You have been detected as being from . Megtekintheti az adott országra érvényes termékinformációkat, ajánlatokat és árakat, amennyiben van ilyen.

Ország/nyelv módosítása X

  • United States

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Előfizetés-típusok

A nagy kezdőbetűvel használt, de másként nem definiált fogalmak meghatározott jelentéssel bírnak az Általános Feltételekben. . Az Autodesk fenntartja a kizárólagos jogot arra, hogy meghatározza az Ön jogosultságát az alább ismertetett előfizetés-típusok bármelyikére. Az előfizetés-típusok időnként frissülhetnek. A frissítésekről szóló értesítések az oldal tetején lévő „Hatályba lépés dátuma/Frissítve” hivatkozáson lesznek közzétéve.

Egyfelhasználós

Ha az Ön előfizetése az „egyfelhasználós”, „egyéni” vagy „megnevezett felhasználó” leírással rendelkezik, akkor azt az előfizetést csak egy (1) Jogosult Felhasználóhoz rendelheti hozzá. A Jogosult Felhasználónak (i) egyedi felhasználóazonosítóval („Autodesk-azonosító”) kell rendelkeznie, továbbá (ii) magánszemélynek kell lennie, nem pedig csoportnak vagy egy általános bejelentkezéshez társított személynek (az alább megengedett kivételtől eltekintve). A Jogosult Felhasználónak be kell jelentkeznie az Autodesk-azonosítójával ahhoz, hogy telepítse és/vagy elérje az egyes Ajánlatokat, és ezeket az Ajánlatokat más személy nem érheti el és/vagy használhatja ugyanazzal az Autodesk-azonosítóval.

Az Ön Jogosult Felhasználója legfeljebb három (3) Elektronikus Eszközre telepítheti a Szoftvert; a Jogosult Felhasználó azonban egyszerre csak egy (1) Elektronikus Eszközről használhatja a Szoftvert.

Ehhez hasonlóan, egy Gyűjtemény esetében az Ön Jogosult Felhasználója gyűjteményként telepítheti a Gyűjteményben található Szoftvereket legfeljebb három (3) Elektronikus Eszközre. Az Ön Jogosult Felhasználója egyidejűleg használhatja a Gyűjteményben található bármely Szoftvert, feltéve, hogy a használat egyszerre csak egy (1) Elektronikus Eszközön történik.

Az Ön egyik Jogosult Felhasználójához rendelt egyfelhasználós előfizetését átadhatja egy másik Jogosult Felhasználónak, amennyiben követi az Autodesk hozzárendelés átadásával kapcsolatos irányelvét és eljárását.

Ha az Ön egyfelhasználós Ajánlatra vonatkozó előfizetése engedélyezi az „Általános Bejelentkezést”, akkor az általános bejelentkezést és az előfizetési Ajánlathoz kapcsolódó jogokat egyszerre csak egy (1) egyéni Jogosult Felhasználó használhatja, továbbá nem lehet megosztani, és/vagy más személy ezzel egy időben nem használhatja azt.

Többfelhasználós

Ha az előfizetése a „többfelhasználós” leírással rendelkezik, akkor Ön (i) az előfizetés tárgyát képező Szoftver licenciakiszolgáló komponensét telepítheti a fájlkiszolgálóként működő helyi hálózat egyik Elektronikus Eszközére; (ii) telepítheti a megfelelő Szoftver példányait a Jogosult Felhasználók által használt Elektronikus Eszközökre; és (iii) engedélyezheti a Jogosult Felhasználók számára, hogy a helyi hálózaton vagy virtuális magánhálózaton (VPN) található több Elektronikus Eszközről is hozzáférjenek az Ajánlatokhoz, feltéve, hogy a hálózat a jelenlegi iparági szabványoknak megfelelő biztonsági, titkosítási és védelmi mechanizmusokkal rendelkezik a jogosulatlan felhasználás megakadályozásához.

A többfelhasználós előfizetés Jogosult Felhasználói a következők lehetnek: (a) az Ön magánszemély alkalmazottai, valamint (b) a tanácsadói és a vállalkozói, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a helyszínen, és az Ön tulajdonában lévő vagy az Ön által bérelt számítógépeken és más Elektronikus Eszközökön dolgoznak. Az Ön Jogosult Felhasználói kizárólag azzal a céllal férhetnek hozzá és/vagy használhatják az Ajánlatokat, hogy eleget tegyenek az Ön belső üzleti igényeinek. A Jogosult Felhasználók egyidejű száma nem haladhatja meg a Jogosult Felhasználók az Ön előfizetésének dokumentációjában meghatározott maximális számát (vagy az előfizetési Ajánlat által előírt egyéb műszaki vagy előfizetési korlátozásokat).

Próbaverzió

Ha az Ön előfizetése Próbaverzió (ide tartoznak a „nem forgalmazható”, „ingyenes”, „próba”, „nem végleges”, „béta” vagy más hasonló megnevezésű verziók is), akkor a Próbaverziót az Általános Feltételek Próbaverzió szakaszában (12. szakasz) foglaltak szerint használhatja.

Oktatási

Oktatási Felhasználó

Az Oktatási Ajánlat, többek között az Oktatási Licenciatípus keretén belül licenciába adott Szoftverek eléréséhez vagy használatához Önnek Diáknak, Oktatónak, Minősített Oktatási Intézménynek vagy Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználónak (ezek mindegyike Oktatási Felhasználó) kell lennie.

Oktató: olyan magánszemély, aki egy Minősített Oktatási Intézmény alkalmazottja, vagy az intézménynek dolgozó független vállalkozó.
Minősített Oktatási Intézmény: egy olyan oktatási intézmény, amelyet az illetékes helyi, állami, regionális, szövetségi vagy nemzeti kormány felhatalmazott kormányzati szerve akkreditált, és az elsődleges célja a beiratkozott diákok oktatása.
Diák: legalább 13 éves magánszemély, aki egy Minősített Oktatási Intézmény beiratkozott diákja.
Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználó: egy, az az Oktatási Feltételekben ismertetett, vagy az Autodesk által más módon, írásban felhatalmazott felhasználó.

Az Oktatási Felhasználók az Oktatási Ajánlatokat csak a következő „Oktatási célokra” használhatják: (1) amennyiben Ön egy Minősített Oktatási Intézmény, Oktató, vagy Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználó, akkor az Ajánlatot kizárólag a tanuláshoz, oktatáshoz, képzéshez, kutatáshoz vagy fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó célokból érheti el és/vagy használhatja, a Minősített Oktatási Intézmény vagy egy Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználó oktatási feladatainak részeként, és (2) amennyiben Ön egy Diák vagy magánszemély Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználó, akkor az Ajánlatot kizárólag a tanuláshoz, képzéshez vagy kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó célokból érheti el és/vagy használhatja. Az Ajánlatot Ön nem érheti el, és nem használhatja kereskedelmi, szakmai, vagy más nyereségorientált célokra. Ha az Autodesk arra kéri, előfordulhat, hogy igazolnia kell a jogosultságát.

A licenciába adott vagy előfizetett Szoftver példányait kizárólag a tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló Elektronikus Eszközökre telepítheti. A Minősített Oktatási Intézmény által licenciába kapott vagy előfizetett Ajánlatokat csak a Minősített Oktatási Intézmény jelenlegi Diákjai és Oktatói érhetik el és/vagy használhatják. Előfordulhat, hogy Diákoknak és az Oktatóknak a saját egyéni Autodesk-azonosítójukat kell használniuk ahhoz, hogy elérjenek és/vagy használjanak bizonyos Ajánlatokat.

Az Oktatási Ajánlat időtartama a hozzáférés biztosításának dátumával kezdődik, és a legkorábban véget ér: (i) a vonatkozó Ajánlat Azonosítójában meghatározott időtartam, vagy ha nincs megadva időtartam, akkor az azt követő egy (1) év elteltével; (ii) azon a napon, amikor Ön már nem minősül Diáknak, Oktatónak, Minősített Oktatási Intézménynek vagy Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználónak, (iii) azon a napon, amikor az Ajánlat megszűnik, vagy (iv) amikor megkapja az Autodesk értesítését, amelyben tájékoztatja Önt az időtartam végéről.

Az Oktatási Licenctípusok keretei között elérhetővé tett Ajánlatokkal létrehozott Kimenetek és egyéb adatok olyan megjegyzéseket és korlátozásokat tartalmazhatnak, amelyek miatt a Kimenetet és az egyéb adatokat csak bizonyos körülmények között lehet felhasználni (pl. csak az oktatás területén). Továbbá, ha Ön összevonja vagy összekapcsolja az Ajánlattal létrehozott munkaanyagokat és egyéb adatokat a más módon létrehozott munkaanyagokkal vagy adatokkal, akkor ezek a megjegyzések és korlátozások azokra a munkaanyagokra és adatokra is érvényesek lehetnek. Az Autodesk semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha Ön vagy egy másik személy összevonja vagy összekapcsolja az Ajánlatokkal létrehozott munkaanyagokat vagy egyéb adatokat a más módon létrehozott munkaanyagokkal vagy egyéb adatokkal. Ezenfelül Ön nem távolíthatja el, nem módosíthatja és nem fedheti el az ilyen típusú megjegyzéseket vagy korlátozásokat.

Oktatási Licenciatípusok

Az Oktatási Licenciatípusokért tekintse meg az Oktatási Feltételeket.

Felhőpontok

A Felhőpont egy mértékegység az Autodesk egyes fogyasztásalapú Webes szolgáltatásaiban. A Felhőpontok bizonyos feladatokhoz, például a renderelések vagy a szimulációk létrehozásához vagy futtatásához szükségesek.

A Felhőpontok átadásának formája a terméktől, a típustól, és a szolgáltatás- vagy előfizetés szintjétől függően változik. A Felhőpontokat meg is lehet vásárolni. A Felhőpontok különböző attribútumokkal rendelkeznek, a kiosztott vagy megvásárolt Felhőpont típusától függően. Az attribútumokról részletesebben a felhőpontok ütemezését és feltételeit ismertető dokumentumban olvashat.

A Felhőpontok felhasználási arányát az Autodesk határozza meg, és szolgáltatásonként eltérő lehet. A Felhőpontok felhasználását például olyan tényezők befolyásolják, mint a minőség vagy a méret. Az Autodesk időről időre módosíthatja a Felhőpontok és a termékek kiosztásának felhasználási árfolyamait. A Felhőpontokat tilos eladni, cserélni, forgalmazni vagy átruházni, és az adott attribútumuknak megfelelően le fognak járni. Az Autodesk időnként engedélyezheti a Felhőpontok kiosztott jogosultságot vagy kijelölt lejárati dátumot meghaladó felhasználását. Ez nem jelenti azt, hogy a használati jogok továbbra is érvényesek lesznek az adott szinteken, vagy a kijelölt lejárati dátumot meghaladóan. Változó felhasználási arányok esetén az Autodesk arra fog törekedni, hogy a szolgáltatás futtatása előtt értesítse a felhasználókat a várható felhasználásról.