Installation for administratorer

Implementering fra Autodesk Account-konto


Til de fleste udgivelser fra 2022 og nyere oprettes implementeringer fra din Autodesk Account-konto (kun Windows-produkter).

 

Til de fleste udgivelser af Windows-produkter fra tidligere end 2022 skal det klassiske installationsprogram bruges til at oprette implementeringer. Se Opret implementeringer fra det klassiske installationsprogram.

 

Bemærk: Nogle få udgivelser af Windows-produkter fra før 2022 understøtter også implementering fra Autodesk Account:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Valg og tilpasning af dine produkter

 1. Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Vælg Tilpasset installation i venstre navigationsrude.
 3. Klik på Opret ny.
 4. Vælg licenstypen.
 5. Vælg ét eller flere produkter i afsnittet Tilføj et produkt for at føje dem til implementeringspakken. Hvis et produktet ikke findes på listen, kan du overføre det fra Alle produkter og tjenester og vælge Opret implementering i installationsprogrammet.

  Når du vælger produkter, kan du tilpasse dem i det højre panel. Du kan vælge den version, der skal medtages i implementeringen. Alle installationsprogrammer, der kræves til den pågældende version, er inkluderet i implementeringen. Du kan også tilføje valgfri programmer eller angive en lagerplacering til indhold, herunder skabeloner, materialer og tegninger.

  Tilpassede indstillinger gælder for hver eneste forekomst af det produkt, der blev installeret fra implementeringen. Efter oprettelse af implementeringen kan du ikke ændre disse indstillinger. Serienumre og produktnøgler vises automatisk ud fra din licenstype. 

  Bemærk: Konfigurationsindstillinger varierer efter produkt. Der findes flere oplysninger i installationsanvisningerne til produktet.

Angivelse af indstillinger og oprettelse af implementering

 1. Når du har valgt de produkter, du vil inkludere i implementeringspakken, skal du klikke på Næste for at gå til installationsindstillingerne. Du kan gå tilbage til det forrige trin ved at klikke på afsnitsoverskriften.
 2. Indtast et pakkenavn. Dette navn vises i filnavne og identificerer implementeringen efter dens oprettelse i den delte netværksmappe. Angiv, hvem pakken er beregnet til, og hvilke produkter der er inkluderet. Brug et gyldigt Windows-filnavn.
 3. (Valgfrit) Angiv en beskrivelse til pakken. Det vil gøre det lettere at forstå indholdet af pakken, når den vises på en liste.
 4. Som installationstype skal du vælge Implementer. (Hvis du i stedet vælger Installer, opretter du en pakke med produkter, der skal installeres på din egen enhed).
 5. Indtast en sti til dit implementeringsbillede. Det er placeringen i den delte netværksmappe, hvor implementeringen er oprettet. Du kan bruge et UNC-stinavn (Uniform Naming Convention) (anbefales) eller et drevbogstav og en sti, f.eks.:\\servername\path  eller  C:\Autodesk\Deployments. Brug en gyldig sti til en Windows-mappe.
 6. Indtast eventuelt en sti til en implementeringslogfil. Standardstien er vist i illustrationen. Hver installation af implementeringen skriver diagnoseoplysninger til denne logfil. Brug en gyldig sti til en Windows-mappe.
 7. Hvis du valgte netværkslicenstypen, skal du tilføje licensserveroplysningerne ved at klikke på Angiv licensserver og derefter klikke på Gem.
 8. Udvid Avancerede indstillinger for at foretage andre pakkeændringer, f.eks. ændring af standardinstallationsstien.

  Indstillinger for implementeringspakke
 1. Bekræft indstillingerne i implementeringsoversigten i højre rude.
 2. Klik på afkrydsningsfeltet for at acceptere Vilkår for brug (engelsk).
 3. Klik på Overfør eller Gem. Hvis du vælger Overfør, placeres den oprettede eksekverbare implementeringsfil i mappen Overførsler eller den mappe, der er angivet i dine browserindstillinger. Denne fil fylder omkring 10 MB og omfatter den implementeringskonfiguration og eksekverbare fil, som udgør implementeringen. Med Gem kan du gemme pakken til senere uden at overføre den.

  Bemærk: På nuværende tidspunkt overføres produktbilleder ikke.
 4. Når overførslen er klar, skal du dobbeltklikke på filen for at oprette implementeringen. Når det er gjort, kan du enten vælge at lukke implementeringsværktøjet eller få vist implementeringen i implementeringsmappen.

  Oprettelse af statuslinje for implementering

Installation af implementeringen

Gør ét af følgende for at installere implementeringen på en arbejdsstation: 

Manuel installation ved hjælp af batchfilen

Du kan køre batchfilen manuelt for at installere produktet på en arbejdsstation. I implementeringsmappen indeholder filen Installer .bit de kommandolinjeparametre, der skal bruges til at installere produktet.

Billede, hvori implementeringsmappen vises.

 

Batchfilen er også en god ressource til oprettelse af et installationsscript til konfigurationsstyringen. Selvom scriptet anvender fulde stier til konfigurationsfilerne, kan du bruge relative stier. Der findes også en Resume.txt-fil, hvori findes detaljerede oplysninger om hver enkelt programinstallationsfil, der er inkluderet i implementeringen, f.eks. navn på installationsprogram og build-nummer. Hvis der ønskes komplet uovervåget installation, skal der angives en kommentar på den første linje i batchfilen, og kommentaren skal fjernes fra den anden linje. I dette tilfælde vises ingen brugerflade. (Standardinstallationen af batchfilen har en minimal brugerflade).

 

Bemærk: Du skal have administrationsrettigheder for at køre den overførte startfil.

Test af implementeringen

Før du distribuerer produkter til arbejdsstationer, skal du køre implementeringen på en testarbejdsstation for at sikre, at alt fungerer korrekt.

 1. Brug en typisk brugerprofil til at logge på en klientmaskine med en profil, der ikke har administratorrettigheder.
 2. Kør produktet for at bekræfte, at: 
  • Der ikke er nogen licenseringsfejl.
  • Vigtige funktioner, der er kritiske for dit arbejde, fungerer som forventet. 
  • Alle opdateringer, tilpasninger og tilføjelsesprogrammer er blevet anvendt korrekt. 

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer