Instalace pro správce

Naplánujte si svou síťovou licenci


Vyberte model licenčního serveru, vyberte síťové servery a zkontrolujte systémové požadavky nástroje Autodesk Network Licence Manager (NLM).

Výběr modelu licenčního serveru

Vyberte jeden z následujících modelů serveru:

  • Jeden server. Všechny síťové licence jsou nainstalovány na jednom serveru.
  • Distribuovaný server. Síťové licence jsou rozděleny a instalovány na více serverů.
  • Záložní server. Všechny síťové licence jsou instalovány na jednom serveru, k tomu navíc dva záložní servery.
    Poznámka: Tato konfigurace vyžaduje zadání primárního serveru a dvou záložních serverů.

Volba síťových serverů

Poté, co vyberete model licenčního serveru, vyberte jeden nebo více síťových serverů, ze kterých chcete spravovat licence.

  • Ujistěte se, že servery jsou přístupné pro všechny klientské počítače, a že jsou dostupné vždy, když jsou vyžadovány licence.
  • Servery by měly běžet na podporovaném operačním systému ve stabilní síti, u které nedochází k častému restartování. Časté restartování může narušovat správu licencí.
  • Servery by měly komunikovat s porty 2080 a 27000-27009, což jsou porty používané nástrojem NLM. I když jsou tyto porty konfigurovatelné, jejich změna může způsobit konflikty s jinými aplikacemi. Čísla portů proto neměňte.

Poznámka: Vaše síť může obsahovat servery se systémy Windows, macOS a Linux v libovolné kombinaci.

 

Zkontrolovat systémové požadavky

Zkontrolujte systémové požadavky nástroje NLM a ujistěte se, že hardware a operační systém jsou s nástrojem NLM kompatibilní.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory