Installasjon for enkeltpersoner

Kjøre og godkjenne programvaren


Når du starter programvaren for første gang, vil du mest sannsynlig kunne bruke den umiddelbart. Dette skjer fordi godkjenningen av produktet skjer automatisk. Vanligvis trenger du ikke gjøre noe mer for å aktivere programvaren din.

 

Imidlertid kan du i noen tilfeller se et La oss komme i gang-vindu som ber om informasjon om lisensen din. Du blir bedt om å velge mellom tre alternativer for å identifisere lisenstypen din og oppgi relatert informasjon.

 

Her er de tre alternativene som vises under La oss komme i gang. Ordlyden varierer avhengig av produktversjonen.

  • Logg på med Autodesk-ID, Enkeltbruker eller Logg på. For å velge dette alternativet logger du bare på Autodesk-kontoen din på manage.autodesk.com.
    Merk: Sørg for at Autodesk-ID-en du bruker har blitt tildelt en lisens av en primær eller sekundær administrator. Hvis ikke, kontakt administratoren for å be om tilgang. Hvis du vil lære mer, se Oversikt over brukeradministrasjon.
  • Bruk en nettverkslisens eller flerbrukerlisens. Velg dette alternativet hvis programvaren din er lagret på et nettverk av datamaskiner. Du kan bli bedt om mer informasjon om nettverkslisensen din. 
  • Oppgi et serienummer. Velg dette alternativet hvis du mottok et serienummer sammen med programvaren. Du kan finne serienummeret ditt under Produkter og tjenester i Autodesk-kontoen.

 


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support