Asentaminen ylläpitäjille

Käskyjonotiedostomallien käyttäminen


Voit käyttää asennuskomentosarjoja sisältäviä käskyjonotiedostoja ohjelmiston jakamiseen verkon tietokoneisiin. Jokaisessa tiedostossa on yksi tai useampi komento ja komentovalitsimia asetusten muokkaamista varten.

 

Asennuskomentosarja sisältää polut tuotteen setup.exe-tiedostoon. Tämän tiedoston on oltava asennustietovälineessä tai verkossa. Tarvitset ylläpitäjän oikeudet tuotteiden asennusta varten.


Käskyjonotiedostomallit

Käytä käskyjonotiedostomalleja Autodesk-ohjelmistotuotteiden asentamiseen tyypillisissä kokoonpanoissa yksittäisille tai verkkolisensoiduille versioille. Kopioi malli ja korvaa muuttujat asennettaville tuotteille sopivilla arvoilla. Muuttujat, joita käytetään useammassa kuin yhdessä mallissa, löytyvät tämän aiheen lopusta.

 

Huomautus: vaikka tässä esitetyt käskyjonotiedostomallit sisältävät useita koodirivejä, käytännössä jokainen tiedosto kannattaa kirjoittaa yhtenä ohjerivinä.

 

Malli yksittäiselle lisenssille

\setup.exe /t /qb /language /c 
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=  
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Esimerkki: 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c 
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678  
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" 

INSTALLDIR on valinnainen parametri. Sitä ei suositella. Se voi määrittää oletussijainnista poikkeavan asennushakemiston, mikä voi aiheuttaa ongelmia. , kuten Inventor 2021, määrittää tuotteen asennushakemiston.

Malli verkkolisenssille yksittäistä palvelinta varten

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License"
ACADLICENSETYPE="Network License" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

 määrittää verkkolisenssipalvelimen.

Malli verkkolisenssille hajautettua palvelinta varten

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"

Palvelimet
 –  ovat kelvollisia verkkolisenssipalvelimia.

Malli verkkolisenssille vikasietoista palvelinta varten

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005; 000000000000 27005;"

Palvelimet  –  ovat kelvollisia verkkolisenssipalvelimia, joilla on varalisenssejä.

Malli ohjelmistopaketin asentamiseen yksittäisellä lisenssillä

Kun asennat useita tuotteita sisältävän Autodesk-ohjelmistopaketin, käskyjonotiedostossa on oltava erillinen koodilohko kutakin tuotetta varten. Jokainen koodilohko sisältää tuotetunnuksen yhdelle asennettavalle tuotteelle. Kaikissa tuotteissa käytetään kuitenkin samaa tuotepaketin sarjanumeroa ja tuoteavainta. Seuraavassa mallissa on käskyjonotiedosto kolmen tuotteen yksittäisasennusta varten.

\setup.exe /t /qb /language /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Malleissa käytetyt muuttujat

 •  on sen aseman asemakirjain, johon tietoväline on asennettu tai setup.exe-tiedosto tallennettu. 
  Tässä käytettyjä asennusvaihtoehtoja ovat /t (suorita asennus komentosarjalla) ja /qb (näytä peruskäyttöliittymä). Muita, kuten /w (kirjaa ei-vakavat virheet lokiin), voidaan käyttää Microsoftin Msiexec-komentorivillä. 
 •  on asennettavan tuotteen lyhennetty nimi. Esimerkkejä: ACM_MAIN on AutoCAD Mechanical, MAX on 3ds Maxille ja INVENTOR on Inventor. Tämä nimi on hakasulkeissa Setup.ini-tiedoston tuoteosiossa, esim. [ACAD_MAIN]. Löydät koko tuotenimen tuoteosiosta, esim. PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2021.
 •  on sarjanumeron kolme ensimmäistä numeroa.
 •  on sarjanumeron kahdeksan viimeistä numeroa.
 •  on tuoteavain.
 •  on IETF-kielikoodi. Esimerkki: en-US tarkoittaa amerikanenglantia.
 •  on maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi. Esimerkki: US tarkoittaa Yhdysvaltoja.
 • ACADSTANDALONENETWORKTYPE määrittää asennettavan lisenssin tyypin. Sillä on kolme mahdollista arvoa: 0 sekä verkko- että yksittäiselle lisenssille, 1 yksittäiselle lisenssille ja 3 verkkolisenssille.

Analytics-käyttötiedot

Autodesk Analytics lähettää käyttötietoja Autodeskille analysointia varten. Käyttöönoton käyttäjät voivat oletusarvoisesti sallia tai kieltää tämän myöhemmin käyttämällä tuotteen Help (Ohje) -valikon vaihtoehtoa. Asennuksen aikana voit kuitenkin sallia tai kieltää Autodesk Analyticsin käytön kaikkien käyttöönoton käyttäjien osalta lisäämällä komentosarjaan toisen seuraavista komennoista:

 

Jos haluat sallia sen käytön kaikkien käyttöönoton käyttäjien osalta, lisää komentosarjaan seuraava komento:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

Jos haluat kieltää sen käytön kaikkien käyttöönoton käyttäjien osalta, lisää komentosarjaan seuraava komento:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot