Instalace pro správce

Konfigurace a spuštění síťového licenčního serveru


Vytvořte soubor protokolu ladění, nakonfigurujte server síťových licencí, spusťte jej a potvrďte, že je spuštěn.


Vytvoření souboru protokolu ladění

Soubory protokolu ladění obsahují historii nástroje Network Licence Manager (NLM), kterou můžete zkontrolovat za účelem řešení problémů s licenčními servery.

 1. Ve složce, do které jste nainstalovali nástroj NLM, vytvořte podsložku s názvem Logs (Protokoly).
 2. K vytvoření textového souboru v podsložce Logs slouží textový editor.
 3. Zadejte textovému souboru libovolný název, ale nezapomeňte změnit příponu souboru z .txt na .log.

Konfigurace licenčního serveru

Metody konfigurace se liší podle operačního systému. U síťových serverů systému Windows použijte nástroj LMTOOLS, který je součástí nástroje Network Licence Manager (NLM).

Konfigurace serveru se systémem Windows

 1. Otevřete nástroj LMTOOLS. V systému Windows klikněte na položky Start > Autodesk > LMTOOLS Utility.
 2. Na kartě Služba/Licenční soubor ověřte, zda je vybrána možnost Konfigurace pomocí služeb.
 3. Zaškrtněte políčko LMTOOLS Ignores Licence File Path Environment Variables (Ignoruje proměnné prostředí cesty k licenčnímu souboru).
 4. Na kartě Konfigurační služby zadejte název pomocí rozevírací nabídky Název služby.
 5. Zadejte cesty pro tyto tři soubory:
  • Cesta k souboru lmgrd.exe: Vyhledejte tento soubor ve složce NLM a vyberte jej.
  • Cesta k licenčnímu souboru: Vyhledejte licenční soubor, který jste získali od společnosti Autodesk, a vyberte jej.
  • Cesta k souboru protokolu ladění: Vyhledejte soubor protokolu ladění, který jste vytvořili dříve, a vyberte jej.
   Poznámka: Ujistěte se, že uživatelé a služby mají oprávnění k zápisu do souboru nebo složky protokolu ladění.
 6. Vyberte možnost Použít služby. Poté vyberte možnost Spustit server při spuštění. Toto nastavení zajišťuje, že licenční server se po údržbě nebo výpadku napájení spustí automaticky.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit službu a potvrďte akci.

Konfigurace serveru se systémem macOS nebo Linux

 1. Uložte licenční soubor .lic do počítače.
 2. Přesuňte licenční soubor z plochy do této skryté složky:
  • V systému macOS: /usr/local/flexnetserver
  • V systému Linux: /opt/flexnetserver

Poznámka: Podrobnosti o nastavení nástroje NLM pro systém macOS naleznete v části Nastavení nástroje Správce síťových licencí Autodesk v systému Mac (angličtina). V systému Linux naleznete část Nastavení nástroje Autodesk Network Licence Manager v systému Linux (angličtina).

 

Spuštění licenčního serveru

Po dokončení konfigurace můžete licenční server spustit.

Spuštění licenčního serveru v systému Windows

Použijte nástroj LMTOOLS:

 1. Na kartě Start/Stop/Reread ověřte, zda je zvýrazněn správný název serveru. Poté klikněte na tlačítko Spustit server.
 2. Ověřte, zda byl licenční server spuštěn (do 30 sekund). V dolní části dialogu by se měla zobrazit zpráva „Spuštění serveru bylo úspěšné“.

Spuštění licenčního serveru v systému macOS nebo Linux

Použijte Terminal

 1. Chcete-li se dostat do adresáře, zadejte následující příkazy:
  • V systému macOS:
   cd /usr/local/flexnetserver
  • V systému Linux:
   cd /opt/flexnetserver
 2. Chcete-li vypsat obsah adresáře, zadejte tento příkaz:
  • ls
 3. Chcete-li spustit licenční server, zadejte tento příkaz:
  • V systému macOS:
   sudo ./lmgrd -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
  • V systému Linux:
   sudo ./lmgrd -c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log
  •  

Potvrďte, že je licenční server spuštěn.

Potvrzení v systému Windows

 1. Na kartě Stav serveru v nástroji LMTOOLS klikněte na možnost Provést dotaz na stav.
 2. Když se informace zobrazí ve stavovém okně, posuňte se dolů a ověřte, že:
  • Na licenčním serveru je spuštěna nejnovější verze. Zkontrolujte řádek, který obsahuje zhruba tento text:
   NázevVašehoServeru: licenční server UP (MASTER) v 11.16.2
  • Licenční server úspěšně načetl licenční soubor a nenalezl žádné chyby. Měli byste vidět řádek, který má zhruba tento text:
   Adskflex: UP v11.16.2
 3. Pokud tyto dva řádky nevidíte, licenční server se nespustil správně. Chcete-li získat a konfigurovat licenční soubor, znovu zkontrolujte svou práci.

Potvrzení v systému macOS

 • V terminálu zadejte tento příkaz:
  sudo ./lmutil lmstat -a -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic

Potvrzení v systému Linux

 • Zadejte následující příkaz:
  sudo ./lmutil lmstat -c @localhost -a

Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva, že server nebyl spuštěn, použijte nástroj Sledování aktivit k vyhledání a zastavení procesu lmgrd. Poté můžete licenční server restartovat.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory