Installasjon for enkeltpersoner

Finne produktnøkler


Produktnøkler er koder som skiller produkter og produktversjoner. Du trenger dem kanskje for å installere Autodesk-produkter.

Finne en produktnøkkel

Bruk det interaktive oppslagsverktøyet for å finne produktnøkler for Autodesk-produktene dine. Sørg for å velge både riktig produktnavn og -år (versjon).

Hvis du får en aktiveringsfeil når du skriver inn produktnøkkelen, må du kontrollere at du har spesifisert riktig produkt (eller pakke) og versjon i oppslagsverktøyet. Hvis du ikke kan skaffe en nøkkel, kan du kontakte brukerstøtte. Produktversjoner som er eldre enn fem versjoner tilbake, støttes ikke.

Hvor finner jeg serienumre for frittstående abonnementer?

Finn produktet ditt, og klikk på Vis detaljer i Autodesk-kontoen. Klikk deretter på Lisensdetaljer for å få tilgang til serienummeret ditt. Hvis produktet ditt ikke har et serienummer, vises ikke Vis detaljer. Serienummeret ditt er det samme for alle versjoner av et produkt med frittstående abonnement eller flerbrukerabonnement.

Bransjeløsninger

Hvert produkt i en bransjeløsning har en unik produktnøkkel. Hvis du kjøpte produktet som en del av en bransjeløsning, kan du bruke oppslagsverktøyet til å finne det bestemte produktet.

 

Hvis du kjøpte produktet som en del av en pakke (for eksempel Autodesk Factory Design Suite), brukes den samme produktnøkkelen til å aktivere alle produktene i pakken. Bruk verktøyet til å slå opp navnet på pakken.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support