Installation for administratorer

Forberedelse til implementering


Grundig forberedelse er afgørende for vellykket implementering.

Gennemgå systemkravene og konfigurationsmulighederne

 • Systemkrav. Bekræft, at dit netværk, dine servere og klientcomputere opfylder systemkravene for hvert produkt, der er inkluderet i implementeringen.
 • Sprog. Hvis dit produkt er tilgængeligt på flere sprog, skal du vælge sproget til hver implementering.
 • Konfigurationsmuligheder. Evaluer mulighederne for produktkonfiguration, da disse varierer fra produkt til produkt. Produkter kan f.eks. omfatte indstillingerne for søgestier, placering af hjælpefiler eller inkludering af filtypenavne og logfiler.

Sådan virker de forskellige typer af produktlicenser

Administratorer administrerer tre typer af licenser:

 • Brugerlicens – Baseret på dit Autodesk-id og godkendes automatisk.
 • Enkeltstående (enhedsbaseret) licens – Bundet til specifikke enheder ved hjælp af serienumre. Godkendt enten automatisk, eller når du bedes om at indtaste et serienummer.
 • Netværkslicens – Administreret af Network License Manager-software og godkendt af forudkonfigurerede netværkslicensservere. Efterprøv navnet på din licensserver og licensservermodellen (enkelt, distribueret eller redundant), som du valgte oprindeligt. Installer den nyeste version af Network License Manager (NLM).

Licenstypen for et produkt fremgår af afsnittet Alle produkter og tjenester på Autodesk Account-kontoen. 

Oprettelse af en delt netværksmappe

Før du opretter en implementering, skal du oprette en delt netværksmappe til det administrative implementeringsbillede. En delt netværksmappe er en installationsmappe, som alle brugere kan opnå adgang til. Du opretter implementeringer i den delte netværksmappe, hvorfra brugere kan installere softwaren, eller administratorer kan distribuere den.

 

Følg disse anbefalinger, når du opretter en delt netværksmappe:

 • Hold navnet på den delte mappe simpelt og kort og uden mellemrum.
 • Opret den delte mappe i eller tæt på toppen af drevet, f.eks. \\serverXX\Implementeringer. Hvis du indlejrer din implementeringsmappe i en række undermapper, kan du overskride den grænse for længde af filsti, som er angivet af Windows.
 • Opret en separat mappe til hver implementering. Medtag alle produkter til en bestemt arbejdsgang i en enkelt implementering. På den måde bliver det lettere at distribuere implementeringen til en brugergruppe, der anvender den pågældende arbejdsgang.
 • Brug delte UNC-stier (Uniform Naming Convention) i stedet for tilknyttede drev. Hvis du dog bruger tilknyttede drev, skal du sørge for, at alle brugere knytter til samme drevbogstav.
 • Hvis du forventer at oprette en netværkslogfil, skal du give alle brugere læse/skrive-rettigheder til den delte mappe.

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer