Installasjon for enkeltpersoner

Finn ut om du trenger en aktiveringskode


I noen tilfeller trenger du en aktiveringskode for å godkjenne programvaren.

Du trenger kanskje en aktiveringskode hvis:

  • Du er frakoblet og har en evigvarende lisens for et frittstående 2020-produkt (eller tidligere). 

  • Du har en utdanningslisens og er frakoblet.

For å be om en aktiveringskode må du først skaffe en forespørselskode. Se Finn forespørselskode for manuell aktivering (engelsk) for å få en.

 

Når du har denne, aktiverer du lisensen din på Registrering og aktivering av Autodesk-produkter.

 

Viktig: Autodesk støtter ikke lenger frakoblet aktivering for produkter fra 2021 og nyere. Hvis du har en evigvarende lisens for et 2021-produkt eller nyere og vil bruke det frakoblet, aktiverer du programvaren ved å koble til én gang for registrering. Deretter kan du bruke programvaren når du er frakoblet. Denne endringen gjelder ikke for abonnementsbaserte nettverkslisenser eller tidligere versjoner som du allerede har aktivert frakoblet. Du kan fortsette å bruke dem som tidligere.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support