Zestaw narzędzi Architecture jest dołączony do programu AutoCAD 2025

Zestaw narzędzi Architecture zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do szybszego ukończenia projektów i skalowania procesu organizacji produkcji. Zwiększ wydajność projektowania architektury i kreślenia nawet o 61%* dzięki funkcjom pozwalającym oszczędzać czas i automatyzacji zadań, takim jak:

  • dostęp do biblioteki ponad 8800 komponentów architektonicznych, w tym bloków wielopoziomowych;

  • automatyczne generowanie rzutów kondygnacji, elewacji, przekrojów i siatek sufitu podwieszonego;

  • szybkie umieszczanie ścian, drzwi i okien w modelach odpowiadających rzeczywistym obiektom budowlanym.


Model schodów zaprojektowany przy użyciu zestawu narzędzi Architecture

Funkcje zestawu narzędzi Architecture

Odkryj specjalistyczne narzędzia dla architektów

Ponad 8800 komponentów architektonicznych

Korzystaj z ponad 8800 inteligentnych komponentów architektonicznych, w tym bloków wielopoziomowych, do obsługi różnych standardów warstw. Jeśli jeden z istniejących standardów warstw nie spełnia wymagań projektu, możesz utworzyć własny przez dostosowanie istniejącego.


Automatyczne generowanie obiektów

Oszczędność czasu i wyższa wydajność dzięki możliwości automatycznego generowania często używanych obiektów architektonicznych, takich jak rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje i siatki sufitu podwieszonego.


Ściany, drzwi i okna

Używaj elementów o rzeczywistym zachowaniu i konstrukcji, co pozwala na ich szybsze umieszczanie w tworzonych dokumentach i rysunkach.


Zarządzanie wersjami rysunków

Ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie plików w celu oznaczania kolejnych wersji zapobiega nieautoryzowanym modyfikacjom i zapewnia integralność rysunku. Łatwo przywracaj poprzednią wersję rysunku z historią komentarzy i wyświetlaj nazwę rysunku z dołączonym czasem zaewidencjonowania.


Obsługa standardów warstw

Zestaw narzędzi tworzy wiele warstw zgodnie z bieżącym standardem, używając wstępnie zdefiniowanych standardów warstw i zgodnych stylów kluczy warstw. Umożliwia to automatyczne generowanie warstw odpowiednio do potrzeb podczas dodawania obiektów do rysunku.


System wyświetlania

Dzięki systemowi wyświetlania obiekt architektoniczny trzeba narysować tylko raz. Jego wygląd zmienia się następnie automatycznie, aby spełniał wymagania w zakresie wyświetlania rysunków różnego typu, kierunków obserwacji lub szczegółowości.


Projektowanie z użyciem obiektów obszarów i stref

Ulepsz swoje opcje projektowania. Organizuj raporty za pomocą obszarów i używaj stref do grupowania obszarów w struktury według różnych schematów.


Menedżer komponentów szczegółu

Korzystaj z okna dialogowego Menedżer komponentów szczegółu, aby płynnie nawigować po różnych bazach danych komponentów szczegółów. Widok drzewa hierarchicznego i funkcja filtrowania ułatwiają wyszukiwanie poszczególnych komponentów w bazie danych.


Renowacja architektoniczna

Wyświetlaj istniejące, rozebrane i nowe konstrukcje na jednym rysunku. Umożliwia to szybsze projektowanie i tworzenie renowacji przy jednoczesnym uniknięciu błędów zwykle powodowanych edycją wielu rysunków.


Widok wnętrza biura Autodesk

Korzyści ze stosowania zestawu narzędzi Architecture

W przeprowadzonym badaniu zestaw narzędzi Architecture zwiększył wydajność nawet o 61%*, zapewniając znaczne oszczędności czasu podczas wykonywania typowych zadań dotyczących projektowania architektury w programie AutoCAD.

* Wyłączenie odpowiedzialności

Dane o wydajności pracy pochodzą z serii badań zleconych przez firmę Autodesk zewnętrznej firmie konsultingowej. W trakcie siedmiu badań porównano pracę doświadczonych użytkowników programu AutoCAD w jego podstawowej wersji i w wersji zawierającej specjalistyczne zestawy narzędzi. Podobnie jak w przypadku wszystkich testów wydajności pracy faktycznie uzyskiwane wyniki mogą różnić się w zależności od komputera, systemu operacyjnego, włączonych filtrów i używanych danych. Choć dołożono wszelkich starań, aby testy były maksymalnie obiektywne i miarodajne, wyniki uzyskane w środowisku użytkownika mogą być inne. Informacje o produktach i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Autodesk udostępnia te informacje w takiej postaci, w jakiej się znajdują, bez żadnej gwarancji wyraźnej czy dorozumianej.