Asentaminen ylläpitäjille

AutoCAD for Macin käyttöönotto


Voit luoda mukautettuja käyttöönottoja vuoden 2021 AutoCAD for Mac- ja AutoCAD LT for Mac -ohjelmistoille ja sitä uudemmille versioille. (Käyttöönottotukea ei tarjota vuoden 2020 ohjelmistolle eikä kyseisten tuotteiden tätä aiemmille julkaisuille.) Näiden ohjeiden ja esimerkkien avulla voit asentaa ja aktivoida AutoCADin, asentaa päivityksiä ja hotfix-korjauksia sekä ottaa käyttöön vakiomääritystiedostoja.


AutoCADin asentaminen

  1. Kopioi AutoCAD for Macin tai AutoCAD LT for Macin .dmg-asennustiedosto asiakaskoneisiin.
  2. Suorita Päätteessä komentosarjat .dmg-levyn liittämiseksi ja asenna AutoCAD. Tässä on esimerkkikomentosarja AutoCAD 2023:n asentamiseksi:
// dmg-levyn liittäminen
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// AutoCAD 2023:n asennus
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ 
Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

AutoCADin aktivointi

Käytä AutoCADin aktivointiin AdskLicensingInstHelper-ohjelmaa, joka asennetaan AutoCADin kanssa. Lisätietoja AdskLicensingInstHelper-työkalusta on Autodesk Licensing Installer Helper -työkalun oppaassa (englanniksi). Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

// AutoCAD 2023:n yksittäisasennuksen aktivointi verkkolisenssipalvelimen kautta
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change 
--prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type 
SINGLE --lic_servers 

// AutoCAD 2023:n aktivointi USER-lisenssillä (aktivointi vaatii kirjautumisen)
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// AdskLicensingInstHelper-ohjeeseen tutustuminen 
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
--help 

Huomautus: voit etsiä tuoteavaimet AutoCAD for Macin ja AutoCAD LT for Macin eri versioille.

Päivityksen tai hotfix-korjauksen asentaminen (2022 ja uudemmat AutoCAD-versiot)

Komentosarjan avulla voit asentaa AutoCADin päivityksen tai hotfix-korjauksen. Seuraavassa on esimerkki:

// dmg-levyn liittäminen 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// AutoCAD 2023.0.1 -korjauspäivityksen asentaminen 
sudo installer -pkg 
/Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg 
-target /

Vakiomääritystiedostojen käyttöönotto (2023 ja uudemmat AutoCAD-versiot)

Voit ottaa käyttöön vakiomääritystiedostoja AdMigrator-työkalulla.

// Määritä ensin vakiomääritykset asennetulle AutoCADille. Vie sitten 
määritykset tällä komentosarjalla:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-e -d ~/Documents/config.tar

// Kopioi config.tar asiakaskoneisiin. Tuo sitten .dwt-mallit, piirtotyylit, 
shx-kirjasimet ja hkcu.plist config.tar-tiedostosta asiakaskoneiden AutoCADiin:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar

// Katso lisää käyttötapoja AdskLicensingInstHelper-ohjeista:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Huomautus: Jos haluat ottaa shx-kirjasimet käyttöön, sinun on ennen määritysten viemistä kopioitava .shx-kirjasintiedostot alla olevaan kansioon. Jos .shx-kirjasimet lisätään AutoCAD-sovelluksen sisällä, niitä ei viedä.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/

Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot