Zestaw narzędzi Plant 3D jest dołączony do programu AutoCAD 2025

Twórz i edytuj schematy orurowania i oprzyrządowania oraz modele 3D, a także wyodrębniaj rysunki ortogonalne i izometryczne instalacji rurowych, korzystając z branżowego zestawu narzędzi przeznaczonych do projektowania procesów technologicznych. Zestaw narzędzi Plant 3D umożliwia:

  • bezpieczną współpracę w chmurowym środowisku danych;  

  • przyspieszenie i automatyzację kreślenia instalacji rurowych i modelowania 3D za pomocą poleceń kontekstowych;  

  • automatyczne tworzenie rysunków izometrycznych rur bezpośrednio z modelu 3D.  


Projektowanie instalacji przy użyciu zestawu narzędzi Plant 3D

Funkcje zestawu narzędzi Plant 3D

Współpraca oraz schematy orurowania i oprzyrządowania

Współpraca na potrzeby programu Plant 3D

Współpracuj nad modelami projektów procesów technologicznych między zespołami projektowymi, zachowując wymagania dotyczące zgodności — wszystko to we wspólnym środowisku danych opartym na chmurze.


Szybkie tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania

Korzystaj z kontekstowych poleceń programu AutoCAD, aby łatwiej tworzyć schematy orurowania i oprzyrządowania. (Film: 58 s)


Biblioteki branżowych symboli standardowych

Zestaw narzędzi Plant 3D zawiera w paletach narzędzi biblioteki standardowych symboli. Są to symbole określone w normach PIP, ISA, ISO/DIN i JIS.


Sprawdzanie poprawności danych

Szybko wykrywaj potencjalne błędy, sprawdzając schematy orurowania i oprzyrządowania pod kątem spójności danych według reguł ustalonych przez użytkownika.


Modelowanie 3D

Szybkie modelowanie procesów technologicznych w 3D

Szybko twórz trójwymiarowe modele procesów technologicznych za pomocą funkcji parametrycznego modelowania wyposażenia, bibliotek stali konstrukcyjnej i parametrów instalacji rurowych specyficznych dla projektów, korzystając ze standardowych branżowych katalogów instalacji rurowych. (Film: 1:26 min)


Parametryczne szablony wyposażenia

Twórz i edytuj wyposażenie za pomocą parametrycznych szablonów, które bardzo przyspieszają projektowanie układów instalacji przemysłowych.


Modelowanie konstrukcyjne

Twórz układy konstrukcji, schodów, drabin i poręczy za pomocą standardowych profilów stalowych, w tym zdefiniowanych w normach DIN, AISC i CISC.


Tworzenie specyfikacji instalacji rurowych dla konkretnych projektów

Dostosowuj parametry techniczne rurociągów do unikatowych wymagań projektów. Używaj standardowych i niestandardowych komponentów.


Dokumentacja instalacji rurowych

Tworzenie i edytowanie rysunków prostokątnych instalacji rurowych

Wyodrębniaj rysunki prostokątne instalacji rurowych bezpośrednio z modelu 3D, tak aby były aktualizowane w trakcie aktualizacji całego modelu 3D.


Automatyczne generowanie rysunków izometrycznych instalacji rurowych

Twórz rysunki izometryczne zgodne z normami branżowymi i standardami projektowymi bezpośrednio z modelu 3D.


Zautomatyzowane raportowanie uwzględniające specyfikę projektu

Zdefiniuj formaty raportów w projekcie, a następnie ustaw ich automatyczne wypełnianie danymi bezpośrednio z modelu 3D.


Dokumentacja modelu BIM

Współpracuj z przedstawicielami innych dziedzin przy tworzeniu modeli BIM instalacji przemysłowych.


Cylindryczne rury w zakładzie

Korzyści ze stosowania zestawu narzędzi Plant 3D

W przeprowadzonym badaniu zestaw narzędzi Plant 3D zwiększył wydajność nawet o 74%*, zapewniając znaczne oszczędności czasu podczas wykonywania typowych zadań dotyczących projektowania instalacji przemysłowych w programie AutoCAD.

Procesy projektowe w zestawie narzędzi Plant 3D

Zestaw narzędzi Plant 3D + BIM 360 Design

Projektanci instalacji przemysłowych używają programu BIM 360 Design do współpracy między zespołami projektowymi w środowisku danych opartym na chmurze. 


Zestaw narzędzi Plant 3D + Revit + Navisworks + InfraWorks

Usprawnij procesy projektowe przy użyciu oprogramowania Plant 3D, Civil 3D, InfraWorks, Revit, a także innych narzędzi i programów do modelowania informacji o budynku (BIM).


Grafika 3D krajobrazu miejskiego w stłumionych barwach

Autodesk AEC Collection

Używaj programu Plant 3D w kolekcji AEC Collection do projektowania, analizowania i przygotowywania konstrukcji izometrycznych na podstawie specyfikacji.


* Wyłączenie odpowiedzialności

Dane o wydajności pracy pochodzą z serii badań zleconych przez firmę Autodesk zewnętrznej firmie konsultingowej. W trakcie siedmiu badań porównano pracę doświadczonych użytkowników programu AutoCAD w jego podstawowej wersji i w wersji zawierającej specjalistyczne zestawy narzędzi. Podobnie jak w przypadku wszystkich testów wydajności pracy faktycznie uzyskiwane wyniki mogą różnić się w zależności od komputera, systemu operacyjnego, włączonych filtrów i używanych danych. Choć dołożono wszelkich starań, aby testy były maksymalnie obiektywne i miarodajne, wyniki uzyskane w środowisku użytkownika mogą być inne. Informacje o produktach i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Autodesk udostępnia te informacje w takiej postaci, w jakiej się znajdują, bez żadnej gwarancji wyraźnej czy dorozumianej.