Konfigurowanie Autodesk jako dostawcy

Obraz z systemu zarządzania zasobami cyfrowymi przedstawiający konfigurowanie Autodesk jako dostawcy

Często zadawane pytania dotyczące ustawień dostawcy

Dzięki nowemu, usprawnionemu procesowi zakupowemu kupowanie produktów Autodesk jest teraz znacznie prostsze. W celu zapewnienia płynnego przeprowadzania transakcji i odnawiania produktów może być konieczne skonfigurowanie Autodesk jako dostawcy w systemie zaopatrzenia. Pamiętaj, że Twoja firma może mieć odmienne wymagania, dlatego zalecamy skontaktowanie się z działem zaopatrzenia w celu ustalenia niezbędnych informacji.

Te odpowiedzi na często zadawane pytania mają pomóc w jak najsprawniejszej realizacji tego procesu.

Nie widzisz odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem handlowym Autodesk.

Często zadawane pytania

Gdzie można znaleźć dane podmiotu zajmującego się sprzedażą i numer NIP Autodesk?

Te informacje znajdują się w formularzach dostawcy dla poszczególnych regionów.

Gdzie można się dowiedzieć więcej na temat gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności Autodesk?

Informacje o gwarancjach i ograniczeniach odpowiedzialności Autodesk można znaleźć w sekcji 14 Ogólnych warunków użytkowania.

Jakie certyfikaty posiada Autodesk?

Wszystkie certyfikaty i świadectwa posiadane przez Autodesk zostały wymienione w Centrum zaufania. Brak wzmianki o danym certyfikacie oznacza, że Autodesk go nie posiada. Dodatkowe informacje są dostępne tutaj (angielski).

Jak długo Autodesk prowadzi działalność w tym sektorze?

Autodesk tworzy oprogramowanie do projektowania i produkcji od 1982 r.

Ilu pracowników zatrudnia Autodesk?

Liczbę zatrudnionych pracowników ogłaszamy na początku każdego roku obrachunkowego w sprawozdaniu rocznym. Nie podajemy do publicznej wiadomości danych według rodzaju pracowników.

Jakie są roczne przychody firmy?

Roczne przychody Autodesk, jako spółki publicznej, są zawarte w sprawozdaniu rocznym, które jest dostępne na stronie Relacje z inwestorami.

Gdzie Autodesk prowadzi działalność?

Autodesk to globalna firma, której pracownicy są zlokalizowani na całym świecie. Pełną listę lokalizacji Autodesk można znaleźć tutaj (angielski). 

Do skonfigurowania Autodesk jako dostawcy potrzebuję informacji o strategii ograniczania wpływu na środowisko oraz sposobach stymulowania zrównoważonego rozwoju. Gdzie można uzyskać te informacje?

Najnowszy raport Autodesk o wpływie na środowisko znajduje się tutaj (angielski).

Czy Autodesk ma plan zapewniania ciągłości działania lub odzyskiwania danych po awarii?

Autodesk dysponuje wewnętrznym planem zapewniania ciągłości działania i wewnętrznym procesem odzyskiwania danych po awarii obejmującym procedury odzyskiwania oraz przywracania danych. Autodesk zapewnia informacje o dostępności i stanie świadczonych usług na Pulpicie nawigacyjnym kondycji, dostępnym dla wszystkich klientów.

Gdzie można znaleźć informacje na temat polityki Autodesk dotyczącej zwalczania handlu ludźmi?

Informacje te znajdują się na stronie dotyczącej zrównoważonego rozwoju (angielski). 

Pokaż więcej często zadawanych pytań