Instalace pro správce

Příprava rozmístění


Důkladná příprava je klíčem k úspěšnému rozmístění.

Kontrola systémových požadavků a možností konfigurace

 • Systémové požadavky. Zkontrolujte, zda síť, servery a klientské počítače splňují systémové požadavky pro každý produkt, jenž je součástí rozmístění.
 • Jazyky. Pokud je produkt k dispozici ve více jazycích, pro každé rozmístění vyberte příslušný jazyk.
 • Možnosti konfigurace. Vyhodnoťte možnosti konfigurace produktu, které se u každého produktu liší. Produkty mohou například obsahovat možnosti pro cesty vyhledávání, umístění podpůrných souborů nebo zahrnutí přípon a souborů protokolů.

Seznamte se s typy licencí produktů

Správci mají na starosti tři typy licencí:

 • Uživatelská licence – založená na vašem ID Autodesk a automaticky ověřená
 • Samostatná licence (založená na zařízení) – vázaná na konkrétní zařízení se sériovými čísly. Ověřeno buď automaticky, nebo po zobrazení výzvy k zadání sériového čísla
 • Síťová licence – spravovaná prostřednictvím software Network Licence Manager a ověřená předem nakonfigurovanými síťovými licenčními servery. Zkontrolujte název a model licenčního serveru (jeden, distribuovaný nebo redundantní), který jste vybrali na začátku. Proveďte instalaci nejnovější verzi nástroje Network Licence Manager (NLM).

Chcete-li identifikovat typ licence produktu, přejděte do části Všechny produkty a služby na portálu Autodesk Account

Vytvoření sdílené síťové složky

Před vytvořením rozmístění nastavte síťové sdílení pro administrativní obraz. Sdílená síťová složka je instalační složka, ke které mají přístup všichni uživatelé. Rozmístění vytváříte ve sdílené síťové složce, ze které je mohou nainstalovat uživatelé, nebo je mohou distribuovat správci.

 

Při vytváření síťové sdílené složky postupujte podle následujících doporučení:

 • Název sdílené položky ponechte jednoduchý a krátký, bez mezer.
 • Složku sdílení vytvořte v horní části jednotky nebo v její blízkosti, například \\serverXX\Deployments. Pokud složku rozmístění vnoříte do řady podsložek, může se stát, že přesáhnete omezení délky cesty nastavené systémem Windows.
 • Pro každé rozmístění vytvořte samostatnou složku. Do jednoho rozmístění zahrňte všechny produkty pro konkrétní pracovní postup. Tímto způsobem je snazší distribuovat rozmístění ve skupině uživatelů, která používá tento pracovní postup.
 • Namísto mapovaných jednotek použijte sdílené cesty UNC (Uniform Naming Convention). Pokud však používáte mapování jednotky, ujistěte se, že všichni uživatelé mapují na stejné písmeno jednotky.
 • Pokud plánujete vytvořit síťový soubor protokolu, udělte všem uživatelům přístup ke sdílené položce pro čtení i zápis.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory