Instalace pro správce

Použití dávkových souborů šablon


Dávkové soubory s instalačními skripty můžete použít k distribuci softwaru do počítačů v síti. Každý soubor má jeden nebo více příkazů s přepínači příkazů, které upravují možnosti.

 

Součástí instalačního skriptu je cesta k souboru setup.exe produktu. Tento soubor musí být na instalačním médiu nebo v síti. K instalaci produktů potřebujete oprávnění správce.


Šablony dávkových souborů

Pomocí šablon dávkových souborů lze instalovat softwarové produkty společnosti Autodesk v typických konfiguracích pro samostatné nebo síťové verze licencí. Zkopírujte šablonu a proměnné nahraďte příslušnými hodnotami pro produkty, které instalujete. Proměnné sdílené více než jednou šablonou se zobrazí na konci tohoto tématu.

 

Poznámka: I když zde uvedené šablony dávkových souborů obsahují více řádků kódu, v praxi byste měli každý soubor zapsat jako jeden řádek pokynů.

 

Šablona pro samostatnou licenci

\setup.exe /t /qb /language /c 
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=  
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Příklad: 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c 
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678  
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" 

INSTALLDIR je volitelným parametrem. Nedoporučuje se. Může určit jiný instalační adresář než výchozí umístění, což může způsobit problémy. Aplikace určuje instalační adresář produktu, například Inventor 2021.

Šablona síťové licence pro jeden server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Licence pro jeden server"
ACADLICENSETYPE="Síťová licence" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

 specifikuje server sítových licencí.

Šablona síťové licence pro distribuovaný server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Licence pro distribuovaný server" 
ACADLICENSETYPE="Síťová licence"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"


jsou platné servery síťových licencí.

Šablona síťové licence pro záložní server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Licence pro záložní server" 
ACADLICENSETYPE="Síťová licence"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005; 000000000000 27005;"

jsou platné servery síťových licencí se záložními licencemi.

Šablona pro instalaci sady se samostatnou licencí

Při instalaci sady Autodesk, která obsahuje více produktů, potřebujete v dávkovém souboru samostatný blok kódu pro každý produkt. Každý blok kódu obsahuje ID produktu pro jeden z instalovaných produktů. U všech produktů se však použije stejné sériové číslo sady a produktový klíč. Následující šablona ukazuje dávkový soubor pro samostatnou instalaci tří produktů.

\setup.exe /t /qb /language /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Proměnné použité v šablonách

 • je písmeno jednotky, kde je médium připojeno nebo kde je uložen soubor setup.exe
  Zde používané možnosti instalace zahrnují /t (provést nastavení podle skriptu) a /qb (zobrazit základní uživatelské rozhraní). Jiné, například /w (protokolovat nekritická upozornění), lze použít pro příkazový řádek Msiexec společnosti Microsoft. 
 • je zkrácený název instalovaného produktu. Příklady: ACM_MAIN pro aplikaci AutoCAD Mechanical, MAX pro aplikaci 3ds MaxINVENTOR pro aplikaci Inventor. Tento název naleznete v hranatých závorkách v části produktu v souboru Setup.ini, například [ACAD_MAIN]. Celý název produktu naleznete v části produktu, například PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2021.
 • je první tři číslice sériového čísla.
 • je posledních osm číslic sériového čísla.
 • je produktový klíč.
 • je štítek jazyka IETF. Příklad: en-US pro angličtinu (Spojené státy americké).
 • je norma ISO 3166-1 alpha-2 pro danou zemi. Příklad: USA pro Spojené státy.
 • Příkaz ACADSTANDALONENETWORKTYPE označuje typ instalované licence. Má tři možné hodnoty: 0 pro síťovou i samostatnou licenci, 1 pro samostatnou licenci a 3 pro síťovou licenci.

Data o využití analýzy

Služba Autodesk Analytics odesílá data o využití společnosti Autodesk k analýze. Ve výchozím nastavení se uživatelé ve vašem rozmístění mohou později přihlásit k možnosti v nabídce Nápověda k produktu nebo se z ní odhlásit. Během instalace však můžete povolit nebo zakázat službu Autodesk Analytics pro všechny uživatele v rozmístění zahrnutím jednoho z následujících příkazů do instalačního skriptu.

 

Chcete-li se odhlásit pro všechny uživatele v rozmístění, zahrňte do skriptu tento příkaz:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

Chcete-li se přihlásit pro všechny uživatele v rozmístění, uveďte ve skriptu tento příkaz:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory