You have been detected as being from . Indien van toepassing, kunt u landspecifieke productinformatie, aanbiedingen en prijzen bekijken.

Land/taal wijzigen X

  • United States

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Abonnementstypen

Voorwaarden die met hoofdletters zijn geschreven en die hieronder niet op andere wijze zijn vastgelegd, hebben de betekenis zoals in de Algemene voorwaarden is vermeld. Autodesk behoudt het recht om zoals hieronder beschreven te bepalen of u voor een abonnementstype aan de voorwaarden voldoet. Het abonnementstype is aan wijzigingen onderhevig. Vermelding van updates worden geplaatst onder de link Ingangsdatum/update bovenaan deze pagina.

Enkele gebruiker

Indien Uw abonnement is aangeduid als een abonnement 'enkele gebruiker', 'individueel' of 'benoemde gebruiker’, dan kunt U een dergelijk abonnement alleen aan een (1) van Uw Bevoegde gebruikers toewijzen. De Bevoegde gebruiker moet (i) middels een unieke gebruikersidentificatie (Autodesk-id) worden geïdentificeerd en (ii) een individu zijn, en dus niet een groep zijn of zijn gekoppeld aan een generieke login (behalve zoals onderstaand toegestaan). De Bevoegde gebruiker moet inloggen met zijn Autodesk-id om een product te installeren en er toegang toe te krijgen, en niemand anders mag met deze Autodesk-id zich toegang verschaffen tot of gebruikmaken van een dergelijk product.

Uw Bevoegde Gebruiker mag op max. drie (3) elektronische apparaten Software installeren: Uw Bevoegde Gebruiker mag de Software echter maar op één (1) elektronisch apparaat per keer gebruiken.

Net als voor een Collectie, mag Uw Bevoegde Gebruiker de Softwaretitels in een Collectie samen installeren tot max. drie (3) Elektronische Apparaten. Uw Bevoegde Gebruiker kan iedere Softwaretitel uit de Collectie tegelijk gebruiken, mits dat gebruik op een (1) Elektronisch Apparaat per keer plaatsvindt.

U kunt Uw abonnement voor een enkele gebruiker opnieuw toewijzen van de ene individuele Bevoegde gebruiker naar een andere individuele Bevoegde gebruiker indien U zich aan het beleid en de procedure van Autodesk inzake nieuwe toewijzing houdt.

Indien uw abonnement voor een enkele gebruiker een ‘Algemene login’ toestaat, dan mag Uw Algemene login en bijbehorende rechten op het abonnementsproduct alleen door een (1) individuele Bevoegde gebruiker per keer worden gebruikt, en mag door geen enkel ander individu worden gedeeld en/of tegelijkertijd worden gebruikt.

Meerdere gebruikers

Indien Uw abonnement als 'meerdere gebruikers' wordt beschreven, dan kunt U (i) de licentie-servercomponent installeren van de Software waarop U zich heeft geabonneerd op een Elektronisch apparaat binnen Uw LAN-netwerk die functioneert als een bestandsserver, (ii) kopieën van de betreffende Software op Elektronische apparaten installeren die door Uw Bevoegde gebruikers worden gebruikt, en (iii) Uw Bevoegde gebruikers toestemming geven in te loggen op het Product via meerdere Elektronische apparaten middels Uw LAN-netwerk of via een Virtual Private Network (VPN), mits Uw netwerk in ieder geval voldoet aan huidige industrienormen qua beveiliging en encryptie- en beschermingsmechanismen om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

Ten behoeve van een abonnement met meerdere gebruikers zijn Uw Bevoegde gebruikers beperkt tot (a) Uw individuele werknemers en (b) Uw consultants en contractanten, in zoverre zij op Uw locatie werken en op computers en andere elektronische apparaten die uw eigendom zijn of door u worden geleased. Uw Bevoegde gebruikers hebben toegang tot en/of mogen gebruikmaken van de Producten uitsluitend voor Uw interne bedrijfsbehoeften. Het aantal gelijktijdig ingelogde Bevoegde gebruikers mag het maximumaantal Bevoegde gebruikers zoals in uw abonnementsdocumentatie is vastgelegd (of een andere technische limiet of abonnementslimiet voorgeschreven door Uw abonnementsproduct) niet overschrijden.

Testversie

Indien Uw abonnement een Testversie is (inclusief de versies die zijn gemarkeerd als ‘Niet voor wederverkoop’, ‘gratis‘, ‘evaluatie‘, ‘test‘, ‘pre-release‘, ‘bèta‘ of een ander vergelijkbare benaming), mag U uw Testversie gebruiken zoals uiteengezet in het gedeelte Testversie van de Algemene voorwaarden (deel 12).

Onderwijs

Onderwijsgebruiker

U dient Student, Faculteitsmedewerker, Gekwalificeerde onderwijsinstelling of een Andere bevoegde onderwijsgebruiker te zijn (elk van deze is een Onderwijsgebruiker) om toegang te hebben tot een Onderwijsproduct of om deze te kunnen gebruiken, inclusief alle Software in licentie gegeven onder een Onderwijslicentietype.

Faculteitsmedewerker verwijst naar een individu die werknemer of onafhankelijke contractant is die werkt voor een Gekwalificeerde onderwijsinstelling.
Gekwalificeerde onderwijsinstelling verwijst naar een onderwijsinstelling die geaccrediteerd is door een bevoegd overheidsinstantie binnen het van toepassing zijnde lokale, staats-, provinciale, federale of nationale bestuur en als primaire doel het onderwijzen van de ingeschreven studenten heeft.
Student verwijst naar een individu van 13 jaar of ouder, die ingeschreven staat als student aan een Gekwalificeerde onderwijsinstelling
Andere bevoegde onderwijsgebruiker verwijst naar een gebruiker zoals beschreven in de Onderwijsvoorwaarden or as otherwise authorized in writing by Autodesk.

Onderwijsgebruikers mogen alleen van de Onderwijsproducten gebruikmaken voor de volgende Onderwijsdoelstellingen: (1) Indien U een Gekwalificeerde onderwijsinstelling, Faculteitsmedewerker of Andere bevoegde onderwijsgebruiker bent, heeft u toegang tot en mag u gebruikmaken van het product; dit echter uitsluitend voor doelen die direct verband houden met leren, onderwijzen, training, onderzoek of ontwikkeling als deel van de instructiefuncties uitgevoerd door een Gekwalificeerde onderwijsinstelling of een Andere bevoegde onderwijsgebruiker en (2) indien u een Student of een individuele Andere bevoegde onderwijsgebruiker bent, heeft u ook recht op toegang en/of gebruik van het product; dit echter uitsluitend voor doelen die direct verband houden met leren, onderwijzen of onderzoek. U mag het product niet gebruiken voor commerciële, professionele of ander doelstellingen met een winstoogmerk. U kunt door Autodesk worden verzocht te bewijzen dat u voldoet aan deze voorwaarden.

U mag uitsluitend op elektronische apparaten waarvan het eigendom of beheer in uw handen is kopieën installeren van de Software waarvoor U een licentie is verstrekt of waarop U zich hebt geabonneerd. Uitsluitend de huidige studenten en faculteitsmedewerkers van een Gekwalificeerde onderwijsinstelling hebben toegang tot en/of mogen gebruikmaken van product dat in licentie gegeven is of waarop ze zijn geabonneerd door/via een Gekwalificeerde onderwijsinstelling. Studenten en Faculteitsmedewerkers kan worden verzocht hun eigen individuele Autodesk-id te gebruiken om bij een bepaald product in te loggen en/of dit te gebruiken.

De termijn van Uw Onderwijsaanbod begint op de datum dat toegang is verleend en eindigt uiterlijk op (i) de vastgestelde termijn zoals bepaald in de productaanwijzing die van toepassing is of, indien er geen termijn is vastgelegd, een (1) jaar later, (ii) de datum waarop u niet langer als officieel Student, Faculteitsmedewerker of Gekwalificeerde onderwijsinstelling of Andere bevoegde gebruiker kan worden aangemerkt, (iii) de datum waarop het aanbod is verlopen of (iv) bij ontvangst van een melding van Autodesk dat deze de termijn beëindigt.

Uitvoer en andere gegevens die zijn gecreëerd met het onder de Onderwijslicentietypes beschikbaar gestelde product kunnen bepaalde meldingen en beperkingen bevatten die de Uitvoer en andere gegevens alleen in bepaalde omstandigheden bruikbaar maken (bijv. alleen in het onderwijsveld). Bovendien, indien U het werkresultaat dat of andere gegevens die met een dergelijk product is/zijn gecreëerd, combineert of linkt met werkresultaten of andere gegevens die op een andere manier zijn gecreëerd, dan kan het zijn dat die gegevens ook worden beïnvloed door deze meldingen en beperkingen. Autodesk aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien U of enig ander persoon de werkresultaten of andere gegevens die met een dergelijk aanbod zijn gecreëerd, combineert of linkt met werkresultaten of andere gegevens die op een andere manier zijn gecreëerd. Bovendien dient U geen meldingen of beperkingen te verwijderen, aan te passen of te verbergen.

Onderwijslicentietypen

Raadpleeg voor Onderwijslicentietypen alstublieft de Onderwijsvoorwaarden.

Cloudcredits

Cloudcredits zijn een eenheid die wordt gebruikt voor bepaalde consumptiegebaseerde Webservices van Autodesk. U hebt Cloudcredits nodig om bepaalde taken uit te voeren, zoals het creëren van een rendering of het uitvoeren van een simulatie.

Cloudcredits kunnen in verschillende vormen worden verstrekt, variërend per product, type en servicelevel of abonnement. Cloudcredits kunnen tevens worden gekocht. Cloudcredits hebben verschillende kenmerken afhankelijk van het type Cloudcredits dat wordt toegewezen of gekocht. Deze kenmerken worden in meer detail beschreven in het gedeelte Planning en voorwaarden Cloudcredits.

Gebruikstarieven van Cloudcredits worden door Autodesk bepaald en verschillen per service. Het gebruik van Cloudcredits kan variëren op basis van factoren als kwaliteit en grootte. Autodesk kan de gebruikstarieven van Cloudcredits en producttoewijzing wijzigen. Cloudcredits mogen niet worden verkocht, geruild, verhandeld, overgedragen of uitgewisseld en vervallen overeenkomstig hun bijbehorende kenmerk. Soms kan Autodesk het gebruik van Cloudcredits toestaan buiten de toegewezen machtiging of de aangewezen vervaldatum. Dit betekent niet een voortzetting van gebruiksrechten op dergelijke niveaus of buiten de aangewezen vervaldatum. Voor variabele gebruikstarieven zal Autodesk zich inspannen gebruikers op de hoogte te stellen van gebruik voorafgaand aan het uitvoeren van de service.