Asentaminen ylläpitäjille

Verkkolisenssin lainaaminen


Noudata näitä ohjeita lainataksesi lisenssin.

 

Huomautus: Verkon ylläpitäjän on sallittava lainaaminen. Kaikki tuotteet eivät myöskään tue lisenssien lainaamista. 


Lisenssin lainaaminen

Lainattu lisenssi on sidottu lisenssin lainaamisen yhteydessä käytetyn verkkosovittimen MAC-osoitteeseen (12-merkkinen isäntätunnus). Jos tietokone on liitetty telakointiasemaan, harkitse, käytätkö sitä lisenssin lainaamisen jälkeen. Jos et, irrota kannettava tietokone ensin telakointiasemasta ja muodosta sitten yhteys verkkoon lainataksesi lisenssin. 

 

Huomautus: sinun on oltava yhteydessä verkkoon.

 1. Avaa Borrow A License (Lainaa lisenssi) -ikkuna jommallakummalla seuraavista tavoista:
  • Napsauta Tools (Työkalut) > License Borrowing (Lisenssin lainaaminen) > Borrow License (Lainaa lisenssi).
  • Napsauta Help (Ohje) > About (Tietoja) > Manage License (Hallitse lisenssiä).
 2. Valitse päivä Borrow A License (Lainaa lisenssi) -ikkunan kalenterista. 
  Lisenssi palautetaan automaattisesti kyseisen päivän päätteeksi, tai voit palauttaa lisenssin etuajassa
 3. Napsauta Borrow License (Lainaa lisenssi).
 4. Napsauta vahvistusikkunassa Close (Sulje).  

Huomautus: joissakin tuotteissa vahvistaa, että lisenssi on lainattu, viemällä kohdistin tilapalkin Borrowing (Lainaaminen) -kuvakkeen päälle.

 

Varmista, että verkkokortti pysyy aktiivisena, äläkä muuta loppukäyttäjien tietokoneiden kirjautumistietoja. Koska jotkin tietokoneet poistavat verkkokortin käytöstä virransäästötilassa, virransäästöasetus on ehkä poistettava käytöstä. 

Lisenssin vanhentumispäivän tarkistaminen

Tämän komennon käyttö vaihtelee tuotteittain. 

 • Napsauta tilapalkissa hiiren kakkospainikkeella License Borrowing (Lisenssin lainaaminen) -kuvaketta. 

 • Napsauta Help (Ohje) -valikkoa > About (Tietoja) > Manage License (Hallitse lisenssiä). Katso Subject To License Term (Lisenssin voimassaolo) -päivämäärä License Manager (Lisenssien hallinta) -ikkunasta.

Lisenssin palauttaminen etuajassa

Jos haluat palauttaa lisenssin etuajassa, tee jokin seuraavista: 

 

Huomautus: sinun on oltava yhteydessä lisenssipalvelimeen. 

 • Napsauta Tools (Työkalut) > License Borrowing (Lisenssin lainaaminen) > Return License Early (Palauta lisenssi etuajassa). 

 • Napsauta Help (Ohje) > About (Tietoja) Napsauta About (Tietoja) -ikkunassa Product License Information (Tuotteen lisenssitiedot). Valitse Product License Information (Tuotteen lisenssitiedot) -ikkunassa Return License (Palauta lisenssi) ja sitten Yes (Kyllä).

 • Kirjoita komentoriville RETURNLICENSE. 

 • Napsauta tilapalkissa hiiren kakkospainikkeella License Borrowing (Lisenssin lainaaminen) -kuvaketta. Napsauta Click Return License (Palauta lisenssi etuajassa). 

Huomautus: Jos tuote tukee tätä menetelmää, tilapalkin näyttöasetusten on oltava käytössä. Napsauta tilapalkissa tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tray Settings (Palkin asetukset). 

Lainausasetusten määrittäminen

Määritä seuraavat lainausvalinnat asetustiedoston avulla: 

 • Lyhennä ajanjaksoa (lainan kestoa).  

Huomautus: Autodesk ei salli lisenssien lainaamista yli kuuden kuukauden ajan. 

 • Rajoita lainattavissa olevien lisenssien määrää. 

 • Valitse käyttäjät, jotka voivat lainata lisenssejä. 

Katso ohjeet kohdasta Asetustiedoston määrittäminen

 

Lainattujen lisenssien seuraaminen

Seuraa LMTOOLS- tai Imutil-apuohjelmalla, ketkä käyttäjät kulloinkin lainaavat lisenssejä. Kumpikin luettelee käyttäjät, joilla on lainattu lisenssi. Näet myös lainattuun linssiin liittyvän ”linger” (lainausaika) -arvon. Linger (lainausaika) -lausetta seuraava numero ilmaisee ajan (sekunneissa), jonka lisenssi lainataan, ennen kuin se palautetaan automaattisesti lisenssipooliin.

 

Seuraava esimerkki (linger: 651600) osoittaa, että lisenssi lainattiin 651 600 sekunniksi eli noin 7,5 päiväksi. (Linger [lainausaika] -arvo muunnetaan päiviksi jakamalla se 86 400:lla.) 

 

Palvelimen tilaikkuna, jossa näkyvät lainatut lisenssit

 

Palvelimen tilasta ei voi päätellä, kuinka paljon kullakin käyttäjällä on lainausaikaa jäljellä. Tila näyttää vain alkuperäisen lainausajan keston. Jäljellä oleva lainausaika näkyy vain asiakaskoneella, kun käynnistät ohjelmiston tai palautat lisenssin etuajassa.

 

Huomautus: lainatuille lisensseille näytetty alkamispäivä ja -aika nollataan aina, kun lisenssipalvelin käynnistetään uudelleen (vaikka linger [lainausaika]) -arvo pysyy samana). Älä sen vuoksi laske lainausaikaa palvelimen tilassa näkyvän aloituspäivän ja -ajan mukaan. 

Lainattujen lisenssien seuraaminen LMTOOLS-apuohjelmalla

 1. Avaa LMTOOLS lisenssipalvelimella.
 2. Napsauta Server Status (Palvelimen tila) -välilehteä.
 3. Napsauta Perform Status Enquiry (Suorita tilakysely). 

Lainattujen lisenssien seuraaminen lmutil-apuohjelmalla

 1. Avaa Pääte (macOS tai Linux) tai komentokehote lisenssipalvelimella.
 2. Avaa kansio, johon Verkkolisenssien hallinta on asennettu.
 3. Kirjoita jokin seuraavista komennoista: 

 

Windows 

lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

macOS/Linux 

./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME
./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F

Ketjutusjärjestyksen ja lainauksen vahvistaminen

 1. Valitse tuotteen Help (Ohje) -valikosta Manage License (Hallitse lisenssiä).
 2. Tarkista License Manager (Lisenssien hallinta) -ikkunasta, mikä lisenssi on käytössä. Tämä ikkuna päivittyy automaattisesti, ja lisenssin tunnus muuttuu lainaamaasi lisenssiä vastaavaksi.

Lisätietoja lisenssien ketjutuksesta on kohdassa  Autodesk-tuotteiden ketjutusjärjestykset


Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot