Zestaw narzędzi MEP jest dołączony do programu AutoCAD 2025 

Zestaw narzędzi branżowych MEP (instalacje mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne) ułatwia projektowanie instalacji HVAC i systemów budynków, zwiększając wydajność nawet o 85%*. Zestaw narzędzi MEP umożliwia:

  • dostęp do biblioteki zawierającej ponad 10 500 inteligentnych obiektów MEP;

  • optymalizację zadań w ramach procesu projektowego przy użyciu poszczególnych palet i wstążek specyficznych dla danej dziedziny;

  • automatyczną aktualizację rysunków, arkuszy i zestawień w przypadku wystąpienia zmian.


null

Funkcje zestawu narzędzi MEP

Odkryj specjalistyczne narzędzia do projektowania MEP

Ponad 10 500 inteligentnych obiektów MEP

Korzystaj z obszernej biblioteki obiektów, które reprezentują rzeczywiste komponenty systemów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych, aby spełniać wymagania projektowe.


Obszary robocze MEP

Środowiska obszarów roboczych MEP zawierają poszczególne palety oraz wstążki specyficzne dla danej dziedziny, aby zoptymalizować zadania w ramach procesu projektowego i oszczędzać czas.


Automatyczne aktualizacje obiektów

Rysunki, arkusze i zestawienia mogą być automatycznie aktualizowane po wprowadzeniu zmian, co ułatwia ograniczenie liczby błędów. Można również dopasować właściwości innych obiektów. Funkcję tę możesz aktywować lub dezaktywować zgodnie z preferencjami i wymaganiami projektu.


Zarządzanie wersjami rysunków

Ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie plików w celu oznaczania kolejnych wersji zapobiega nieautoryzowanym modyfikacjom i zapewnia integralność rysunku. Poprzednią wersję rysunku można łatwo przywrócić w dowolnym momencie.


Projektowanie z użyciem obiektów obszarów i stref

Ulepsz opcje projektowe, korzystając z obszarów do organizacji raportów oraz stref do uporządkowania obszarów w grupy zgodnie z różnymi schematami.


Obsługa standardów warstw

Dołączaj wspólne standardy warstw do standardów projektowych, dostosowuj je lub twórz własne.


System wyświetlania

Dzięki systemowi wyświetlania obiekt trzeba narysować tylko raz. Jego wygląd zmienia się następnie automatycznie, aby spełniał wymagania w zakresie wyświetlania rysunków różnego typu, kierunków obserwacji lub szczegółowości.


Menedżer komponentów szczegółu

Korzystaj z okna dialogowego Menedżer komponentów szczegółu, aby płynnie nawigować po różnych bazach danych komponentów szczegółów. Widok drzewa hierarchicznego i funkcja filtrowania ułatwiają wyszukiwanie poszczególnych komponentów w bazie danych.


Widok wnętrza biura Autodesk w Dublinie

Korzyści ze stosowania zestawu narzędzi MEP

W przeprowadzonym badaniu zestaw narzędzi MEP zwiększył wydajność nawet o 85%*, zapewniając znaczne oszczędności czasu podczas wykonywania typowych zadań dotyczących projektowania MEP w programie AutoCAD MEP.

* Wyłączenie odpowiedzialności

Dane o wydajności pracy pochodzą z serii badań zleconych przez firmę Autodesk zewnętrznej firmie konsultingowej. W trakcie siedmiu badań porównano pracę doświadczonych użytkowników programu AutoCAD w jego podstawowej wersji i w wersji zawierającej specjalistyczne zestawy narzędzi. Podobnie jak w przypadku wszystkich testów wydajności pracy faktycznie uzyskiwane wyniki mogą różnić się w zależności od komputera, systemu operacyjnego, włączonych filtrów i używanych danych. Choć dołożono wszelkich starań, aby testy były maksymalnie obiektywne i miarodajne, wyniki uzyskane w środowisku użytkownika mogą być inne. Informacje o produktach i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Autodesk udostępnia te informacje w takiej postaci, w jakiej się znajdują, bez żadnej gwarancji wyraźnej czy dorozumianej.