Asentaminen ylläpitäjille

Asetustiedoston määrittäminen


Lisenssien käyttöä voidaan hallita asetustiedostolla, johon on määritetty haluamasi asetukset. Asetustiedoston käyttö on valinnaista, eikä sitä tarvita lisenssien normaalia käyttöä varten. Täydelliset tiedot asetustiedostoista löytyvät NLM:n kanssa asennetun PDF-tiedoston FLEXnet Publisher License Administration Guide (FLEXnet Publisherin lisenssinhallintaopas) kohdasta Managing the Options File (Asetustiedoston hallinta). Voit tarkastella PDF-opasta lisenssipalvelimen Network License Manager (Verkkolisenssien hallinta) -kansiossa.

 

Seuraavissa kohdissa kuvataan, miten asetustiedosto luodaan ja miten sen avulla suoritetaan erilaisia toimintoja. Viimeisessä kohdassa on esimerkki asetustiedostosta.


Asetustiedoston luominen

Voit luoda asetustiedostoja yhdelle tai useammalle palvelimelle ja hallita verkkolisenssejä näiden tiedostojen kautta. Jos et tarvitse asetustiedoston ominaisuuksia, sinun ei tarvitse luoda asetustiedostoja kaikille palvelimille.

 

Jos asetustiedosto määrittää ohjausobjekteja tuoteominaisuuksien perusteella, ohjausobjektit koskevat tuotteita riippumatta siitä, onko sinulla ylläpitosuunnitelma vai monen käyttäjän tilaus. Jos kuitenkin määrität ohjausobjektit tuotepakettitasolla, voit erottaa ylläpitosuunnitelman lisenssit monen käyttäjän tilauksista.

 

Voit aktivoida asetustiedoston tallentamalla sen ja lukemalla sitten lisenssitiedoston uudelleen.

 1. Avaa tekstieditori, kuten Muistio (Windows) tai TeXturi (macOS). Syötä raporttilokille tai muille toiminnoille määritetyt komennot ja parametrit.
 2. Anna tiedostolle nimeksi adskflex.opt ja tallenna se paikkaan, johon tallensit verkkolisenssitiedoston.
  Huomautus: muista tallentaa tiedosto päätteellä .opt. NLM ei tunnista päätettä .txt.
 3. Lue palvelimella oleva lisenssitiedosto uudelleen.
  • Jos kyseessä on Windows-palvelin, käytä NLM:n mukana asennettua LMTOOLS-apuohjelmaa ja valitse Reread License File (Lue lisenssitiedosto uudelleen).
  • Jos kyseessä on macOS- tai Linux-palvelin, avaa Pääte-ikkuna, siirry Autodesk Network License Manager -kansioon (flexnetserver) ja syötä seuraava merkkijono:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Tarkista lokitiedostosta, että asetustiedosto on luettu. Jos sitä ei luettu, pysäytä lisenssipalvelin ja käynnistä se uudelleen.

Lisenssin aikakatkaisun asettaminen

Rajoita sitä, kuinka kauan lisenssiä pidetään varattuna passiiviselle tietokoneelle, ennen kuin palvelin palauttaa sen. Jos tietokone aktivoituu uudelleen, palvelin myöntää uuden lisenssin. Jos lisenssiä ei ole saatavilla, käyttäjä saa ilmoituksen.

 

Avaa asetustiedosto tekstieditorissa ja kirjoita jokin seuraavista komennoista erilliselle riville.

TIMEOUT feature_code n

Tässä feature_code on tuotteen nimi ja n on käyttämättömyysajan sekuntien lukumäärä, jonka jälkeen palvelin palauttaa lisenssin. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

Tässä esimerkissä Revit-ohjelmiston lisenssin aikakatkaisu on 7 200 sekuntia, eli kaksi tuntia.

TIMEOUTALL n

Tässä aikakatkaisu koskee kaikkia tuotteita, ja n on sekuntien lukumäärä, jonka jälkeen palvelin palauttaa passiivisen Autodesk-tuotteen.

Lisenssin lainauksen määrittäminen

Lisenssien lainaamisen hallintaan on useita vaihtoehtoja:

 • käytettävissä olevien lisenssien poolin ylläpitäminen
 • lainausajan asettaminen
 • lisenssien lainaamisen poissulkeminen
 • lisenssien lainaamisen sisällyttäminen.

Käytettävissä olevien lisenssien poolin ylläpitäminen

BORROW_LOWWATER määrittää, kuinka monta lisenssiä ei voida lainata. Tämä asetus varmistaa, että lisenssipoolissa on aina määritetty määrä lisenssejä. Näin lisenssipoolia ei voida tyhjentää täysin lainaamalla.

BORROW_LOWWATER [productfeature] [count]

Seuraavassa esimerkissä monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD-tilauksen lisenssien lainaaminen estetään, kun lisenssejä on jäljellä viisi.

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

Lainausajan asettaminen

Voit määrittää lisenssin lainausajan enimmäiskeston tunteina. Tämä arvo ei voi ylittää enimmäislainausaikaa, jonka Autodesk on määrittänyt tuotteen lisenssitiedostossa.

MAX_BORROW_HOURS [productfeature] [hours]

Seuraavassa esimerkissä monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD-tilauksen lisenssien lainausaika rajoitetaan kolmeen päivään.

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Huomautus: Jos tätä asetusta ei ole asetustiedostossa, lisenssien enimmäislainausaika on monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän tilauksen kohdalla enintään kuusi kuukautta tai kunnes tilaus päättyy, sen mukaan, kumpi tapahtuu aiemmin. Suosittelemme lyhyemmän lainausajan määrittämistä.

Lisenssien lainaamisen poissulkeminen

Estä tiettyjen lisenssien lainaaminen. Käyttäjät, isännät tai IP-osoitteet, joita ei ole nimenomaisesti poissuljettu, voivat jatkaa lisenssien lainaamista.

EXCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Seuraavissa esimerkeissä monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD-tilauksen lisenssin lainaaminen estetään tietyltä käyttäjältä, tietokoneelta, ryhmältä jne.:

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Huomautus: Kuten lauseiden EXCLUDE ja INCLUDE kohdalla, EXCLUDE_BORROW on etusijalla ristiriidassa oleviin INCLUDE_BORROW-lauseisiin nähden.

Lisenssien lainaamisen sisällyttäminen

Salli tiettyjen lisenssien lainaaminen. Kaikki käyttäjät, isännät tai IP-osoitteet, joita ei ole erikseen sisällytetty, eivät voi lainata määritettyjä lisenssejä. Jos haluat estää lisenssien lainaamisen vain muutamalta käyttäjältä, harkitse EXCLUDE_BORROW-lauseen käyttämistä.

INCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Seuraavissa esimerkeissä monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD-tilauksen lisenssin lainaaminen sallitaan tietylle käyttäjälle, tietokoneelle, ryhmälle jne.:

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Huomautus: koska EXCLUDE_BORROW-lause on aina etusijalla ristiriitaiseen INCLUDE_BORROW-lauseeseen nähden, paras käytäntö on käyttää yhdessä asetustiedostossa vain toista näistä lauseista.

Paketti- ja ominaisuuskoodien käyttäminen

Seuraavissa esimerkeissä näytetään tietyn tuotteen asetustiedoston parametrien asetukset käyttämällä kyseisen tuotteen pakettikoodia. Esimerkiksi seuraavassa lauseessa käytetään monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD 2016 -tilauksen pakettikoodia (64300ACD_T_F) yhden AutoCAD 2016-2013 -lisenssin varaamiseen tietylle käyttäjälle:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Pakettikoodia käyttämällä kyseistä asetustiedoston parametria käytetään tuotteen kaikkiin soveltuviin versioihin tilaajan aiempien versioiden käyttöoikeuksien mukaisesti.

 

Joskus pakettikoodeja saatetaan käyttää asetustiedostossa, ja lisenssitiedosto voi sisältää samalle tuotteelle sekä pysyviä tai ylläpitosuunnitelmaan kuuluvia lisenssejä että monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän tilauksen lisenssejä. Tällaisessa tapauksessa sinun on lisättävä muita parametreja monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävien tilausten lisenssien sisällyttämistä varten. Seuraavat lauseet varaavat yhden AutoCAD 2016-2013 -lisenssin tietylle käyttäjälle, riippumatta siitä, onko kyseessä pysyvä lisenssi, jolla on ylläpitosuunnitelma, vai monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän tilauksen lisenssi:

RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Kun olet lisännyt parametrit monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän tilauksen lisensseille, sinun ei tarvitse muokata asetustiedostoa, kun tilaus uusitaan tai uusi versio julkaistaan.

 

Käytä tuotteen ominaisuuskoodia (esimerkiksi 86445ACD_2016_0F) vain, jos määrität asetustiedoston parametrin pysyvälle lisenssille, jolla ei ole ylläpitosuunnitelmaa. Käytä aina pakettikoodia pysyville lisensseille, joilla on ylläpitosuunnitelma, sekä monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävien tilausten lisensseille. Seuraavassa lauseessa käytetään ominaisuuskoodia viiden pysyvän AutoCAD 2016 -lisenssin (joilla ei ole ylläpitosuunnitelmaa) varaamiseen tietylle ryhmälle:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup 

Kommenttien kirjoittaminen asetustiedostoon

Lisenssien hallinta ohittaa kaiken syntaksin ristikkomerkin (#) jälkeen.

#Tämä on kommentti

Ryhmien määrittäminen

Käyttäjä- ja tietokoneryhmien määrittäminen on kätevää, kun määrität kuka voi ja kuka ei voi käyttää lisenssejä. Ryhmät ovat hyödyllisiä, kun lisenssejä varataan tai niiden käyttöä rajoitetaan.

 

Voit määrittää ryhmiä käyttämällä Windowsin kirjautumisnimiä tai tietokoneiden nimiä. Kirjainkoko huomioidaan oletusarvoisesti tietokoneiden nimissä ja käyttäjänimissä, ellet ole lisännyt GROUPCASEINSENSITIVE ON -lausetta asetustiedostoon.

GROUP [groupname] [user1] [user2] [user3]
HOST_GROUP [groupname] [computername1] [computername2] [computername3]

Seuraavassa esimerkissä määritellään kolmen käyttäjän ryhmä, jonka nimi on EngineeringGroup:

GROUP EngineeringGroup smithj jonesb whitef

Seuraavassa esimerkissä määritellään kolmen tietokoneen ryhmä, jonka nimi on DraftingDept:

HOST_GROUP DraftingDept computer1 computer2 computer3

Jos haluat luoda ryhmän, johon kuuluu useita käyttäjiä, määritä samalla ryhmän nimellä useita GROUP-rivejä, joista kukin sisältää enintään 4 000 merkkiä. Kun määrität useita GROUP-rivejä samalla ryhmän nimellä, voit lisätä kaikki määritetyt käyttäjät yhteen ryhmään.

Käyttäjänimien ja tietokoneiden nimien kirjainkoon huomioinnin poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttäjänimien ja tietokoneiden nimien kirjainkoon huomioinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun käytät GROUP- tai HOST_GROUP-komentoja. Kirjainkoko huomioidaan oletusarvoisesti käyttäjänimissä ja tietokoneiden nimissä.

 

GROUPCASEINSENSITIVE -lause poistaa kirjainkoon huomioinnin käytöstä (ON) ja ottaa sen käyttöön (OFF) käyttäjänimien ja tietokoneiden nimien osalta:

GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Lisenssien varaaminen

Varaa tietty määrä lisenssejä varmistaaksesi, että tuotelisenssejä on saatavilla tarvittaessa. (Varatut lisenssit eivät ole muiden käyttäjien käytettävissä.) Voit esimerkiksi varata lisenssejä henkilöille, jotka työskentelevät aikaherkän projektin parissa.

RESERVE [count] [productfeature] [type] [name]

Seuraavissa esimerkeissä monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD-tilauksen yksi lisenssi tai viisi lisenssiä varataan tietylle käyttäjälle, tietokoneelle, ryhmälle jne.:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Lisenssien enimmäiskäytön rajoittaminen

Rajoita lisenssien käyttöä lisenssien saatavuuden maksimoimiseksi rajoittamalla tiettyjen tuotteiden käyttöoikeus tiettyyn määrään lisenssejä.

MAX [count] [productfeature] [type] [name]

Seuraavissa esimerkeissä asetetaan joko yhden tai viiden lisenssin raja monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD-tilauksen tietylle käyttäjälle, tietokoneelle, ryhmälle jne.:

MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Lisenssien käytön poissulkeminen

Estä tiettyjen lisenssien käyttö. Kaikki käyttäjät, isännät tai IP-osoitteet, joita ei ole erikseen poissuljettu, voivat käyttää näitä lisenssejä.

EXCLUDE [productfeature] [type] [name]

Seuraavissa esimerkeissä monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD-tilauksen lisenssin käyttö estetään tietyltä käyttäjältä, tietokoneelta, ryhmältä jne.:

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Huomautus: EXCLUDE-lauseet syrjäyttävät aina ristiriidassa olevat INCLUDE-lauseet. Jos ristiriita ilmenee, EXCLUDE-lause on etusijalla.

Lisenssien käytön sisällyttäminen

Anna käyttöoikeus tiettyihin lisensseihin. Tämä asetus estää kaikki käyttäjät, isännät tai IP-osoitteet, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty. Jos haluat estää vain muutaman käyttäjän, harkitse EXCLUDE-lauseen käyttämistä.

INCLUDE [productfeature] [type] [name]

Seuraavissa esimerkeissä monen käyttäjän käyttöoikeuden sisältävän AutoCAD-tilauksen lisenssin käyttöoikeus annetaan tietylle käyttäjälle, tietokoneelle, ryhmälle jne.:

INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project

Huomautus: koska EXCLUDE-lause on aina etusijalla ristiriitaiseen INCLUDE-lauseeseen nähden, paras käytäntö on käyttää yhdessä asetustiedostossa vain toista näistä lauseista.

Raporttilokin luominen

Raporttiloki on pakattu ja salattu tiedosto, joka luo käyttöraportteja lisenssien käytöstä.

REPORTLOG [+]report_log_path

Windows-esimerkki: raporttiloki nimeltä report.rl on kansiossa C:\My Documents.

REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"

macOS- tai Linux-esimerkki: raporttiloki nimeltä report.rl on kansiossa /Users//NLM.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Huomautus: Välilyöntejä sisältävien polkujen on oltava lainausmerkeissä. Polun täytyy olla jo olemassa. Lisenssien hallinta ei voi luoda tätä sijaintia puolestasi.

 

REPORTLOG-syntaksissa [+] tarkoittaa, että lokitiedoston uudet merkinnät liitetään aiempiin merkintöihin sen sijaan, että ne korvattaisiin aina, kun Verkkolisenssien hallinta käynnistyy uudelleen. Paras käytäntö on käyttää [+]-asetusta lokimerkintähistorian säilyttämiseen.

Tuoteyhteyden määrittäminen

Voit määritellä tietyt tietokoneet osaksi projektia määrittämällä kyseisille tietokoneille ympäristömuuttujan. Sitten voit käyttää tätä projektimääritystä lisenssien käyttöoikeuksien hallintaan asetustiedoston kautta. Projektin ympäristömuuttuja on valinnainen. Sinun ei tarvitse määrittää sitä, kun määrität ryhmät suoraan asetustiedostossa.

 

Tietokoneen määrittäminen osaksi projektia:

 1. Napsauta Käynnistä-valikosta (Windows) Asetukset > Ohjauspaneeli.
 2. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelissa kohtaa Järjestelmä.
 3. Napsauta Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkunassa Lisäasetukset-välilehteä.
 4. Napsauta Lisäasetukset-välilehdellä Ympäristömuuttujat.
 5. Napsauta Järjestelmämuuttujat-kohdassa Uusi.
 6. Kirjoita Uusi järjestelmämuuttuja -valintaikkunassa LM_PROJECT kohtaan Muuttujan nimi ja projektin nimi kohtaan Muuttujan arvo.
 7. Sulje kukin valintaikkuna napsauttamalla OK.

Projekti on nyt määritetty. Sinun ei tarvitse käynnistää tietokonetta uudelleen, jotta nämä asetukset tulevat voimaan.

Esimerkki asetustiedostosta

# Yritys A – Asetustiedosto 
# 
# Viimeksi päivitetty: 5. tammikuuta 2021, John Smith 

# Asettaa 90 minuuttia käyttämättömyysajan kestoksi ennen aikakatkaisua: 
TIMEOUTALL 5400 

# Asettaa 10 päivän enimmäislainausajan AutoCAD-tilaukselle, jossa on monen käyttäjän käyttöoikeus. 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Määrittää raporttilokin: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# Poistaa kirjainkoon huomioinnin käytöstä, kun groups (ryhmät) / host_groups (isäntä_ryhmät) määritetään. 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# Määrittää Civil Eng -tiimin ja hallitsee lisenssin käyttöä: 
GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# Määrittää Mech Eng -tiimin tietokoneen nimen mukaan ja hallitsee lisenssin käyttöä: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# Hallitsee yleisten piirtäjien lisenssien käyttöä aliverkossa 192.168.0.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*

Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot