Instalace pro správce

Nejlepší metody rozmístění


Chcete-li dosáhnout úspěšného rozmístění, postupujte podle těchto pokynů.

  • Rozmístění ve sdíleném síťovém umístění vytvářejte na administrativní pracovní stanici místo na serveru. Díky tomu nebudete muset využít tentýž počítač ke spuštění instalačního programu, čtení médií a zápisu souborů. Je-li rozmístění vytvořeno na serveru, může dojít k jeho prodloužení a poškození.
  • Nevytvářejte rozmístění v síti WAN nebo VPN, které bývají pomalé a mohou vést k chybám.
  • Vytvářejte rozmístění v systému Windows pouze v souborových systémech FAT/FAT32/NTFS. Společnost Autodesk jiné systémy souborů, například DFS, NFS, AIX, LINUX/UNIX, ani souborové systémy v zařízeních NAS (Network Attached Storage) netestuje ani nepodporuje.
  • Ověřte, zda všichni uživatelé mají:
    • Přístup ke čtení sdílené síťové položky, ve které se nachází rozmístění
    • Přístup pro zápis do cesty síťového protokolu
  • Vyvarujte se přesouvání rozmístění mezi servery. Pokud je rozmístění nutné přesunout, upravte je tak, aby bylo možné nové umístění vložit do struktury rozmístění.
  • Před instalací do jiných stanic otestujte rozmístění tím, že je nainstalujete pouze na jedné pracovní stanici.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory