PROJEKTOWANIE ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

Zrób kolejny krok w kierunku modernizacji projektu zakładu produkcyjnego

Połącz projektowanie CAD 2D i 3D w wydajne procesy, aby zoptymalizować układ zakładu produkcyjnego i uzyskać poprawę w najważniejszych obszarach — efektywności, przepustowości i jakości.

Production manager and manufacturing engineer walking factory floor, looking at factory model outline

Zamknij pętlę między rzeczywistością cyfrową a fizyczną

Obszar po obszarze. Dziedzina po dziedzinie. Silos danych po silosie danych. Od dziesięcioleci tak właśnie projektowano zakłady produkcyjne i często tak się je projektuje do dziś. Jednak zarówno w projektach ponownej zabudowy, jak i tworzenia nowych obiektów widoczna jest presja na masowe adaptacje, osiąganie lepszych wyników przy mniejszych nakładach i digitalizację. Znaczenia nabiera nowoczesne podejście do planowania zakładów produkcyjnych, łączenie informacji o budynkach i produkcji oraz łatwe udostępnianie informacji.

Przeczytaj, jak liderzy branży przystępują do modernizacji, aby jak najlepiej — krok po kroku — wykorzystać potencjał swoich zakładów produkcyjnych dzięki Autodesk.

Uwolnij swój zespół od chaosu, jaki panuje podczas planowania zakładów produkcyjnych

Skieruj plany na właściwe tory

Zarządzaj złożonymi procesami z udziałem różnych uczestników projektu podczas budowy nowego lub modernizacji istniejącego obiektu, aby lepiej wykorzystać potencjał swojego zakładu produkcyjnego dzięki zoptymalizowanemu projektowi.

Osiągnij odpowiednią jakość i efektywność

Symuluj plany produkcyjne i analizuj przepływ materiałów na wczesnym etapie, aby zoptymalizować dostępność maszyn i wydajność linii oraz zwiększyć przepustowość produkcji.

Szybko uzyskuj informacje

Przyspiesz podejmowanie przemyślanych decyzji i skracaj czas wprowadzania produktów na rynek, zapewniając uczestnikom projektu z różnych dziedzin efektywny dostęp do projektów i możliwość ich recenzowania.

Maksymalizuj swoje zasoby

Zwiększ efektywność i zyskaj czas na cenne zadania dzięki dostępowi do biblioteki modyfikowalnego wyposażenia i specjalistycznych narzędzi opracowanych pod kątem projektowania zakładów produkcyjnych.

W jaki sposób liderzy branży usprawniają planowanie zakładów produkcyjnych dzięki Autodesk

Zmieniaj tradycyjne procesy pod kątem optymalizacji zakładu produkcyjnego

Instalacja wyposażenia

Uprość realizację zleceń i szybciej wprowadzaj produkty na rynek dzięki pracy nad wspólnym modelem cyfrowym różnych uczestników projektu — od planistów zakładów produkcyjnych, poprzez architektów, planistów produkcji i wykonawców, po operatorów — co zapewni integralność i przejrzystość danych.

Zarządzanie danymi produktów (PDM)

Usprawnij współpracę i przyspiesz cykle recenzowania, przekazując pomysły na projekt zakładu produkcyjnego każdej odpowiedniej osobie na dowolnym urządzeniu. Agreguj modele i powiązane dane w centralnej lokalizacji z bezpiecznym dostępem dla wszystkich uczestników projektu.

Bliźniak cyfrowy zakładu produkcyjnego

Zoptymalizuj projekt zakładu produkcyjnego, korzystając z bliźniaka cyfrowego obiektu. Wizualizuj, symuluj i uzyskuj istotne informacje, które ułatwią prognozowanie eksploatacji i wykorzystania obiektu oraz wspomogą planowanie linii produkcyjnych w przyszłości.

Symulacja zakładów produkcyjnych

Testuj scenariusze wirtualnie. Symuluj możliwe scenariusze w 2D podczas opracowywania procesów i wykorzystuj wyniki do identyfikowania wąskich gardeł oraz optymalizacji projektu zakładu produkcyjnego.

Układy i planowanie zakładów produkcyjnych

Uzyskuj nowe informacje w ramach znanych procesów. Twórz koncepcje wysokowydajnych układów linii produkcyjnych przy użyciu dobrze znanych procesów 2D, automatycznie przekształcanych w szczegółowe modele 3D ułatwiające podejmowanie kluczowych decyzji projektowych.

Rejestrowanie rzeczywistości

Wprowadź rzeczywisty kontekst do projektu zakładu produkcyjnego. Planuj z uwzględnieniem dokładniejszych informacji i zmniejsz liczbę problemów na dalszych etapach projektu, rejestrując stan istniejących obiektów, przekształcając je w chmury punktów i tworząc kontekst projektu zakładu produkcyjnego w 3D.

Oprogramowanie do projektowania zakładów produkcyjnych

Projektowanie koncepcyjne, planowanie i sprawdzanie poprawności układów zakładów przemysłowych


Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje.


Pobierz w jednym pakiecie programy Inventor, AutoCAD, Fusion 360 i wiele innych profesjonalnych narzędzi do rozwoju produktów i planowania produkcji


Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych i CAD 3D


Oprogramowanie i usługi do rejestrowania rzeczywistości i skanowania 3D


Bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami planowania zakładów produkcyjnych

Monitor komputera, na którym widać model przenośnika i prowadzającego webinarium

WEBINARIA

Webinaria dotyczące planowania zakładów produkcyjnych

Obejrzyj naszą obszerną bibliotekę webinariów, aby zapoznać się z pochodzącymi od ekspertów branżowych poradami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi planowania zakładów produkcyjnych.


Okładka książki zatytułowanej „Przewodnik dla kupujących po programie CAD do układów zakładów przemysłowych”

PRZEWODNIK

Wybór odpowiednich narzędzi pod kątem dynamizacji zakładów produkcyjnych

W zakładach produkcyjnych o dynamicznej, elastycznej strukturze procesy są optymalizowane szybciej. Poznaj dokładnie kryteria oceny wyboru najlepszego oprogramowania CAD do projektowania zakładów produkcyjnych.


Fragment artykułu zatytułowanego „Perspektywy zakładów produkcyjnych: bezpośrednie spojrzenie na transformację cyfrową”

ARTYKUŁ

Bezpośrednie spojrzenie na transformację zakładów produkcyjnych

Dowiedz się, jak jeden z inżynierów pomógł firmom w digitalizacji procesów, która umożliwiła zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie kosztów w projektach zakładów produkcyjnych.


Teraz możesz bez obaw zrobić krok w kierunku modernizacji dzięki Autodesk

Porozmawiaj ze sprzedawcą Autodesk o tym, jak możesz już dziś stworzyć podstawy dla długofalowych, istotnych ulepszeń w swoim zakładzie produkcyjnym.

Bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami planowania zakładów produkcyjnych

W jaki sposób zaprojektować układ zakładu produkcyjnego?

Pierwszy etap projektowania układu zakładu produkcyjnego polega na zaplanowaniu wyposażenia niezbędnego do produkcji konkretnych elementów w określonym czasie. Podczas planowania należy określić optymalną przepustowość i wskazać potencjalne wąskie gardła. Następnym etapem jest stworzenie dokładnej reprezentacji obiektu z użyciem danych CAD lub chmury punktów. Na koniec w układzie zakładu produkcyjnego należy rozmieścić wyposażenie. Ten etap można przyspieszyć, używając bibliotek konfigurowalnych zasobów dostępnych w programie Factory Design Utilities.

Kto projektuje zakłady produkcyjne?

Zakłady produkcyjne projektują osoby pełniące funkcje inżynierów produkcji, na przykład inżynierzy przemysłowi. Architekci i wykonawcy powinni przekazać dane budynku, które będą przydatne do stworzenia kontekstu projektu zakładu produkcyjnego i pozwolą uniknąć problemów w trakcie instalacji wyposażenia. Projekty zakładów przemysłowych dostępne w postaci modeli 3D i zintegrowane z danymi budynku może wykorzystywać wielu uczestników projektu na dalszych etapach, na przykład zarządcy obiektów.

Kto projektuje maszyny produkcyjne?

Maszyny do zakładów produkcyjnych projektują inżynierowie mechanicy w firmach produkujących wyposażenie przemysłowe.

Czym jest planowanie zakładów produkcyjnych?

Planowanie zakładów produkcyjnych to proces decydowania, jakie wyposażenie jest potrzebne do produkcji konkretnych elementów w określonym czasie. Planowanie zakładów produkcyjnych rozpoczyna się na najwcześniejszych etapach planowania produktów, wraz z badaniami, definiowaniem produktów, opracowywaniem strategii rynkowej i propozycji biznesowej. Większość prac związanych z planowaniem zakładów produkcyjnych odbywa się jednak podczas opracowywania procesu i powinna następować jednocześnie z projektowaniem produktów i zakładów.

Dlaczego planowanie zakładów produkcyjnych jest ważne?

Planowanie zakładów produkcyjnych jest ważne, ponieważ firmy, które planują układy zakładów produkcyjnych na wczesnym etapie prac, są w stanie lepiej sprostać ograniczeniom budżetowym przez zminimalizowanie nadgodzin i zmniejszenie kosztów. Przez tworzenie planów na wczesnych etapach i wychwytywanie własności intelektualnej można rozszerzyć wpływ projektowania zakładu produkcyjnego poza bezpośrednie potrzeby i wykorzystać w przyszłych projektach.

Jakie są etapy planowania zakładów produkcyjnych?

Etapy planowania zakładów produkcyjnych obejmują planowanie produkcji, projektowanie zakładów produkcyjnych i weryfikację. Wyniki tych etapów dostarczają danych do przyszłych projektów i stanowią fundament całego cyklu życia zakładu produkcyjnego.

Jak opracować plan zakładu produkcyjnego?

Planowanie zakładów produkcyjnych często rozpoczyna się od stworzenia jednowymiarowej reprezentacji przebiegu procesu na linii produkcyjnej, co można uzyskać w oprogramowaniu AutoCAD za pomocą programu Promodel. Oblicza się wykorzystanie maszyn, czas potrzebny na konserwację wyposażenia i szacowany czas przestojów. Ten uproszczony widok umożliwia projektantowi wprowadzanie szybkich zmian i generowanie scenariuszy warunkowych w celu uzyskania projektu zoptymalizowanego pod kątem efektywnego układu zakładu produkcyjnego o odpowiedniej wydajności. Później podczas projektowania zakładu produkcyjnego preferowanymi narzędziami są narzędzia CAD 2D i 3D, takie jak AutoCADInventor i Factory Design Utilities.

Co rozumiemy pod pojęciem układu zakładu produkcyjnego?

Układy zakładów produkcyjnych pomagają zespołom inżynierii produkcji uzyskać informacje niezbędne do podejmowania decyzji w całym cyklu życia zakładu. Te informacje obejmują:

  • Czas i odległość przemieszczania produktu między maszynami
  • Wymagana przestrzeń
  • Liczba niezbędnych operatorów maszyn
  • Przepustowość produkcji
  • Wykorzystanie maszyn
  • Zużycie energii
  • Plany instalacji
  • Potencjalne kolizje podczas instalacji lub produkcji

Dlaczego projektowanie zakładów produkcyjnych jest ważne?

Projektowanie zakładów produkcyjnych jest ważne ze względu na dużą złożoność i wysokie koszty realizacji układu zakładu. Nieoczekiwane i nieplanowane zmiany mogą mieć istotne skutki biznesowe. Wczesne, dokładne planowanie oraz cyfrowe projektowanie zakładów produkcyjnych pozwala zmniejszyć ryzyko biznesowe i uniknąć problemów w przyszłości.

See more FAQ