Instalace pro správce

Konfigurace souboru možností


Přístup k licencím lze řídit pomocí souboru možností konfigurovaného s nastaveními, která chcete použít. Použití souboru možností je volitelné a není vyžadováno pro běžné licenční operace. Úplné informace o souborech možností naleznete v části Správa souboru možností v souboru PDF Příručka správy licencí FLEXnet aplikace Publisher nainstalovaném s nástrojem NLM. Chcete-li zobrazit příručku PDF, přejděte do složky Network Licence Manager na vašem licenčním serveru.

 

Následující části popisují, jak vytvořit soubor možností a jak s ním vykonávat různé funkce. V poslední části se zobrazí vzorový soubor možností.


Vytvoření souboru možností

Prostřednictvím těchto souborů můžete vytvářet soubory možností pro jeden nebo více serverů a spravovat síťové licence. Pokud možnosti nabízené souborem možností nepotřebujete, nemusíte vytvářet soubory možností pro všechny servery.

 

Pokud soubor možností definuje ovládací prvky založené na funkcích produktu, ovládací prvky se použijí na produkty, ať už máte plán údržby, nebo předplatné pro více uživatelů. Pokud však definujete ovládací prvky na úrovni balíčku produktů, můžete oddělit licence v rámci plánu údržby od předplatných pro více uživatelů.

 

Chcete-li aktivovat soubor možností, uložte jej a znovu načtěte licenční soubor.

 1. Otevřete textový editor, například Poznámkový blok (Windows) nebo TextEdit (macOS). Zadejte příkazy a parametry tak, jak je specifikováno pro protokol zpráv nebo jiné operace.
 2. Soubor pojmenujte jako adskflex.opt a uložte jej do umístění, ve kterém jste uložili soubor síťové licence.
  Poznámka: Soubor uložte s příponou .opt. Nástroj NLM nerozpozná příponu .txt.
 3. Licenční soubor znovu načtěte na server.
  • V případě serveru se systémem Windows použijte nástroj LMTOOLS nainstalovaný s nástrojem NLM a vyberte možnost Znovu načíst licenční soubor.
  • V případě serveru macOS nebo Linux otevřete okno terminálu, přejděte do složky Autodesk Network Licence Manager (flexnetserver) a zadejte následující řetězec:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Zkontrolujte soubor protokolu a ujistěte se, že soubor možností byl načten. Pokud k tomu nedošlo, zastavte licenční server a restartujte jej.

Nastavení časové prodlevy licence

Nastavte omezení, jak dlouho bude licence přidělena neaktivnímu počítači, než si ji server vyžádá zpět. Pokud se počítač opět aktivuje, server vydá novou licenci. Pokud licence není k dispozici, uživateli se zobrazí upozornění.

 

Otevřete soubor možností v textovém editoru a zadejte na samostatný řádek jeden z následujících příkazů.

TIMEOUT feature_code n

Zde feature_code je název produktu a n je doba nečinnosti v sekundách, po které si server vezme licenci zpět. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

Tento příklad udává, že doba platnosti licence aplikace Revit je 7 200 sekund neboli dvě hodiny.

TIMEOUTALL n

Zde časový limit platí pro všechny produkty, přičemž n je doba v sekundách, po které si server vezme zpět neaktivní produkt společnosti Autodesk.

Konfigurace výpůjčky licencí

Existuje několik možností, jak řídit výpůjčku licencí:

 • Zachovávání fondu dostupných licencí
 • Nastavit dobu výpůjčky
 • Vyloučit výpůjčku licence
 • Zahrnout výpůjčku licencí

Zachovávání fondu dostupných licencí

Proměnná BORROW_LOWWATER určuje, kolik licencí nelze vypůjčit. Tato možnost zajišťuje, že zadaný počet licencí zůstane vždy ve fondu licencí. Tímto způsobem není fond zcela vyčerpán výpůjčkami.

BORROW_LOWWATER [vlastnostproduktu] [počet]

Následující příklad blokuje výpůjčku licencí pro pět licencí předplatného aplikace AutoCAD s přístupem pro více uživatelů:

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

Nastavení doby výpůjčky

Můžete určit maximální časový interval v hodinách, ve kterém lze vypůjčit konkrétní licenci. Tato hodnota nesmí překročit maximální dobu vypůjčení určenou společností Autodesk v licenčním souboru produktu.

MAX_BORROW_HOURS [vlastnostproduktu] [hodiny]

Následující příklad omezuje výpůjčku licence k předplatnému aplikace AutoCAD s přístupem pro více uživatelů na 3 dny:

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Poznámka: Bez tohoto nastavení v souboru možností je maximální doba vypůjčení licencí 6 měsíců nebo po vypršení platnosti předplatného s přístupem pro více uživatelů, podle toho, co nastane dříve. Důrazně doporučujeme stanovit kratší dobu výpůjčky.

Vyloučení výpůjčky licence

Blokujte možnost vypůjčit si konkrétní licence. Uživatelé, hostitelé nebo IP adresy, které nejsou explicitně vyloučeny, si mohou nadále vypůjčovat licence.

EXCLUDE_BORROW [vlastnostproduktu] [typ] [jméno]

Následující příklady blokují zapůjčení licence předplatného aplikace AutoCAD s přístupem pro více uživatelů pro uživatele, počítač, skupinu atd.:

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Poznámka: Stejně jako u příkazů EXCLUDE a INCLUDE má i příkaz EXCLUDE_BORROW přednost před konfliktními příkazy INCLUDE_BORROW.

Zahrnout výpůjčku licencí

Povolit zapůjčení určitých licencí. Všem uživatelům, hostitelům nebo IP adresám, které nejsou výslovně zahrnuty, je zakázáno zapůjčovat si zadané licence. Pokud chcete blokovat výpůjčku licencí pouze pro několik uživatelů, zvažte namísto toho použít příkaz EXCLUDE_BORROW.

INCLUDE_BORROW [vlastnostproduktu] [typ] [jméno]

Následující příklady povolují vypůjčení licence předplatného aplikace AutoCAD s přístupem pro více uživatelů pro uživatele, počítač, skupinu atd.:

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Poznámka: Protože příkaz EXCLUDE_BORROW má vždy přednost před konfliktním příkazem INCLUDE_BORROW, doporučuje se použít pouze jeden z těchto příkazů v jednom souboru možností.

Použít kódy balíčku a funkcí

Následující příklady ukazují nastavení parametrů souboru možností pro určitý produkt používající kód balíčku daného produktu. Například následující prohlášení využívá kód balíčku z předplatného s licencí přístupu pro více uživatelů pro aplikaci AutoCAD 2016 (64300ACD_T_F) k rezervaci jedné licence aplikace AutoCAD 2016-2013 pro konkrétního uživatele:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Pomocí kódu balíčku použijete tento parametr souboru možností na všechny oprávněné verze produktu podle práv na předchozí verze účastnického serveru.

 

Někdy můžete použít kódy balíčků v souboru možností a váš licenční soubor může obsahovat trvalé licence nebo licence na plán údržby i předplatné s přístupem pro více uživatelů ke stejnému produktu. V tomto případě je nutné zahrnout další parametry, aby se přizpůsobily licencím programu Subscription s přístupem pro více uživatelů. Následující příkazy si vyhrazují jednu licenci aplikace AutoCAD 2016-2013 pro určitého uživatele, ať už se jedná o trvalou licenci na plán údržby, nebo licenci předplatného s přístupem pro více uživatelů:

RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Po přidání parametrů licencí předplatného s přístupem pro více uživatelů není nutné soubor možností upravovat, když je předplatné obnoveno nebo je vydána verze.

 

Kód funkce produktu (například 86445ACD_2016_0F) použijte pouze v případě, že nastavujete parametr souboru možností pro trvalou licenci, která není součástí plánu údržby. U trvalých licencí s plánem údržby a licencí předplatného s přístupem pro více uživatelů vždy používejte kód balíčku. Následující příkaz využívá kód funkce k rezervaci pěti instalací k trvalé licenci aplikace AutoCAD 2016 (bez plánu údržby) pro konkrétní skupinu:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup 

Zadání komentáře do souboru možností

Správce licencí ignoruje veškerou syntaxi po symbolu hash (#).

#Toto je komentář.

Definice skupin

Když určíte, kdo má a nemá přístup k licencím, je vhodné definovat skupiny uživatelů nebo počítačů. Skupiny jsou užitečné, když si vyhrazujete nebo omezíte používání licencí.

 

Skupiny lze definovat pomocí přihlašovacího jména systému Windows nebo názvu počítače. Ve výchozím nastavení rozlišují názvy počítačů a uživatelských jmen malá a velká písmena, pokud jste do souboru možností nepřidali příkaz GROUPCASEINSENSITIVE ON.

GROUP [název skupiny] [uživatel1] [uživatel2] [uživatel3]
HOST_GROUP [název skupiny] [název počítače1] [název počítače2] [název počítače3]

Následující příklad definuje skupinu s názvem EngineeringGroup pro tři uživatele:

GROUP EngineeringGroup Smithj jonesb whitef

Následující příklad definuje skupinu s názvem DraftingDept se třemi počítači:

HOST_GROUP DraftingDept počítač1 počítač2 počítač3

Chcete-li vytvořit skupinu s mnoha uživateli, definujte více řádků GROUP se stejným názvem skupiny, z nichž každý obsahuje maximálně 4 000 znaků. Pokud definujete více řádků GROUP se stejným názvem skupiny, můžete přidat všechny zadané uživatele do jedné skupiny.

Zakázání rozlišování velkých a malých písmen u uživatelských a počítačových jmen

Při použití příkazů GROUP nebo HOST_GROUP můžete zapnout nebo vypnout rozlišování velkých a malých písmen u uživatelských jmen a názvů počítačů. Ve výchozím nastavení rozlišují uživatelská a počítačová jména malá a velká písmena.

 

Příkaz GROUPCASEINSENSITIVE vypne (ON) a povolí (OFF) rozlišování velkých a malých písmen u uživatelských a počítačových jmen:

GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Rezervace licencí

Vyhraďte si určitý počet licencí, abyste zajistili, že licence k produktům budou k dispozici, až to bude nutné. (Vyhrazené licence nejsou dostupné ostatním uživatelům.) Můžete si například vyhradit licence pro uživatele pracující na projektu, který je závislý na čase.

RESERVE [počet] [vlastnost produktu] [typ] [jméno]

Následující příklady vyhradí jednu nebo pět licencí pro licenci předplatného aplikace AutoCAD s víceuživatelským přístupem pro uživatele, počítač, skupinu atd.:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Omezení maximálního využití licence

Omezte používání licencí na maximalizaci dostupnosti licencí omezením přístupu k určitému počtu licencí pro určité produkty.

MAX [počet] [vlastnost produktu] [typ] [jméno]

Následující příklady stanoví omezení jedné nebo pěti licencí pro licenci předplatného aplikace AutoCAD s víceuživatelským přístupem pro uživatele, počítač, skupinu atd.

MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Vyloučení z použití licence

Blokuje přístup ke konkrétním licencím. Přístup k těmto licencím mají všichni uživatelé, hostitelé nebo IP adresy, které nejsou explicitně vyloučeny.

EXCLUDE [vlastnost produktu] [typ] [jméno]

Následující příklady blokují přístup k licenci předplatného aplikace AutoCAD s víceuživatelským přístupem pro uživatele, počítač, skupinu atd.:

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Poznámka: Příkazy EXCLUDE vždy nahradí konfliktní příkazy INCLUDE. Pokud dojde ke konfliktu, má přednost příkaz EXCLUDE.

Zahrnutí do použití licence

Udělte přístup ke konkrétním licencím. Toto nastavení blokuje všechny uživatele, hostitele nebo adresy IP, které nejsou explicitně zahrnuty. Pokud chcete blokovat pouze několik uživatelů, zvažte použití příkazu EXCLUDE.

INCLUDE [vlastnost produktu] [typ] [název]

Následující příklady umožňují přístup k licenci předplatného aplikace AutoCAD s víceuživatelským přístupem pro konkrétního uživatele, počítač, skupinu atd.:

INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project

Poznámka: Protože příkaz EXCLUDE má vždy přednost před konfliktním příkazem INCLUDE, doporučuje se použít pouze jeden z těchto příkazů v jednom souboru možností.

Vytvoření protokolu zpráv

Soubor protokolu zpráv je komprimovaný, šifrovaný soubor, který vytváří zprávy o využití licencí.

REPORTLOG [+]cesta_protokolu_zprávy

Příklad pro systém Windows: Protokol zpráv s názvem report.rl se nachází ve složce C:\My Documents.

REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"

příklad pro systém macOS nebo Linux: Protokol zpráv s názvem report.rl je ve složce /Users//NLM.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Poznámka: Cesty, které obsahují mezery, musí být uvedeny v uvozovkách. Cesta již musí existovat. Správce licencí vám toto umístění nemůže vytvořit.

 

V syntaxi REPORTLOG značí [+], že nové položky do souboru protokolu jsou připojeny k předchozím položkám, namísto toho, aby je při každém restartu nástroje Network Licence Manager přepisovaly. Osvědčeným postupem je použít možnost [+] a tím zachovat historii záznamů protokolu.

Definování asociace produktu

Určité konkrétní počítače můžete definovat jako součást projektu tak, že na těchto klientských počítačích nakonfigurujete proměnnou prostředí. Poté použijte toto označení projektu a k řízení přístupu k licencím prostřednictvím souboru možností. Proměnná prostředí projektu je volitelná. Není nutné ji zadávat, když definujete skupiny přímo v souboru možností.

 

Chcete-li označit počítač jako člena projektu:

 1. V nabídce Start (Windows) klikněte na položky Nastavení > Ovládací panely.
 2. V Ovládacích panelech dvakrát klikněte na položku Systém.
 3. V dialogu Vlastnosti systému klikněte na kartu Upřesnit.
 4. Na kartě Upřesnit klikněte na položku Proměnné prostředí.
 5. V části Systémové proměnné klikněte na tlačítko Nový.
 6. V dialogu Nová systémová proměnná zadejte LM_PROJECT jako název proměnné a název projektu jako hodnotu proměnné.
 7. Kliknutím na tlačítka OK zavřete všechny dialogy.

Váš projekt je nyní definován. Aby se tato nastavení projevila, není nutné restartovat počítač.

Příklad souboru možností

# Společnost A – Soubor možností 
# 
# Datum poslední aktualizace: 5. ledna 2021, autor: John Smith 

# Nastaví časový limit neaktivního stavu pro všechny produkty na 90 minut: 
TIMEOUTALL 5400 

# Nastaví maximální dobu výpůjčky na 10 dní pro předplatné s přístupem pro více uživatelů k aplikaci AutoCAD: 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Definuje protokol zprávy: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# Zakáže rozlišování velkých a malých písmen při definování skupin/hostitelských skupin: 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# Definuje skupinu aplikace Civil Eng a řídí použití licencí: 
GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# Definuje skupinu Mech. Eng podle názvu počítače a řídí použití licence: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# Řídí použití licencí pro obecné konstruktéry v podsíti 192.168.0.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory