Installasjon for enkeltpersoner

Klargjøre for installasjon av programvaren


Før du installerer Autodesk-programvaren, må du klargjøre systemet og samle inn all nødvendig informasjon.

 1. Kontroller forhåndskrav.
 2. Skaff tillatelse.
  Du trenger administratorrettigheter for å installere. For å bekrefte i Windows velger du Kontrollpanel > Brukerkontoer > Administrer brukerkontoer. På macOS kan du gå til Systemvalg > Brukere og grupper for å bekrefte at du har administratorstatus.
 3. Installer systemoppdateringer og deaktiver antivirusprogrammer.
  Dersom du har ventende operativsystemoppdateringer, må du installere dem og starte datamaskinen på nytt. Vurder å deaktivere antivirusprogrammer midlertidig. De kan ofte forstyrre installasjonen.
 4. Finn serienummeret og produktnøkkelen ved behov.
  Vanligvis kobles programvaren til din Autodesk-ID uten bruk av et serienummer. Dersom programvaren ble levert med et serienummer, trenger du både serienummeret og produktnøkkelen for å starte programvaren. Du kan finne serienummeret i Autodesk-kontoen eller i bekreftelses-e-posten.
  Merk: For de fleste versjoner fra 2020 og nyere kan du logge inn slik at du ikke trenger å oppgi et serienummer, selv om du har en frittstående lisens.

 5. Lukk alle programmer som kjører, bortsett fra installasjonsprogrammet.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support