Instalace pro správce

Zastavení a restartování síťového licenčního souboru


Chcete-li provést údržbu systému na licenčním serveru, včetně odinstalace nástroje Network Licence Manager, nejprve zastavte licenční server. Po dokončení údržby následně restartujte licenční server.


Z licenčního serveru se systémem Windows

Zastavení serveru

  1. V nabídce Start vyhledejte nástroj LMTOOLS.
  2. V nástroji LMTOOLS klikněte na kartu Služba/Licenční soubor.
  3. Vyberte možnost Konfigurovat pomocí služeb.
  4. Vyberte služební název licenčního serveru, který chcete ručně zastavit.
  5. Klikněte na kartu Spustit/Zastavit/Načíst znovu.
  6. Zastavte server. 
    Doporučujeme před kliknutím na tlačítko Zastavit server vybrat možnost Vynutit vypnutí serveru. Poté počkejte pět sekund, než se pokusíte znovu spustit server.

Restartování serveru

V nástroji LMTOOLS klikněte na kartu Začít/Zastavit/Načíst znovu a potom klikněte na tlačítko Spustit server.

Licenční server se systémem macOS nebo Linux

Zastavení serveru

Do terminálu zadejte následující řetězec:

./lmutil lmdown -q -force

Restartování serveru

V terminálu zadejte následující řetězec, v němž názvem licenčního souboru nahradíte soubor acad.lic a názvem vašeho souboru protokolu soubor debug.log:

 

./lmgrd -c acad.lic -l debug.log

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory