Installation for administratorer

Standsning og genstart af en netværkslicensserver


Systemvedligeholdelse udføres på en licensserver, herunder afinstallation af Network License Manager, ved først at standse licensserveren. Genstart licensserveren, når vedligeholdelsesarbejdet er færdigt.


Fra en Windows-licensserver

Standsning af serveren

  1. Søg efter LMTOOLS i menuen Start.
  2. Klik på fanen Service/License File i LMTOOLS.
  3. Vælg Configure Using Services.
  4. Markér tjenestenavnet på den licensserver, du vil standse manuelt.
  5. Klik på fanen Start/Stop/Reread.
  6. Stands serveren. 
    Den bedste fremgangsmåde er at markere Force Server Shutdown, før du klikker på Stop Server. Vent derefter fem sekunder, før du forsøger at starte serveren igen.

Genstart af serveren

Klik på Start Server på fanen Start/Stop/Reread i LMTOOLS.

Fra en macOS- eller Linux-licensserver

Standsning af serveren

Indtast følgende i Terminal:

./lmutil lmdown -q -force

Genstart af serveren

Indtast følgende i Terminal, hvor du erstatter acad.lic med navnet på din licensfil og debug.log med navnet på din logfil:

 

./lmgrd -c acad.lic -l debug.log

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer