Audyty

Zapoznaj się ze środowiskiem licencjonowania i zidentyfikuj potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Przegląd informacji o audytach

Przegląd informacji

Zespół badania zgodności z warunkami licencjonowania wymusza przestrzeganie Warunków użytkowania Autodesk i pomaga klientom w rozwiązywaniu wszelkich przypadków niezgodnego z tymi warunkami instalowania oprogramowania i jego użytkowania. Chcemy pomóc wszystkim naszym klientom w optymalizacji oprogramowania i zmniejszeniu ryzyka związanego z niezgodnością z Warunkami użytkowania. Dlatego firma może zostać wybrana do audytu zwanego również weryfikacją licencji na oprogramowanie. 
 
Każdy klient Autodesk posiadający produkt Autodesk może zostać wybrany do kontroli w ramach tego procesu — nie oznacza to, że Autodesk podejrzewa firmę o niezgodność z Warunkami użytkowania. Jeśli Twoja firma zostanie wybrana, otrzymasz wiadomość e-mail lub list wyjaśniający proces.

Podczas audytu wykryto niezgodność

Istnieją cztery główne typy niezgodności, które mogą być zidentyfikowane podczas audytu lub weryfikacji licencji na oprogramowanie. Jeśli zostaną one zidentyfikowane, do użytkownika będzie należeć rozwiązanie problemów związanych z niezgodnością z Warunkami użytkowania Autodesk. 

Nielegalne oprogramowanie

Nielegalne oprogramowanie nie zostało wyprodukowane przez Autodesk lub zostało zmienione bądź jego zabezpieczenia zostały złamane przez nieautoryzowaną osobę. Instalowanie i używanie nielegalnego oprogramowania jest niedozwolone i stwarza ryzyko dla firmy związane ze złośliwym oprogramowaniem, wirusami, wyłudzaniem informacji i innymi atakami opartymi na oprogramowaniu.

Nadmierne wykorzystanie stanowisk na licencji wieczystej

Stanowisko na licencji wieczystej Autodesk umożliwia korzystanie z produktu tylko na tych urządzeniach, na które je zakupiono.

Nadmierne wykorzystanie stanowisk objętych subskrypcją

Subskrypcja Autodesk z dostępem dla jednego użytkownika pozwala jednemu użytkownikowi na zainstalowanie produktu Autodesk na maksymalnie trzech urządzeniach jednocześnie, pod warunkiem że ten jeden użytkownik uzyskuje dostęp do produktu lub korzysta z niego tylko na jednym urządzeniu naraz. Każdy użytkownik powinien mieć stanowisko objęte subskrypcją dla jednego użytkownika. Użytkownicy muszą mieć własne identyfikatory użytkownika Autodesk i nie mogą udostępniać poświadczeń logowania żadnemu innemu użytkownikowi.

Licencje niekomercyjne — edukacyjne

Autodesk wydaje specjalne licencje na używanie oprogramowania tylko przez uczniów i nauczycieli z kwalifikujących się instytucji edukacyjnych, na potrzeby wdrożeń w instytucjach edukacyjnych i na sprzęcie należącym do uczniów. Tych licencji edukacyjnych nie można używać do celów komercyjnych.

Pokaż więcej

Jak wygląda proces audytu?

Krok 1

Odbierz list lub wiadomość e-mail od Autodesk.

 

Krok 2

Zainstaluj narzędzie AIT i uruchom skanowanie środowiska.

 

Krok 3

Wyślij do Autodesk raport z inwentaryzacji.

 

Krok 4

Rozwiąż wszelkie problemy z niezgodnością przy pomocy przedstawiciela ds. badania zgodności z warunkami licencjonowania.

 

Korzystanie z narzędzia Autodesk Inventory Tool

Autodesk Inventory Tool (AIT) jest zatwierdzonym narzędziem Autodesk służącym do skanowania urządzeń podczas audytu lub weryfikacji licencji na oprogramowanie. W przypadku pytań dotyczących korzystania z narzędzia AIT należy skontaktować się z przedstawicielem ds. badania zgodności z warunkami licencjonowania.

Przekazywanie raportu z inwentaryzacji

Przesyłanie raportu z inwentaryzacji to krok 3 procesu audytu lub weryfikacji licencji na oprogramowanie. Raport można przesłać tutaj tylko na polecenie przedstawiciela ds. badania zgodności z warunkami licencjonowania. Zazwyczaj ten portal będzie używany w przypadku mniejszych firm.