Przełomowe projekty bez wprowadzania poważnych zmian

Zapewnij swojemu zespołowi narzędzia do adaptacji niezbędne do projektowania i budowania lepszego świata dla nas wszystkich.

Obraz za zgodą: 311 Third, Lake | Flato, zdjęcie autorstwa Roberta G. Gomeza

Czym jest adaptacja w architekturze?

Do 2040 roku dwie trzecie światowych zasobów miejskich będą stanowić istniejące obecnie budynki. Na możliwość realizacji wydajnych i zrównoważonych projektów remontowych oraz projektów adaptacji negatywnie wpływają coraz bardziej złożone warunki terenowe, przekraczane koszty i skrócone harmonogramy. To dla projektantów nadal niektóre z najpoważniejszych wyzwań.

Autodesk zapewnia zintegrowane rozwiązanie wspierające cały cykl projektów adaptacji. Produkty Autodesk umożliwiają wydajniejszą realizację projektów remontowych z zachowaniem ram czasowych i finansowych — począwszy od dokumentacji powykonawczej na wczesnych etapach projektowania aż po budowę i działalność operacyjną.

W jaki sposób Autodesk pomaga w realizacji projektów adaptacji?

Szybka analiza środowiskowa

Autodesk Forma to oprogramowanie w chmurze do planowania i projektowania na wczesnych etapach. Odkryj potencjał już istniejącego obiektu i jego otoczenia w czasie rzeczywistym dzięki analizom AI uwzględniających takie kluczowe czynniki, jak energia słoneczna, wiatrowa i operacyjna, potencjał światła dziennego, hałas, mikroklimat itp. Uzyskanie dokładniejszych informacji na temat sytuacji początkowej obiektumoże przyczynić się do lepszych i bardziej zrównoważonych wyników biznesowych.


Obraz za zgodą 311 Third, Lake|Flato

Wykorzystuj technologię BIM do podejmowania decyzji projektowych

Przy przebudowie już istniejącego budynku konieczne jest dokładne zrozumienie jego pierwotnych funkcji i charakterystyki oraz cyfrowe zarejestrowanie tych informacji na potrzeby planowania i projektowania. Dzięki tej wiedzy architekci i projektanci mogą podejmować oparte na danych decyzje w całym procesie projektowania. Korzystając z BIM, można opracować kompletny model cyfrowy już istniejącego budynku, który będzie zawierał układy architektoniczne, konstrukcyjne, mechaniczne i elektryczne.

Szybsze generowanie modeli BIM

Zaawansowane techniki, takie jak skanowanie laserowe, mogą pomóc w wygenerowaniu modelu cyfrowego, zapewniając skomplikowaną reprezentację obecnego stanu budynku. Szczegółowa dokumentacja odgrywa kluczową rolę w projektach adaptacji, zapewniając dokładne zrozumienie unikatowych atrybutów budynku i ułatwiając ich zachowanie.

Wykorzystaj istniejące pliki projektowe do szybkiej współpracy

Dzięki Autodesk AutoCAD można zacząć od istniejących projektów — wydrukowanych lub w innych formatach cyfrowych (PDF, JPG i PNG) — i szybko uwzględnić uwagi współpracowników z zastosowaniem funkcji uczenia maszynowego, które pozwalają oszczędzać czas. Import znaczników i Asystent znaczników pomagają rozpoznać ręcznie napisany tekst, przekształcać tekst instrukcji, dodawać obiekty i usuwać obiekty z przekreśleniem za pomocą importowanych plików ze znacznikami.

Jakie korzyści zapewnia oprogramowanie Autodesk podczas realizacji projektów adaptacji?

Minimalizacja liczby błędów i poprawek

Rejestruj kontekst budynku i terenu na początku realizacji projektów, zmniejszając ryzyko dzięki lepszemu zrozumieniu aktualnych warunków. Przekształcaj chmury punktów i dane fotogrametryczne w szczegółowe, oparte na dużej ilości danych modele z dokładnością niezbędną do uniknięcia błędów i poprawek w terenie.

Sprawniejsza współpraca

Wykorzystaj wydajne procesy CAD i BIM, aby w pełni kontrolować etapy projektowania i tworzenia dokumentacji. Technologia BIM, oparta na inteligentnym modelu i dostępna na platformie w chmurze, integruje uporządkowane dane interdyscyplinarne, tworząc cyfrową reprezentację już istniejących i proponowanych danych projektowych, a tym samym umożliwiając Twojemu zespołowi tworzenie i udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu i na praktycznie dowolnym urządzeniu.

Zrównoważone wyniki

Zoptymalizuj wymagania dotyczące wydajności projektu, korzystając z narzędzi Autodesk do analizy oświetlenia naturalnego i analizy energetycznej całego budynku, które pomagają tworzyć zdrowsze, bardziej odporne i zrównoważone miejsca do życia i do pracy.

 

Odkryj projekty renowacyjne oraz adaptacji

Projekt adaptacji firmy Lake|Flato to ucieleśnienie zrównoważonego rozwoju

Projekt adaptacji firmy Lake|Flato zajmującej się architekturą zrównoważoną przekształcił 100-letni budynek w nową, uwzględniającą potrzeby społeczne siedzibę firmy.

 

Obraz za zgodą: 311 Third, Lake|Flato, zdjęcie autorstwa Roberta G. Gomeza

Projekt adaptacji budynku nr 12

Budynek nr 12, dawna fabryka kadłubów okrętowych z okresu II wojny światowej, został wybrany jako element reprezentacyjny przystani nr 70 w San Francisco o powierzchni 11 hektarów i przykład adaptacji.

 

Obraz za zgodą Perkins&Willa

Sacré Vert! Ekologiczny remont makabryły z połowy wieku w Szampanii we Francji

Zamiast całkowicie rozbierać szkaradną konstrukcję i zaczynać budowę od nowa, pewna firma w Szampanii we Francji zdecydowała się na jej ekologiczny remont, dzięki któremu budynek pozostał w zgodzie z etosem zrównoważonego rozwoju tego regionu.

 

Nasze oprogramowanie do realizacji projektów remontowych i ponownego wykorzystania

Planuj, projektuj i twórz budynki oraz zarządzaj nimi za pomocą wydajnych narzędzi do modelowania informacji o budynku


Wydajne narzędzia BIM i CAD dla projektantów, inżynierów i wykonawców, w tym programy Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma i inne


Oprogramowanie i usługi do rejestrowania rzeczywistości i skanowania 3D


Zasoby ułatwiające rozpoczęcie pracy nad następnym projektem adaptacji

Ludzie gromadzą się w dużym, przestronnym pomieszczeniu

ARTYKUŁ Z DESIGN AND MAKE

Nowe życie dla zapomnianych budynków dzięki adaptacji

Poznaj 10 przykładów praktycznej adaptacji, zapewniającej nową wartość i nowe przeznaczenie nieużywanym, zniszczonym budynkom.


Dzięki uprzejmości firmy Ford Motor Corporation.

Budynek pokryty zielenią

OPRACOWANIE

Zrównoważony rozwój

Szybko podejmuj oparte na danych z oprogramowania Autodesk Forma decyzje, które przybliżą Cię do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

 


311 Third Lake|Flato, zdjęcie autorstwa Roberta G. Gomeza

dwa pola z wyróżnionymi fioletowymi krawędziami

ARTYKUŁ POMOCY DO PROGRAMU REVIT

Etapy procesu w programie Revit

Funkcja etapów w programie Revit obsługuje projekty modernizacji, organizując je według chronologicznych faz, wizualizując już istniejące i nowe elementy w celu zwiększenia przejrzystości.

 


More solutions for architects

Trzy osoby pracujące przy stole na laptopach i piszące w notatnikach.

Działaj produktywniej

Łącz zespoły, procesy i informacje we wspólnym środowisku danych. Współtwórz projekty w czasie rzeczywistym, usprawnij koordynację między zespołami i uprość wymianę danych, tak aby wszyscy wiedzieli, co mają robić, i mogli pracować efektywnie.


Nocna panorama miasta z oświetlonymi budynkami. Niektóre światła budynku wzlatują w nocne niebo.

Udostępniaj projekty cyfrowo już od pierwszego dnia

Program Autodesk Forma pomaga zespołom projektowania i planowania szybko podejmować mądre decyzje, które doprowadzą do jeszcze lepszych wyników biznesowych i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Wykorzystuj możliwości projektowania koncepcyjnego, analizy oparte na sztucznej inteligencji oraz automatyzację, aby tworzyć solidne podstawy projektów.


Widok pustego magazynu ze szczegółowymi liniami reprezentującymi analizę struktury wnętrza

Ulepsz jakość projektów dzięki BIM

Analizuj koncepcje za pomocą narzędzi do modelowania, które ułatwiają sprawdzanie projektów na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości. Od analizy oświetlenia dziennego po analizę przepływu powietrza — nasz pakiet do modelowania informacji o budynku (BIM) otwiera drzwi do bardziej innowacyjnych i efektywnych projektów.


Chcesz zacząć tworzyć projekty adaptacyjne?

Udostępnij nam informacje kontaktowe, a specjalista ds. technologii Autodesk skontaktuje się z Tobą w celu omówienia aktualnej technologii i sposobu, w jaki możemy pomóc w obsłudze Twoich projektów remontowych i modernizacyjnych dotyczących adaptacji.

 

Prześlij ten formularz, aby umówić się na rozmowę, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Frequently asked questions (FAQs)

Na czym polega adaptacja budynków?

Adaptacja budynków odnosi się do praktyki ponownego wykorzystania już istniejących konstrukcji do innego celu niż pierwotnie zamierzony. Zamiast wyburzać stare budynki, adaptacja dąży do zachowania ich wartości historycznej i architektonicznej, dając im nowe życie. Takie podejście pomaga oszczędzać zasoby, zmniejszać straty oraz promuje rewitalizację obszarów miejskich. Przykłady adaptacji obejmują przekształcanie starych fabryk w lokale mieszkalne, a magazynów w pomieszczenia biurowe oraz przebudowę kościołów na lokalne ośrodki kulturalne. Umożliwia to także zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz integrację zasad zrównoważonego projektowania dostosowanego do otoczenia budynku. Należy jednak pamiętać, że regulacje i wytyczne mogą się różnić w zależności od prawa lokalnego i budowlanego.

Dlaczego adaptacja jest tak ważna?

Adaptacja jest ważna z kilku powodów:

 • Wartość historyczna — adaptacja pozwala na zachowanie budynków o znaczeniu historycznym i architektonicznym, które nie zostaną wyburzone. Pomaga to zachować poczucie dziedzictwa kulturowego i tożsamości wśród lokalnych społeczności.
 • Zrównoważony rozwój — ponowne wykorzystanie już istniejących budynków zmniejsza zapotrzebowanie na nowe konstrukcje, obniżając zużycie zasobów, energii i materiałów. Pomaga to minimalizować straty i wpływ na środowisko naturalne związane z wyburzaniem starych konstrukcji i budową nowych.
 • Korzyści ekonomiczne — adaptacja może przyczynić się do rewitalizacji obszarów miejskich poprzez przyciągnięcie do nich przedsiębiorstw, mieszkańców i turystów. Może również tworzyć nowe miejsca pracy, podnosić wartości nieruchomości i stymulować gospodarkę lokalną.
 • Zaangażowanie społeczności — przebudowane obiekty mogą stawać się ośrodkami lokalnej społeczności, promując interakcje między ludźmi i zapewniając przestrzeń dla różnego rodzaju działań: artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W ten sposób wzmacniają się więzi lokalne i poprawia się jakość życia mieszkańców.
 • Innowacyjność w projektowaniu — adaptacja stawia przed architektami i projektantami wyzwanie kreatywnego myślenia oraz szukania innowacyjnych sposobów na transformację istniejących budynków w funkcjonalne i estetyczne obiekty. Może to prowadzić do powstania wyjątkowych i inspirujących rozwiązań architektonicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, adaptacja równoważy dbałość o zachowanie przeszłości z potrzebami współczesności, promując zrównoważony rozwój, dziedzictwo kulturowe, rozwój gospodarczy, dobrobyt społeczności lokalnych oraz poczucie znaczenia danego miejsca.

Na czym polega modernizacja budynku?

Modernizacja budynku to proces wprowadzania zmian lub ulepszeń w już istniejącej konstrukcji w celu poprawy jej efektywności, funkcjonalności oraz uczynienia jej bardziej przyjazną dla środowiska. Obejmuje ona remonty różnych systemów, komponentów lub elementów budynku, tak aby spełniały aktualne normy, cechowały się większą efektywnością energetyczną, były bardziej bezpieczne oraz uwzględniały nowe technologie lub zastosowania.

 • Modernizacja może obejmować różne operacje.
 • Poprawa efektywności energetycznej: dodawanie izolacji, wymiana okien, ulepszanie systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz instalacja energooszczędnego oświetlenia w celu zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów użytkowania.
 • Ulepszenia konstrukcyjne: wzmocnienie konstrukcji budynku w celu zwiększenia jego odporności na trzęsienia ziemi, powodzie i inne zagrożenia.
 • Lepsza dostępność: modyfikacja budynku w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym poprzez instalację ramp, wind oraz szerszych drzwi.
 • Poprawa bezpieczeństwa: modernizacja systemów przeciwpożarowych, instalacji tryskaczowych oraz wyjść awaryjnych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
 • Integracja Inteligentnych technologii: wykorzystanie inteligentnych systemów budowlanych, automatyzacji i czujników w celu optymalizacji zużycia energii, zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy komfortu użytkowników.

Modernizacja umożliwia spełnienie bieżących norm, standardów i wymagań użytkowników w już istniejących budynkach bez konieczności ich całkowitej przebudowy. Może to zwiększyć długość życia budynków, zmniejszyć wpływ na środowisko oraz poprawić ogólną jakość i funkcjonalność otoczenia budynku.

Jaka jest różnica między remontem a przebudową?

Chociaż często używa się zamiennie terminów „remont” i „przebudowa”, ich znaczenie nie jest tożsame.

Remont: zazwyczaj oznacza dokonanie ulepszeń lub usprawnień w istniejącym obiekcie bez znaczącej zmiany jego konstrukcji lub układu. Obejmuje to odrestaurowanie lub naprawę poszczególnych elementów budynku w celu przywrócenia jego dobrego stanu lub poprawy estetyki. Remonty mogą obejmować takie czynności jak malowanie ścian, wymianę podłóg, stałych elementów wyposażenia i innych urządzeń. Remont skupia się zwykle na zmianach kosmetycznych i ulepszeniach funkcjonalności budynku, a nie na bardziej istotnych modyfikacjach.

Przebudowa: obejmuje z kolei bardziej rozległe zmiany w konstrukcji, układzie lub projekcie danego obiektu. Często oznacza to zmianę obecnego rzutu kondygnacji czy układu ścian, dodanie lub usunięcie pomieszczeń oraz wprowadzenie znaczących modyfikacji w konstrukcji samego budynku. Projekty przebudowy mogą obejmować remont kuchni lub łazienek, w tym wymianę szafek, blatów i stałych elementów wyposażenia lub przekształcenie piwnicy w przestrzeń mieszkalną. Celem takiej przebudowy jest transformacja przestrzeni, często w celu lepszego jej dopasowania do preferencji właściciela domu lub dostosowania do nowych funkcji.

Podsumowując, remont obejmuje zazwyczaj kosmetyczne lub funkcjonalne zmiany w istniejącym obiekcie, natomiast przebudowa oznacza bardziej gruntowne modyfikacje konstrukcji budynku lub układu pomieszczeń w celu stworzenia nowego projektu lub dostosowania go do innych potrzeb.

Które produkty Autodesk są wykorzystywane do projektów adaptacji?

Autodesk oferuje kilka programów, które mogą być używane w związku z różnymi aspektami projektów adaptacyjnych. Poniższe produkty Autodesk są powszechnie wykorzystywane w architekturze, inżynierii i budownictwie (AEC) i mogą być stosowane w projektach adaptacyjnych.

 • Autodesk Revit: to oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM), umożliwiające architektom, inżynierom i specjalistom budownictwa tworzenie, projektowanie i dokumentowanie projektów budowlanych. Może być stosowany do modelowania i analizowania już istniejących konstrukcji, opracowywania nowych projektów oraz koordynowania prac z osobami zajmującymi się innymi dziedzinami.Gromadzenie danych (w BIM)pozwala zespołowi projektowemu lepiej zrozumieć dany projekt, umożliwia współpracę między zespołami, pracę ze zintegrowanym procesem projektowania oraz analizę danych w celu kierowania decyzjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.
 • Autodesk AutoCAD: to szeroko stosowane oprogramowanie do wspomaganego komputerowo projektowania (CAD), które umożliwia profesjonalistom tworzenie rysunków 2D i 3D. Może być używane do kreślenia, detalowania i tworzenia dokumentacji istniejących budynków oraz generowania nowych projektów. AutoCAD to oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), któremu zaufały miliony użytkowników. Profesjonaliści ds. architektury, inżynierii i budownictwa mogą uzyskiwać cenne informacje i automatyzacje w procesach projektowych 2D i 3D, co pozwala zaoszczędzić czas podczas pracy z nowymi i już istniejącymi plikami DWG™ na potrzeby projektów adaptacji. Najnowsze funkcje uczenia maszynowego pozwalają szybko dołączać komentarze współpracowników dzięki takim narzędziom, jak Import znaczników czy Asystent znaczników, a także umieszczać i zastępować elementy za pomocą inteligentnych bloków Smart Blocks oraz uzyskiwać dostęp do specjalistycznych zestawów narzędzi branżowych, np.  AutoCAD Architecture. (Link do zestawu narzędzi architektonicznych: https://www.autodesk.com/ca-en/products/autocad/included-toolsets/autocad-architecture)
 • Autodesk Recap: to oprogramowanie do tworzenia fotorealistycznych obrazów, umożliwiające generowanie modeli 3D na podstawie skanów laserowych, zdjęć lub danych z chmury punktów. Może być ono stosowane do rejestrowania i analizowania warunków panujących w już istniejących budynkach, wspomagając etapy oceny i planowania projektów adaptacji.
 • Autodesk Navisworks: to oprogramowanie do weryfikacji projektów umożliwiające koordynację i wizualizację modeli 3D z różnych dziedzin projektowania. Może pomóc w wykrywaniu konfliktów, koordynacji i wizualizacji istniejących i proponowanych elementów budynku podczas procesu adaptacji.
 • BIM Collaborate Pro: to oparta na chmurze platforma do współpracy ułatwiająca komunikację i koordynację między uczestnikami projektu. Może służyć do udostępniania informacji o projekcie, śledzenia postępów i zarządzania dokumentacją w czasie rzeczywistym, ułatwiając współpracę przy projektach adaptacji, dzięki czemu członkowie zespołu i uczestnicy projektu mogą otrzymywać właściwe informacje w odpowiednim czasie.
 • Autodesk Forma: to oparte na chmurze oprogramowanie do wczesnego planowania i projektowania terenu. Odkryj potencjał obiektu i jego otoczenia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem opartych na sztucznej inteligencji analiz kluczowych czynników, takich jak energia słoneczna i operacyjna, potencjał oświetlenia naturalnego, hałas, mikroklimat itp.

Powyższe produkty Autodesk, wraz z innymi z naszej oferty oprogramowania, mogą być stosowane na różnych etapach projektu adaptacji — od wstępnej oceny i planowania aż po projektowanie, dokumentację i współpracę.

Dlaczego projekty adaptacji, renowacji lub modernizacji są zrównoważone ekologicznie?

Powstał trend przebudowy miast w sposóbzrównoważony, zdrowy, inkluzywny i kulturowo znaczący. Renowacja oznacza ewolucję i odbudowę dzielnic,a także krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju,w którym już istniejącym budynkom nadaje się nowe przeznaczenie.

Ponieważ projekty renowacyjne pozwalają w mniejszym stopniu polegać na globalnych łańcuchach dostaw oraz umożliwiają uczestnikomprojektu nabywanie materiałów na rynkach lokalnych, projekty modernizacyjne i adaptacji przyczyniają się do inwestowania w lokalne społeczności, co oznacza także mniejszy wpływ na planetę. Oznacza to mniejszą sekwestrację dwutlenku węgla. Renowacja już istniejących budynków zmniejsza emisję dwutlenku węgla (generowanego podczas nowej budowy w wyniku procesów produkcji, transportu i montażu materiałów).

Jakie jest stanowisko Autodesk w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w projektach zrównoważonej architektury?

Autodesk nieustannie inwestuje w sztuczną inteligencję, ponieważ uznajemy jej przełomową moc w obsługiwanych przez nas branżach. Już teraz pomaga ona naszym klientom osiągnąć więcej przy mniejszych nakładach we wszystkich trzech wymiarach pionowych. Autodesk angażuje się w trwające badania w dziedzinie AI i współpracuje z uczelnią MIT w celu upublicznienia zestawów danych z galerii Fusion 360, co umożliwi wprowadzanie innowacji także innym użytkownikom. Staramy się spełniać potrzeby naszych klientów, zawsze czyniąc to w bezpieczny sposób. Będziemy działać z poszanowaniem zastrzeżonych produktów i danych naszych klientów oraz przepisów krajowych.

See more FAQ