GRUNDERNA I KONTOHANTERING

Säkerhets- och sekretessinställningar


I din profil kan du välja att konfigurera säkerhets- och sekretessinställningar. Av säkerhetsskäl rekommenderar Autodesk att du konfigurerar tvåstegsverifiering för att skydda ditt konto. Tvåstegsverifiering innebär att du får ett extra säkerhetsskikt genom att du måste ange en kod när du loggar in på ditt Autodesk Account-konto.

 

Du kan visa och uppdatera dina sekretessinställningar när du vill. Autodesk samlar in data för analys genom din individuella användning av skrivbordsprodukter. Genom att samla in dessa data genom våra analysprogram får Autodesk en bättre förståelse för hur våra produkter och tjänster används. För ytterligare information om det här programmet, besök Autodesks analysprogram (engelska).


Säkerhet: tvåstegsverifiering

För att använda tvåstegsverifiering installerar du först en autentiseringsapp på din mobila enhet för att generera en kod. Autodesk stöder samtliga autentiseringsappar med tidsbaserad lösenordskod (TOTP). Några exempel är Twilio Authy, Cisco Duo, Google Authenticator och Microsoft Authenticator, som alla är kostnadsfria.

 

Obs! Företagskunder som använder organisationskonton för att logga in har inte möjlighet att konfigurera tvåstegsverifiering. 

Så här konfigurerar och aktiverar du tvåstegsverifiering:

 1. Ladda ned en autentiseringsapp och installera den på din mobila enhet.
 2. Gå till Säkerhet i din Autodesk Account-profil.
 3. Klicka på Ställ in under Tvåstegsverifiering.
 4. För att bekräfta din identitet igen, ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Logga in..
 5. Använd din autentiseringsapp och skanna QR-koden som visas i din profil.
 6. Ange koden för Autodesk som genererats från autentiseringsappen och klicka på Aktivera.

Nästa gång du loggar in anger du en kod från din autentiseringsapp utöver din e-postadress och ditt lösenord.

 

Obs! Om du behöver hjälp med att konfigurera tvåstegsverifiering kan du kontakta supporten

Så här konfigurerar du tvåstegsverifiering på en annan enhet:

 1. Gå till Säkerhet i din Autodesk Account-profil. Logga in med en tvåstegsverifieringskod.
 2. Klicka på Redigera under tvåstegsverifiering.
 3. För att bekräfta din identitet igen, ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Logga in..
 4. Skanna QR-koden som visas i din profil med hjälp av autentiseringsappen.
 5. Ange koden för Autodesk som genererats från autentiseringsappen och klicka på Aktivera.

Så här stänger du av tvåstegsverifiering:

 1. Gå till Säkerhet i din Autodesk Account-profil. Logga in med en tvåstegsverifieringskod.
 2. Klicka på Redigera under tvåstegsverifiering.
 3. För att bekräfta din identitet igen, ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Logga in..
 4. Välj Stäng av från alternativen och klicka sedan på “Nästa“.
 5. Bekräfta Stäng av tvåstegsverifiering.

Nästa gång du loggar in kommer du inte att bli ombedd att ange en kod.

Så här använder du en alternativ metod för tvåstegsverifiering:

 

Om enheten med din autentiseringsapp vid något tillfälle inte är tillgänglig kan du begära att en verifieringskod skickas till din e-postadress.

 1. På skärmen Kontoverifiering som ber dig att ange en kod klickar du på Använd en annan metod.
 2. På skärmen Välj en metod anger du din e-postadress och klickar på Skicka kod.
 3. På skärmen Kontoverifiering som visas anger du koden som skickats till din e-post och klickar på Ange kod.

Sekretesspolicy: Hantera produktdatainställningar

För de flesta skrivbordsprodukter i version 2023 och senare versioner kan du ändra dina inställningar en gång, så börjar de gälla för hela ditt Autodesk Account-konto. För en del versioner från 2022 och tidigare versioner kan ändringar av produktsekretessen endast gälla för de produkter du använder på en specifik enhet.

 

För svar på dina frågor, skicka ett e-postmeddelande till  privacy.questions@autodesk.com.

Så här hanterar du inställningar från din Autodesk-profil:

 1. Logga in på din Autodesk Account-profil.
 2. Under Inställningar > Produktsekretesspolicy, klicka på ikonen Lägg till + bredvid Skrivbordsprodukter för att välja dina inställningar.
 3. Ändra dina inställningar efter behov.
 4. Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.

Obs! Viss insamling av användningsdata krävs för operativa syften, så det går inte att ändra valet för den datainsamling som krävs. Vi kan till exempel behöva data för att leverera tjänster eller funktioner, eller för att identifiera ogiltig användning av våra produkter.

Så här hanterar du inställningar från en skrivbordsprodukt:

 1. Öppna en produkt.
 2. Gå till menyn Kontoinställningar eller Hjälp-menyn (det kan vara olika beroende på produkt).
 3. Klicka på Sekretessinställningar eller Skrivbordsprogramsanalys.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer