Pomoc

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące zakupu w Autodesk.

Informacje dotyczące produktów

Narzędzia zakupowe i informacje o produktach

Następujące narzędzia zakupowe mogą pomóc w podjęciu decyzji o wyborze właściwego oprogramowania do projektu:

 • Nasze produkty. Wyświetl katalog zawierający wszystkie produkty, które można kupić online, wraz z cenami subskrypcji oprogramowania.
 • Kolekcje branżowe. Uzyskaj dostęp do bogatego zbioru najważniejszych programów i usług Autodesk w jednym pakiecie.
 • Promocje. Znajdź obniżone ceny i ograniczone promocje na niektóre z naszych najpopularniejszych produktów.
 • Oferty pomocy technicznej. Sprawdź, jaki zakres pomocy technicznej jest objęty subskrypcją.

Czy w Sklepie Autodesk dostępna jest pełna oferta produktów?

Nie. Choć w Sklepie Autodesk można znaleźć większość produktów Autodesk, niektóre produkty i usługi nie są dostępne w sprzedaży internetowej.
 

Do pobrania dostępne są najnowsze wersje oprogramowania.
 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych produktów zawiera lista produktów.

Czy oferujecie zniżki lub inne ceny specjalne w przypadku dużych zamówień?

Obecnie nie oferujemy żadnych zniżek na duże zamówienia. Cena widoczna w sklepie Autodesk jest ceną sprzedaży. Wszelkie oferty specjalne i promocje są opisane na stronach produktów i uwzględniane w koszyku.

Informacje dotyczące subskrypcji

Jakie korzyści daje subskrybowanie produktów Autodesk?

 • Zwiększaj produktywność dzięki najnowszym wersjom i aktualizacjom oprogramowania.
 • Sprawnie reaguj na zmieniające się potrzeby biznesowe poprzez łatwe dostosowywanie skali subskrypcji oprogramowania.
 • Płać tylko za oprogramowanie potrzebne i używane w danej chwili, unikając przy tym dużego wydatku początkowego.
 • Korzystaj z bezpośredniego wsparcia specjalistów pomocy technicznej, aby szybko rozwiązywać problemy bez opóźniania projektów.
 • W prosty sposób przypisuj koszty subskrypcji oprogramowania do konkretnych projektów i klientów. Dowiedz się więcej tutaj.

Czym jest automatycznie odnawiana subskrypcja?

Subskrypcja umożliwia licencjonowanie oprogramowania komputerowego Autodesk na ustalony okres. Ułatwia spełnienie wielu potrzeb biznesowych i budżetowych dotyczących na przykład projektów ograniczonych w czasie czy też zatrudniania pracowników tymczasowych. Z subskrypcją wiążą się również inne korzyści, takie jak pomoc techniczna, dostęp do najnowszego oprogramowania i udoskonaleń produktów, a w niektórych przypadkach również do wybranych usług chmurowych.
 

Subskrypcje zakupione w sklepie Autodesk są odnawiane automatycznie. Na 45, 30 i 4 dni przed wygaśnięciem subskrypcji będziesz otrzymywać powiadomienia z instrukcjami odnawiania.

 

Subskrypcja obejmuje:

 • najnowszą wersję oprogramowania, poprzednie wersje i dostęp do aktualizacji;
 • pomoc techniczną, kursy online i dostępne wyłącznie dla subskrybentów newslettery;
 • dostęp do wybranych usług chmurowych;
 • uprawnienia do użytkowania na całym świecie.

Dowiedz się więcej tutaj.

Jak zaktualizować dane karty kredytowej powiązanej z automatycznym odnawianiem mojej subskrypcji?

Nowe zamówienia lub zamówienia złożone 14 grudnia 2020 r. lub później:

 • Istniejąca subskrypcja

Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com.

Istnieją dwa miejsca, w których możesz zarządzać metodami płatności

 1. — W obszarze Rozliczenia i zamówienia kliknij opcję Subskrypcje i umowy.  Na liście oprogramowania kliknij subskrypcję powiązaną z kartą bankową, którą chcesz zmienić.
  W widoku pojedynczej subskrypcji kliknij przycisk Edytuj w obszarze danych płatności.
  W tym widoku możesz edytować adres rozliczeniowy i datę ważności.  Jeśli numer karty został zmieniony, dodaj kartę jako nową.
  Aby dodać nową kartę lub zmienić metodę płatności na inną, np. PayPal lub polecenie zapłaty, kliknij przycisk Zmień metodę płatności.
 2. W obszarze Rozliczenia i zamówienia kliknij opcję Metody Płatności.  W tym miejscu możesz zobaczyć wszystkie metody płatności i wprowadzać zmiany w subskrypcjach.  Możesz edytować, usunąć lub zmienić metodę płatności powiązaną z każdą subskrypcją.
 • Zakup nowej subskrypcji

W przypadku nowej subskrypcji możesz użyć metody płatności już zapisanej na koncie albo dodać nową kartę lub metodę płatności w ramach procesu składania zamówienia.

Jeśli nie masz pewności, czy informacje o zapisanej karcie są aktualne, wprowadź ją ponownie jako nową kartę.

 

Zamówienia składane w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 14 grudnia 2020 r:

 1. Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 2. Kliknij metodę płatności dotyczącą subskrypcji, którą chcesz zaktualizować.

Zamówienia złożone przed 9 grudnia 2019 r.:

Aby zaktualizować dane karty kredytowej używanej dla subskrypcji z automatycznym odnawianiem,kliknij tutaj i podaj adres e-mail i hasło odpowiadające zamówieniu. Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz kliknąć tutaj, aby je odzyskać. Na stronie Dane płatności kliknij przycisk Edytuj, a następne zaktualizuj dane karty kredytowej. Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać podane informacje.

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się zdziałem obsługi klienta. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie wysyłaj numeru karty kredytowej pocztą elektroniczną.

Jak anulować subskrypcję?

Aby anulować subskrypcję przed jej automatycznym odnowieniem:
 

Zamówienia składane od 14 grudnia 2020 r. włącznie:
 

Zaloguj się na konto na stronie manage.autodesk.com i po wybraniu kolejno opcji  Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy kliknij produkt i zmień ustawienie opcji automatycznego odnawiania na WYŁ.

 

Zamówienia składane w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 14 grudnia 2020 r:

 1. Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 2. Kliknij szczegóły subskrypcji, którą chcesz anulować.
 3. Przełącz opcję Automatyczne odnawianie na wartość Wyłączone, aby anulować automatyczne odnawianie.

Zamówienia złożone przed 9 grudnia 2019 r.:

 1. Wybierz opcję Kliknij tutaj, aby odszukać swoje zamówienie.
 2. Znajdź odpowiednie zamówienie i kliknij opcję Zarządzaj planem automatycznego odnawiania. W momencie pojawienia się okna, wprowadź adres e-mail powiązany z zamówieniem oraz hasło.
 3. W sekcji Stan planu automatycznego odnawiania wybierz opcję anulowania automatycznego odnawiania.

Uwaga: nawet gdy anulujesz automatyczne odnawianie, nadal będziesz mieć dostęp do subskrybowanych produktów przez cały opłacony okres.
 

Anulowanie automatycznego odnawiania oznacza, że subskrypcja nie zostanie odnowiona z końcem okresu subskrypcji. Po anulowaniu automatycznego odnawiania dostęp do subskrybowanego produktu zostanie zablokowany po upływie bieżącego okresu subskrypcji.

Pokaż więcej

Nowy sposób dokonywania zakupów

* Zasady te obowiązują w przypadku subskrypcji kupowanych lub odnawianych, począwszy od
16 września 2024 r., w Europie.

Zakup nowych subskrypcji po 16 września 2024 r.

 • Od 16 września 2024 r. możesz kupować subskrypcje w Autodesk w nowy sposób.
 • W ramach tego nowego procesu możesz kupować w cyfrowy sposób bezpośrednio na stronie Autodesk.com/pl bądź znaleźć nowego partnera Autodesk (angielski) lub skorzystać z usług dotychczasowego preferowanego partnera.
 • Partner przedstawi Ci wycenę, ale transakcja zostanie przeprowadzona bezpośrednio między Autodesk a Tobą jako klientem.
 • Większość klientów będzie musiała skonfigurować Autodesk jako dostawcę, aby skorzystać z tego nowego sposobu robienia zakupów. Skonsultuj się ze swoim działem zaopatrzenia.

Odnawianie subskrypcji po 16 września 2024 r.

 • Do 16 września 2024 r. odnawianie dotychczasowych subskrypcji przebiega tak samo jak obecnie.
 • Od 16 września 2024 r. możesz odnawiać subskrypcje Autodesk w nowy sposób. Partner może przedstawić Ci wycenę i potem dalej uczestniczyć w procesie odnawiania, z wyjątkiem faktycznej transakcji płatności za odnowienie, która ma miejsce bezpośrednio między Tobą (klientem) a Autodesk.
 • Wcześniejsze odnawianie może być dostępne 90 dni przed terminem odnowienia za pośrednictwem partnera lub na koncie w portalu Autodesk account, w zależności od typu subskrypcji.
 • Subskrypcje cyfrowe zakupione bezpośrednio na stronie Autodesk.com, z automatycznym odnawianiem, będą odnawiane tak samo jak obecnie. Nie jest wymagane żadne działanie.
 • Od 16 września 2024 r. wszystkie odnowione i nowo zakupione subskrypcje będą odnawiane automatycznie, chyba że wyłączysz tę opcję na koncie w portalu Autodesk account.

Nowy proces wygaśnięcia subskrypcji lub tokenów Flex zakupionych bądź odnowionych po 16 września 2024 r.*

Jeśli zdecydujesz się nie odnawiać subskrypcji lub nie opłacisz jej w terminie płatności, subskrypcja przejdzie przez następujące etapy: Wygaśnięcie > Wstrzymanie > Anulowanie. Proces rozpoczyna się w dniu zakończenia subskrypcji lub w dniu płatności za fakturę, w zależności od tego, który z tych terminów wypada wcześniej.

 

Czego należy oczekiwać podczas przechodzenia przez proces wygaśnięcia subskrypcji

 

Etap: wygaśnięcie

Gdy aktywna subskrypcja wygaśnie w wyniku jej nieodnowienia lub braku płatności, wymagane jest podjęcie określonego działania (dokonania płatności lub odnowienia), aby zapobiec wstrzymaniu subskrypcji.

 

Etap: wstrzymanie

Jeśli nie odnowisz subskrypcji ani nie wniesiesz płatności na etapie jej wygaśnięcia, subskrypcja zostanie zawieszona. Stan ten będzie obowiązywać przez kolejne 30 dni w przypadku subskrypcji rocznych i wieloletnich lub przez 15 dni w przypadku subskrypcji miesięcznych. Dostęp do produktu zostanie anulowany, ale nadal będzie można odnowić lub ponownie aktywować subskrypcję na etapie wstrzymania i powrócić do korzystania z produktu.

 

Etap: anulowanie

Anulowanych subskrypcji nie można odnowić ani aktywować ponownie. Aby uzyskać dostęp do produktu, trzeba będzie kupić nową subskrypcję. Jeśli subskrypcja została anulowana z powodu nieuregulowania płatności netto w terminie, może być konieczne użycie innej metody płatności, a w przypadku przyszłych zamówień może być wymagana przedpłata.

Funkcje aktywne na każdym etapie:

 

 

Aktywna

Wygasła

Wstrzymana

Anulowana

Dostęp do produktu

Wszystkie funkcje aktywne      

Wszystkie funkcje aktywne

Brak dostępu

Brak dostępu

Zarządzanie użytkownikami

Wszystkie funkcje aktywne

Wszystkie funkcje aktywne

Zachowane przypisania

Usunięte przypisania

Pliki pobrane i przesłane

Wszystkie funkcje aktywne

Aktualizacje niedozwolone      

Brak dostępu

Brak dostępu

Raporty spostrzeżeń

Wszystkie funkcje aktywne

Brak dostępu

Brak dostępu

Brak dostępu

Pomoc techniczna

Wszystkie funkcje aktywne

Samodzielne rozwiązywanie problemów

Samodzielne rozwiązywanie problemów

Samodzielne rozwiązywanie problemów

 

* Uwaga: proces wyłączania subskrypcji nie ma zastosowania do poniższych ofert, gdyż po ich wygaśnięciu następuje utrata dostępu: Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build 500, Autodesk Build 5000, Autodesk Build Unlimited, Autodesk Docs, Autodesk Takeoff i Autodesk Workshop XR.

Subskrypcje wieloletnie rozliczane corocznie, kupowane lub odnawiane, począwszy od 16 września 2024 r.

Uwaga: wszystkie subskrypcje trzyletnie nowo zakupione lub odnowione w dniu 16 września 2024 r. lub później będą rozliczane w trzech (3) ratach rocznych. Pierwsza płatność przypada na moment transakcji lub odnowienia, druga płatność na dzień pierwszej rocznicy, a ostatnia płatność na dzień drugiej rocznicy.

Zamiana produktu w subskrypcji zakupionej lub odnowionej, począwszy od 16 września 2024 r.

Produkt możesz zamienić w okresie odnawiania, tj. na 90 dni przed datą odnowienia. Zamiana będzie obowiązywać od daty odnowienia. Jeśli Twoje potrzeby uległy zmianie, skontaktuj się z partnerem.

Zmiana okresu

Przed 16 września 2024 r. tylko w odniesieniu do niektórych subskrypcji można było korzystać z samoobsługowej funkcji zmiany okresu na koncie w portalu Autodesk account. Wszelkie zmiany okresu subskrypcji obowiązują od daty następnego odnowienia.

 

Od 16 września 2024 r. będzie można zmieniać okres wszystkich nowych i odnawianych subskrypcji w ramach samoobsługi na koncie lub na podstawie wyceny. Wszelkie zmiany okresu subskrypcji obowiązują od daty odnowienia.

Dopasowywanie okresu subskrypcji kupowanych lub odnawianych, począwszy od 16 września 2024 r.

Ten sam produkt

 • Od 16 września 2024 r. okres obowiązywania stanowisk dodanych do istniejących subskrypcji będzie ujednolicany z dotychczasową subskrypcją i rozliczany proporcjonalnie do daty odnowienia. Redukcja stanowisk będzie nadal obowiązywać od momentu odnowienia.
 • Przy dopasowywaniu okresu do subskrypcji wieloletniej pierwsze rozliczenie będzie proporcjonalne do daty rocznicy subskrypcji wieloletniej. Wszelkie dodatkowe rozliczenia będą przypadać na każdy z kolejnych terminów rocznicowych.

Nowy produkt

 • Jeśli chcesz zakupić nową subskrypcję produktu i dopasować jej okres do istniejącej subskrypcji innego produktu, skontaktuj się z partnerem (angielski), aby uzyskać wycenę.

 

Przedłużanie okresu w celu dopasowania do terminów zakończenia dotychczasowych subskrypcji

 • Jeśli masz dwie lub więcej subskrypcji, których daty odnowienia chcesz ujednolicić, skontaktuj się z partnerem (angielski).

  Zwróć uwagę na poniższe wskazówki dotyczące przedłużania subskrypcji podczas ujednolicania okresów posiadanych subskrypcji:

  • Subskrypcję można przedłużyć w celu ujednolicenia terminów zakończenia w okresie odnawiania.
  • Podczas przedłużania subskrypcji należy dopasować jej okres do subskrypcji z datą zakończenia w przyszłości. Nie jest dozwolone skracanie okresów subskrypcji ani nie można uzyskać zwrotu pieniędzy.

 • Subskrypcję roczną można przedłużyć do 15 miesięcy od daty transakcji lub 12 miesięcy od daty zakończenia subskrypcji.
 • Aby przedłużyć roczną subskrypcję na okres dłuższy niż 12 miesięcy, należy najpierw w okresie odnawiania zmienić jej okres na trzyletni.
 • Subskrypcję trzyletnią można przedłużyć do 39 miesięcy od daty transakcji lub 36 miesięcy od daty zakończenia subskrypcji.

Proporcjonalne rozliczanie

 • W przypadku zakupu, który wymaga proporcjonalnego rozliczenia, na przykład z powodu dopasowania okresów lub przedłużenia subskrypcji, będzie stosowane rozliczanie proporcjonalne do liczby dni.
 • W rozliczeniu takim przyjmuje się standardową liczbę dni na okres:
  • 30 dni w przypadku okresu miesięcznego,
  • 365 dni w przypadku okresu rocznego,
  • 1095 dni w przypadku okresu wieloletniego (trzy lata).
 • Uwaga: nie uwzględniamy lat przestępnych.

 • Rozliczanie proporcjonalne do liczby dni jest przeprowadzane jak poniżej:
  • Kwota z planu stawek subskrypcji jest dzielona przez standardową liczbę dni okresu subskrypcji w celu obliczenia dziennej stawki za subskrypcję.
  • Po uzyskaniu stawki dziennej można określić całkowitą cenę proporcjonalną, mnożąc stawkę dzienną przez liczbę dni objętych zakupem.

 • Uwaga: cena proporcjonalna nie zawiera żadnych podatków. Subskrypcję można przedłużyć w 90-dniowym okresie odnawiania.

Daty odnowienia i wygaśnięcia oparte na strefach czasowych, począwszy od 16 września 2024 r.

Datę odnowienia lub wygaśnięcia możesz znaleźć w potwierdzeniu zamówienia i na koncie w portalu Autodesk Account.

Jeśli automatyczne odnawianie jest wyłączone, data wygaśnięcia jest oparta na strefie czasowej, w której subskrypcja została zakupiona. Jeśli automatyczne odnawianie jest włączone, data odnowienia to dzień następujący po dacie wygaśnięcia subskrypcji.

 • Przykład: kupujesz roczną subskrypcję w dniu 10.06.2024. Jeśli automatyczne odnawianie jest wyłączone, data i godzina wygaśnięcia subskrypcji będzie przypadać na 9.06.2025 23:59:59 CET. Jeśli automatyczne odnawianie jest włączone, data odnowienia przypadnie na 10.06.2025 00:00:00 CET.
Pokaż więcej często zadawanych pytań

Zakup na podstawie wyceny

Zakup subskrypcji na podstawie wyceny od partnera będzie możliwy od 16 września 2024 r.

Obecnie na podstawie wyceny od partnera można kupować tokeny Flex.

Jak kupić subskrypcję na podstawie wyceny

 • Zakupy bezpośrednio od Autodesk na podstawie wyceny od partnera będą możliwe, począwszy od 16 września 2024 r.
 • W ramach tego nowego procesu kupowania subskrypcji partner przedstawi wycenę i potem dalej będzie z Tobą współpracować, ale faktyczna transakcja płatności będzie przebiegać bezpośrednio między Tobą (klientem) a Autodesk.
 1. Gdy wycena będzie gotowa do sprawdzenia, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem. Wiadomość będzie zawierała numer wyceny, datę wygaśnięcia i łączną cenę wraz z odpowiednimi zniżkami.
 2. Zaakceptuj wycenę i kliknij przycisk „Kup” w wiadomości e-mail, aby dokonać zakupu.
 3. Skonfiguruj nas jako dostawcę, aby płacić bezpośrednio Autodesk

Obejrzyj film (3:52 min)

Jak kupić tokeny Flex na podstawie wyceny

 • Zakup tokenów Flex na podstawie wyceny jest już możliwy.
 1. Zacznij od użycia narzędzia do szacowania liczby tokenów, zdecyduj, ile tokenów chcesz kupić, i wyślij zapytanie o wycenę do partnera.
 2. Gdy wycena będzie gotowa do sprawdzenia, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem. Wiadomość będzie zawierała numer wyceny, datę wygaśnięcia i łączną cenę wraz z odpowiednimi zniżkami.
 3. Zaakceptuj wycenę i kliknij przycisk „Kup” w wiadomości e-mail, aby dokonać zakupu.
 4. Skonfiguruj nas jako dostawcę, aby płacić bezpośrednio Autodesk

Jak wygenerować wycenę

 • Aby wygenerować wycenę, możesz znaleźć nowego partnera (angielski) lub skorzystać z usług dotychczasowego preferowanego partnera.
 • Gdy wycena będzie gotowa do sprawdzenia, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem. Wiadomość będzie zawierała numer wyceny, datę wygaśnięcia i łączną cenę wraz z oszacowanymi podatkami i zniżkami.
 • Sprawdź wycenę i kliknij przycisk „Kup” w wycenie, aby dokonać zakupu.
 • Ceny w wycenie są ważne do wskazanej daty wygaśnięcia.
 • Większość klientów będzie musiała skonfigurować Autodesk jako dostawcę,, aby skorzystać z tego nowego sposobu robienia zakupów. Skonsultuj się ze swoim działem zaopatrzenia.

Odnowienie na podstawie wyceny

Jak odnowić subskrypcję na podstawie wyceny

 • Aby odnowić subskrypcję na podstawie wyceny, możesz znaleźć nowego partnera (angielski) lub skorzystać z usług dotychczasowego preferowanego partnera.
 • Gdy wycena będzie gotowa do sprawdzenia, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem. Wiadomość będzie zawierała numer wyceny, datę wygaśnięcia i łączną cenę odnowienia wraz z oszacowanymi podatkami i zniżkami.
 • Sprawdź wycenę i kliknij przycisk „Kup” w wycenie, aby dokonać zakupu.
 • Ceny w wycenie są ważne do wskazanej daty wygaśnięcia.
 • Większość klientów będzie musiała skonfigurować Autodesk jako dostawcę, aby skorzystać z tego nowego sposobu robienia zakupów. Skonsultuj się ze swoim działem zaopatrzenia.

Płatność na podstawie faktury

Płatności za zamówienia subskrypcji z zastosowaniem terminów płatności netto rozpoczną się
16 września 2024 r.

 

Płatność za zamówienia tokenów Flex z zastosowaniem terminów płatności netto jest już możliwa.

 

Aby zakupić produkty Autodesk w ramach nowego procesu, większość klientów musi skonfigurować Autodesk jako dostawcę w swoim systemie. Skonsultuj się ze swoim działem zaopatrzenia.

Jak dokonać zakupu na podstawie faktury

 • Podczas konwertowania wyceny i przesyłania zamówienia możesz wybrać opcję płatności, w tym opcję płatności na podstawie faktury.
 • Nowi klienci, którzy chcą płacić na podstawie faktury, muszą być firmą i muszą złożyć zamówienie o wartości co najmniej 4 310 zł. Aby wprowadzić informacje o płatniku, wykonaj czynności wskazane podczas składania zamówienia.

Jak odnowić subskrypcję na podstawie faktury

 • Począwszy od 16 września 2024 r., możesz zmienić metodę płatności za odnowienie na płatność na podstawie faktury.
 • Płatności na podstawie faktury są możliwe w przypadku firm składających zamówienia o wartości co najmniej 4 310 zł.
 • Aby można było zmienić metodę płatności na płatność na podstawie faktury, podczas składania zamówienia informacje o płatniku muszą już być wprowadzone. W okresie odnawiania subskrypcji wykonaj czynności wskazane podczas składania zamówienia i jako metodę płatności wybierz opcję Płatność na podstawie faktury. Jeśli nie masz dodanych informacji o płatniku, wybierz opcję odnowienia na podstawie wyceny, która umożliwi dodanie informacji, a następnie uiszczenie płatności na podstawie faktury.

Rozwiązywanie problemów

 • Błąd „Niewystarczający kredyt”
  • Terminy płatności netto nie obejmą zamówienia lub jest zbyt wiele otwartych faktur.
  • Aby przedłużyć termin płatności netto lub opłacić faktury, wyślij wiadomość e-mail na adres CFS-EMEA@autodesk.com.
  • Po rozwiązaniu problemu należy ponownie wejść na stronę wyceny, aby sfinalizować zamówienie i zapłacić na podstawie faktury. Może upłynąć do 15 minut, zanim wycena pojawi się ponownie.
 • Błąd „Zaległe saldo”
  • Aby rozwiązać ten problem, należy opłacić zaległe faktury na koncie lub wysłać wiadomość e-mail na adres CFS-EMEA@autodesk.com.
 • Błąd „Adres e-mail się nie zgadza”
  • Sprawdź, czy numer klienta i adres e-mail płatnika otrzymane z działu zobowiązań lub działu zaopatrzenia są prawidłowe.
  • Numer klienta jest również dostępny na poprzednich fakturach.
  • Jeśli nie udało Ci się znaleźć powyższych danych, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby rozwiązać problem.

Jak opłacać faktury

 • Jeśli wybierzesz płatność na podstawie faktury, otrzymasz fakturę od Autodesk pocztą e-mail.
 • Kliknij link w dołączonym pliku PDF faktury. W ten sposób przejdziesz do faktur i not kredytowych na koncie w portalu Autodesk Account. Tutaj możesz sprawdzić otwarte i opłacone faktury, a także noty kredytowe i salda gotówkowe.
 • Możesz opłacić jedną fakturę lub wybrać więcej faktur do zapłaty.
 • Po kliknięciu przycisku „Zapłać” zostanie wyświetlonych kilka opcji płatności, w tym karta kredytowa, PayPal, polecenie zapłaty, przelew bankowy, noty kredytowe i saldo gotówkowe.
 • W ciągu kilku minut po uiszczeniu płatności faktury powinny pojawić się w widoku zapłaconych faktur na stronie Faktury i noty kredytowe.

Obejrzyj film (3:23 min)

Dodawanie płatnika podczas składania zamówienia

Podczas składania zamówienia możesz dodać adres e-mail osoby w organizacji upoważnionej do otrzymywania i opłacania faktur wysyłanych pocztą
e-mail.

Zarządzanie płatnikami na koncie w portalu Autodesk account

W przypadku każdej faktury z terminem płatności netto możesz zapisać do pięciu adresów e-mail płatników. Ci płatnicy będą otrzymywać faktury i powiadomienia oraz będą odpowiedzialni za uiszczanie płatności. Przejdź na konto w portalu Autodesk account, wybierz opcję Faktury i noty kredytowe, a następnie wybierz opcję Zarządzaj płatnikami pod numerem płatnika, aby wprowadzić lub zmienić adresy e-mail.

Instalacja i aktywacja

Filmy dotyczące instalowania produktów

Zobacz nasze materiały pomocy dotyczące instalacji i aktywacji.

Jak zainstalować zakupiony produkt?

Aby uzyskać pomoc w instalacji oprogramowania, zapoznaj się z samouczkami wideo, grupami dyskusyjnymi i innymi informacjami na stronie Pobieranie i instalowanie.

Jak przejść z wersji testowej na subskrypcję?

Najpierw musisz kupić subskrypcję używanego oprogramowania. Można to zrobić na stronie produktu w „Sklepie Autodesk” lub klikając przycisk „Kup” w oknie wyskakującym wyświetlanym podczas uruchamiania wersji testowej.
 

Następnie wpisz numer seryjny i klucz produktu, które znajdziesz na swoim koncie w portalu Autodesk Account. Aby odnaleźć numer seryjny i klucz produktu, zaloguj się i kliknij opcję „Zarządzanie”. Kliknij strzałkę obok zakupionego produktu, aby wyświetlić informacje o licencji.
 

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby przejść z wersji testowej na subskrypcję.

Informacje o zamówieniu

Jaki jest stan mojego zamówienia?

Zamówienia składane od 14 grudnia 2020 r. włącznie:
 

Przejdź na konto w portalu Autodesk Account, aby sprawdzić stan zamówienia..

 

Zamówienia składane w okresie  od 9 grudnia 2019 r. do 14 grudnia 2020 r.:

 1. Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 2. Kliknij numer zamówienia, aby zobaczyć stan zamówienia.

Zamówienia złożone przed 9 grudnia 2019 r.:
 

Kliknij tutaj, aby znaleźć swoje zamówienie.

Jakie formy płatności są akceptowane?

Akceptujemy karty Visa, MasterCard i American Express oraz płatności PayPal. Na naszym bezpiecznym serwerze możesz bez obaw podać cały numer karty kredytowej, ponieważ wszystkie przesyłane informacje są szyfrowane.

Czy mogę złożyć zamówienie, jeśli nie mam karty kredytowej?

Poza kartami kredytowymi akceptujemy też płatności za pośrednictwem systemu PayPal.

Kiedy moja karta kredytowa zosta

W przypadku zakupu produktów do pobrania obciążenie karty kredytowej następuje w chwili zakupu.

Jak obciążenie będzie wyglądać na wyciągu z karty kredytowej?

Obciążenie będzie widoczne na wyciągu z karty kredytowej z nazwą sprzedawcy „Autodesk ADY” lub „DRI*Autodesk, Inc.”.

Czy muszę zapłacić podatek obrotowy?

Podatek obrotowy może zostać naliczony i pobrany zależnie od zamówienia. Obciążenia z tytułu podatku obrotowego są naliczane na podstawie lokalizacji. Można je sprawdzić na ekranie przeglądania zamówień po wprowadzeniu adresu rozliczeniowego.

Potrzebna mi kopia faktury

Zamówienia składane od 14 grudnia 2020 r. włącznie:

Przejdź na stronę Historia zamówień na koncie w portalu Autodesk Account  i kliknij produkt.

 

Zamówienia składane w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 14 grudnia 2020 r:

 1. Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami
 2. Kliknij numer zamówienia, aby zobaczyć stan zamówienia.
 3. Kliknij opcję Wyświetl fakturę.

Zamówienia złożone przed 9 grudnia 2019 r.:

Kliknij tutaj, aby znaleźć swoje zamówienie.

Dlaczego system nie przyjmuje mojej karty kredytowej?

Może być wiele przyczyn niepowodzenia płatności kartą kredytową. Być może karta utraciła ważność lub osiągnięto limit płatności. Mógł też wystąpić błąd techniczny po stronie Twojego lub naszego banku. W razie problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej. Pamiętaj o podaniu numerów wszelkich wyświetlanych komunikatów o błędach oraz numeru zamówienia widocznego w koszyku.

Rozwiązywanie problemów z płatnościami

Oto dane, które warto sprawdzić w razie napotkania problemów z płatnościami:

 • Numer i data ważności karty:   ze względów bezpieczeństwa po wpisaniu danych karty nie można ich wyświetlać ani edytować. Wybierz opcję  Dodaj kartę  i spróbuj ponownie wprowadzić dane karty jako nową metodę płatności. Sprawdź, czy numer i data ważności karty są prawidłowe.
 • Imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy:  sprawdź, czy imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy są zgodne z informacjami zapisanymi u operatora płatności. Te dane możesz zweryfikować i edytować w koszyku.
 • Limity zakupów:  niektóre banki wprowadzają limity pojedynczych lub dziennych kwot zakupu. Nawet jeśli masz środki na koncie, bank może nie autoryzować obciążenia. Skontaktuj się z bankiem i poproś o autoryzację obciążenia lub dowiedz się, jakie obowiązują w nim zasady dotyczące zakupów online.
 • Uwierzytelnienie karty kredytowej:  po zapisaniu danych karty kredytowej bank może wymagać weryfikacji tożsamości w ramach dodatkowego zabezpieczenia. Jeśli masz problem z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, sprawdź dane karty i spróbuj przeprowadzić ten proces ponownie.
 • Błąd płatności przy odnawianiu: jeśli w trakcie odnawiania subskrypcji wystąpi błąd płatności, edytuj aktualną metodę płatności lub dodaj nową zgodnie z instrukcjami w sekcji „Jak zaktualizowac dane karty kredytowej powiązanej z automatycznym odnawianiem mojej subskrypcji”.

Możesz także spróbować użyć innej karty lub wybrać inną metodę płatności. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z bankiem.

Pokaż więcej

Zwroty i rezygnacje

Jakie są zasady zwrotu pieniędzy?

Aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy za miesięczną subskrypcję kupioną w sklepie internetowym Autodesk, należy zwrócić ją w ciągu 15 dni od zakupu początkowego lub odnowienia. W przypadku planu obsługi bądź subskrypcji rocznej lub wieloletniej należy zainicjować zwrot produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu lub odnowienia.

Zgodnie z tymi zasadami terminy są liczone od dnia otrzymania płatności. Zasady dotyczą wyłącznie nowych i odnawianych subskrypcji i planów obsługi zakupionych za pośrednictwem firmy Digital River. Zasady nie mają zastosowania do żadnych innych produktów, usług ani ofert. Przykładowe oferty tego rodzaju to między innymi usługi doradztwa, subskrypcje platform (np. Autodesk® Forge), prawa eksterytorialne, jednostki chmury oraz opłaty członkowskie i podobne.

Zamówienia na tokeny Flex są składane bezpośrednio w Autodesk

Aby uzyskać zwrot pieniędzy za zamówienia tokenów Flex, należy zainicjować zwrot w ciągu 30 dni od daty zakupu.enir le remboursement d’une commande de jetons Flex, vous devez en effectuer le retour dans les 30 jours suivant la date d’achat.

Jak wnioskować o zwrot pieniędzy?

Jeśli zamówienie spełnia wymagania naszych zasad zwrotu określone w sekcji „Jakie są zasady zwrotu pieniędzy?”, zapoznaj się z instrukcjami na stronie Zakup lub zwrot produktu. Wpisz numer zamówienia podany w potwierdzeniu e-mail lub adres e-mail powiązany z zamówieniem, a następnie wybierz z menu rozwijanego opcję Zwróć zamówienie.

Kiedy zwrot zostanie uznany na mojej karcie?

Gdy zwrot pieniędzy zostanie zatwierdzony i przetworzony, środki zostaną przekazane przy użyciu zarejestrowanej w systemie metody płatności. Zwroty na karty kredytowe są zwykle księgowane w ciągu 5–7 dni roboczych, natomiast w przypadku innych metod płatności może to potrwać dłużej. W razie znacznego opóźnienia zwrotu pieniędzy skontaktuj się z działem obsługi klienta. Z chwilą przetworzenia zwrotu pieniędzy przez firmę Digital River następuje zablokowanie wszelkiego dostępu do powiązanego oprogramowania i usług.

Jak anulować subskrypcję?

Aby anulować subskrypcję przed następnym odnowieniem:

For orders placed on or after 14 Dec 2020:

Sign in to your account at manage.autodesk.com and click  Billing and Orders > Subscriptions and Contracts then toggle auto-renew OFF.

 

For orders placed  between  9 Dec 2019 - 14 Dec 2020:

 1. Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 2. Kliknij szczegóły subskrypcji, którą chcesz anulować.
 3. Przełącz opcję Automatyczne odnawianie na wartość Wyłączone, aby anulować automatyczne odnawianie.

Zamówienia złożone przed 9 grudnia 2019 r.:

 1. Wyszukaj zamówienie. Numer zamówienia znajdziesz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj planem automatycznego odnawiania. Jeśli pojawi się taki monit, wprowadź adres e-mail i hasło powiązane z zamówieniem.
 3. W sekcji Stan planu automatycznego odnawiania wybierz opcję anulowania automatycznego odnawiania.

Uwaga: nawet gdy anulujesz automatyczne odnawianie, nadal będziesz mieć dostęp do subskrypcji przez cały opłacony okres. Anulowanie automatycznego odnawiania oznacza, że subskrypcja nie zostanie odnowiona z końcem okresu subskrypcji. Po anulowaniu automatycznego odnawiania dostęp do bieżącej subskrypcji zakończy się po upływie okresu subskrypcji.

Pokaż więcej

Prywatność i bezpieczeństwo

Jakie stosujecie zasady ochrony prywatności?

Zamówienia składaneod 14 grudnia 2020 r. włącznie:

Kliknij tutaj , aby wyświetlić zasady ochrony prywatności obowiązujące w Autodesk.

 

Zamówienia składane przed  14 grudnia 2020 r.:

Kliknij tutaj , aby wyświetlić zasady ochrony prywatności obowiązujące w firmie Digital River.

Warunki

Warunki

Zapoznaj się z pełnymi warunkami tutaj.

Odnawianie subskrypcji przez Internet

Jakie obowiązują warunki sprzedaży?

Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży odnowionej subskrypcji znajdziesz na stronie Warunki.

Mam przypisanego sprzedawcę Autodesk. Czy po ręcznym odnowieniu subskrypcji sprzedawca się nie zmieni?

Przypisany sprzedawca pozostanie bez zmian, chyba że postanowisz wybrać innego.

Jak mogę ręcznie odnowić subskrypcję?

Jeśli masz subskrypcję z ręcznym odnawianiem, otrzymasz od Autodesk wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym odnowienie subskrypcji przez Internet. Subskrypcję możesz także odnowić w portalu Autodesk Account bądź za pośrednictwem sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego Autodesk.

Czy przy odnawianiu subskrypcji mogę ją zmienić?

Zmiana produktów, liczby stanowisk, warunków umowy lub innych warunków subskrypcji wymaga zakupu nowej subskrypcji. Nową subskrypcję możesz kupić w sklepie internetowym Autodesk bądź za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub sprzedawcy Autodesk. Nowa subskrypcja będzie widoczna w portalu Autodesk Account jako odrębne zamówienie.

Skąd będę wiedzieć, że odnowienie subskrypcji zostało przetworzone?

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia powinna do Ciebie dotrzeć wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości z potwierdzeniem, sprawdź w folderach ze spamem i niechcianą pocztą. Jeśli nadal nie widzisz wiadomości e-mail z potwierdzeniem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Autodesk.

Czy po odnowieniu subskrypcji nadal będę mieć dostęp do dotychczasowych korzyści?

Jeśli w chwili odnowienia subskrypcja jest aktywna, będziesz mieć nieprzerwany dostęp do korzyści. Jeśli subskrypcja wygaśnie, zanim ją odnowisz, korzyści będą ponownie dostępne od chwili przetworzenia odnowienia przez Autodesk. Mogą jednak upłynąć maksymalnie trzy dni, nim odnowienie będzie widoczne w portalu Autodesk Account.

Czy mogę zmienić sprzedawcę mojej subskrypcji?

Zmiana sprzedawcy jest możliwa w przypadku subskrypcji z odnawianiem ręcznym. (Sprzedawcą wszystkich subskrypcji z odnawianiem automatycznym jest firma Digital River). Aby zmienić sprzedawcę, skontaktuj się z pomocą techniczną Autodesk.Aby znaleźć sprzedawcę Autodesk najlepiej odpowiadającego Twoim potrzebom, zapoznaj się ze stroną Autoryzowani partnerzy Autodesk.

Jak sprawdzić stan mojego zamówienia?

Zamówienia złożone począwszy od 9 grudnia 2019 r.

 1. Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 2. Kliknij numer zamówienia, aby zobaczyć stan zamówienia.

Zamówienia złożone przed 9 grudnia 2019 r.:

Aby sprawdzić stan zamówienia, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Wyszukiwanie zamówienia .

Kiedy jest pobierana opłata za odnowienie subskrypcji?

Firma Digital River pobierze opłatę z zastosowaniem ustawionej metody płatności po przetworzeniu zamówienia przez Autodesk i udostępnieniu zakupionego oprogramowania lub usług przez Internet.

Jaka nazwa sprzedawcy będzie widoczna na wyciągu z karty kredytowej?

Sprzedawca widoczny na wyciągu z karty kredytowej to DRI*Autodesk, Inc.

Jak uzyskać kopię faktury?

Zamówienia złożone począwszy od 9 grudnia 2019 r.:

 1. Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 2. Kliknij numer zamówienia, aby zobaczyć stan zamówienia.
 3. Kliknij opcję Wyświetl fakturę.

Zamówienia złożone przed 9 grudnia 2019 r.:

W przypadku subskrypcji z odnawianiem ręcznym postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Wyszukiwanie zamówienia, aby znaleźć zamówienie lub uzyskać kopię faktury.

Pokaż więcej