You have been detected as being from . Megtekintheti az adott országra érvényes termékinformációkat, ajánlatokat és árakat, amennyiben van ilyen.

Ország/nyelv módosítása X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Előfizetés-típusok

A nagy kezdőbetűvel használt, de másként nem definiált fogalmak meghatározott jelentéssel bírnak az Általános Feltételekben. . Az Autodesk fenntartja a kizárólagos jogot arra, hogy meghatározza az Ön jogosultságát az alább ismertetett előfizetés-típusok bármelyikére. Az előfizetés-típusok időnként frissülhetnek. A frissítésekről szóló értesítések az oldal tetején lévő „Hatályba lépés dátuma/Frissítve” hivatkozáson lesznek közzétéve.

Egyfelhasználós

Ha az Ön előfizetése az „egyfelhasználós”, „egyéni” vagy „megnevezett felhasználó” leírással rendelkezik, akkor azt az előfizetést csak egy (1) Jogosult Felhasználóhoz rendelheti hozzá. A Jogosult Felhasználónak (i) egyedi felhasználóazonosítóval („Autodesk-azonosító”) kell rendelkeznie, továbbá (ii) magánszemélynek kell lennie. A Jogosult Felhasználónak be kell jelentkeznie az Autodesk-azonosítójával ahhoz, hogy telepíthesse az egyes Ajánlatokat és/vagy hozzájuk férhessen, és ezekhez az Ajánlatokhoz más személy nem férhet hozzá és/vagy használhatja őket ugyanazzal az Autodesk-azonosítóval.

Az Ön Jogosult Felhasználója legfeljebb három (3) Elektronikus Eszközre telepítheti a Szoftvert; a Jogosult Felhasználó azonban egyszerre csak egy (1) Elektronikus Eszközről használhatja a Szoftvert.

Hasonlóképpen Gyűjtemény esetében az Ön Jogosult Felhasználója gyűjteményként telepítheti a Gyűjteményben található Szoftvereket legfeljebb három (3) Elektronikus Eszközre. Az Ön Jogosult Felhasználója egyidejűleg használhatja a Gyűjteményben található bármely Szoftvert, feltéve, hogy a használat egyszerre csak egy (1) Elektronikus Eszközön történik.

Az Ön egyik Jogosult Felhasználójához rendelt egyfelhasználós előfizetését átadhatja egy másik Jogosult Felhasználónak, amennyiben követi az Autodesk hozzárendelés átadásával kapcsolatos irányelvét és eljárását. Ezek közé tartozik többek között annak biztosítása, hogy minden egyes Jogosult Felhasználónak egyedi Autodesk-azonosítója van, és hogy az egyfelhasználós előfizetés annak az adott Jogosult Felhasználónak az Autodesk-azonosítójához van rendelve, aki valójában hozzáfér az előfizetéshez, és használja azt.

Ha az Ön Ajánlata „Egyfelhasználós oktatási”, akkor az Oktatási Ajánlatára vonatkozó feltételeket az Oktatási előfizetéstípus szakaszban találja.

Többfelhasználós

Ha az előfizetése a „többfelhasználós” leírással rendelkezik, akkor Ön (i) az előfizetés tárgyát képező Szoftver licenciakiszolgáló komponensét telepítheti a fájlkiszolgálóként működő helyi hálózat egyik Elektronikus Eszközére; (ii) telepítheti a megfelelő Szoftver példányait a Jogosult Felhasználók által használt Elektronikus Eszközökre; és (iii) engedélyezheti a Jogosult Felhasználók számára, hogy a helyi hálózaton vagy virtuális magánhálózaton (VPN) található több Elektronikus Eszközről is hozzáférjenek az Ajánlatokhoz, feltéve, hogy a hálózat a jelenlegi iparági szabványoknak megfelelő biztonsági, titkosítási és védelmi mechanizmusokkal rendelkezik a jogosulatlan felhasználás megakadályozásához.

A többfelhasználós előfizetés Jogosult Felhasználói a következők lehetnek: (a) az Ön magánszemély alkalmazottai, valamint (b) a tanácsadói és a vállalkozói, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a helyszínen, és az Ön tulajdonában lévő vagy az Ön által bérelt számítógépeken és más Elektronikus Eszközökön dolgoznak. Az Ön Jogosult Felhasználói kizárólag azzal a céllal férhetnek hozzá és/vagy használhatják az Ajánlatokat, hogy eleget tegyenek az Ön belső üzleti igényeinek. A Jogosult Felhasználók egyidejű száma nem haladhatja meg a Jogosult Felhasználók az Ön előfizetésének dokumentációjában meghatározott maximális számát (vagy az előfizetési Ajánlat által előírt egyéb műszaki vagy előfizetési korlátozásokat).

Próbaverzió

Ha az Ön előfizetése Próbaverzió (ide tartoznak a „nem forgalmazható”, „ingyenes”, „próba”, „nem végleges”, „béta” vagy más hasonló megnevezésű verziók is), akkor a Próbaverziót az Általános Feltételek Próbaverzió szakaszában (12. szakasz) foglaltak szerint használhatja.

Oktatás

Oktatási Felhasználó

Az Oktatási Ajánlat, többek között az Oktatási Licenciatípus keretén belül licenciába adott Szoftverek eléréséhez vagy használatához Önnek Diáknak, Oktatónak, Minősített Oktatási Intézménynek vagy Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználónak (ezek mindegyike mint „Oktatási Felhasználó”) kell lennie.

Oktató: olyan magánszemély, aki Minősített Oktatási Intézmény alkalmazottja, vagy ilyen intézménynek dolgozó független vállalkozó.

Minősített Oktatási Intézmény: olyan oktatási intézmény, amelyet az illetékes helyi, állami, regionális, szövetségi vagy nemzeti kormány felhatalmazott kormányzati szerve akkreditált, és az elsődleges célja a beiratkozott diákok oktatása.

Diák: a Minősített Oktatási Intézménybe diákként beiratkozott, az Autodesk által az Ajánlathoz való hozzáférés tekintetében az alsó korhatárra vonatkozóan megállapított követelményeknek megfelelő magánszemély.

Egyéb Jogosult Oktatási felhasználó: az Oktatási Feltételekben ismertetett vagy az Autodesk által más módon, írásban felhatalmazott felhasználó.

Az Oktatási felhasználók kizárólag a következő „Oktatási Célokra” használhatják az Oktatási Ajánlatokat: (1) ha Ön Minősített Oktatási Intézmény, Oktató vagy Egyéb Jogosult Oktatási felhasználó, akkor Ön kizárólag a Minősített Oktatási Intézményként vagy Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználóként végzett oktatási feladatok részét képező tanuláshoz, tanításhoz, képzéshez vagy kutatáshoz és fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó célokra használhatja az Ajánlatot és/vagy férhet hozzá az Ajánlathoz, és (2) ha Ön Diák vagy Egyéb Jogosult Oktatási Felhasználó személy, akkor kizárólag a tanuláshoz, képzéshez vagy kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó célokból férhet hozzá az Ajánlathoz és/vagy használhatja az Ajánlatot. Az Ajánlathoz Ön nem férhet hozzá, sem használhatja kereskedelmi, szakmai vagy más profitorientált célra. Ha az Autodesk arra kéri, előfordulhat, hogy igazolnia kell a jogosultságát.

A Minősített Oktatási Intézményekkel kapcsolatban további információkat találhat itt: Oktatási Feltételek.

A licenciába adott vagy előfizetett Szoftver példányait kizárólag a tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló Elektronikus Eszközökre telepítheti. A Minősített Oktatási Intézmény által licenciába kapott vagy előfizetett Ajánlatokat csak a Minősített Oktatási Intézmény jelenlegi Diákjai és Oktatói érhetik el és/vagy használhatják. Előfordulhat, hogy Diákoknak és az Oktatóknak a saját egyéni Autodesk-azonosítójukat kell használniuk ahhoz, hogy elérjenek és/vagy használjanak bizonyos Ajánlatokat.

Előfordulhat, hogy az Oktatási Ajánlathoz való hozzáférés vagy az Oktatási Ajánlathoz való további hozzáférés feltételeként az Autodesk megköveteli Öntől, hogy igazolja az Oktatási Ajánlat használatára való jogosultságát. A feltételeknek megfelelő Oktatási Ajánlatok használatára való jogosultsága akkor kezdődik, amikor biztosítjuk Önnek a hozzáférést, és akkor ér véget, amikor a következők valamelyike elsőként bekövetkezik: (i) az Autodesk által az Oktatási Ajánlatra vonatkozóan meghatározott időtartam lejárta, vagy – ha nincs ilyen időtartam meghatározva – a hozzáférés biztosításától számított egy (1) év lejárta; (ii) amikor Ön elveszíti jogosultságát az Oktatási Ajánlatok használatára; (iii) amikor az Autodesk megszünteti az Oktatási Ajánlatot; vagy (iv) amikor az Autodesk értesíti, hogy megszünteti az Ön hozzáférését az Oktatási Ajánlathoz.

Az Oktatási Ajánlatokkal létrehozott Kimenetek és egyéb adatok olyan megjegyzéseket és korlátozásokat tartalmazhatnak, amelyek miatt a Kimenetet és az egyéb adatokat csak bizonyos körülmények között lehet felhasználni (pl. csak az oktatás területén). Továbbá ha Ön összevonja vagy összekapcsolja az Oktatási Ajánlattal létrehozott munkaanyagokat és egyéb adatokat a más módon létrehozott munkaanyagokkal vagy egyéb adatokkal, akkor ezek a megjegyzések és korlátozások azokra a munkaanyagokra vagy adatokra is érvényesek lehetnek. Az Autodesk semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha Ön vagy egy másik személy összevonja vagy összekapcsolja az Oktatási Ajánlatokkal létrehozott munkaanyagokat vagy egyéb adatokat a más módon létrehozott munkaanyagokkal vagy egyéb adatokkal. Ezenfelül Ön nem távolíthatja el, nem módosíthatja és nem fedheti el az ilyen típusú megjegyzéseket vagy korlátozásokat.

Oktatási egyfelhasználós

Ha az Ön Oktatási Ajánlata mint „Oktatási egyfelhasználós” van megjelölve, akkor Ön a Jogosult Felhasználó, és nem rendelheti hozzá más személyhez ez előfizetését. Az egyes Oktatási Ajánlatok telepítéséhez és/vagy az egyes Oktatási Ajánlatokhoz való hozzáféréshez be kell jelentkeznie az Autodesk-azonosítójával, és ugyanazzal az Autodesk-azonosítóval ezekhez az Oktatási Ajánlatokhoz más személy nem férhet hozzá és/vagy nem használhatja őket.

Ön legfeljebb három (3) Elektronikus Eszközre telepítheti a Szoftvert; ugyanakkor azonban egyidejűleg csak egy (1) Elektronikus Eszközön használhatja a Szoftvert.

Hasonlóképpen Gyűjtemény esetében Ön gyűjteményként telepítheti a Gyűjteményben található Szoftvereket legfeljebb három (3) Elektronikus Eszközre. Ön egyidejűleg használhatja a Gyűjteményben található bármely Szoftvert, feltéve, hogy a használat egyszerre csak egy (1) Elektronikus Eszközön történik.

Oktatási Licenciatípusok

Az Oktatási Licenciatípusokkal kapcsolatban lásd az Oktatási Feltételeket.

Felhőpontok

A Felhőpont egy mértékegység az Autodesk egyes fogyasztásalapú Webes szolgáltatásaiban. A Felhőpontok bizonyos feladatokhoz, például a renderelések vagy a szimulációk létrehozásához vagy futtatásához szükségesek.

A Felhőpontok átadásának formája a terméktől, a típustól, és a szolgáltatás- vagy előfizetés szintjétől függően változik. A Felhőpontokat meg is lehet vásárolni. A Felhőpontok különböző attribútumokkal rendelkeznek, a kiosztott vagy megvásárolt Felhőpont típusától függően. Az attribútumokról részletesebben a felhőpontok ütemezését és feltételeit ismertető dokumentumban olvashat.

A Felhőpontok felhasználási arányát az Autodesk határozza meg, és szolgáltatásonként eltérő lehet. A Felhőpontok felhasználását például olyan tényezők befolyásolják, mint a minőség vagy a méret. Az Autodesk időről időre módosíthatja a Felhőpontok és a termékek kiosztásának felhasználási árfolyamait. A Felhőpontokat tilos eladni, cserélni, forgalmazni vagy átruházni, és az adott attribútumuknak megfelelően le fognak járni. Az Autodesk időnként engedélyezheti a Felhőpontok kiosztott jogosultságot vagy kijelölt lejárati dátumot meghaladó felhasználását. Ez nem jelenti azt, hogy a használati jogok továbbra is érvényesek lesznek az adott szinteken, vagy a kijelölt lejárati dátumot meghaladóan. Változó felhasználási arányok esetén az Autodesk arra fog törekedni, hogy a szolgáltatás futtatása előtt értesítse a felhasználókat a várható felhasználásról.