Zestaw narzędzi Map 3D jest dołączony do programu AutoCAD 2025

Nasze oprogramowanie do tworzenia map opartych na modelach z wykorzystaniem danych GIS umożliwia dostęp do danych CAD i GIS wspomagających planowanie, projektowanie i zarządzanie. Zestaw narzędzi Map 3D umożliwia:

  • bezpośredni dostęp do danych przestrzennych za pomocą technologii Feature Data Objects (FDO);

  • bezpośrednią edycję danych geoprzestrzennych;

  • zarządzanie systemami infrastruktury za pomocą korporacyjnych modeli branżowych.


Projektowanie CAD przy użyciu zestawu narzędzi Map 3D

Funkcje zestawu narzędzi Map 3D

Bezproblemowa agregacja danych CAD i GIS

Technologia Feature Data Objects (FDO)

Pracuj z danymi przestrzennymi pochodzącymi z różnych formatów danych CAD i GIS oraz układów współrzędnych.


Tworzenie połączenia z pakietem ArcGIS

Usprawnij przepływ danych między pakietem ArcGIS i programem Map 3D. Zachowaj aktualne informacje o elementach.


Konwersja danych między formatami DWG i GIS

Wykonuj za pomocą programów MapImport i MapExport zachowującą wysoki stopień wierności konwersję danych.


Precyzyjne rysowanie i edytowanie danych

Bezpośrednie edytowanie danych geoprzestrzennych

Edytuj dane ze źródeł GIS, takich jak ESRI SHP, MapInfo i Oracle, za pomocą standardowych poleceń programu AutoCAD.


Stosowanie geometrii współrzędnych

Korzystaj z poleceń wprowadzania geometrii współrzędnych (COGO), aby używać właściwej geometrii podczas tworzenia obiektów.


Działania umożliwiające czyszczenie rysunku

Używaj funkcji czyszczenia rysunku w celu automatyzacji czasochłonnej eliminacji częstych błędów szkicowania i digitalizacji.


Wydajne projektowanie zasobów infrastruktury i zarządzanie nimi

Korporacyjne moduły branżowe

Używaj inteligentnych modułów aplikacji, aby efektywnie zarządzać szeroką gamą systemów infrastruktury.


Konwersja danych na potrzeby tworzenia inteligentnych modeli branżowych

Twórz inteligentne modele branżowe, przekształcając dane GIS, i zarządzaj nimi.


Wydajne tworzenie, analiza i wizualizacja map

Stosowanie stylów i motywów

Łatwo aktualizuj style za pomocą edytora stylów i używaj motywów do wyświetlania danych, aby określać różne wartości.


Tworzenie topologii

Twórz topologie, aby wykonywać przydatne obliczenia, takie jak identyfikacja klientów zlokalizowanych za wadliwą pompą.


Analiza danych przy użyciu narzędzi

Analizuj dane za pomocą kompleksowych funkcji, w tym buforów, nakładek i zapytań przestrzennych.


Rzut lotniczy zabudowy terenu

Korzyści ze stosowania zestawu narzędzi Map 3D

W przeprowadzonym badaniu zestaw narzędzi Map 3D zwiększył wydajność nawet o 60%*, zapewniając znaczne oszczędności czasu podczas wykonywania typowych zadań projektowych dotyczących tworzenia map w programie AutoCAD.

* Wyłączenie odpowiedzialności

Dane o wydajności pracy pochodzą z serii badań zleconych przez firmę Autodesk zewnętrznej firmie konsultingowej. W trakcie siedmiu badań porównano pracę doświadczonych użytkowników programu AutoCAD w jego podstawowej wersji i w wersji zawierającej specjalistyczne zestawy narzędzi. Podobnie jak w przypadku wszystkich testów wydajności pracy faktycznie uzyskiwane wyniki mogą różnić się w zależności od komputera, systemu operacyjnego, włączonych filtrów i używanych danych. Choć dołożono wszelkich starań, aby testy były maksymalnie obiektywne i miarodajne, wyniki uzyskane w środowisku użytkownika mogą być inne. Informacje o produktach i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Autodesk udostępnia te informacje w takiej postaci, w jakiej się znajdują, bez żadnej gwarancji wyraźnej czy dorozumianej.