Installation for administratorer

Konfiguration af en indstillingsfil


Adgang til licenser kan styres ved hjælp af en indstillingsfil, der er konfigureret med de indstillinger, du vil bruge. Brug af indstillingsfilen er valgfri og er ikke påkrævet til normal licensbrug. Komplette oplysninger om indstillingsfilen fremgår af Administration af indstillingsfilen i PDF-filen FLEXnet Publisher License Administration Guide, der installeres sammen med NLM. Du får vist PDF-guiden ved at se mappen Network License Manager på din licensserver.

 

I følgende afsnit beskrives, hvordan du opretter en indstillingsfil og udfører forskellige funktioner med den. Der vises et eksempel på en indstillingsfil i det sidste afsnit.


Oprettelse af en indstillingsfil

Du kan oprette indstillingsfiler til én eller flere servere og administrere netværkslicenser gennem disse filer. Hvis du ikke har brug for mulighederne i indstillingsfilen, behøver du ikke at oprette indstillingsfiler for alle servere.

 

Hvis din indstillingsfil definerer styring på grundlag af produktfunktioner, gælder denne styring for produkter, uanset om du har en maintenance plan eller et flerbrugerabonnement. Hvis du dog definerer styringselementer på produktpakkeniveau, kan du adskille maintenance plan-licenser fra flerbrugerabonnementer.

 

Du aktiverer en indstillingsfil ved at gemme den og derefter læge licensfilen igen.

 1. Åbn et tekstbehandlingsprogram, f.eks. Notesblok (Windows) eller TextEdit (macOS). Indtast kommandoerne og parametrene, som specificeret for rapportlogfilen eller andre handlinger.
 2. Navngiv filen adskflex.opt, og gem den, hvor du gemte netværkslicensfilen.
  Bemærk: Sørg for at gemme filen med filtypenavnet .opt. NLM anerkender ikke .txt.
 3. Læs licensfilen på serveren igen.
  • På en Windows-server skal du bruge værktøjet LMTOOLS, der blev installeret med NLM, og vælge Læs licensfilen igen.
  • På en macOS- eller Linux-server skal du åbne et terminalvindue, navigere til mappen Autodesk Network License Manager (flexnetserver) og indtaste følgende streng:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Se logfilen for at være sikker på, at indstillingsfilen er blevet læst. Hvis den ikke er blevet det, skal du standse og genstarte licensserveren.

Indstilling af en timeout for licens

Indstil en grænse for, hvor lang tid en licens er tildelt en inaktiv computer, før serveren tager den tilbage. Hvis computeren bliver aktiv igen, udsteder serveren en frisk licens. Hvis der ikke er en licens tilgængelig, modtager brugeren en advarsel.

 

Åbn indstillingsfilen i et tekstbehandlingsprogram, og indtast én af følgende kommandoer på en separat linje.

TIMEOUT feature_code n

Her er feature_code navnet på produktet, og n er antallet af sekunders inaktivitet, før serveren tager en licens tilbage. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

I dette eksempel angives, at timeout for licensen for Revit er 7200 sekunder eller to timer.

TIMEOUTALL n

Her er timeout for alle produkter, hvor n er antallet af sekunder, før serveren tager et inaktivt Autodesk-produkt tilbage.

Konfiguration af lån af licens

Der er flere muligheder for at styre lån af licens:

 • Opretholdelse af en pulje af tilgængelige licenser
 • Indstilling af låneperioden
 • Udelukkelse af lån af licens
 • Inkludering af lån af licens

Opretholdelse af en pulje af tilgængelige licenser

BORROW_LOWWATER specificerer, hvor mange licenser der kan lånes. Denne indstilling sikrer, at det specificerede antal licenser altid forbliver i licenspuljen. På den måde opbruges puljen ikke komplet på grund af lån.

BORROW_LOWWATER [productfeature] [count]

I følgende eksempel blokeres lån af licens for fem AutoCAD-abonnementslicenser med flerbrugeradgang:

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

Indstilling af låneperioden

Du kan specificere det maksimale tidsinterval, i timer, som en specifik licens kan lånes. Denne værdi kan ikke overstige den maksimale låneperiode, der er specificeret af Autodesk i produktlicensfilen.

MAX_BORROW_HOURS [productfeature] [hours]

I følgende eksempel begrænses lån af licens for en AutoCAD-abonnementslicens med flerbrugeradgang til 3 dage:

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Bemærk: Uden denne indstilling i en indstillingsfil er den maksimale låneperiode for licenser 6 måneder eller efter udløb af abonnementet med flerbrugeradgang, hvad der forekommer først. Vi anbefaler stærk, at der etableres en kortere låneperiode.

Udelukkelse af lån af licens

Bloker muligheder for at låne bestemte licenser. Enhver bruger, vært eller IP-adresse, som ikke er udtrykkeligt udelukket, kan bidrage til lån af licenser.

EXCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

I følgende eksempler blokeres lån af en AutoCAD-abonnementslicens med flerbrugeradgang for en bruger, computer, gruppe osv.

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER hansenj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP Teknikgruppe 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP Udkastafd 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Bemærk: Som med EXCLUDE og INCLUDE, har EXCLUDE_BORROW forrang for modstridende INCLUDE_BORROW-sætninger.

Inkludering af lån af licens

Tillad lån af specifikke licenser. Alle brugere, værter eller IP-adresser, som ikke er eksplicit inkluderet, er blokeret fra at låne de specificerede licenser. Hvis du vil blokere lån af licens for kun nogle få brugere, skal du overveje at bruge EXCLUDE_BORROW i stedet.

INCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

I følgende eksempler tillades lån af en AutoCAD-abonnementslicens med flerbrugeradgang for en bruger, computer, gruppe osv.

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER hansenj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP Teknikgruppe 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP Udkastafd 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Bemærk: Fordi en EXCLUDE_BORROW-sætning altid har forrang for en modstridende INCLUDE_BORROW-sætning, er den bedste fremgangsmåde kun at bruge én af disse sætninger i en enkelt indstillingsfil.

Brug af pakke- og funktionskoder

I følgende eksempler vises indstillinger af parametre til indstillingsfil for et specifikt produkt gennem brug af det pågældende produkts pakkekode. For eksempel anvendes pakkekoden fra en licens til et abonnement med flerbrugeradgang til AutoCAD 2016 (64300ACD_T_F) i følgende sætning til at reservere én licens til AutoCAD 2016-2013 for en bestemt bruger:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER hansenj

Ved at bruge pakkekoden anvender du den pågældende indstillingsfilparameter på alle berettigede versioner af produktet i henhold til abonnentens forrige versionsrettigheder.

 

Nogle gange bruger du måske pakkekoder i din indstillingsfil, og din licensfil kan indeholde både permanente licenser eller maintenance plan- og abonnementslicenser med flerbrugeradgang til samme produkt. I så fald skal du inkludere andre parametre for at kunne gøre plads til abonnementslicenser med flerbrugeradgang. I de følgende sætninger reserveres én licens til AutoCAD 2016-2013 til en bestemt bruger, uanset om det er en permanent licens i en maintenance plan eller en abonnementslicens med flerbrugeradgang:

RESERVE 1 64300ACD_F USER hansenj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER hansenj

Når du tilføjer parametre for abonnementslicenser med flerbrugeradgang, behøver du ikke at ændre indstillingsfilen, når abonnementet fornys, eller en version udgives.

 

Brug kun en produktfunktionskode (f.eks. 86445ACD_2016_0F), hvis du angiver en parameter i indstillingsfilen for en permanent licens, der ikke er i en maintenance plan. Ved permanente licenser i en maintenance plan og abonnementslicenser med flerbrugeradgang skal pakkekoden altid bruges. I følgende sætning anvendes en funktionskode til at reservere fem licenser af en permanent licens til AutoCAD 2016 (ikke på en maintenance plan) for en bestemt gruppe:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP Teknikgruppe 

Indtastning af kommentarer i indstillingsfilen

Licensstyringen ignorerer al syntaks efter et havelågesymbol (#).

#Dette er en kommentar

Definering af grupper

Når du specificerer, hvem der kan og ikke kan få adgang til licenser, er det praktisk at definere grupper af brugere eller computere. Grupper er nyttige, når du reserverer eller begrænser licensbrug.

 

Du kan definere grupper ved hjælp af Windows-logonnavnet eller computernavnet. Som standard skelnes der mellem store og små bogstaver i computernavne og brugernavne, medmindre du har føjet GROUPCASEINSENSITIVE ON-sætningen til indstillingsfilen.

GROUP [groupname] [user1] [user2] [user3]
HOST_GROUP [groupname] [computername1] [computername2] [computername3]

I følgende eksempel defineres en gruppe, der kaldes Teknikgruppe, for tre brugere:

GROUP Teknikgruppe hansenj jensenb holtf

I følgende eksempel defineres en gruppe, der kaldes Udkastafd med tre computere:

HOST_GROUP Udkastafd computer1 computer2 computer3

Du kan oprette en gruppe med mange brugere ved at definere flere GROUP-linjer med samme gruppenavn, som hver indeholder op til maksimalt 4000 tegn. Hvis du definerer flere GROUP-linjer med samme gruppenavn, kan du føje alle de specificerede brugere til en enkelt gruppe.

Deaktivering af forskel på store/små bogstaver i bruger- og computernavne

Du kan aktivere/deaktivere skelnen mellem store/små bogstaver i brugernavne og computernavne, når du bruger GROUP- eller HOST_GROUP-kommandoer. Som standard skelnes der mellem små/store bogstaver i bruger- og computernavne.

 

GROUPCASEINSENSITIVE-sætningen deaktiverer (ON) og aktiverer (OFF) skelnen mellem store/små bogstaver i bruger- og computernavne:

GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Reservering af licenser

Reservér et bestemt antal licenser for at sikre, at der er produktlicenser tilgængelige, når der er brug for det. (Reserverede licenser er ikke tilgængelige for andre brugere). Du kan f.eks. reserve licenser for personer, der arbejder på et tidsfølsomt projekt.

RESERVE [count] [productfeature] [type] [name]

I følgende eksempler reserveres enten én eller fem licenser til en AutoCAD-abonnementslicens med flerbrugeradgang for en bruger, computer, gruppe osv.

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER hansenj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Begrænsning af maksimal licensanvendelse

Begræns anvendelsen af licenser for at optimere licenstilgængeligheden ved at begrænse adgang til et fast antal licenser til specifikke produkter.

MAX [count] [productfeature] [type] [name]

I følgende eksempler indstilles en grænse på enten én eller fem licenser til en AutoCAD-abonnementslicens med flerbrugeradgang for en bruger, computer, gruppe osv.

MAX 1 64300ACD_T_F USER hansenj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP Teknikgruppe 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP Udkastafd 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Udelukkelse af lån af licens

Bloker adgang til specifikke licenser. Alle brugere, værter eller IP-adresser, som ikke er eksplicit udelukket, har adgang til disse licenser.

EXCLUDE [productfeature] [type] [name]

I følgende eksempler blokeres adgang til en AutoCAD-abonnementslicens med flerbrugeradgang for en bruger, computer, gruppe osv.

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER hansenj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP Teknikgruppe 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP Udkastafd 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Bemærk: EXCLUDE-sætninger tilsidesætter altid modstridende INCLUDE-sætninger. Hvis der en konflikt, har EXCLUDE-sætningen forrang.

Inkludering af lån af licens

Giv adgang til specifikke licenser. Denne indstilling blokerer alle brugere, værter eller IP-adresser, som ikke eksplicit er inkluderet. Hvis du kun vil blokere nogle få brugere, skal du overveje at bruge EXCLUDE i stedet.

INCLUDE [productfeature] [type] [name]

I følgende eksempler gives adgang til en AutoCAD-abonnementslicens med flerbrugeradgang for en specificeret bruger, computer, gruppe osv.

INCLUDE 64300ACD_T_F USER hansenj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP Teknikgruppe 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP Udkastafd 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Bemærk: Fordi en EXCLUDE-sætning altid har forrang for en modstridende INCLUDE-sætning, er den bedste fremgangsmåde kun at bruge én af disse sætninger i en enkelt indstillingsfil.

Oprettelse af en rapportlogfil

Rapportlogfilen er en komprimeret, krypteret fil, der genererer brugsrapporter om licensaktivitet.

REPORTLOG [+]report_log_path

Windows-eksempel: Der findes en rapportlogfil med navnet report.rl i mappen C:\Dokumenter.

REPORTLOG +"C:\Dokumenter\report.rl"

macOS- eller Linux-eksempel: Der findes en rapportlogfil med navnet report.rl i mappen /Users//NLM.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Bemærk: Stier, der indeholder mellemrum, skal stå i anførselstegn. Stien skal allerede findes. Licensstyringen kan ikke oprette den placering for dig.

 

I REPORTLOG-syntaksen betyder [+], at nye poster i logfilen tilføjes efter de forrige poster i stedet for at overskrive dem, hver gang Network License Manager genstartes. En bedste fremgangsmåde er at bruge indstillingen [+] til at bevare en historik for indgange i logfilen.

Definering af produkttilknytning

Du kan definere, at specifikke computere skal være del af et projekt, ved at konfigurere en miljøvariabel på de pågældende klientmaskiner. Brug derefter denne projektbetegnelser til at styre licensadgang ved hjælp af indstillingsfilen. Projektmiljøvariablen er valgfri. Du behøver ikke at specificere det, når du definerer grupper direkte i indstillingsfilen.

 

Betegnelse af en computer som medlem af et projekt:

 1. Windows: Klik på Indstillinger > Kontrolpanel i menuen Start.
 2. Dobbeltklik på System i Kontrolpanel.
 3. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Systemegenskaber.
 4. Klik på Miljøvariabler på fanen Avanceret.
 5. Klik på Ny under Systemvariabler.
 6. I dialogboksen Ny systemvariabel skal du indtaste LM_PROJECT for variabelnavnet og projektnavnet for værdien Variabel.
 7. Klik på OK for at lukke hver dialogboks.

Dit projekt er nu defineret. Du behøver ikke at genstarte computere, for at disse indstillinger bliver anvendt.

Eksempel på indstillingsfil

# Virksomhed A - Indstillingsfil 
# 
# Sidst opdateret: 5. januar 2021 af John Hansen 

# Indstiller inaktivitetstimeout for alle produkter til 90 minutter: 
TIMEOUTALL 5400 

# Indstiller maksimal lånetid til 10 dage for et abonnement med flerbrugeradgang til AutoCAD: 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Definerer en rapportlogfil: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# Deaktiverer skelnen mellem små/store bogstaver ved definering af groups/host_groups: 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# Definerer en Civil-teknikgruppe og styrer licensbrug: 
GROUP CivilTeam hansenj jensenb holtf 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# Definerer en Mech-teknikgruppe efter computernavn og styrer licensbrug: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# Styrer licensbrug for generelle tegnere på subnet 192.168.0.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer