Zestaw narzędzi Raster Design jest dołączony do programu AutoCAD 2025 

Korzystaj z narzędzi do konwersji grafiki rastrowej zawartych w specjalistycznym zestawie narzędzi, aby edytować zeskanowane rysunki i przekształcać obrazy rastrowe w obiekty DWG. Zestaw narzędzi Raster Design umożliwia:

  • dostęp do narzędzi w celu usprawnienia edycji obrazu i czyszczenia,  

  • edycję obiektów REM za pomocą standardowych poleceń programu AutoCAD, 

  • uproszczenie procesów projektowych za pomocą narzędzi do wektoryzacji.  


Widok boczny z zestawu narzędzi Raster Design

Zestaw narzędzi Raster Design

Szybsza praca dzięki wydajnym narzędziom do wektoryzacji

Edycja i czyszczenie obrazów

Usuwanie plamek z obrazów, tworzenie kopii lustrzanych i odchyleń oraz retuszowanie.


Manipulacja elementem rastrowym (REM)

Używanie standardowych poleceń programu AutoCAD w odniesieniu do regionów elementów rastrowych i prymitywów. Łatwe edytowanie obrazów, linii, łuków i okręgów rastrowych.


Narzędzia do wektoryzacji

Tworzenie linii i polilinii z obrazów rastrowych i przekształcanie plików rastrowych w rysunki wektorowe.


Funkcja przekształcania obrazów

Wyświetlanie i analiza obrazów geograficznych w oprogramowaniu Civil 3D do projektowania obiektów inżynierii wodnej i lądowej oraz w zestawie narzędzi AutoCAD Map 3D.


Mapa rastrowa

Korzyści ze stosowania zestawu narzędzi Raster Design

W tym badaniu zestaw narzędzi Raster Design zwiększył produktywność nawet o 48%*. Dowiedz się, jak zestaw Raster Design pomaga zaoszczędzić czas podczas pracy z rysunkiem programu AutoCAD, który wymaga obrazu rastrowego do przedstawienia koncepcji projektu.

* Wyłączenie odpowiedzialności

Dane o wydajności pracy pochodzą z serii badań zleconych przez firmę Autodesk zewnętrznej firmie konsultingowej. W trakcie siedmiu badań porównano pracę doświadczonych użytkowników programu AutoCAD w jego podstawowej wersji i w wersji zawierającej specjalistyczne zestawy narzędzi. Podobnie jak w przypadku wszystkich testów wydajności pracy faktycznie uzyskiwane wyniki mogą różnić się w zależności od komputera, systemu operacyjnego, włączonych filtrów i używanych danych. Choć dołożono wszelkich starań, aby testy były maksymalnie obiektywne i miarodajne, wyniki uzyskane w środowisku użytkownika mogą być inne. Informacje o produktach i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Autodesk udostępnia te informacje w takiej postaci, w jakiej się znajdują, bez żadnej gwarancji wyraźnej czy dorozumianej.