Instalace pro správce

Získání a instalace souboru síťové licence


Vygenerujte nový licenční soubor pro váš síťový server pouze v následujících případech:

 • Získáte nebo obnovíte předplatné s licencí. 
 • Přidáte předplatná pro produkt se síťovou licencí. 
 • Přidáte produkty na svůj síťový licenční server. 
 • Přidáte licence pro novou verzi produktu se síťovou licencí.
 • Změníte síťový licenční server. 
 • Změníte konfiguraci síťového licenčního serveru.

Získání informací o licenčním serveru

K vytvoření licenčního souboru potřebujete následující informace:

 • U modelu s jedním serverem hostitelský název serveru a adresa MAC (ID hostitele o délce 12 znaků)
 • U modelu s redundantními servery hostitelské názvy serverů a adresy MAC primárního serveru a dvou záložních serverů.
 • U modelu s distribuovanými servery:
  • Počet serverů
  • Hostitelský název a adresa MAC všech serverů
  • Počet předplatných na každém serveru

Poznámka: Popisy různých modelů serverů naleznete v části Plánování licence.

Pomocí nástroje LMTOOLS v systému Windows vyhledejte hostitelský název a adresu MAC.

 1. Pokud jste přihlášeni k místnímu počítači s právy správce, klikněte na možnost Všechny programy > Autodesk > Správce síťových licencí > LMTOOLS Utility.
 2. V nástroji LMTOOLS klikněte na kartu Systems Settings.
 3. Vyhledejte pole Computer/Hostname. Toto pole obsahuje hostitelský název.
 4. Vyhledejte pole Ethernet Address. 12znaková adresa je ID hostitele, který se také označuje jako adresa MAC.

  Poznámka: Pokud má server více než jeden ethernetový adaptér, vyberte takový, který odpovídá síťovému adaptéru MAC.
 5. Zavřete nástroj LMTOOLS.

Vyhledání hostitelského názvu a ID hostitele pomocí příkazového řádku systému Windows

 1. Otevřete příkazový řádek systému Windows.
 2. Zadejte příkaz ipconfig /all. Zobrazí se seznam konfiguračních dat.
 3. Z části Windows IP Configuration si zaznamenejte hostitelský název (Host Name).
 4. Z části Ethernet Adapter Local Area Connection zadejte adresu MAC bez pomlček. Adresa MAC je váš ID hostitele o délce 12 znaků.

  Poznámka: Pokud má server více síťových adaptérů, vyberte ten, který odpovídá fyzickému síťovému adaptéru. Nad každou adresou MAC uvidíte popis (Description). Pokud máte více než jeden fyzický síťový adaptér, nezáleží na tom, který z nich používáte. Zařízení jako adaptéry VPN, adaptéry PPP a bezdrátová zařízení nebo zařízení Bluetooth nejsou platná.
 5. Zavřete příkazový řádek systému Windows.

Nalezení názvu a ID hostitele v systému macOS nebo Linux

 1. Otevřete okno terminálu.
 2. Přejděte do složky, kde je nainstalována aplikace lmutil.
 3. Načtěte hostitelský název zadáním příkazu:
  ./lmutil lmhostid -hostname
 4. Zadáním následujícího řetězce
  ./lmutil lmhostd získáte ID hostitele (adresu MAC).

Generování licenčního souboru na portálu Autodesk Account

Při nákupu nových licencí softwaru od společnosti Autodesk vám může společnost Autodesk zaslat sériové číslo a klíč produktu, které použijete k vytvoření licenčního souboru. Tyto informace naleznete také na portálu Autodesk Account.

 

K vygenerování síťové licence musíte být správce. U produktu vyžadující síťovou licenci musíte mít také předplatné s přístupem pro více uživatelů. Pokud máte různé produkty a chcete vygenerovat licenční soubor pro všechny produkty, můžete tak učinit po jednom produktu.

 

Poznámka pro správce smluv a softwarové koordinátory: Chcete-li vygenerovat licenční soubor pro trvalou nebo nepředplacenou verzi produktu, přejděte na Klasické zobrazení produktu na stránce Všechny produkty a služby na portálu Autodesk Account. Vyhledejte produkt a vygenerujte licenční soubor.

Generování licenčního souboru

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na stránce manage.autodesk.com.
 2. V části Všechny produkty a služby vyhledejte svůj produkt. Pomocí funkce Hledat můžete omezit počet zobrazených produktů.
 3. Na dlaždici produktu klikněte na možnost Zobrazit detaily a vyberte verzi produktu.
 4. Na stránce detailů produktu klikněte na možnost Detaily licence. Pokud produkt nemá typ síťové licence, možnost Zobrazit detaily se nezobrazí.
 5. V okně Detaily licence vyberte možnost Generovat soubor síťové licence.
 6. Na stránce Generovat soubor síťové licence vyberte model licenčního serveru a klikněte na tlačítko Vybrat.
 7. Zadejte název serveru a ID serveru (adresu MAC).
 8. Klikněte na Přidat produkty. 
 9. V dialogovém okně Přidat produkty na server vyberte jeden nebo více produktů, které chcete přidat na tento licenční server, a klikněte na Přidat.
 10. Klikněte na Vygenerovat licenční soubor.

Uložení licenčního souboru

Až budete mít licenční soubor, uložte jej do složky, do které jste nainstalovali Správce síťových licencí. Můžete vybrat libovolný název souboru, ale použijte příponu .lic. Zde jsou příklady umístění licenčních souborů pro různé operační systémy:

 • Windows: C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
 • macOS: /Users//local/flexnetserver
 • Linux: /opt/flexnetserver

Potvrdit přesnost licenčního souboru

Po uložení licenčního souboru ověřte, zda obsahuje správné informace. Licenční soubor funguje pouze v počítači, který má adresu MAC, kterou jste zadali při získání licence.

 1. Otevřete licenční soubor v textovém editoru. Nepoužívejte textový editor, jako je Microsoft Word. Můžete způsobit chyby ve formátech nebo neúmyslně upravit soubor.
 2. Ověřte, zda adresa MAC odpovídá adrese serveru. První řádek licenčního souboru, začínající řetězcem SERVER, zobrazuje hostitelský název a adresu MAC. Pokud se neshodují, požádejte o nový licenční soubor se správnými informacemi.
 3. Ověřte příponu souboru. Musí to být soubor .lic, nikoli soubor .txt nebo .doc.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory