Installation for administratorer

Brug af batchfilskabeloner


Du kan bruge batchfiler med installationsscripts til at distribuere software til computere på et netværk. Hver fil har én eller flere kommandoer med kommandoparametre, der ændrer indstillinger.

 

Et installationsscript omfatter stier til produktets setup.exe-fil. Denne fil skal forefindes på dit installationsmedie eller på netværket. Du skal have administrationsrettigheder til at installere produkterne.


Batchfilskabeloner

Brug batchfilskabeloner til at installere Autodesk-softwareprodukter i typiske konfigurationer for licenserede enkeltstående versioner eller netværksversioner. Kopiér skabelonen, og erstat variabler med passende værdier for de produkter, du installerer. Variabler, der deles af mere end én skabelon, vises til sidst i dette emne.

 

Bemærk. Selvom de batchfilskabeloner, der vises her, omfatter flere linjer af kode, skal du i praksis skrive hver fil som en enkelt linje af instruktioner.

 

Skabelon til en enkeltstående licens

\setup.exe /t /qb /language /c 
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=  
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Eksempel: 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c 
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678  
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" 

INSTALLDIR er en valgfri parameter. Den anbefales ikke. Den kan specificere en anden installationsmappe end standardplaceringen, hvilket kan forårsage problemer. specificerer produktinstallationsmappen, f.eks. Inventor 2021.

Skabelon til en netværkslicens til en enkelt server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Enkeltserverlicens"
ACADLICENSETYPE="Netværkslicens" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

 specificerer netværkslicensserveren.

Skabelon til en distribueret netværkslicens til en server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Licens til distribueret server" 
ACADLICENSETYPE="Netværkslicens"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"


 til og med  er gyldige netværkslicensservere.

Skabelon til en netværkslicens til en redundant server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Licens til redundant server" 
ACADLICENSETYPE="Netværkslicens"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005; 000000000000 27005;"

 til og med  er gyldige netværkslicensservere med redundante licenser.

Skabelon til installation af en pakke med en enkeltstående licens

Når du installerer en Autodesk-pakke, der omfatter flere produkter, kræves en separat kodeblok i batchfilen til hvert produkt. Hver kodeblok omfatter produkt-id'et til ét af de produkter, der installeres. Dog bruges samme pakkeserienummer og -produktnøgle til alle produkter. I følgende skabelon vises en batchfil til enkeltstående installation af tre produkter.

\setup.exe /t /qb /language /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Variabler, der anvendes i skabeloner

 •  er drevbogstavet for det drev, hvorpå mediet åbnes, eller hvor filen setup.exe er gemt. 
  De her brugte installationsindstillinger omfatter /t (kør opsætning via script) og /qb (vis en grundlæggende brugerflade). Andre, f.eks. /w (logfør ikke-kritiske advarsler), kan bruges til Microsoft's Msiexec-kommandolinje. 
 •  er det forkortede navn på det produkt, der installeres. Eksempler: ACM_MAIN for AutoCAD Mechanical, MAX for 3ds Max og INVENTOR for Inventor. Du kan finde dette navn mellem firkantparenteser i produktafsnittet af filen Setup.ini , f.eks. [ACAD_MAIN]. Find det fulde produktnavn i produktafsnittet, f.eks. PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2021.
 •  er de tre første cifre i serienummeret.
 •  er de sidste otte cifre i serienummeret.
 •  er produktnøglen.
 •  er IETF-sprogkoden. Eksempel: da-DK for Dansk-Danmark.
 •  er ISO 3166-1 alpha-2-standarden for landet. Eksempel: DA for Danmark.
 • ACADSTANDALONENETWORKTYPE identificerer den type licens, der installeres. Den har tre mulige værdier: 0 for både netværkslicenser og enkeltstående licenser, 1 for en enkeltstående licens og 3 for en netværkslicens.

Analytics-brugsdata

Autodesk Analytics sender brugsdata til Autodesk til analyse. Som standard kan brugere senere tilvælge eller fravælge dette i din implementering. Det gøres via en indstilling i menuen Hjælp i deres produkt. Under installationen kan du dog vælge at tilvælge eller fravælge Autodesk Analytics for alle brugere i din implementering. Det gøres ved at inkludere én af følgende kommandoer i dit installationsscript.

 

Hvis du vil fravælge for alle brugere i din implementering, skal du inkludere denne kommando i dit script:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

Hvis du vil tilvælge for alle brugere i din implementering, skal du inkludere denne kommando i dit script:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer