Instalace pro správce

Rozmístění z klasického instalačního programu


Většina verzí produktů starších než verze 2022 obsahuje instalační program (klasický instalační program), který slouží k vytváření rozmístění. Pro produkty 2022 viz Vytváření rozmístění z portálu Autodesk Account.

 

Poznámka: Několik verzí produktů Autodesk starších než 2022 také podporuje rozmístění z portálu Autodesk Account:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Nastavení možností rozmístění

 1. Pojmenujte administrativní obraz, který má být při rozmístění vytvořen. Vyberte název, který jednoznačně identifikuje dané rozmístění a jasně je odlišuje od ostatních rozmístění.
 2. Přejděte do sdílené síťové složky, kterou jste vytvořili pro administrativní obraz, a zadejte zde jedinečný název.
 3. Rozhodněte, zda chcete zahrnout pouze ty produkty, které konfigurace vyžaduje. Pokud vyberete tuto možnost, rozmístění nebude možné později upravit tak, aby zahrnovalo další produkty. Pokud ji nevyberete, můžete administrativní obraz upravit.
 4. Vyberte, zda chcete spouštět instalace v tichém režimu. Pokud spustíte v tichém režimu, uživatelé nebudou do rozmístění vidět, pokud jsou produkty nainstalovány ve svých počítačích.
 5. Zvolte, zda chcete ve složce Temp vytvořit pro každý počítač soubor protokolu. Pokud vytvoříte soubor protokolu, uživatelé budou mít k souboru přístup, aby mohli zkontrolovat a vyřešit problémy s vlastními instalacemi.
 6. Vyberte, zda v centrálním umístění chcete vytvořit soubor síťového protokolu. Tento soubor slouží k prohlížení dat ze všech instalací. Pokud vytvoříte síťový soubor protokolu, umístěte jej do sdílené složky a povolte uživatelům čtení a zápis.

Poskytnutí informací o produktu a licenci

Po kontrole a přijetí softwarové licenční smlouvy společnosti Autodesk můžete zadat informace o produktu a licenci.

 1. Pokud je pro produkt k dispozici volba jazyka, vyberte jej.
 2. Specifikujte svůj typ licence. U většiny rozmístění je typem licence Síť.
  • Vyberte možnost ID Autodesk, chcete-li pojmenovaným uživatelům povolit přístup k licenci pomocí jejich účtu Autodesk.
  • Chcete-li pro licenci přiřazenou k zařízení použít sériové číslo a produktový klíč, vyberte možnost Sériové číslo (samostatná).
  • Pokud ke správě licencí produktů na síťových pracovních stanicích používáte software Network Licence Manager (NLM), vyberte možnost Síť.
   • Určete síťovou licenci, kterou jste vybrali: jednu licenci, distribuovanou licenci nebo záložní licenci.
   • Poté vyhledejte server, na kterém jste dříve nainstalovali nástroj NLM.

Přizpůsobit instalaci produktu

Při vytváření rozmístění můžete přijmout výchozí nastavení pro každý produkt, který instalujete, nebo nakonfigurovat nastavení k vytvoření vlastního rozmístění. Nastavení konfigurace se vztahují na každou nainstalovanou instanci produktu. Po vytvoření rozmístění již nelze tato nastavení změnit, dokud rozmístění nezměníte.

Poznámka: Chcete-li porozumět možnostem konfigurace jednotlivých produktů, přečtěte si dodatek k instalaci produktu v nápovědě k produktu. Projděte si tyto doplňky a určete správná nastavení pro každý produkt ve svém rozmístění.

 1. Vyberte produkty, které chcete nainstalovat. Kromě primárního produktu mohou být předem vybrány i další doporučené produkty. Zrušením výběru těchto návrhů je z rozmístění odeberete.
 2. Pokud budete vyzváni k výběru typu instalace, vyberte možnost Typická nebo Vlastní.
  • Typická. Produkt je nainstalován s výchozími možnostmi.
  • Vlastní Produkt je nainstalován s možnostmi, které vyberete a nakonfigurujete. Mezi příklady konfigurovatelných možností patří uživatelské předvolby chování produktu, instalace podpůrných souborů a přístup k online zdrojům.
 3. (Volitelně) Nainstalujte další softwarové komponenty od společnosti Autodesk nebo jiných dodavatelů. Chcete-li tyto komponenty nainstalovat, přidejte jejich soubory EXE nebo MSI do speciální tabulky v instalačním programu.

Zahrnutí dalšího software

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na stránce manage.autodesk.com.
 2. V části Všechny produkty a služby vyhledejte a stáhněte každou aktualizaci, která má být součástí rozmístění.
 3. Spusťte instalační program a vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Případně pokud již rozmístění máte, přejděte do složky Nástroje ve složce rozmístění produktu a spusťte příkaz Vytvořit a upravit rozmístění.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte každý spustitelný soubor aktualizace, který jste stáhli z portálu Account.
 5. Přidejte název.
 6. Podle potřeby do pole Parametry příkazového řádku přidejte parametry příkazového řádku. Pokud například chcete nainstalovat službu MSI bez upozornění, přidejte možnost /quiet.
  Poznámka: Podporované parametry příkazového řádku naleznete v dokumentaci k produktu.
 7. Kliknutím na šipku zavřete okno.
 8. Pokračujte, dokud nebude vytváření nebo úprava rozmístění dokončena.
 9. Zahajte instalaci rozmístění na klientském počítači.
 10. Po instalaci produktu jej otevřete a zkontrolujte verzi v nabídce Nápověda > O aplikaci. Poté vyberte dialog Informace o produktu. Měli byste vidět aktualizovanou verzi produktu, která ukazuje, že aktualizace byly úspěšně nainstalovány spolu s rozmístěním produktu.

Výběr aktualizací

 1. Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com.
 2. Přejděte na možnost Produkty a služby > Aktualizace produktu.
 3. Projděte dostupné aktualizace pro každý produkt a vyberte ty, které chcete stáhnout.

Distribuce rozmístění

Chcete-li na pracovní stanici nainstalovat rozmístění, spusťte instalaci ručně pomocí poskytnutého dávkového souboru nebo použijte nástroj, například Microsoft Configuration Manager (viz dokumentace nástroje Microsoft Endpoint Configuration Manager).

Testování rozmístění

Před distribucí produktů na pracovní stanice spusťte rozmístění na zkušební pracovní stanici, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

 1. Pomocí běžného uživatelského profilu se přihlaste ke klientskému počítači s profilem, který nemá oprávnění správce.
 2. Spuštěním produktu ověřte, zda:  
  • Nedochází k žádným chybám licence.
  • Hlavní funkce, které jsou pro vaši práci důležité, fungují podle očekávání.
  • Všechny aktualizace, uživatelské úpravy a doplňky byly správně použity.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory