Najważniejsze funkcje programu AutoCAD 2025

Poznaj najnowsze funkcje oprogramowania Autodesk AutoCAD 2025, w tym specjalistyczne zestawy narzędzi, nowe funkcje automatyzacji i spostrzeżenia.

Model krawędziowy zewnętrznej części układu starej stacji pożarowej wymodelowany w 2D i 3D w programie AutoCAD z otwartym czatem Autodesk Assistant

AutoLISP

Tworzenie i uruchamianie plików AutoLISP za pomocą środowiska Visual LISP IDE w celu usprawniania procesów roboczych za pomocą automatyzacji

Bloki inteligentne

Automatyczne umieszczanie bloków na podstawie poprzednich umieszczeń oraz szybkie znajdowanie i zastępowanie istniejących bloków

Autodesk Assistant

Sztuczna inteligencja obsługująca konwersacje pozwala szybko uzyskać dostęp do generowanej przez sztuczną inteligencję przydatnej pomocy technicznej i rozwiązań związanych z programem AutoCAD

Moje spostrzeżenia

Szybsze wykonywanie projektów dzięki przydatnym funkcjom, makrom i poradom spersonalizowanym dla użytkownika

Spostrzeżenia dotyczące aktywności

Dostęp do podstawowych danych projektowych i ich śledzenie za pomocą szczegółowych dzienników zdarzeń uwzględniających wielu użytkowników z historią wersji

Import znaczników i Asystent znaczników

Konsolidowanie zmian i komentarzy zarejestrowanych na papierze lub w plikach PDF w celu porównywania, przeglądania i automatyzowania aktualizacji

Wysyłanie do usługi Autodesk Docs

Publikowanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF bezpośrednio z programu AutoCAD w usłudze Autodesk Docs

AutoCAD zawsze pod ręką

Rejestrowanie, udostępnianie i przeglądanie pomysłów w podróży dzięki wspólnemu środowisku programu AutoCAD na komputerze, w przeglądarce internetowej i na urządzeniach mobilnych

Śledzenie

Bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek

Specjalistyczne zestawy narzędzi

Dostęp do tysięcy części i dodatkowych funkcji dzięki specjalistycznym zestawom narzędzi branżowych

Autodesk App Store i interfejsy API

Dostosowywanie programu AutoCAD za pomocą interfejsów API pozwala tworzyć niestandardowe automatyzacje i uzyskiwać dostęp do ponad 1000 aplikacji innych firm

Tworzenie koncepcji w 2D i 3D

Projektowanie z użyciem narzędzi do kreślenia 2D i modelowanie w 3D z realistycznym oświetleniem i materiałami w celu renderowania pomysłów

Co nowego w programie AutoCAD 2025

Poznaj funkcje zapewniające spostrzeżenia i automatyzacje dzięki sztucznej inteligencji Autodesk AI oraz narzędzia zaprojektowane w celu usprawnienia procesów współpracy.

Nowe funkcje programu AutoCAD 2025

Nowe

Inteligentne bloki: wyszukiwanie i przekształcanie

Szybko wyszukuj na rysunkach obiekty, aby przekształcać je w wystąpienia nowo zdefiniowanego bloku, istniejącego bloku, ostatnio używanego bloku lub sugerowanego bloku z bibliotek bloków za pomocą sztucznej inteligencji Autodesk AI. (Film: 50 s).

Film: Krótka prezentacja funkcji Inteligentne bloki: wyszukiwanie i przekształcanie w programie AutoCAD

Nowe

Inteligentne bloki: wykrywanie obiektów w wersji Tech Preview

Zwiększ wydajność projektowania i oszczędzaj czas podczas czyszczenia rysunków, automatycznie rozpoznając obiekty do przekształcenia w bloki za pomocą sztucznej inteligencji Autodesk AI. Ta funkcja jest w wersji Technology Preview, więc jest jeszcze w fazie opracowywania i będzie z czasem rozwijana i ulepszana. (Film: 42 s)

Film: Krótka prezentacja funkcji wykrywania obiektów w wersji Tech Preview z użyciem sztucznej inteligencji Autodesk AI

UDOSKONALONO

Spostrzeżenia dotyczące aktywności

Bądź na bieżąco dzięki dostępowi do podstawowych danych projektowych za pomocą szczegółowych dzienników zdarzeń uwzględniających wielu użytkowników — ze śledzeniem ponad 35 typów aktywności wraz z historią wersji i narzędziami do porównywania plików — z obsługą plików zarządzanych w usłudze Autodesk Docs oraz przechowywanych lokalnie lub w usługach przechowywania w chmurze innych dostawców. (Film: 1:32 min)

Film: Prezentacja udoskonalonej funkcji Spostrzeżenia dotyczące aktywności w programie AutoCAD 2025

Nowe

Import znaczników z usługi Autodesk Docs

Można teraz importować i łączyć znaczniki PDF z usługi Autodesk Docs. Po zsynchronizowaniu znaczniki utworzone w usłudze Autodesk Docs będą nadal aktualizowane w warstwie Ślad w programie AutoCAD, dzięki czemu można przeglądać i uwzględniać opinie bez konieczności przełączania się między aplikacjami. (Film: 1:22 min)

Film: Prezentacja nowej funkcji importowania znaczników w programie AutoCAD 2025

UDOSKONALONO

Kreskowanie

Przygotowuj czytelne projekty dzięki wygodnym aktualizacjom znanego polecenia KRESKUJ. Dodawaj tekstury do rysunków za pomocą wzorów, wypełnień i ścieżek — bez wstępnie zdefiniowanych kształtów ani zamkniętych obwiedni. (Film: 1:06 min)

Film: Prezentacja ulepszeń polecenia KRESKUJ w programie AutoCAD 2025

UDOSKONALONO

Autodesk Assistant

Szybko uzyskuj dostęp do pomocy technicznej i rozwiązań za pośrednictwem interfejsu konwersacji Autodesk AI. Rozstrzygaj pytania i zagadnienia związane z funkcjami i wyzwaniami projektowymi bez opuszczania programu AutoCAD. Narzędzie Autodesk Assistant może generować wskazówki z podsumowanymi odpowiedziami i udostępniać materiały szkoleniowe do pomocy. (Film: 1:48 min)

Film: Podgląd udoskonaleń narzędzia Autodesk Assistant obsługiwanego przez Autodesk AI

Nowe

Mapy bazowe systemu ArcGIS®

Osadzaj plany terenu na rzeczywistych obszarach dzięki rzeczywistym informacjom geograficznym za pomocą map bazowych systemu ArcGIS® firmy Esri. Korzystaj z pięciu map bazowych w postaci wysokiej rozdzielczości zobrazowań satelitarnych i lotniczych, map OpenStreetMap i ulic, a także jasnych i ciemnoszarych monochromatycznych stylów map.


Więcej funkcji programu AutoCAD 2025

Ulepszone narzędzia i możliwości projektowania

AutoLISP

Język AutoLISP pozwala usprawnić procesy robocze i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji. Wykorzystaj tysiące wcześniej napisanych programów utworzonych do używania w programach opartych na programie AutoCAD. Funkcja obsługuje typy plików LSP, FAS i VLX.


Inteligentne bloki: umieszczanie

Automatycznie umieszczaj bloki na rysunku we właściwym położeniu i we właściwej skali na podstawie tego, gdzie do tej pory w pliku DWG wstawiono te same bloki, co zmniejsza liczbę wymaganych kliknięć i skraca czas trwania procesu. (Film: 48 s)


Inteligentne bloki: zastępowanie

Szybko znajduj potrzebne bloki i zastępuj bloki pojedynczo lub zbiorczo za pomocą sugestii opartych na uczeniu maszynowym, ostatnio używanych bloków i ręcznego wyboru bloków zastępczych. (Film: 1 min)


Moje spostrzeżenia

Wyświetlaj spostrzeżenia o użytkowaniu programu AutoCAD dotyczące poszczególnych użytkowników lub zespołów. Zawartość spostrzeżeń ma dostarczać informacje i ułatwiać podejmowanie działań, aby przyspieszać realizację projektów dzięki przydatnym funkcjom, makrom i poradom spersonalizowanym dla użytkownika i jego zespołów. (Film: 1:42 min)

Poznaj funkcję Moje spostrzeżenia w programie AutoCAD 2025

Zliczanie

Automatyzacja zliczania wystąpień bloku lub obiektu w wybranym obszarze lub na całym rysunku. Nawiguj, filtruj i przeglądaj na podstawie właściwości oraz twórz pola i tabele, aby wyświetlać wyniki zliczania na rysunku.


UDOSKONALONO

Import znaczników i Asystent znaczników

Szybko wysyłaj i dołączaj komentarze do projektów. Importuj komentarze z dokumentów papierowych za pomocą urządzeń mobilnych lub plików PDF i automatycznie dodawaj zmiany do rysunków. Program AutoCAD używa Autodesk AI do wykrywania i wykonywania określonych instrukcji w tekście znaczników, w tym poleceń przesuwania (PRZESUŃ), kopiowania (KOPIUJ) i usuwania (USUŃ). (Film: 1:59 min)


UDOSKONALONO

Śledzenie

Dodawanie uwag i znaczników dotyczących zmian w projekcie bez modyfikowania dotychczasowego rysunku w programie komputerowym AutoCAD oraz w aplikacjach internetowej i mobilnej.


Funkcje internetowe

Subskrybenci programu AutoCAD mają dostęp do wyjątkowych dodatkowych funkcji w aplikacji internetowej AutoCAD, w tym do interfejsu API AutoLISP wersji internetowej i funkcji drukowania zbiorczego do plików PDF.


Obsługa układów scalonych Apple

Program AutoCAD for Mac 2025 działa natywnie na komputerach zarówno z procesorami Intel, jak i z układami scalonymi Apple (seria M).


Autodesk App Store

Dostosuj program AutoCAD za pomocą rozszerzeń zatwierdzonych przez firmę Autodesk.


Tworzenie rysunków 2D i opisów

Szyki

Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.


Linie środkowe i znaczniki środka

Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone podczas przenoszenia skojarzonych obiektów.


Wyodrębnianie danych

Wyodrębniaj informacje z obiektów, bloków i atrybutów, w tym także informacje o rysunku.


Tworzenie łączy danych

Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.


Wymiary

Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor na wybranym obiekcie, aby zobaczyć podgląd przed jego utworzeniem.


Bloki dynamiczne

Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.


Pola

Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.


Układy

Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabelkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.


Linie odniesienia

Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. Łatwo formatuj linie odniesienia i definiuj style.


Wiązania parametryczne

Zastosuj wiązania geometryczne i wymiarowe, aby zachować zależności w ramach geometrii rysunku.


Usuwanie

Usuwaj wiele niepotrzebnych obiektów naraz, korzystając z funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów.


Chmurki wersji

Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.


Tabele

Stosuj formuły, dodawaj połączenia do arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel i twórz tabele z danymi i symbolami. Automatycznie importuj dane do tabel za pomocą funkcji takich jak Zlicz.


Ustawienia tekstu

Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Łatwo formatuj tekst, kolumny i obwiednie.


Widoki

Zapisuj widoki pod wybranymi nazwami, aby łatwo wrócić do konkretnego widoku w celu szybkiego sprawdzenia informacji lub zastosowania do rzutni układu.


Modelowanie 3D i wizualizacja

Nawigacja 3D (narzędzia: Orbita, ViewCube

Koło)

Podczas prezentacji projektu korzystaj z narzędzi do wyświetlania i nawigacji 3D, aby obracać i okrążać model 3D, spacerować po nim oraz przelatywać wokół niego.


Dokumentacja modelu

Generuj rysunki 2D, w tym widoki bazowe, szczegółowe, rzuty i przekroje, z modeli 3D.


Chmury punktów

Dołącz pliki chmury punktów uzyskane za pomocą skanerów laserowych 3D lub innych technologii w celu wykorzystania ich jako punktu wyjścia do tworzenia projektów.


Renderowanie

Zastosuj oświetlenie i materiały, aby nadać modelom 3D realistyczny wygląd oraz ułatwić prezentowanie projektów.


Renderowanie w chmurze

Renderuj modele 3D w Internecie bez obciążania procesora ani zajmowania miejsca na dysku twardym komputera lokalnego.


Płaszczyzny przekroju

Twórz płaszczyzny przekroju, aby wyświetlać widoki przekrojów przez bryły, powierzchnie, siatki lub regiony.


Modelowanie brył, powierzchni i siatki

Twórz realistyczne modele 3D projektu, używając kombinacji narzędzi do modelowania brył, powierzchni i siatek.


Style wizualne

Zastosuj style wizualne, aby sterować wyświetlaniem krawędzi, oświetleniem i cieniowaniem modelu 3D.


Współpraca

Pliki DGN

Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.


Porównywanie rysunków DWG

Porównuj dwie wersje rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna.


Położenie geograficzne i mapy online

Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.


Odniesienia do modeli i importowanie

Dołącz modele programu Navisworks do rysunków jako podkłady i importuj modele z innych aplikacji.


Pliki PDF

Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików PDF poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.


Menedżer zestawów arkuszy

Obsługuj wiele rysunków jak zestawy arkuszy podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.


Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

Zapisuj rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach AutoCAD w przeglądarce internetowej i na urządzeniach mobilnych, wraz z odnośnikami.


Widoki udostępnione

Publikuj widoki projektowe rysunku w przeglądarce internetowej w celu ich przeglądania i komentowania.


Porównywanie odnośników

Porównuj dwie wersje rysunku, w tym odnośniki zewnętrzne.


Instalacja i dostosowywanie

Rejestrator operacji

Zapisuj polecenia i wartości wejściowe, które można następnie odtwarzać jako makra operacji.


API (interfejs programowania aplikacji)

Steruj rysunkami i bazami danych przy użyciu technologii ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript i .NET.


Autodesk Access

Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania oraz instaluj aktualizacje bez przerywania procesów projektowych. Zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi nowych funkcji.


Okna przestawne

Wyświetlaj okna rysunków obok siebie lub na wielu monitorach w tym samym wystąpieniu programu AutoCAD.


Kontroler standardów CAD

Zdefiniuj i monitoruj standardy CAD, aby zachować spójność stylów warstw, rodzajów linii, tekstu i wymiarów.


Dostosowywanie interfejsu CUI

Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.


Bezpieczne wczytywanie

Określ ograniczenia zabezpieczeń przy uruchamianiu plików wykonywalnych w programie AutoCAD, aby chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem.


Uproszczony instalator

Skrócenie czasu konfiguracji programu AutoCAD poprzez szybszą i spersonalizowaną instalację.


Karta Początek

Nowa karta Początek AutoCAD ułatwia dostęp do plików i innych ważnych treści z poziomu ekranu głównego.


Monitor zmiennej systemowej

Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują o odchyleniach.


Technologia TrustedDWG

Technologia TrustedDWG informuje użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk. Dowiedz się więcej


Porównanie programu AutoCAD 2025 z poprzednimi wersjami

Narzędzia CAD 2D i 3D do kreślenia, dokumentowania i współpracy, którym ufają miliony użytkowników. Dostępne są też funkcje zapewniające spostrzeżenia i automatyzacje dzięki sztucznej inteligencji Autodesk AI.

AutoCAD 2025

Zawartość

 • Aplikacja internetowa AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edycji rysunków programu AutoCAD na dowolnym komputerze bez konieczności instalacji oprogramowania*.
 • Aplikacja mobilna AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edytowania rysunków programu AutoCAD na urządzeniach z systemami iOS i Android.
 • Zintegrowane procesy projektowe: płynna praca przy użyciu komputerów, rozwiązań internetowych i urządzeń mobilnych*.
 • Łączność w chmurze: dostęp do dowolnego pliku DWG w programie AutoCAD za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.


Najważniejsze nowe funkcje dodane od chwili wydania wersji 2016:

 • Autodesk Assistant: szybki dostęp do przydatnej pomocy technicznej i rozwiązań związanych z funkcjami oraz wyzwaniami projektowymi bez opuszczania programu AutoCAD.
 • Spostrzeżenia dotyczące aktywności: wyświetlanie szczegółowych dzienników zdarzeń dotyczących współdzielonych plików DWG z właściwościami, historią wersji i narzędziami do porównywania plików.
 • Wydajność otwierania plików: otwieranie plików 2D jest w programie AutoCAD 2025 średnio dwa razy szybsze w porównaniu z programem AutoCAD 2024**
 • Inteligentne bloki: automatyczne umieszczanie i zastępowanie bloków lub wyszukiwanie i przekształcanie obiektów w nowe, istniejące lub sugerowane bloki.
 • Asystent znaczników i importowanie znaczników: importowanie komentarzy i automatyczne wprowadzanie zmian do rysunków.
 • Moje spostrzeżenia: przydatne porady i nowe funkcje, które przyspieszają pracę.
 • Interfejsy API aplikacji internetowej AutoCAD: automatyzowanie procesów za pomocą interfejsu API AutoLISP w aplikacji internetowej AutoCAD.
 • Śledzenie: bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek.
 • Zliczanie: automatyczne zliczanie bloków lub geometrii za pomocą polecenia ZLICZ.
 • Udostępnianie: wysyłanie kontrolowanych kopii do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp w dowolnym miejscu.
 • Wysyłanie do usługi Autodesk Docs: przesyłanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF z programu AutoCAD do usługi Autodesk Docs.
 • Historia rysunku: możliwość wyświetlania dotychczasowych zmian wprowadzonych na rysunku na przestrzeni czasu. (W programie AutoCAD 2025 tę funkcję scalono z funkcją Spostrzeżenia dotyczące aktywności).
 • Porównywanie odnośników: możliwość porównywania dwóch wersji odnośnika zewnętrznego i wprowadzania zmian bez opuszczania bieżącego rysunku.
 • Paleta Bloki: możliwość sprawnego wstawiania bloków z karty Biblioteki w aplikacji komputerowej lub aplikacji internetowej AutoCAD.
 • Szybki pomiar: szybkie wyświetlanie wszystkich sąsiednich pomiarów (w tym pól powierzchni i obwodów) na rysunku przez umieszczenie na nich kursora myszy.
 • Przycinanie i wydłużanie (ulepszone): domyślny tryb Szybki umożliwia teraz automatyczne zaznaczanie wszystkich potencjalnych obwiedni.
 • Usuwanie (przeprojektowane): usuwanie wielu niepotrzebnych obiektów z wykorzystaniem funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów.
 • Porównywanie rysunków DWG: porównywanie dwóch wersji rysunku lub odnośnika bez konieczności opuszczania bieżącego okna.
 • Dołączanie/wyodrębnianie danych chmury punktów: możliwość dołączania plików chmury punktów uzyskanych przy użyciu skanerów laserowych 3D lub innych technologii.
 • Importowanie z pliku PDF: możliwość importowania geometrii (plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType) z pliku PDF do rysunku.
 • Program AutoCAD w dowolnym czasie i miejscu: dostęp do programu AutoCAD z komputera stacjonarnego, przeglądarki internetowej i na urządzeniach mobilnych*.
 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej: zapisywanie rysunków i ich odnośników z komputera, aby można było je wyświetlać i edytować w aplikacji internetowej i mobilnej AutoCAD.
 • Nowe widoki i rzutnie: łatwe dodawanie zapisanych widoków do układów.
 • Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: wyświetlanie projektów na monitorach o rozdzielczości 4K lub wyższej.
 • Zaznaczanie poza ekranem: wybrane obiekty pozostają w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku.


Ulepszenia wprowadzone od wydania 2016

 • Grafika 2D: ulepszenia stabilności, wierności i wydajności, w tym nawet 9-krotnie szybsze przełączanie między kartami układów w porównaniu z wersją AutoCAD 2023**.
 • Okna przestawne: przeciąganie okien rysunku w celu wyświetlania ich obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu AutoCAD.
 • Menedżer zestawów arkuszy: szybsze drukowanie zestawów arkuszy dzięki platformie Autodesk.
 • Zapis w pół sekundy: skrócenie średnio o sekundę czasu każdego zapisu.
 • Szybka instalacja: nawet o 50% krótsza w przypadku dysków SSD.
 • Nowy ciemny motyw: nowoczesny niebieski wygląd oraz lepszy kontrast i lepsza ostrość.
 • Interfejs użytkownika: ikony w stylu Flat Design oraz intuicyjne okna dialogowe i paski narzędzi.
 • Wydajność nawigacji 3D: nawet 10 razy szybsze działanie.
 • Zwiększenie wydajności operacji zapisywania, przenoszenia i kopiowania dzięki nowemu formatowi plików 2018.dwg.
 • Witryna Autodesk App Store zawierająca ponad 1000 aplikacji AutoCAD.
 • Format plików TrustedDWG.
 • Ulepszona instalacja: instalacja programu AutoCAD 2024 jest nawet 2-krotnie szybsza niż programu AutoCAD 2023**.


Dostęp do pomocy i oprogramowania

 • Pomoc techniczna
  • Specjaliści pomocy technicznej Autodesk: planowanie rozmów, czat online (ograniczona dostępność) lub kontakt przez pocztę elektroniczną.
  • Pomoc przy użyciu pulpitu zdalnego: bezpieczny sposób bezpośredniego rozwiązywania problemów.
  • Zasoby online: dostęp do naszej bazy wiedzy z dokumentacją pomocy, samouczków, filmów szkoleniowych i pomocy na forach społeczności.
 • Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania: natychmiastowy dostęp do najnowszych wersji i aktualizacji.
 • Dostęp do poprzednich wersji: możliwość pobrania poprzednich wersji i korzystania z nich.
 • Elastyczne okresy subskrypcji: miesiąc, rok lub 3 lata*.
 • Narzędzia administracyjne: proste zarządzanie licencjami na oprogramowanie, liczbą stanowisk i stopniem wykorzystania z poziomu konta Autodesk Account.

*Niedostępne dla nabywców planu obsługi.
**Podobnie jak w przypadku wszystkich testów wydajności pracy faktycznie uzyskiwane wyniki mogą różnić się w zależności od środowiska użytkownika, komputera, systemu operacyjnego, włączonych filtrów i używanych danych. Choć dołożono wszelkich starań, aby testy były maksymalnie obiektywne i miarodajne, wyniki uzyskane w środowisku użytkownika mogą być inne. Informacje o produktach i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Autodesk udostępnia te informacje w takiej postaci, w jakiej się znajdują, bez żadnej gwarancji wyraźnej czy dorozumianej. © 2024 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dostępne dla nabywców planu obsługi z pomocą techniczną Advanced Support.