Instalace pro správce

Kombinování síťových licenčních souborů


Na portálu Autodesk Account můžete vytvořit licenční soubor, který automaticky kombinuje síťové licence pro víceuživatelské produkty. Tato automatická metoda však někdy neobsahuje všechny licence. To se může například stát, pokud jsou dvě licence zakoupeny z různých účtů společnosti Autodesk. V tomto případě kombinujte síťové licence ručně přidáním příkazů o licenci v novém souboru na konec existujícího souboru.

 

Můžete bezpečně kombinovat následující:

 • Licence různých produktů společnosti Autodesk bez ohledu na verzi. Příklad: aplikace Revit a 3ds Max.
 • Licence bez balíčku pro různé verze stejného produktu. Příklad: Revit 2015 a Revit 2016.

Licenční soubory balíčků pro různé verze produktu nelze kombinovat, pokud jsou stejného typu. Například nelze kombinovat licenční soubor předplatného aplikace AutoCAD 2019 s licenčním souborem předplatného aplikace AutoCAD 2017. Můžete však kombinovat licenční soubor programu AutoCAD s trvalým licenčním souborem aplikace AutoCAD.

 

Tip: Pokud máte problémy se složitou kombinací, obraťte se na podporu společnosti Autodesk. Místo kombinování licencí můžete požádat o nový licenční soubor, který obsahuje všechny licence, které chcete kombinovat. Tento nový licenční soubor má jedno datum vydání pro všechny licence produktu, aby zabránil tomu, že tyto licence nahradí všechny dřívější.

Ruční kombinování licencí

Důležité: Při kombinování licencí stejného typu, stejného produktu a stejné verze nastavte počet licencí kumulativně vytvořením licencí ke stejnému datu. V opačném případě počet v nejnovější vygenerované licenci nahradí počet v licenci vygenerované k dřívějšímu datu.

 1. Před zahájením úprav zálohujte existující licenční soubor.
 2. Prohlédněte si licenční soubory, které chcete kombinovat, abyste zajistili, že horní řádky budou identické, od řádku SERVER po VENDOR. Následující příklad ukazuje použitelné řádky pro model s jedním serverem:
SERVER XXHP0528 0019bbd68993
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
 1. Otevřete existující i nově vydané licenční soubory v textovém editoru ASCII.
 2. Zkopírujte vše, co se nachází za řádkem VENDOR, z nově vydaného licenčního souboru.
 3. Vložte nové licenční příkazy na konec existujícího licenčního souboru.
 4. Chcete-li zahrnout další nové licenční soubory, zkopírujte příkazy z každého nového licenčního souboru a vložte je na konec existujícího licenčního souboru.
 5. Uložte nový kombinovaný licenční soubor.
 6. Zastavte a restartujte server, který obsahuje aktualizovaný licenční soubor. Po restartování server načte nový soubor.

Poznámka: Pro servery se systémem Windows má nástroj LMTOOLS příkaz pro opětovné načtení licenčního souboru bez zastavení serveru. Je však spolehlivější server ukončit a restartovat.

 

Následující příklad ukazuje, jak lze vložit výkazy licencí pro víceuživatelskou licenci k balíčku předplatného pro aplikaci AutoCAD 2019 s licencí balíčku předplatného údržby pro aplikaci AutoCAD 2018.

 

Důležité: První tři řádky (od řádku SERVER po řádek VENDOR) by se měly v kombinovaném souboru zobrazit pouze jednou.

 

Licenční soubor balíčku víceuživatelského předplatného pro aplikaci AutoCAD 2019:

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
      86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
      86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
      SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
      B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
      0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
      5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
      E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
      784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
      0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
      668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
      8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
      4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
      B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B"[end code block]

Licenční soubor balíčku předplatného údržby pro aplikaci AutoCAD 2018:

SERVER ServerName 112233445566
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
      86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
      86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
      3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
      6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
      SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
      9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
      DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
      5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
      C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
      5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
      CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
      683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

Výsledný kombinovaný licenční soubor:

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
      86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
      86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
      SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
      B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
      0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
      5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
      E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
      784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
      0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
      668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
      8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
      4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
      B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B" 
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
      86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
      86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
      3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
      6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
      SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
      9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
      DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
      5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
      C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
      5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
      CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
      683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory