Instalace pro správce

Rozmístění aplikace AutoCAD pro Mac


Můžete vytvořit vlastní rozmístění verze 2021 nebo novější verze aplikace AutoCAD pro Mac a AutoCAD LT pro Mac. (Pro verzi 2020 a starší verze těchto produktů není k dispozici podpora rozmístění.) Při instalaci a aktivaci aplikace AutoCAD, instalaci aktualizací a oprav hotfix a rozmístění standardních konfiguračních souborů postupujte podle těchto kroků a příkladů.


Instalace aplikace AutoCAD

  1. Zkopírujte soubor .dmg instalačního programu aplikace AutoCAD pro Mac nebo AutoCAD LT pro Mac.
  2. Spuštěním skriptů terminálu připojte disk .dmg a nainstalujte aplikaci AutoCAD. Zde je ukázkový skript pro instalaci aplikace AutoCAD 2023:
// Připojení disku dmg
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// Instalace aplikace AutoCAD 2023
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ 
Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

Aktivace aplikace AutoCAD

K aktivaci aplikace AutoCAD použijte nástroj AdskLicensingInstHelper, který je nainstalován s aplikací AutoCAD. Další informace o nástroji AdskLicensingInstHelper naleznete v příručce k nástroji Autodesk Licensing Installer Helper (angličtina). Zde je několik příkladů:

// Aktivace aplikace AutoCAD 2023 pomocí síťového licenčního serveru jednoho typu
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change 
--prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type 
SINGLE --lic_servers 

// Aktivace aplikace AutoCAD 2023 s uživatelskou licencí (k aktivaci je nutné se přihlásit)
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// Kontrola nápovědy k nástroji AdskLicensingInstHelper 
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
--help 

Poznámka: Pro různé verze aplikace AutoCAD pro Mac a AutoCAD LT pro Mac můžete vyhledat produktové klíče.

Instalace aktualizace nebo opravy hotfix (verze 2022 a novější aplikace AutoCAD)

Skript lze použít k instalaci aktualizace nebo opravy hotfix aplikace AutoCAD. Zde je příklad:

// Připojení disku dmg 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// Instalace opravy hotfix aplikace AutoCAD 2023.0.1 
sudo installer -pkg 
/Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg 
-target /

Rozmístění standardních konfiguračních souborů (verze 2023 a novější aplikace AutoCAD)

Pomocí nástroje AdMigrator můžete rozmístit standardní konfigurační soubory.

// Nejprve nastavte standardní konfigurace v nainstalované aplikaci AutoCAD. Poté exportujte 
konfigurace pomocí tohoto skriptu:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-e -d ~/Documents/config.tar

// Zkopírujte nástroj config.tar do klientských počítačů. Poté šablony .dwt, styly vykreslování, 
písma shx a hkcu.plist z config.tar importujte do aplikace AutoCAD do klientských počítačů:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-i šablona vykreslení shx profil -s ~/Downloads/config.tar

// Další možnosti použití naleznete v nápovědě nástroje AdskLicensingInstHelper:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Poznámka: Chcete-li rozmístit písma shx, je nutné před exportem konfigurací nejprve zkopírovat soubory písem .shx do následující složky. Pokud jsou písma .shx přidána do aplikace AutoCAD, nebudou exportována.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory