Instalace pro správce

Rozmístění z portálu Autodesk Account


U většiny verzí 2022 a novějších verzí lze rozmístění vytvářet z portálu Autodesk Account (pouze u produktů se systémem Windows).

 

U většiny verzí produktů starších než verze 2022 systému Windows lze rozmístění vytvářet pomocí klasického instalačního programu. Viz část Vytvoření rozmístění z klasického instalačního programu.

 

Poznámka: Rozmístění z portálu Autodesk Account podporuje také několik verzí produktů systému Windows starších než verze 2022:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Vyberte a přizpůsobte si své produkty.

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. V levém navigačním panelu vyberte možnost Vlastní instalace.
 3. Klikněte na položku Vytvořit nový.
 4. Vyberte typ licence.
 5. V části Přidat produkt vyberte jeden nebo více produktů, které chcete přidat do balíčku rozmístění. Pokud produkt nevidíte v seznamu produktů, můžete jej stáhnout ze seznamu Všechny produkty a služby a v instalačním programu vybrat možnost Vytvořit rozmístění.

  Produkty můžete při výběru přizpůsobit na pravém panelu. Můžete vybrat verzi, která bude součástí rozmístění. Do rozmístění budou zahrnuty všechny instalační programy potřebné pro danou verzi. Můžete také přidat volitelné aplikace nebo určit umístění úložiště obsahu, včetně šablon, materiálů a výkresů.

  Vlastní nastavení se vztahují na všechny instance produktu nainstalované z rozmístění. Jakmile rozmístění vytvoříte, tato nastavení již nebude možné změnit. Sériová čísla a produktové klíče se automaticky zobrazí podle typu licence. 

  Poznámka: Nastavení konfigurace se liší dle produktu. Další informace naleznete v pokynech k instalaci produktu.

Proveďte nastavení a vytvořte rozmístění.

 1. Poté, co vyberete produkty, které si přejete mít v balíčku rozmístění, kliknutím na tlačítko Další přejděte do dialogu Nastavení instalace. K předchozímu kroku se můžete vrátit kliknutím na záhlaví části.
 2. Zadejte název balíčku. Tento název se zobrazí v názvech souborů a identifikuje rozmístění po jeho vytvoření ve sdíleném síťovém umístění. Uveďte, komu je balíček určen a jaké produkty jsou jeho součástí. Použijte platný název souboru systému Windows.
 3. (Volitelné) Zadejte popis balíčku. To vám pomůže lépe porozumět obsahu balíčku, když jej zobrazíte v seznamu.
 4. V poli Typ instalace vyberte možnost Rozmístit. (Pokud namísto toho vyberete možnost Instalovat, vytvoříte balíček produktů, které chcete nainstalovat na svém vlastním zařízení.)
 5. Zadejte cestu k souboru obrazu rozmístění. Toto je umístění na sdílené síťové položce, kde je rozmístění vytvořeno. Můžete použít název cesty UNC (Uniform Naming Convention) (doporučeno), nebo písmeno jednotky a cestu, například: \\servername\path nebo C:\Autodesk\Deployments. Použijte platnou cestu ke složce v systému Windows.
 6. V případě potřeby zadejte cestu k souboru protokolu rozmístění. Na obrázku je zobrazena výchozí cesta. Každá instalace rozmístění zapisuje diagnostické informace do tohoto protokolu. Použijte platnou cestu ke složce v systému Windows.
 7. Pokud jste vybrali typ Síťová licence, kliknutím na tlačítko Specifikovat licenční server přidejte informace o licenčním serveru a poté klikněte na tlačítko Uložit.
 8. Rozbalte položku Rozšířené možnosti a proveďte další změny balíčku, například změnu výchozí instalační cesty.

  Nastavení balíčku rozmístění

 1. Rozmístění potvrďte v pravém panelu v Shrnutí rozmístění.
 2. Zaškrtnutím políčka vyjádřete souhlas s Podmínkami používání.
 3. Klikněte na tlačítko Stáhnout nebo Uložit. Stažení umístí spustitelný soubor pro vytvoření rozmístění do složky Stažené soubory nebo do jiné složky podle nastavení prohlížeče. Tento soubor má velikost přibližně 10 MB a obsahuje konfiguraci rozmístění a spustitelný soubor, který rozmístění vytvoří. Možnost Uložit umožňuje balíček uložit na později, aniž by bylo nutné jej stáhnout.

  Poznámka: v tomto okamžiku se obrázky produktů nestáhnou.
 4. Až bude stahování dokončeno, dvojitým kliknutím na stažený soubor vytvoříte rozmístění. Po dokončení můžete nástroj rozmístění buď zavřít, nebo rozmístění zobrazit ve složce rozmístění.

  Vytvoření indikátoru průběhu rozmístění

Instalace rozmístění

Instalaci rozmístění na pracovní stanici provedete některých z následujících způsobů: 

Ruční instalace pomocí dávkového souboru

Dávkový soubor můžete spustit ručně a nainstalovat jej na pracovní stanici. Instalační soubor .bat ve složce rozmístění obsahuje parametry příkazového řádku, které slouží k instalaci produktu.

 

Dávkový soubor je také dobrým zdrojem pro vytvoření instalačního skriptu Správce konfigurace. Třebaže skript používá úplnou cestu ke konfiguračním souborům, můžete použít cestu relativní. K dispozici máte také soubor Summary.txt, který poskytuje podrobné informace o každém instalačním programu aplikace, jenž je součástí rozmístění, například název instalačního programu a číslo sestavení. Pokud instalujete zcela bez upozornění, okomentujte první řádek v dávkovém souboru a odeberte komentář z druhého řádku. V takovém případě se nezobrazí žádné uživatelské rozhraní. (Výchozí instalace dávkového souboru má minimální uživatelské rozhraní.)

 

Poznámka: Ke spuštění staženého zaváděcího souboru potřebujete oprávnění správce.

Testování rozmístění

Před distribucí produktů na pracovní stanice spusťte rozmístění na zkušební pracovní stanici, abyste se ujistili, že vše funguje správně. 

 1. Pomocí běžného uživatelského profilu se přihlaste ke klientskému počítači s profilem, který nemá oprávnění správce.
 2. Spuštěním produktu ověřte, zda: 
  • Nedochází k žádným chybám licence.
  • Hlavní funkce, které jsou pro vaši práci důležité, fungují podle očekávání. 
  • Všechny aktualizace, uživatelské úpravy a doplňky byly správně použity. 

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory