii, ve Švýcarsku nebo v jiném regionu, kde platí místní zákony o shromažďování a používání dat, souhlasíte s přenosem, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů v USA a jiných zemích, ve kterých mohou být jejich vlastní zákony na ochranu osobních údajů považovány za méně přísně než ty, které platí ve vašem regionu. Tento souhlas se dále vztahuje i na ostatní právní důvody přenosu, zpracování a ukládání vašich osobních údajů, jako je například naplnění účelu smlouvy.

Další informace o přenosu osobních údajů naleznete v části samoregulační rámce

Uchovávání dat

Osobní údaje o vás budeme uchovávat pouze po dobu, po jakou je budeme potřebovat:

• abychom dodržovali vámi zvolené možnosti;
• abychom naplnili účely popisované v tomto prohlášení o ochraně osobních ú
• tak dlouho, jak to vyžadují nebo povolují příslušné zákony a předpisy. (Některé zákony a předpisy mohou například vyžadovat, abychom uchovávali určitá transakční data.)

Naše služby se snažíme spravovat způsobem, který chrání informace před náhodným nebo úmyslným zničením. Pokud odstraníte informace, nemusíme ihned odstranit jejich zbývající kopie z našich aktivních serverů, a můžeme je rovněž uchovávat v našich záložních systémech.

Likvidace údajů

Osobní údaje, které již nejsou zapotřebí, likvidujeme bezpečným a odpovídajícím způsobem nebo z nich trvale odstraňujeme údaje umožňující identifikaci. (Například pro informace vytištěné na papíře představují odpovídající opatření k jejich likvidaci skartace nebo spálení. Pokud jsou informace uloženy v elektronické podobě, učiníme tyto informace nepoužitelnými pomocí příslušných technických prostředků.)

Doporučujeme vám seznámit se i s obsahem části Zabezpečení a integrita osobních údajů.

 

Jak využíváme osobní údaje

Usilujeme o to, abychom informace a údaje o vás používali účelnými způsoby: 

Za účely souvisejícími s webovými stránkami, aplikacemi a službami:

o ověřování oprávněnosti přístupu k našim webovým stránkám a aplikacím;
o poskytování vámi požadovaných služeb, podpory a informací,
o veškeré rozumně zdůvodnitelné související účely, například obecné administrativní funkce.

Ke komunikaci

o Zasílání potřebných obchodních sdělení, například:

• zasílání servisních balíčků k aplikacím;
• upozornění na nadcházející události, kupříkladu vypršení platnosti účtu či předplatného,
• připomínek na nutnost provedení nějaké akce, například uhrazení platby.

o Zasílání sdělení v rámci příslušné platformy, jako třeba:

 • upozornění na komentář či použití tlačítka „To se mi líbí“ u vašeho příspěvku,
 • upozornění na příspěvek sledovaného uživatele,
 • pozvánka k připojení se ke skupině nebo prohlédnutí jejího obsahu.

o Zasílání sdělení s informacemi o nás, zahrnující: 

• informační bulletiny,
• dobrovolné průzkumy,
• nové aplikace,
• speciální nabídky nebo akce.
• informace o akcích a událostech.

Obsah komunikace pro vás můžeme přizpůsobit nebo upřesnit na základě vámi používaných produktů nebo služeb v souladu s volbami vaší komunity. Můžeme vám například zasílat „tipy a triky,“ jejichž pomocí můžete efektivněji používat naše produkty a služby.  

Volby komunikace

• Pro přihlášení k odběru obchodních sdělení společnosti Autodesk nebo pro jeho odhlášení můžete použít náš webový formulář, nebo můžete postupovat podle pokynů k odhlášení odběru uvedených v našich sděleních.

• V případě webových stránek a aplikací, kde máte vytvořen uživatelský profil či panel, se přihlaste ke svému účtu a změňte své komunikační předvolby, nebo postupujte podle pokynů k odhlášení z marketingové komunikace uvedených v přijatých zprávách.

• Potřebujete-li pomoci, obraťte se na nás. Nezapomeňte, že z obchodních důvodů může být kontakt s vámi nutný. Zrušení odběru nebo odmítnutí komerčních sdělení tedy nemá na takovou obchodní komunikaci vliv.

K usnadnění obchodních prezentací nebo kontaktování

Někdy nás může společnost nebo organizace (včetně těch, se kterými máme obchodní vztahy) požádat, abychom zajistili obchodní prezentaci jednomu nebo více uživatelům služeb 123dapp.com, Instructables, Pixlr nebo podobných webových stránek a aplikací. My vás můžeme v této souvislosti kontaktovat s podrobnostmi a dotazem, zda máte o tuto věc zájem. Bez vašeho svolení nebudeme vaše kontaktní údaje s nikým sdílet.

Příslušnou prezentaci můžete odmítnout, případně nás můžete rovněž požádat, abychom vám již žádné další prezentační nabídky v budoucnu neposílali.

  • K měření, zlepšování a personalizaci

o měření a lepší pochopení způsobu využívání našich webových stránek a aplikací za účelem jejich dalšího zlepšování,
o individuální přizpůsobení našich webových stránek, aplikací i marketingu vašim potřebám a zájmům.

  •  K licencování a zajišťování bezpečnosti

o omezování softwarového pirátství a podvodů,
o zajišťování souladu využívání našich aplikací a webových stránek s příslušnými podmínkami a zákony, ochrana našich zákazníků a koncových uživatelů.

  •  K usnadnění vašeho informovaného rozhodování 

o požadování vašeho souhlasu v příslušném kontextu (například svolení týkající se marketingu nebo souhlas s přístupem k určitým informacím na vašem mobilním zařízení),
o dle vysvětlení v jakémkoli doplňujícím upozornění k webovým stránkám a aplikacím, týkajícím se ochrany osobních údajů či shromažďování dat.

  • Ke sdílení

o informace sdílíme v rámci naší rodiny společností, se třetími stranami a s vaší společností, organizací nebo vzdělávací institucí podle níže uvedeného popisu

Sdílení údajů uvnitř rodiny společností Autodesk

Vaše osobní údaje smíme sdílet v rámci společnosti Autodesk nebo kterékoli z našich dceřiných společností po celém světě, a to za těmito účely:

• zpracování nebo ukládání dat
• poskytování přístupu k našim webovým stránkám a aplikacím,
• rozhodování o webových stránkách, aplikacích, komunikaci a sděleních;
• pro jiné účely popisované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Společnost Autodesk, Inc. je odpovědná za správu společně využívaných osobních informací. My i naše dceřiné společnosti souhlasíme s uplatňováním takových zásad a postupů, které pomohou chránit vaše osobní údaje.

Sdílení údajů se třetími stranami

Za určitých okolností můžeme sdílet informace o vás se třetími stranami.

Pokud se sdílením souhlasíte

Osobní údaje spotřebitelů nesdílíme s třetími stranami, aby je tyto mohly využívat k vlastním marketingovým účelům, ledaže spotřebitel s tímto sdílením vyjádří svůj souhlas.  

Poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje smíme sdílet se společnostmi, smluvními partnery a agenturami, které nám pomáhají provozovat naši činnost. (Pokud se nacházíte v Evropě, znáte možná tento typ firem pod označením „zpracovatelé dat“.) Tyto společnosti, smluvní partneři a agentury nám poskytují služby, jako jsou třeba

• naplňování objednávek,
• rozesílání e-mailových zpráv naším jménem,
• poskytování zákaznické podpory,
• ukládání a analýza dat;
• zpracování plateb.

Od těchto společností, smluvních partnerů a agentur vyžadujeme souhlas s využíváním přiměřeného zabezpečení k ochraně vašich osobních údajů. Budou mít přístup k některým vašim osobním údajům – s omezením na ty informace, které jsou nutné pro to, aby nám mohli poskytovat dané služby. Nemají dovoleno využívat osobní údaje, které od nás obdrží, ke svým vlastním účelům.

Naši distribuční partneři

Jste-li firemním zákazníkem, můžeme vaše osobní údaje sdílet s distribučními partnery a prodejci pro provozní účely, jako je naplňování objednávek a potvrzování informací o tom, ke kterým aplikacím máte přístup.

Naši distribuční partneři vám mohou na základě vašeho vzájemného vztahu zasílat marketingová sdělení.

V zájmu zajištění souladu s právními postupy a řešení obav týkajících se bezpečnosti

Osobní informace sdělujeme v těchto případech:

o je-li po nás požadováno, abychom poskytli informace podle příslušných zákonů, předvolání, rozhodnutí soudu nebo jiných zákonných postupů a procesů;

o Pokud zveřejníme informace v dobré víře, že to je nezbytné k prevenci podvodů či v reakci na ně, k obraně našich webových stránek a aplikací před útoky, nebo k ochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti Autodesk, našich zákazníků a uživatelů nebo veřejnosti.

Prodej některé části nebo celého našeho podnikání

Pokud proběhne fúze s jinou společností nebo rozhodneme-li se prodat či reorganizovat některou část firmy nebo celou svou obchodní činnost, majetek či akcie (včetně situace, kdy vyhlásíme úpadek nebo se staneme součástí podobného řízení), můžeme sdílet osobní informace. Uznáváte, že se takové přesuny mohou přihodit a že jakýkoli dotyčný nabyvatel části našich obchodních aktivit, majetku nebo akcií smí dále využívat vaše údaje, tak jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Souhrnné informace

Smíme sdílet nebo publikovat souhrnné informace a další údaje, které vás neidentifikují, jako jsou statistiky o počtu návštěvníků našich webových stránek nebo o tom, jak zákazníci a koncoví uživatelé využívají naše aplikace.

Seznamte se prosím také s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.

Programová rozhraní aplikací (API)

K určitému obsahu publikovanému prostřednictvím webových stránek nebo aplikací, včetně osobních údajů, můžeme povolit přístup také prostřednictvím programového rozhraní aplikací (rozhraní API).  

Přístup přes rozhraní API bude zmíněn v příslušných podmínkách používání služby. Na způsoby, jakými mohou vývojáři třetích stran nakládat s vašimi údaji, se vztahují příslušná omezení. Odkazy na platnou smlouvu vývojáře aplikací jsou dostupné přes příslušné podmínky poskytování služeb. Níže jsou uvedeny informace o vašich možnostech.

Přístup k veřejně dostupným informacím prostřednictvím aplikací třetích stran

Na některých webových stránkách a v některých aplikacích může být obsah, který publikujete, veřejný a není možné ho označit jako neveřejný nebo privátní. Zkontrolujte si možnosti publikování v dané aplikaci nebo webové stránce, kterou používáte.

Pokud lze obsah označit jako soukromý nebo neveřejný, a označíte jej tak, nebudou mít vývojáři třetích stran prostřednictvím rozhraní API, které umožňuje přístup k veřejným informacím, přístup k následujícím údajům:

• obsah (včetně titulu a veřejných komentářů, které k obsahu poskytnete);
• jméno (nebo přezdívka) spojená s vaším účtem;
• profilový obrázek s vámi spojený;
• profilová adresa URL (která může obsahovat ID uživatele) k účtu.

Je-li váš obsah „veřejný“, ale vy nechcete, aby měli vývojáři přístup k vašemu skutečnému jménu nebo profilovému obrázku (například je-li to vaše skutečná fotografie), použijte přezdívku nebo pseudonym a profilový obrázek, který vás nezobrazuje.

Ověřený přístup prostřednictvím aplikací

K řízení interakce s našimi webovými stránkami nebo aplikacemi si můžete vybrat nějakou aplikaci třetí strany. Aplikace třetích stran mohou například chtít provést následující typy aktivit:

• Spravovat a řídit vztahy: řídit uživatelské vztahy za vás, například sledovat, rušit sledování, blokovat, rušit blokování lidí a schvalovat osoby, které chtějí sledovat vás na našich webových stránkách nebo v aplikacích;
• Spravovat a řídit obsah: publikovat a odstraňovat obsah za vás;
• Spravovat a řídit označení „To se mi líbí“: spravovat a řídit za vás označení „To se mi líbí“ a podobné akce; a
• Spravovat a řídit komentáře: spravovat a publikovat komentáře za vás.

Požadujeme, aby vývojáři aplikací vysvětlili, jaké akce potřebují provádět a k jakým informacím (včetně osobních údajů) potřebují přístup, aby mohli takové akce provádět, a aby k tomu získali váš souhlas. Navíc požadujeme, aby vývojáři poskytovali odkaz na vysvětlení jejich postupů ochrany osobních údajů.

Záleží potom na vás, zda povolíte nebo nepovolíte aplikacím těchto třetích stran přístup.

Omezení na přístup prostřednictvím aplikací třetích stran

V obou případech popisovaných výše nemají vývojáři aplikací třetích stran bez vašeho souhlasu povoleno přistupovat k vašim osobním údajům, aby je používali k marketingovým nebo reklamním účelům, a mají i další omezení v souvislosti s využíváním vašich osobních údajů, která jsou zakotvena v příslušné smlouvě vývojáře aplikací.

Sdílení informací se společnostmi, organizacemi nebo institucemi, s nimiž jste spojeni

Informace o využití / informování o spotřebě

Společnost, organizace nebo instituce, jejímž prostřednictvím přistupujete k našim webovým stránkám a aplikacím, s námi může mít smlouvu o získávání specifických informací o využití (například vykazování využívání pro účely fakturace), podléhající zákonům na ochranu osobních údajů.

Tyto informace o využívání lze vykazovat v souhrnné formě nebo různými způsoby, včetně míry individuálního využívání, v závislosti na naší dohodě s vámi či firmou, organizací nebo institucí, prostřednictvím níž získáte přístup – podle toho, co platí.

Podrobnější informace si můžete přečíst v podmínkách poskytování služeb nebo v licenční smlouvě k softwaru, která se vztahuje k vámi využívaným aplikacím, nebo je můžete získat na požádání u vašeho administrátora licencí či smluv.

Nástroje a funkce pro spolupráci

Naše aplikace mohou zahrnovat nástroje pro spolupráci, které ostatním v naší společnosti, organizaci, instituci nebo mimo ni umožní prohlížet, sdílet a přidávat komentáře k projektu, na kterém pracujete (včetně modelů, návrhů nebo dalších informací). Pokud jste například zveřejnili informace nebo komentáře, budou spojené s vaším uživatelským jménem.

Nástroje správce

o Automatické aktualizace

Shromažďujeme informace umožňující vaši identifikaci ze strany správce vašeho systému v souvislosti s procesem automatických aktualizací, abychom příslušnému správci pomohli určit potřebné aktualizace.  

Správce vašeho systému může aktivovat nastavení, které mu umožňuje prohlížet identifikující informace. Informace, které se shromažďují a které lze takto zobrazit, zahrnují:

• vaše firemní uživatelské jméno,
• název či popis vašeho počítače (například „Evin desktop“).

o Podpora FERPA

Můžeme poskytnout přístup k informacím vzdělávací instituci, se kterou jste spojeni, případně vašemu nadřazenému či právnímu zástupci, abychom škole pomohli vyhovět závazkům asociace FERPA.

o Dodržování podmínek COPPA

Informace o přístupu rodiče / právního zástupce k informacím dětí si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů dětí.

Zabezpečení a integrita osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo prozrazením používáme kombinaci procesních, technologických a fyzických zabezpečovacích prvků. Při přenosu citlivých osobních údajů přes Internet používáme šifrovací technologii Transfer Layer Security (TLS) nebo podobnou technologii. Dále platí, že přístup k osobním údajům je omezen jen na ty zaměstnance, dodavatele a zástupce společnosti Autodesk, kteří je potřebují mít k dispozici při plnění jim přidělených úkolů a k vývoji nebo zkvalitňování našich produktů či služeb. Avšak i přes naše úsilí není žádné bezpečnostní opatření 100% jisté a my nemůžeme bezezbytku zajistit nebo zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času můžeme znění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat. V části „poslední aktualizace“ v úvodní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů zkontrolujte, kdy bylo prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno.  

Pokud se rozhodneme provést v našem prohlášení o ochraně osobních údajů s účinností do budoucna změny, budeme vás a ostatní uživatele informovat oznámením na stránkách www.autodesk.com a/nebo zasláním upozornění na e-mailovou adresu, kterou u nás máte zaregistrovánu (pokud existuje). Můžeme vás také upozornit prostřednictvím našich aplikací a na našich dalších webových stránkách. Je vhodné pravidelně sledovat stránky www.autodesk.com, naše další webové stránky a toto prohlášení o ochraně osobních údajů kvůli aktualizacím. Vaše pokračující využívání našich aplikací a webových stránek vyjadřuje váš souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pro změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, které by mohly být podstatně méně restriktivní v oblasti našeho používání nebo zveřejňování osobních údajů, které jste nám poskytli, vždy před jejich implementací získáme váš souhlas. Pokud byste měli nějaké otázky, obraťte se na nás.

Zásady ochrany osobních údajů dětí

Některé z našich webů, produktů a služeb (dále jen „aplikace“) nebo funkcí aplikací představují aplikace „všeobecného zájmu“ určené pro starší uživatele. V souvislosti s těmito webovými stránkami, aplikacemi či funkcemi nesbíráme od dětí vědomě žádné osobní údaje.  

Ostatní aplikace jsou vhodné pro používání dětmi, a v takovém případě se na ně vztahují Zásady ochrany osobních údajů dětí. Tam, kde nastane konflikt mezi touto Zásadou ochrany osobních údajů dětí a ostatními oddíly našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou pro nakládání s osobními údaji dětí rozhodující pravidla uvedená v Prohlášení o zásadě ochrany osobních údajů dětí.

Naše Zásady ochrany osobních údajů dětí vysvětlují:

• naše postupy při shromažďování údajů,
• způsob, jakým můžeme zveřejňovat osobní údaje,
• naše postupy v oblasti rodičovského souhlasu, a to

v souladu s americkým zákonem o ochraně osobních údajů nezletilých online (Children’s Online Privacy Protection Act, „COPPA“).  

Zákon COPPA se vztahuje na informace poskytované online dětmi mladšími 13 let (dále jen „dítě“ nebo „děti“). Další informace o zákoně COPPA a obecné tipy ohledně ochrany osobních údajů nezletilých online naleznete na stránkách OnGuard Online.

Dále uvádíme některé rychlé odkazy, které vám pomohou s vyhledáváním informací:

Jaké informace získáváme od dětí, jak je využíváme a kdy a jak komunikujeme s rodiči

o Registrace
o Ověřitelný souhlas rodičů
o Specifické aktivity

Kdy mají třetí strany přístup k informacím získaným od dětí
Volitelné možnosti a kontrolní mechanismy rodičů

Jaké informace získáváme od dětí, jak je využíváme a kdy a jak komunikujeme s rodiči

Toto jsou způsoby, jakými můžeme shromažďovat osobní údaje, a také kdy a jak poskytneme rodičům příslušné upozornění nebo si vyžádáme jejich souhlas. Pokud zjistíme, že jsme informace od dítěte získali způsobem, který neodpovídá požadavkům zákona COPPA, příslušná data buď smažeme, nebo požádáme rodiče dítěte o souhlas se shromažďováním informací.

V souladu s požadavky zákona COPPA postupujeme v případě použití kontroly věku a zjištění uživatele mladšího 12 let následovně:

• před shromažďováním jakýchkoli osobních údajů od dítěte si vyžádat e-mailovou adresu jeho rodiče či opatrovníka, nebo
• poskytneme dítěti zážitek, který je přiměřený jeho věku a odpovídá požadavkům zákona COPPA nebo
• nepovolíme dítěti přístup k takovým sekcím či funkcím stránek nebo aplikace, které jsou určené uživatelům s obecnými zájmy (ve věku 13 a více let).

Registrace

V případě, že je aplikace vhodná i pro děti, mohou se tyto zaregistrovat prostřednictvím naší webové stránky nebo příslušné aplikace a získat tak možnost (mimo jiné): 

• prohlížet, ovlivňovat a stahovat obsah; 
• využívat tutoriály a vytvářet, upravovat a importovat obsah; 
• vyjadřovat oblibu („To se mi líbí“) nebo sledovat ostatní autory a jejich obsah;
• komentovat obsah zveřejněný ostatními; 
• odeslat fotografii; 
• účastnit se soutěží; 
• zobrazení v oznámeních žádosti,
• vytvoření „seznamů přání“ s položkami, které je zajímají (jako jsou robotické sady)

Při registraci si od dítěte můžeme z bezpečnostních důvodů a rovněž proto, abychom mohli zasílat oznámení rodičům, vyžádat určité osobní údaje, které zahrnují:

• e-mailovou adresu rodiče či opatrovníka;
• křestní jméno dítěte
• uživatelské jméno a heslo dítěte k jeho účtu či členství.

Dítě také můžeme požádat, aby za účelem ověření věku uvedlo datum narození. 

Uživatelským jménem dítěte může být:

• náhodná kombinace slov, kterou navrhnou naše systémy, nebo
• dítě může samo zvolit své uživatelské jméno a doporučujeme, aby děti ve svých uživatelských jménech neprozrazovaly osobní údaje.

Pokud se dítě rozhodne, že s námi nebude sdílet své osobní údaje (tj. e-mailovou adresu rodiče nebo opatrovníka za účelem poskytnutí souhlasu), omezí se tím jeho přístup k vytvoření účtu a některým funkcím.  

Od dětí nebudeme požadovat více informací, než je v přiměřené míře potřebné k účasti na online aktivitě.

Informace rovněž budeme uchovávat v souladu s našimi postupy pro uchovávání – to je:

• abychom dodržovali vámi zvolené možnosti;
• abychom naplňovali účely popisované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, například:

o pouze tak dlouho, jak je v přiměřené míře potřebné ke splnění požadavků příslušné aktivity nebo k tomu, aby se jí dítě mohlo dále účastnit;
o k zajištění bezpečnosti našich uživatelů a služeb.

• v souladu s požadavky nebo oprávněními plynoucími z příslušných zákonů a předpisů.

Ověřitelný souhlas rodičů

V závislosti na dané webové stránce či aplikaci můžeme vyžadovat různé druhy rodičovského souhlasu. V každém případě při vyžadování souhlasu uvedeme poznámku o konkrétních aktivitách, které jsou dítěti prostřednictvím webové stránky nebo aplikace dostupné.

Rodičovský souhlas

Vzhledem k tomu, že naše webové stránky a aplikace zahrnují aktivity umožňující dětem vytvářet, sdílet a zveřejňovat obsah, vyžadujeme k udělení plného členství následující rodičovský souhlas „vysoké úrovně“:

• vyžádáním si platební karty či jiného způsobu platby za účelem ověření (zahrnující nominální poplatek); nebo
• vyžádáním si podepsaného formuláře informovaného souhlasu zaslaného poštou nebo e-mailem s přílohou.

Požadujeme, aby si i rodič založil vlastní účet a mohl si tak prohlížet a ovlivňovat účet svého dítěte. Další informace viz odstavec Volitelné možnosti a kontrolní mechanismy rodičů.

Po udělení souhlasu vysoké úrovně můžeme rodičům poskytnout možnost, aby při budoucí komunikaci s námi potvrdili svou totožnost osobním identifikačním číslem či heslem.

Souhlas učitele v zastoupení rodiče

V souvislosti se školními aktivitami umožňuje zákon COPPA, aby souhlas se získáváním osobních údajů od dětí udělovali učitelé a představitelé školy místo jejich rodičů. Školy by o těchto aktivitách měly vždy uvědomit rodiče. 

V některých případech můžeme po školách požadovat udělení souhlasu přímo od rodiče (namísto souhlasu školy v zastoupení rodičů nebo kromě tohoto souhlasu), aby nedošlo k uzavření účtu a dítě tak mohlo pokračovat v používání webových stránek či aplikace i mimo školu.

Další informace o právech rodičů v souvislosti se vzděláváním dětí dle amerického zákona o ochraně práv a soukromí rodiny v oblasti vzdělávání (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) naleznete v části FERPA níže.

Specifické aktivity

Obsah vytvořený dítětem

Určité aktivity na našich webových stránkách a v aplikacích dětem umožňují vytvářet obsah, manipulovat s ním a ukládat jej. Některé z těchto aktivit po dětech nevyžadují žádné osobní informace a nemusí být proto potřebné zasílat rodičům příslušné upozornění nebo si vyžádat jejich souhlas.

Umožňuje-li nějaká aktivita dítěti vkládat do jím vytvářeného obsahu osobní informace, budeme požadovat rodičovský souhlas „vysoké úrovně“

Mezi příklady dětmi vytvářeného obsahu, který může obsahovat osobní údaje, patří

• otevřená textová pole;
• kresby umožňující zadávání textu nebo ručně psaných sdělení;
• nahraný obsah zahrnující text, modely nebo obrázky. 

Mimo shromažďování obsahu zahrnujícího osobní údaje budeme rodičovský souhlas „vyšší úrovně“ také požadovat předtím, než dítěti umožníme sdílet obsah veřejně.  

Ctíme žádosti nezletilých o odstranění jimi zveřejněného obsahu na našich webových stánkách a v našich aplikacích, pokud nám uchování takového obsahu nenařizuje zákon. Další informace najdete v části o odstraňování zveřejněného obsahu.  

Fóra a komentáře

Některé aktivity určené dětem umožňují uživatelům komunikovat přímo s jinými uživateli prostřednictvím fór nebo komentářů. Než dítěti umožníme přístup k takovýmto funkcím, vyžádáme si rodičovský souhlas „vysoké úrovně“.

Dětem, které na našich webových stránkách a v našich aplikacích používají tyto interaktivní funkce, důrazně doporučujeme, aby o sobě nikdy nesdělovaly žádné osobní informace třetí straně a nepokoušely se obcházet žádné moderační funkce. 

Dále doporučujeme, aby rodiče bedlivě dohlíželi na své děti, které se účastní online aktivit.

Soutěže 

Ve všech našich soutěžích budeme vyžadovat pouze informace, které jsou nezbytné k umožnění účasti dítěte, například uživatelské jméno a e-mailovou adresu rodiče (za účelem uvědomění rodiče, pokud to vyžaduje zákon). Podrobnější osobní údaje si od rodiče vyžádáme jen kvůli předání ceny, jestliže dítě vyhraje v dané soutěži.

Kontakt s dítětem prostřednictvím e-mailu

V některých našich aplikacích můžeme shromažďovat online kontaktní informace, jako je e-mailová adresa, abychom mohli komunikovat s dítětem, které má konkrétní požadavek na oddělení zákaznických služeb. Dítě nám například může napsat e-mail s žádostí o pomoc při používání návrhářského nástroje, pokud s ním má potíže. Nebo se dítě může chtít přihlásit k odběru měsíčního oběžníku. Žádosti o komunikaci budeme zpracovávat následovně.

Jednorázová komunikace

Ihned poté, co odpovíme na otázku nebo žádost dítěte, tyto informace odstraníme my nebo náš poskytovatel služeb.

Opakovaná komunikace

V případě činnosti nebo služby, v rámci které potřebujeme s dítětem komunikovat více než jednou, pokud jsme neobdrželi současně ještě souhlas rodiče:

o Pokud shromáždíme kontaktní informace dítěte za účelem pokračující komunikace (například v případě oběžníku), vyžádáme si také e-mailovou adresu rodiče (pokud jsme dosud neobdrželi ověřitelný kontakt na rodiče), abychom jej mohli informovat o sběru a použití údajů týkajících se dítěte, a také proto, abychom rodiči poskytli možnost zabránit dalšímu kontaktu s dítětem.

• Pokud je dítě zapojeno do více průběžných komunikací, může rodič odstupovat od jednotlivých komunikací zvlášť.

Perzistentní identifikátory

Při vzájemné interakci s dětmi se mohou automaticky shromažďovat určité informace, které se využívají jak k tomu, aby byly naše webové stránky pro děti zajímavější a užitečnější, tak i k různým účelům souvisejícím s naší obchodní činností.  

Mezi tyto informace patří například:

• typ operačního systému;
• IP adresa nebo identifikátor mobilního zařízení dítěte;
• použitý internetový prohlížeč;
• četnost, s níž dítě navštěvuje různé části našich stránek nebo aplikací;
• informace ohledně poskytovatele online nebo mobilních služeb.

Tyto informace se získávají pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixelové tagy, webové majáky a další jedinečné identifikátory. Tyto informace může shromažďovat společnost Autodesk nebo třetí strana. Seznamte se s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie, které obsahují další podrobnosti.

Tato data se využívají především k interním účelům a umožňují: 

• poskytovat dětem přístup k funkcím a aktivitám na našich webových stránkách a aplikacích;
• přizpůsobovat obsah a zdokonalovat naše stránky i aplikace;
• provádět průzkumy a analýzy, které jsou zaměřené na výkonnost našich stránek a aplikací;
• generovat souhrnné a identifikačních prvků prosté sestavy pro potřeby společnosti Autodesk.

Pokud na svých stránkách nebo v aplikacích takové informace získáváme (nebo je umožňujeme získávat jiným) od dětí a používáme je k jiným účelům, informujeme o tom ještě před sběrem těchto dat jejich rodiče, od nichž si vyžádáme příslušný souhlas.

Seznam operátorů třetích stran, kteří prostřednictvím našich webů a aplikací shromažďují stálé identifikátory, je uveden na stránce www.autodesk.com/privacy/appendix.

Kdy mají třetí strany přístup k informacím získaným od dětí

Vedle případů, kdy jsou zveřejněny osobní údaje dítěte (po obdržení rodičovského souhlasu vysoké úrovně), můžeme osobní informace získané od dětí sdílet či zpřístupnit v omezeném počtu situací, které zahrnují:

• sdílení informací s našimi poskytovateli služeb, pokud je nezbytně potřebují k vyvíjení podnikatelské činnosti a poskytování odborné nebo technologické podpory naší společnosti;
• sdělování osobních údajů v situacích, kdy to povoluje nebo vyžaduje zákon, například na základě soudního příkazu nebo předvolání;
• sdělování osobních údajů získaných od dětí v rozsahu, který je v souladu s platnými zákony v následujících situacích:

o v reakci na požadavek policejních a soudních orgánů nebo státních úřadů či orgánů (včetně škol a orgánů péče o dítě);
o nabudeme-li přesvědčení, že odhalení informací může zabránit podněcování k trestné činnosti, pomoci vyšetřování týkající se bezpečnosti veřejnosti nebo zajistit bezpečnost dítěte, které využívá naše stránky či aplikace;
o zajištění bezpečnosti či integrity našich stránek, aplikací a jiné technologie, jakož i technologie našich poskytovatelů služeb;
o pokud tak získáme možnost přijmout preventivní opatření proti rizikům plynoucím z naší právní odpovědnosti.

Přečtěte si, prosím, část Sdílení údajů s třetími stranami našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Volitelné možnosti a kontrolní mechanismy rodičů

Rodiče mohou kdykoliv:

• odřeknout svůj souhlas k získávání dalších osobních informací od dětí, které probíhá v souvislosti s určitým účtem;
• požádat nás o vymazání zaznamenaných osobních údajů, které jsme shromáždili v souvislosti s daným účtem.

Požadavek na vymazání záznamů může mít za následek ukončení účtu, členství nebo jiné služby, a že jakýkoli obsah uložený u tohoto účtu nemusí být dále přístupný.

Když si zaregistruje účet dítě mladší 13 let, uplatňujeme dvě metody, pomocí nichž mohou rodiče získat přístup k osobním údajům získaným od jejich dětí a tyto informace změnit nebo je vymazat:

• rodiče si mohou vyžádat přístup k osobním údajům svých dětí a po přihlášení k rodičovskému moderátorskému účtu je vymazat;
• rodiče se na nás mohou obrátit s žádostí o přístup k osobním údajům dítěte, případně o změnu či odstranění příslušných dat zasláním e-mailu na adresu:

o Pro Tinkercad: tinkercad.parents@autodesk.com

o Pro linky 123D: 123DCircuits.parents@autodesk.com

o Pro project Ignite: project.ignite.parents@autodesk.com

Kontaktní údaje pro veškeré další dotazy:

E-mailem na adresu :

privacy.questions@autodesk.com

Poštou na adresu: 

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A.

V záležitostech týkajících se ochrany soukromí dětí nás můžete kontaktovat i telefonicky na čísle: 1-415-547-2288

Při každé korespondenci, vedené klasickou nebo elektronickou poštou, prosím, uveďte:

• název příslušné webové stránky nebo aplikace,
• uživatelské jméno dítěte,
• e-mailovou adresu a telefonní číslo rodiče.

Před poskytnutím přístupu k jakýmkoli osobním informacím podnikneme v zájmu ochrany soukromí a bezpečnosti dítěte přiměřené kroky k ověření identity rodiče.

Vzdělávání: FERPA

Pokud naše aplikace používáte prostřednictvím školního programu, mohou se vaše osobní údaje řídit zákonem o ochraně práv a soukromí rodiny v oblasti vzdělávání (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA). Uvádíme zde proto i informace, které jsou nejdůležitější ve vztahu k našim produktům a službám, pokud je používají školy podléhající zákonu FERPA. Další informace můžete nalézt na stránkách amerického ministerstva školství.  

FERPA je zákon Spojených států, který poskytuje určitá práva s ohledem na záznamy o vzdělávání studentů a osobní údaje spojené s těmito záznamy. Rodiče uplatňují tato práva jménem svých dětí mladších 18 let. Tato práva se přenášejí na studenta, jakmile dosáhne věku 18 let, nebo navštěvuje školu následující po absolvování střední školy (nástavbové studium), dále „oprávnění studenti“.

Zákon FERPA uděluje rodičům a oprávněným studentům určitá práva (podléhající omezením), včetně:

• práva kontrolovat a revidovat záznamy o vzdělání studenta uchovávané školou,
• práva požadovat po škole opravu záznamů, které považují za nepřesné nebo zavádějící.

Obecně platí, že školy podléhající zákonu FERPA musí mít od rodiče nebo oprávněného studenta písemné svolení, pokud chtějí zveřejnit nějaké informace ze záznamu o vzdělávání studenta. Za určitých okolností však školy mají oprávnění zveřejnit záznamy bez souhlasu za následujících podmínek:

• představitelům školy se zákonným vzdělávacím zájmem,

o sem mohou patřit dodavatelé poskytující školám služby,

• jiným školám, do kterých student přechází,
• informace z adresářů (v souladu s možností odhlášení),
• příslušným státním představitelům v naléhavých zdravotních a bezpečnostních případech.

Po školách se požaduje, aby rodiče a oprávněné studenty každoročně upozorňovaly na jejich práva v rámci zákona FERPA. Každá škola si může vybrat, jakým způsobem bude zprostředkovávat oznámení (například zasláním speciálního dopisu nebo uvedením informací v manuálu pro studenta).

Pomáháme školám s plněním jejich povinností v rámci zákona FERPA různými způsoby, v závislosti na používané aplikaci. Může sem patřit získání souhlasu přímo od rodiče nebo oprávněného studenta a poskytnutí jim přímého přístupu k relevantním informacím v rámci našich aplikací nebo poskytnutí školám možnosti spravovat žádosti rodičů nebo oprávněných studentů.

Zásady týkající se souborů cookie

Využíváme soubory cookie i podobné technologie (například pixelové tagy). Níže jsou uvedeny informace o souborech cookie a také o vašich souvisejících možnostech.

Co jsou soubory cookie
Typy souborů cookie
Proč jsou soubory cookie užitečné
Kdo nastavuje soubory cookie
Vaše možnosti v souvislosti se soubory cookie

Co jsou soubory cookie

Cookie je malý datový soubor, odeslaný z webového serveru prohlížeči, uložený na pevný disk počítače, který používáte (do složky prohlížeče). Soubory cookie shromažďují z vašeho prohlížeče standardní informace, jako například

• typ prohlížeče,
• jazyk prohlížeče,
• adresa webové stránky, z níž jste na naše webové stránky přešli. 

Mohou sbírat informace také o 

• vaší adrese internetového protokolu (IP),
• vašem „clickstreamovém“ chování, které může zahrnovat:

o prohlížené stránky,
o odkazy, na které jste klikli,
o datum a čas návštěvy nebo požadavku.

Soubory cookie mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč nebo uživatelský účet, ale nemusí nezbytně identifikovat vás osobně. Soubory cookie lze také využít k ukládání osobních informací, třeba když nás požádáte, aby si vás náš web „zapamatoval“ nebo abyste na něm zůstali přihlášení.

Rozlišujeme relační a trvalé soubory cookie.  

• Relační soubory cookie existují jen po dobu vaší relace na webové stránce – když zavřete prohlížeč a ukončíte tak relaci, zaniknou i tyto soubory cookie.

• Trvalé soubory cookie existují déle a používají se k dlouhodobému zapamatování věcí, jako je vaše jazykové nastavení nebo skutečnosti, že jste unikátní uživatel, který se vrací na danou stránku.

Chcete-li se o souborech cookie a dalších nástrojích pro automatizovaný sběr dat dozvědět více, navštivte stránky https://www.allaboutcookies.org

Typy souborů cookie

Používáme tři různé typy souborů cookie:

Striktně nezbytné soubory cookie

Vyžádáte-li si prostřednictvím našich webových stránek či aplikací nějakou službu či akci, jsou tyto soubory cookie nezbytně nutné k tomu, aby bylo možné:

• Zpřístupňují vám služby (například tím, že vás nechají přihlášené.)

• poskytovat požadované informace,

• povolit vám používání základních funkcí.

Zde je několik příkladů souborů cookie, které:

• zajišťují fungování online nákupního košíku,

• podporují chatovací funkce zákaznického servisu,

• přispívají k vyšší bezpečnosti nebo zabraňují podvodům.

 Zakážete-li tyto typy souborů cookie, hrozí, že nedokážeme realizovat vaše požadavky.

Funkční a výkonnostní soubory cookie

Volíte možnosti, které zlepšují vaši práci s našimi webovými stránkami a aplikacemi, a zároveň nám umožňují porozumět tomu, jak se koncoví uživatelé pohybují na webu, jak naše webové stránky a aplikace využívají a jaká je jejich interakce s těmito produkty.

Funkční a výkonnostní soubory cookie nám umožňují pamatovat si vaše volby a díky takto získaným neosobním, statistickým informacím o efektivitě našich operací a propagačních kampaní můžeme zvýšit váš celkový komfort při používání stránek a zdokonalit své služby.

Zde je několik příkladů, kdy používáme tento typ souborů cookie:

• k zapamatování si vašeho nastavení jazyka nebo země,

• v marketingových e-mailech ke zjištění, zda jste je otevřeli nebo zda jste klikli na obsažené odkazy;

• na webových stránkách nebo v rámci online služeb ke zjištění, kolik nových a vracejících se uživatelů je využívá.

Pokud tyto soubory cookie či jiné technologie zakážete nebo odmítnete, může se stát, že nebudete moci používat některé části našich webových stránek a aplikací. Může se také snížit námi poskytovaný rozsah podpory či informací.

Marketingové soubory cookie

Tyto typy souborů cookie využíváme ke shromažďování informací o historii navštívených stránek a nákupů, abychom mohli přizpůsobit marketing způsobu, jakým používáte naše webové stránky a aplikace. 

Tyto informace můžeme sdílet se třetími stranami v zájmu vytvoření a dodávání reklam, které jsou přizpůsobené vám a vašim zájmům.

Pokud tyto soubory cookie zakážete nebo odmítnete, může se stát, že nebudete moci používat některé části našich webových stránek či aplikací a že vám nebudeme poskytnout některé z našich služeb.

Proč jsou soubory cookie užitečné

Soubory cookie nám pomáhají zapamatovat si informace, díky nimž je vaše používání stánek rychlejší a efektivnější… a to i když nevíme, kdo přesně jste.  

Zde je několik příkladů toho, jak vám mohou soubory cookie usnadnit používání stránek či aplikací. Aplikace nebo webová stránka, kterou používáte:

• si „pamatuje“ vaše jazykové nastavení,
• uchovává zboží ve vašem nákupním košíku,
• zobrazuje vám obsah, který pro vás bude pravděpodobně užitečný nebo zajímavý.
• Umožňují fungování volby „zapamatovat si mne“.
• Usnadňují vám přihlašování.

Soubory cookie jsou užitečné i pro nás. Informují nás o různých skutečnostech, jako třeba:

• kolik unikátních návštěvníků navštíví naše stránky,
• zda se jedna o nové, nebo vracející se návštěvníky,
• kterou část nebo jaký obsah určité stránky si návštěvníci nejčastěji prohlíželi nebo stahovali.

Kdo nastavuje soubory cookie

Soubory cookie nastavujeme my a naši poskytovatelé služeb (jednající v našem zastoupení).

Třetí strany mohou nastavit i takové soubory cookie, které nejsou pod naší kontrolou. Kupříkladu když nakupujete, mohou naši poskytovatelé elektronických obchodů používat soubory cookie. U pokladny elektronického obchodu se pak můžete seznámit s jejich zásadami osobních informací a prodejními podmínkami. 

Kromě toho můžeme spolupracovat s jednou či více reklamními sítěmi (reklamními partnery), využívajícími soubory cookie k uplatnění cílené reklamy na bázi vašich zájmů na webových stránkách třetích stran. Tato reklama, vycházející z vašich zájmů, může zahrnovat remarketing našich produktů a služeb, které jste si prohlíželi na našich webových stránkách prostřednictvím reklam na webech třetích stran. 

Připomínáme, že se toto prohlášení o ochraně osobních údajů (včetně těchto zásad týkajících se souborů cookie) nevztahuje na postupy uplatňované třetími stranami.

Vaše možnosti v souvislosti se soubory cookie

Upravte nastavení svého prohlížeče

Máte možnost upravit nastavení svého prohlížeče a určit tak, zda má váš počítač či jiné zařízení přijímat, nebo naopak odmítat soubory cookie. Rozhodnete-li se pro toto odmítání souborů cookie, může se stát, že nebudete moci využívat některé interaktivní funkce našich webových stránek či aplikací. 

Vymažte soubory cookie ze svého prohlížeče

Máte možnost odstranit soubory cookie ze svého prohlížeče, což ovšem znamená, že se vymažou také veškerá nastavení nebo předvolby, které tyto soubory cookie spravují, a budete je muset znovu vytvořit. V závislosti na používaném mobilním zařízení pak nemusí být možné ovládat sledovací technologie prostřednictvím nastavení.

Odmítnutí specifických souborů cookie

E-maily, které vám posíláme, mohou obsahovat webové majáky nebo podobné technologie, které nám umožňují zjistit, zda jste obdrželi nebo otevřeli e-mailovou zprávu a zda jste klikli na některý z odkazů ve zprávě. Máte možnost odmítnout reklamní e-maily, které mohou využívat technologii webových signálů.

Dále můžete odmítnout určité funkční a výkonnostní soubory cookie, které používáme na webových stránkách a v aplikacích. Odmítnutí budete muset nastavit v každém prohlížeči, který používáte.

Nevýlučný seznam odmítaných možností si můžete prohlédnout na adrese:

www.autodesk.com/privacy/appendix 

V zájmu usnadnění zde uvádíme několik konkrétních příkladů. Pro vaši orientaci uvádíme i odkazy, kvůli nejnovějším informacím však navštivte stránky příslušných společností:

Google (vč. Google Analytics):

soukromí
odmítnutí (zásuvný modul prohlížeče)
Google Ads Preferences Manager

Adobe (analytické nástroje):

Postupujte dle pokynů pro odmítnutí, uvedených v části:

Adobe Privacy Center

Mixpanel

soukromí
odmítnutí

Můžete také odmítnout příjem marketingových sdělení od inzerujících třetích stran a reklamních sítí, které jsou členy iniciativy „Network Advertising Initiative“ nebo které se řídí zásadami „Digital Advertising Alliance's Self Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising“. K tomu je třeba navštívit stránky pro vyvázání (opt-out) na jejich webech.

Pro vaši orientaci uvádíme i odkazy, kvůli nejnovějším informacím však navštivte stránky příslušných organizací:

www.networkadvertising.org/choices

www.aboutads.info/choices/