Rozwiązania BIM do inżynierii budowlanej

Dzięki oprogramowaniu Autodesk inżynierowie budowlani przekształcają najtrudniejsze wyzwania w eleganckie i zoptymalizowane rozwiązania.

Za zgodą firmy BNIM

Zdjęcie zbrojenia wieżowca

Quay Quarter Tower, BG&E

Rozwiązania z dziedziny inżynierii budowlanej dla rozwijającej się branży

Niższe marże, coraz bardziej złożone projekty — presja na inżynierów budowlanych stale rośnie.

Firmy korzystające z modelowania informacji o budynku (BIM) i zintegrowanych procesów projektowych szybciej się dostosowują i zapewniają większą wydajność i skuteczność. W jaki sposób? Eliminując powtarzające się zadania i usprawniając współpracę, zespoły mogą skupić się na rozwiązywaniu złożonych problemów.

Dlaczego BIM stanowi nowy standard dla inżynierii budowlanej?

86%

projektów BIM osiągnęło niższe koszty pracy, współpracy lub materiałów.


70%

użytkowników twierdzi, że dzięki BIM stali się bardziej produktywni.


72%

zgłasza, że BIM zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów na etapie produkcji i budowy.*Wyświetl źródło danych
*Ukryj źródło danych

Zintegrowane procesy BIM w akcji

Rendering belek konstrukcyjnych

Pracuj w ramach jednego, współdzielonego modelu

Dzięki modelowaniu BIM inżynieria budowlana i projektowanie mogą wyjść z odizolowanego środowiska i przejść do ujednoliconego środowiska projektowego. W sposób bezpieczny łączy ono interdyscyplinarne zespoły, zapewniając jedno źródło danych. Inżynierowie mogą rozpocząć pracę z architektami na najwcześniejszych etapach projektu, bez poświęcania niezbędnych specjalistycznych narzędzi.

 • Tworzenie wielomateriałowych modeli konstrukcyjnych
 • Projektowanie parametryczne umożliwia analizowanie i proponowanie różnych wariantów projektu
 • Automatyzacja zadań pozwala oszczędzić czas podczas powtarzalnego modelowania
 • Ujednolicone środowisko projektowe zapewnia integralność danych i mniejszą liczbę błędów
Rendering konstrukcji

Projektowanie i analiza

Inżynierowie budowlani mogą projektować i analizować zachowanie szerokiej gamy konstrukcji, zapewniając bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność z lokalnymi przepisami.

 • Koordynacja modeli fizycznych i analitycznych
 • Wystarczy kilka kliknięć, aby przejrzeć szczegółowe wyniki zaawansowanej analizy
 • Projektowanie różnych konstrukcji w oparciu o normy
 • Optymalizacja bezpieczeństwa i komfortu użytkowników
Rysunek budowlany w programie Revit

Detalowanie w modelach 3D

Narzędzia oparte na modelowaniu BIM umożliwiają inżynierom kierowanie zintegrowanymi procesami projektowania i detalowania od samego początku do końca. Mogą przechodzić od projektu do szczegółowych modeli, zachowując przy tym obie perspektywy i zgodność z lokalnymi normami.

 • Kontynuacja koncepcji inżynieryjnej od etapu projektowania po detalowanie
 • Efektywne detalowanie i optymalizacja projektów pod kątem ich wykonalności
 • Efektywne zarządzanie i śledzenie zmian projektowych
 • Automatyzacja rysunków warsztatowych, harmonogramów i plików CNC
 • Utrzymywanie aktualności dokumentacji
Rysunki budowlane w BIM

Synchronizacja budowy i usprawnienie realizacji

BIM ułatwia automatyzację i współpracę na dużą skalę. Najnowsze osiągnięcia zapewniają płynną wymianę danych między działami architektonicznymi, inżynierii budowlanej, produkcji i budowlanym. Praca z BIM może skrócić czas realizacji projektu nawet o kilka miesięcy.

 • Przesyłanie danych modelu z programu Revit bezpośrednio do działu produkcji
 • Wykrywanie konfliktów i błędów w modelu
 • Planowanie kolejności etapów budowy i śledzenie zużycia materiałów
 • Używanie danych punktowych z modelu do tworzenia układu terenu (przy użyciu narzędzi robotycznych)
 • Rejestracja i weryfikacja danych powykonawczych w terenie
 • Udostępnianie modelu powykonawczego właścicielom i wykonawcom

Analityczne modelowanie budowlane w programie Revit

Analityczne modelowanie budowlane w programie Revit umożliwia inżynierom koordynowanie modeli fizycznych i analitycznych oraz ułatwia procesy analizy opartej na modelowaniu BIM w programie Revit, umożliwiając dwukierunkową współpracę między programem Revit a oprogramowaniem analitycznym. Zobacz, jak to działa. Obejrzyj film poglądowy na temat analitycznego modelowania budowlanego w programie Revit.

Zdjęcie budynku inżynierii budowlanej

„Od samego początku możemy zamieszczać informacje o połączeniach w modelach inżynierii budowlanej. Synchronizacja informacji i połączenie ich ze środowiskiem 3D to naprawdę świetna sprawa”

Michael Vogel, kierownik w firmie Graef

BIM dla inżynierii budowlanej — najważniejsze korzyści

Mniejsza liczba błędów i poprawek

Identyfikuj błędy na wczesnych etapach, koordynuj zmiany i zmniejszaj liczbę późniejszych poprawek dzięki scentralizowanemu modelowi 3D, do którego dostęp mają wszyscy uczestnicy projektu.

 

Lepsza współpraca między zespołami

Stwórz jedno cyfrowe źródło danych, z którego korzystają i które doskonalą wszyscy uczestnicy projektu. Połącz swój model z chmurą, aby zapewnić całemu zespołowi projektowemu dostęp do dokładnych informacji zawsze, gdy będzie go potrzebować.

Wyższa jakość projektu

Zaawansowane analizy i narzędzia do projektowania parametrycznego umożliwiają tworzenie wariantów i optymalizację już od etapu pomysłu aż po szkice warsztatowe.

Krótszy całkowity czas projektowania

Wyeliminuj powtarzające się zadania, automatyzując procesy w celu szybszego osiągnięcia optymalnych ​ i szczegółowych rozwiązań projektowych.

Firmy z branży inżynierii budowlanej w czołówce BIM

Structural elements of a hallway

Canam 10-krotnie zmniejsza liczbę problemów na budowach

Praca na żywo na jednym, współdzielonym modelu programu Revit wykładniczo ułatwia wychwytywanie błędów.


Illuminated high rise

Z pięciu godzin do kilku sekund

LERA używa narzędzi zintegrowanej inżynierii w programie Revit do optymalizacji projektów i eliminacji powtarzających się zadań. Wyniki te miały wpływ na całą firmę.


Structural elements of building

Zintegrowane procesy BIM skracają terminy realizacji o kilka miesięcy

Inżynierowie firmy GRAEF projektują, analizują i detalują w programie Revit, oszczędzając czas i zdobywając nowe umiejętności.


Widok z góry na wieżę Quay Quarter

Wiedza o BIM pomaga budować globalny profil firmy

Opanowanie przez firmę B&GE zintegrowanej inżynierii poprawiło jej pozycję na rynku i otworzyło nowe możliwości realizacji większych projektów.


fasada z paneli prefabrykowanych

Pionierska fasada wykonana dzięki BIM

Firma Gate Precast pomogła projektantom muzeum stworzyć niepowtarzający się wzór dla składającej się z 350 paneli fasady przy użyciu zaledwie 12 form.


muzeum konstrukcji przyszłości

Złożone projekty realizowane z pomocą modelowania informacji o budynku (BIM)

Dzięki swojej przestronnej formie Muzeum przyszłości w Dubaju może stanowić najbardziej skomplikowany budynek w historii ludzkości. Obiekt ten realizowano od pomysłu do etapu budowy przy pomocy BIM.


Strategiczni partnerzy w branży inżynierii budowlanej

Od wysoce specjalistycznych narzędzi do inżynierii budowlanej po platformy zarządzania danymi łączące program Revit — partnerzy z branży architektury, inżynierii i budownictwa pomogą jeszcze lepiej wykorzystać narzędzia Autodesk.

 

Prefabrykaty z betonu

„Nasi technicy BIM wykrywają konflikty, zanim zaczną wylewać beton. To niesamowite”

Mo Wright, dyrektor marketingu w firmie Gate Precast

Oprogramowanie Autodesk do inżynierii budowlanej

Wydajne narzędzia BIM i CAD dla projektantów, inżynierów i wykonawców, w tym programy Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma i inne


Planuj, projektuj i twórz budynki oraz zarządzaj nimi za pomocą wydajnych narzędzi do modelowania informacji o budynku


Oparte na chmurze oprogramowanie do współtworzenia, współpracy i koordynacji projektowej dla zespołów architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych. Wersja „Pro” umożliwia współpracę w programach Revit, Civil 3D i AutoCAD Plant 3D niezależnie od czasu


Oprogramowanie do modelowania 3D umożliwiające detalowanie konstrukcji stalowych


Zintegrowane z rozwiązaniami BIM, zaawansowane narzędzie do analizy strukturalnej i sprawdzania zgodności z przepisami


Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje.


Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby z zakresu inżynierii budowlanej i dowiedzieć się więcej na temat tego, jak oprogramowanie Autodesk może pomóc w projektowaniu eleganckich rozwiązań najbardziej złożonych problemów.

Często zadawane pytania

1. Czym jest inżynieria budowlana?

Inżynieria budowlana to gałąź budownictwa wodno-lądowego, która koncentruje się na projektowaniu, analizie i budowie takich konstrukcji, jak budynki, mosty, zapory i wieże. Inżynieria budowlana odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i funkcjonalności budynków i projektów infrastrukturalnych.

2. Jakie są dwa główne rodzaje analizy strukturalnej?

Analiza statyczna obejmuje analizę reakcji konstrukcji na obciążenia statyczne, czyli na te siły, które nie zmieniają się w czasie, takie jak siły grawitacyjne, wiatr lub inne obciążenia stałe.

 

Analiza dynamiczna koncentruje się na reakcji konstrukcji na obciążenia dynamiczne, czyli na siły zmieniające się w czasie, które mogą obejmować drgania, aktywność sejsmiczną, porywy wiatru lub obciążenia ruchome, takie jak pojazdy czy maszyny.

3. Z jakiego oprogramowania Autodesk korzystają inżynierowie budownictwa?

Autodesk Revit: Revit to oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM), które umożliwia inżynierom budownictwa projektowanie, modelowanie i analizowanie konstrukcji budowlanych w środowisku współpracy. Zapewnia narzędzia do tworzenia modeli 3D, generowania rysunków budowlanych, analiz i koordynacji z osobami z innych dziedzin.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional: to oprogramowanie o szerokim zastosowaniu służące do zaawansowanych analiz i symulacji budowlanych. Umożliwia inżynierom przeprowadzanie statycznej, dynamicznej i nieliniowej analizy konstrukcji.

Autodesk Advance Steel: to specjalistyczne oprogramowanie służące do detalowania i produkcji stali konstrukcyjnej. Umożliwia inżynierom budowlanym tworzenie szczegółowych modeli 3D, generowanie rysunków produkcyjnych i koordynowanie prac z osobami z innych branż w procesie budowlanym.

4. Który program — Revit czy AutoCAD — lepiej nadaje się do projektowania budowlanego?

Zarówno Autodesk Revit jak i AutoCAD są powszechnie stosowane w dziedzinie projektowania budowlanego. Wybór między nimi zależy od konkretnych wymagań i stopnia złożoności projektu, a także osobistych preferencji uczestników. Program Revit świetnie nadaje się do złożonych, zintegrowanych procesów BIM, w ramach których kluczowe znaczenie mają współpraca i koordynacja z osobami z innych dziedzin. Program AutoCAD jest często wybierany w przypadku zadań zawiązanych z kreśleniem i detalowaniem 2D, zwłaszcza w przypadku projektów, które nie wymagają pełnych możliwości BIM zapewnianych przez program Revit.

5. Czy technologia BIM jest przydatna w inżynierii budowlanej?

Najważniejsze korzyści z zastosowania modelowania informacji o budynku (BIM) w inżynierii budowlanej:

 1. Lepsza współpraca: BIM ułatwia współpracę i koordynację między różnymi uczestnikami projektu, w tym architektami, inżynierami, wykonawcami i właścicielami. Umożliwia także udostępnianie w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o projekcie, zmniejszając tym samym liczbę błędów i konfliktów między dziedzinami.
 2. Lepsza wizualizacja projektów: technologia BIM umożliwia inżynierom budowlanym tworzenie szczegółowych modeli 3D budynków i konstrukcji, co pozwala lepiej zrozumieć i komunikować złożone układy konstrukcyjne.
 3. Wykrywanie i koordynacja konfliktów: oprogramowanie BIM może automatycznie wykrywać kolizje i przenikanie różnych elementów budynku, umożliwiając wczesne wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów oraz zmniejszając tym samym opóźnienia w realizacji budowy i liczbę poprawek.
 4. Skuteczne projektowanie i analiza: narzędzia BIM zapewniają zaawansowane możliwości analizy, umożliwiając inżynierom budowlanym wykonywanie analiz strukturalnych, obliczeń obciążeń oraz symulacji bezpośrednio w środowisku BIM. Integracja ta usprawnia proces projektowania i umożliwia inżynierom podejmowanie świadomych decyzji na podstawie dokładnych i aktualnych informacji.
 5. Ulepszona dokumentacja budowy: oprogramowanie BIM pomaga tworzyć dokładną dokumentację budowy, w tym szczegółowe rysunki, harmonogramy i listy niezbędnych materiałów. Pomaga to zmniejszyć liczbę błędów, poprawić wydajność budowy, a także usprawnia szacowanie kosztów i planowanie projektów.
 6. Zarządzanie cyklem życia obiektu: BIM wykracza poza etap projektowania i budowy oraz obsługuje zarządzanie konstrukcją przez cały okres jej eksploatacji. Modele BIM można wykorzystywać do zarządzania obiektami, planowania konserwacji i remontów, zapewniając dostępność dokładnych i kompleksowych danych.

6. Jakie trendy wpływają na inżynierię budowlaną?

Kilka trendów kształtuje podejście inżynierów budowlanych do projektowania, analizy i budowy.

 1. Zrównoważony rozwój i projektowanie ekologiczne: inżynierowie budowlani wykorzystują ekologicznie materiały, energooszczędne systemy i przyjazne środowisku strategie projektowania w celu zmniejszenia wpływu budowy na środowisko naturalne. Obejmuje to także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wydajną izolację i zrównoważone techniki budowlane.
 2. Cyfryzacja i automatyzacja: BIM staje się standardem branżowym, umożliwiającym sprawną współpracę, wykrywanie konfliktów oraz udostępnianie informacji partnerom projektu. Narzędzia do automatyzacji, takie jak algorytmy optymalizacji i projektowania generatywnego, są używane do usprawnienia procesu projektowania i poprawy wydajności konstrukcji.
 3. Zaawansowane analizy i symulacje: inżynierowie budowlani coraz częściej wykorzystują zaawansowane techniki analizy i symulacji w celu optymalizacji projektów konstrukcyjnych. Narzędzia te pomagają inżynierom w precyzyjnej ocenie zachowania danej konstrukcji, przewidywaniu wydajności przy różnych obciążeniach oraz optymalizacji projektów pod kątem wydajności i bezpieczeństwa.
 4. Prefabrykacja i konstrukcja modułowa: popularność zyskują w tej branży metody prefabrykacji i konstrukcji modułowej. Podejścia te obejmują produkcję komponentów poza placem budowy oraz ich montaż na miejscu, zapewniając następujące korzyści, takie jak skrócenie czasu budowy, poprawa kontroli jakości i minimalizacja strat.

7. Jak sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w inżynierii budowlanej?

SI jest używana w inżynierii budowlanej do takich zadań, jak analiza strukturalna, optymalizacja projektu i generowanie zoptymalizowanych form konstrukcyjnych.

 • Automatyzacja zadań modelowania w oprogramowaniu BIM, pomoc w wykrywaniu konfliktów i poprawa koordynacji między elementami konstrukcyjnymi.
 • Pomoc w monitorowaniu stanu strukturalnego poprzez analizę danych z czujników w celu wykrywania problemów i umożliwiania prewencyjnej konserwacji.
 • Stosowanie analizy predykcyjnej w celu oceny zachowania konstrukcji, identyfikacji ryzyka i oszacowania prawdopodobieństwa awarii.
 • Pomoc w planowaniu i optymalizacji budowy poprzez optymalizację harmonogramów i alokacji zasobów.
 • Automatyzacja kontroli przestrzegania norm w celu zapewnienia zgodności projektów z wymogami bezpieczeństwa.
 • Oparte na sztucznej inteligencji przetwarzanie w języku naturalnym pomaga w efektywnym pobieraniu informacji z dokumentów tekstowych w inżynierii budowlanej.

8. Czy oprogramowanie Autodesk łączy projektowanie budowlane z detalowaniem?

Oprogramowanie Autodesk obejmuje rozwiązania łączące procesy projektowania budowlanego i detalowania, umożliwiając płynną współpracę i wymianę danych między inżynierami budowlanymi i specjalistami od detalowania, zapewniając płynne przejście od etapu projektowania do detalowania.

 1. Autodesk Revit: Revit to oprogramowanie BIM, które umożliwia inżynierom budownictwa tworzenie szczegółowych modeli 3D budynków i konstrukcji. Modele te zawierają inteligentne obiekty, takie jak ściany, słupy, belki i płyty stropowe, zawierające informacje o ich właściwościach i zależnościach między nimi. Ten bogaty w informacje model można następnie udostępniać specjalistom od detalowania w celu dalszego opracowania oraz tworzenia szczegółowych rysunków budowlanych.
 2. Autodesk Advance Steel: łączy projektowanie budowlane i detalowanie. Zapewnia zaawansowane narzędzia do modelowania i detalowania konstrukcji stalowych. Advance Steel umożliwia inżynierom budowlanym przesyłanie modeli projektów do specjalistów od detalowania, którzy mogą następnie wygenerować rysunki produkcyjne, szczegóły połączeń i zestawienia materiałów, zachowując przy tym integralność oryginalnego projektu.

9. Czym jest oprogramowanie Robot Structural Analysis?

Opracowane przez Autodesk oprogramowanie Robot Structural Analysis to kompleksowe narzędzie służące inżynierom budownictwa do analizy i projektowania konstrukcji. Wykonuje różne typy analiz, uwzględnia międzynarodowe przepisy budowlane, integruje się z procesami BIM oraz zawiera funkcje optymalizacji. Pomaga inżynierom tworzyć bezpieczne i efektywne projekty konstrukcyjne budynków, mostów i innych obiektów infrastrukturalnych.

See more FAQ