PRODUKCJA

Niezmierzone możliwości ciągłego doskonalenia

Optymalizacja produkcji zaczyna się od planowania i nigdy się nie kończy. Jednak bez względu na problem rozwiązaniem będzie zawsze dobra inżynieria w połączeniu z odpowiednią technologią.

Odkryj nowe metody zwiększania efektywności

W środowisku produkcyjnym następują gwałtowne przemiany. Od silosów do współpracy interdyscyplinarnej. Od środowiska fizycznego do modelu opartego na danych, rzeczywistości wirtualnej (VR) i bliźniakach cyfrowych. Od powolnych linii montażowych do dynamicznych, inteligentnych fabryk. To środowisko, które będzie wymagało nowych sposobów planowania. Nowych sposobów produkcji. Nowych sposobów działania.

Gdzie inżynierowie dostrzegają szansę

Płynne przejście od projektu do działalności operacyjnej

Kobieta siedząca przy biurku z brodą opartą na dłoni i patrząca na model 3D zakładu

Podnieś efektywność we wszystkich obszarach

Starsze systemy, narzędzia i procesy ledwo nadążają za zmianami w działalności operacyjnej zakładu produkcyjnego. Czołowe organizacje unowocześniają działalność operacyjną na bazie połączonych danych, aby zoptymalizować projekt zakładu produkcyjnego, zwiększyć przepustowość i elastyczność produkcji.

Mężczyzna z tabletem przedstawiającym model 3D w dłoniach, stojący przed zarysem modelu w zakładzie produkcyjnym

Usuń ograniczenia innowacji

Na poziomie operacyjnym innowacje w produkcji dotyczą procesów. Jak szybciej wprowadzać produkty na rynek? Jak wyeliminować procesy, które nie wnoszą żadnej wartości? Czołowe organizacje opierają swoją działalność na danych, bliźniakach cyfrowych i innych nowoczesnych metodach wprowadzania innowacji w sposób pozwalający zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty.

Kobieta z tabletem w dłoni stojąca za wyświetlanym zarysem danych zakładu w hali produkcyjnej

Planuj i reaguj dynamicznie w zamierzony sposób

Coraz większa konkurencja przyczynia się do coraz większej złożoności planowania zakładów produkcyjnych, ich projektowania i działalności operacyjnej. Czołowe organizacje rozumieją potrzebę doskonalenia zarówno podejścia aktywnego, jak i reaktywnego, obejmującego od nowych sposobów redukcji kosztów, przez metodologie uwzględniające nieplanowane przerwy, po procesy usprawniające całość procedury przekazywania projektu.

Pracownik obsługujący robota produkcyjnego

Uzyskaj równowagę między jakością a kosztami

Najważniejsi liderzy branży produkcyjnej zdają sobie sprawę z tego, jak dobra kontrola jakości może wpłynąć na ich działalność. Wiedzą, że przyczynia się ona do podnoszenia zadowolenia klientów, zmniejszenia erozji marż i zwiększenia konkurencyjności marki. Dlatego korzystają oni z rozbudowanych narzędzi do symulacji, testowania i prototypowania produktów, aby sprawdzić jakość, zanim zainwestują w kosztowne procesy produkcyjne.

Rozwiązania dla inżynierii produkcyjnej

Projektowanie zakładów produkcyjnych

Zaprowadź porządek w swoim zakładzie produkcyjnym. Połącz modele CAD 2D i 3D w nowe, wydajne procesy. Ułatwi to zoptymalizowanie projektu zakładu produkcyjnego i uzyskanie odpowiedniej efektywności, przepustowości i jakości w ramach opracowywania procesu produkcyjnego.

CAD do projektowania maszyn

Przyspiesz projektowanie i produkcję maszyn. Skuteczniej wprowadzaj swoje najlepsze pomysły na rynek. Specjalnie opracowane narzędzia i procesy pomagają w poprawie dynamiki rozwoju produktów, zwiększeniu możliwości wprowadzania innowacji i rozszerzaniu oferty

BIM dla producentów

Efektywniej współpracuj z klientami w zakresie projektowania budynków, infrastruktury i wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest technologia BIM. Jeden połączony ekosystem może pomóc w usprawnieniu współpracy, ograniczeniu kosztownych błędów i wykorzystaniu Twoich produktów w większej liczbie projektów.

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Skoordynuj współpracę wszystkich zespołów, zapewniając im dostęp do jednego źródła danych. Możliwość integracji z wieloma programami CAD pomaga zespołom usprawnić współpracę, przyspieszyć rozwój i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, a także zapewnić przejrzystość łańcucha dostaw.

Instalacja wyposażenia

Uprość przekazywanie projektów i szybciej wprowadzaj produkty na rynek. Pracując nad wspólnym modelem cyfrowym z architektami, wykonawcami, planistami zakładów produkcyjnych, planistami produkcji czy operatorami, możesz zachować integralność i przejrzystość danych.

Bliźniak cyfrowy zakładu produkcyjnego

Prognozuj i optymalizuj parametry produktów przed rozpoczęciem produkcji. Wirtualne reprezentacje rzeczywistego produktu lub obiektu — z zastosowaniem ciągłego strumienia danych w czasie rzeczywistym — mogą pomóc w usprawnieniu rozwoju produktu i uzyskaniu większego zwrotu z inwestycji.

Rozwiązania dla inżynierii produkcji

Efektywność produkcji

Zmień podejście do produkcji dzięki automatyzacji, współpracy i zapewnieniu zgodności operacyjnej. Jedno chmurowe rozwiązanie w pełni umożliwiające rozbudowę to wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć lepsze produkty, zwiększyć innowacyjność i zdobywać więcej zleceń.

Obróbka CNC

Przyspiesz procesy obróbki CNC dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu CAM. Zautomatyzowany, wysokiej jakości kod maszynowy w programie Fusion 360 może pomóc w modernizacji procesów i połączeniu zespołów na jednej platformie.

Planowanie produkcji

Przejmij kontrolę nad procesami produkcyjnymi dzięki zaawansowanym narzędziom do planowania cyfrowego. Dzięki rozwiązaniom obejmującym wszystkie poziomy produkcji możesz doprowadzić do efektywniejszego planowania zasobów, zwiększenia elastyczności produkcji i przepustowości.

Zagnieżdżanie i wytwarzanie

Twórz zoptymalizowane, skojarzone, wieloarkuszowe i zagnieżdżone układy do produkcji. Optymalizuj wykorzystanie materiałów i ograniczaj odpady dzięki automatycznemu wykrywaniu materiałów, grubości i ilości części.

Śledzenie i identyfikacja

Wgląd w czasie rzeczywistym w zarządzanie zasobami, dostępność pracowników i maszyn oraz identyfikacja gotowych produktów daje możliwość zwiększenia wydajności, zmniejszenia ilości odpadów i poprawy jakości.

Wyprzedzaj trendy produkcyjne i technologiczne

Okładka książki zatytułowanej „Breaking down the barriers to more collaborative factory projects”

DANE I SPOSTRZEŻENIA

Przełamywanie barier w projektowaniu zakładów produkcyjnych

Dowiedz się, jak producenci eliminują silosy obejmujące narzędzia, dane i współpracę na potrzeby planowania zakładów produkcyjnych i ich budowy.

 


Monitor komputera przedstawiający artykuł

AUTOMATYZACJA

Sztuczna inteligencja a przyszłość zakładów produkcyjnych

Przeczytaj o zakładach produkcyjnych przyszłości: intuicyjnych, inteligentnych obiektach wyposażonych w ogromną liczbę czujników — powstałych dzięki sztucznej inteligencji.


Ilustracja przedstawiająca budowę obiektu, współzawodniczące postaci w grze wideo i osobę pracującą przy biurku

KONWERGENCJA

State of Design & Make 2023

Zapoznaj się z wnioskami z naszych globalnych badań opracowanymi z myślą o liderach w dziedzinie projektowania i produkcji — podejmuj decyzje oparte na danych.


Okładka książki zatytułowanej „Driving sustainable outcomes in design and manufacturing”

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Osiąganie zrównoważonych wyników

Dowiedz się, w jaki sposób skupianie się na zrównoważonym rozwoju pomaga firmom oszczędzać energię i materiały, skracać czas produkcji i zwiększać jej przewidywalność.


Partnerstwa na rzecz rozbudowanego ekosystemu produkcyjnego

Autodesk współpracuje z liderami branży nad ściślejszą integracją oprogramowania i sprzętu, co pomaga naszym klientom w odróżnianiu się na tle innych dzięki wykorzystywaniu danych, rozszerzaniu możliwości i automatyzacji czasochłonnych procesów.

Logo firmy ProModel

OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI

ProModel

Aplikacja ProModel for AutoCAD pomaga inżynierom produkcji od samego początku optymalizować projekt zakładu produkcyjnego. Jednoczesne możesz tworzyć dokładne przestrzennie układy i modele symulacji procesów. Możesz symulować skalowany model bezpośrednio w programie AutoCAD. Wprowadzisz, przetestujesz i zweryfikujesz zmiany w układach i procesach, a po ukończeniu modelu wyświetlisz je w 3D.

Logo firmy Haas

OPROGRAMOWANIE DO PRODUKCJI

Haas Automation

Firma Haas Automation i Autodesk (angielski) połączyły siły, aby usprawnić procesy produkcyjne przez skrócenie czasu programowania CAM dzięki integracji rozbudowanych bibliotek modeli maszyn, postprocesorów i baz danych narzędzi. Dodatek firmy Haas pozwala użytkownikom programu Fusion 360 na natychmiastowe połączenie z maszynami Haas i zwiększenie produktywności dzięki odczytywaniu danych bezpośrednio z maszyny i możliwości bezpośredniego przesłania kodu NC.

Logo firmy Renishaw

OPROGRAMOWANIE DO PRODUKCJI

Renishaw

Autodesk i firma Renishaw oferują ulepszone rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie jakością produktów w zakładzie produkcyjnym. Pomiary w trakcie procesu (angielski) umożliwiają producentom wprowadzanie zmian w procesach w czasie rzeczywistym, a dzięki temu zwiększenie efektywności i zmniejszenie ilości odpadów. Gromadzenie danych na temat jakości produkcji w całym procesie produkcyjnym może umożliwić wskazanie obszarów wymagających poprawy, co pozwoli na optymalizację pod kątem efektywniejszego wytwarzania produktów wyższej jakości.

Poprawiaj sposób funkcjonowania zakładu produkcyjnego dzięki Autodesk

Rozwiązania Autodesk do projektowania i wytwarzania dostosowują się do potrzeb użytkownika i oferują szeroki wachlarz możliwości, które zapewniają interdyscyplinarne, międzybranżowe i zgodne ze sobą procesy. Gdy się zdecydujesz, skontaktuj się ze sprzedawcą Autodesk, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu najciekawszych problemów związanych z produkcją.