Instalace pro správce

Zobrazení a správa síťové licence


Po rozmístění produktů do jednotlivých pracovních stanic v síti můžete spravovat licence přímo v produktu.


Zobrazení informace o licenci

  1. Klikněte na svůj uživatelský účet a vyberte možnost Správa licencí. Dialogové okno Správce licencí zobrazí seznam licencí, které jsou v této relaci právě aktivní. 
  2. Chcete-li zobrazit podrobnosti o licenci, kliknutím rozbalte zásuvku na aktivní licenci.

Změna typu licence.

Chcete-li přepínat mezi licencí pojmenovaného uživatele, licencí zařízení a síťovou licencí, postupujte takto: 

  1. Klikněte na svůj uživatelský účet a vyberte možnost Správa licencí.
  2. V okně Správce licencí klikněte na položku Změnit typ licence u aktivní licence. Tento příkaz umožňuje vybrat existující licenci nebo dokončit licencování nové licence. Neodebere ani nedeaktivuje existující licence zařízení.

Obnova licence

Roční a tříletá víceuživatelská předplatná a plány údržby sítě se neobnovují automaticky. Aktualizujte licenční soubor, aby se prodloužil přístup do dalšího období obnovení.

 

Licenční soubor aktualizujte jedním ze dvou způsobů:

 

Aktualizace všech licencí vygenerováním licenčního souboru pro všechny produkty (doporučeno)

  1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na stránce manage.autodesk.com.
  2. V části Všechny produkty a služby vyberte příslušný produkt a klikněte na možnost Vytvořit soubor síťové licence.
  3. Vyberte možnost pro vytvoření licenčního souboru pro všechny síťové produkty na daném serveru.
  4. Tento nový licenční soubor přidejte na licenční server.

Aktualizace obnoveného fragmentu v licenčním souboru

  1. Z licenčního souboru, který obdržíte e-mailem při obnovení, zkopírujte fragment, který obsahuje seznam obnovených produktů s jejich novým datem vypršení platnosti.
  2. Fragment s vypršenou platností nahraďte v aktuálním licenčním souboru novým fragmentem na serveru síťových licencí.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory