admin

Datasäkerhet för användarlicensiering


När du loggar in och auktoriserar Autodesks produkter och tjänster första gången samlar Autodesk in identifierare som unika enhetsidentifierare, IP-adresser, produkt-ID:n, produktlicenser och kontoanvändarnamn. Vi samlar även in elektronisk information, som operativsystem, produktanvändning och geolokaliseringsinformation, och skickar informationen till Autodesks servrar. Se Autodesks sekretesspolicy (engelska) för mer information om personliga data som bearbetas av Autodesk.

 

Förutom datainsamling för licensiering av namngivna användare, har vi även tillgång till personliga data på olika sätt för att kunna erbjuda Autodesks tjänster. Vissa personliga data samlas t.ex. in direkt från dig, t.ex. när du registrerar dig för ett konto eller använder en produkt, registrerar en produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller något av våra evenemang, eller kontaktar oss på annat sätt. Andra data samlas automatiskt in eller genereras om hur, när och varför du interagerar med våra produkter. Vi får även tillgång till vissa data om dig från tredje part, som t.ex. dotterbolag och företagspartners. Vi använder dina personliga data med försiktighet och på meningsfulla sätt, så som beskrivs i Autodesks sekretesspolicy (engelska).

Vanliga frågor

Hur samlas data in och lagras?

Data lagras för regelefterlevnad och i rapporteringssyften i system som följer Autodesks riktlinjer för säkerhet och sekretess (engelska). Om en dataincident omfattar personliga data avgör tillämpliga lagar om anmälan av brott vilken typ av meddelande som krävs och dess tidslinje. Läs mer om våra åtgärder för incidentrespons (engelska).

Hur överförs och lagras autentiseringsuppgifter säkert?

Användare autentiseras med identitetstjänsten med sitt Autodesk-ID, som gör att kryptering framtvingas vid överförande med HTTPS med TLS version 1.2-kryptering och som kräver att varje kundanvändare har en unik
e- postadress och ett unikt lösenord för autentisering. 
Du kan även välja att aktivera flerfaktorautentisering för din organisation eller om du har ett berättigande Autodesk-avtal kan du integrera med Autodesks enkla inloggning (SSO) om du har en SAML-baserad identitetsleverantör (till exempel ADFS eller PingFederate). Alla användarlösenord lagras som en enkelriktad, saltad hash.

Vilka är de specifika IP-adresserna och de fysiska platserna där Autodesk-servrarna för licensiering av namngivna användare finns?

Av säkerhetsskäl publiceras inte de fysiska platserna där Autodesk-servrarna finns. Licensieringstjänsten lagrar inte de data den samlar in för licensieringsändamål längre än vad som krävs för felsökning, i enlighet med Autodesks riktlinjer för datalagring. För mer långsiktiga övervaknings- och rapporteringssyften lagras data i andra system, som följer Autodesks riktlinjer för säkerhet och sekretess (engelska).

Hur säkrar Autodesk sin infrastruktur för licensiering av namngivna användare?

Autodesks säkerhetsramverk har utformats enligt branschstandarder för att upprätthålla konsekvent säkerhetspraxis, så att vi kan skapa säkra lösningar, arbeta säkert och hålla oss säkra. Detta ramverk gäller för alla Autodesks säkerhetsprogram, inklusive den infrastruktur som vår licensiering av namngivna användare körs på. Läs mer om Autodesks säkerhetsprogram i vårt Förtroendecenter (engelska).

Vilka proxykonfigurationer stöds för licensiering av namngivna användare?

Finns det några tredjepartsapplikationer eller brandväggslösningar som inte är kompatibla med Autodesks licensiering av namngivna användare?

I min organisation använder jag brandvägg eller proxy, eller båda delar. Vilka domäner eller protokoll fungerar licensiering av namngivna användare för?


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer