Zarządzanie oprogramowaniem

Chroń swoją pracę, zarządzając zasobami oprogramowania swojej organizacji.

Czym jest zarządzanie oprogramowaniem?

Zarządzanie oprogramowaniem to praktyka zarządzania cyklem życia zasobów oprogramowania w organizacji. 
 
Inteligentne procesy zarządzania zasobami oprogramowania mogą ułatwić firmie zapanowanie nad złożonymi warunkami licencjonowania i wyeliminowanie ryzyka nielegalnego użytkowania. Co więcej, identyfikowanie nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywanych licencji może też oznaczać wymierne oszczędności. 
 
Celem zarządzania oprogramowaniem jest nie tylko unikanie nielegalnego użytkowania. To sposób na inteligentne prowadzenie działalności pozwalający chronić bieżącą pracę i utrzymywać produktywność.

Jak zarządzanie oprogramowaniem może pomóc firmie

Kontrola nad kosztami

Dopasuj zasoby oprogramowania do swoich potrzeb oraz eliminuj lub przenoś niedostatecznie wykorzystywane licencje.

 

Ograniczenie ryzyka

Zapobiegaj pobieraniu programów z nieautoryzowanych źródeł, ograniczając ryzyko zainfekowania komputerów złośliwym oprogramowaniem.

 

Typowe błędy w zarządzaniu oprogramowaniem

Unikaj tych typowych błędów podczas instalowania i wdrażania oprogramowania Autodesk: 

  • Zakładanie, że wszystkie umowy licencyjne na oprogramowanie lub warunki użytkowania są takie same. 
  • Pobieranie przez pracowników nielegalnego oprogramowania. 
  • Ponowne używanie urządzeń bez uprzedniego wyczyszczenia ich pamięci.
  • Udostępnianie danych logowania.
  • Pozwalanie pracownikom lub działom na zakup własnego oprogramowania. 

Trzy kroki do zarządzania zasobami oprogramowania

1. Opracowanie zasad

Wprowadź zasady i procedury zapewniające odpowiedzialne zarządzanie oprogramowaniem. Przykładowe rozwiązania tego typu to scentralizowanie zakupów oprogramowania i przyjęcie polityki firmowej w zakresie używania programów.

2. Audyty oprogramowania

Przeprowadź inwentaryzację obecnych zasobów oprogramowania i porównaj je z posiadanymi uprawnieniami licencyjnymi, aby ustalić zakres zgodności. W ten sposób można też zidentyfikować oprogramowanie nieaktualne lub niepotrzebne.

3. Ustalenie rutynowego wykonywania audytów

Zaplanuj audyty okresowe, aby zapewnić utrzymywanie zgodności w miarę zmian lub rozwoju firmy.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania oprogramowaniem


Business Software Alliance (BSA)

Organizacja Software Alliance (BSA) zebrała zestaw najlepszych praktyk i standardów branżowych w zakresie zarządzania zasobami oprogramowania.