Często zadawane pytania

Piractwo komputerowe

Czym jest piractwo komputerowe?

Z piractwem komputerowym mamy do czynienia w następujących sytuacjach: 

 • Gdy oprogramowanie zostało zmodyfikowane lub zhakowane.
 • W przypadku kopiowania lub sprzedawania kluczy licencyjnych lub kont dostępu.
 • Gdy oprogramowanie jest użytkowane niezgodnie z warunkami licencjonowania, na przykład jest zapisywane lub używane na większej liczbie komputerów, niż to wynika z licencji. 

Piractwo komputerowe stwarza liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa firm i konsumentów, narażając użytkowników na ataki złośliwego oprogramowania. Może też zmniejszać wydajność pracy w organizacjach. Tylko oryginalne i legalnie licencjonowane oprogramowanie Autodesk jest objęte gwarancją i pomocą techniczną Autodesk oraz zapewnia dostęp do najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń, poprzednich wersji i innych korzyści. 

Jakie zagrożenia wiążą się z używaniem nielegalnego oprogramowania?

Używanie nielegalnego oprogramowania stanowi zagrożenie dla użytkowników i organizacji. Nielegalnie zdobyte oprogramowanie mogło zostać zmodyfikowane i może zawierać złośliwy kod, co potencjalnie oznacza wiele problemów, do których należą: 

 • Większe ryzyko kontaktu ze złośliwym oprogramowaniem, które może zniszczyć lub ujawnić firmowe informacje — w tym dane bieżących projektów. 
 • Większe ryzyko nieprawidłowego działania lub całkowitej awarii oprogramowania, co może się przekładać na problemy z bezpieczeństwem, jakością lub integralnością projektów, procesów, produktów lub konstrukcji. 
 • Ograniczony dostęp do obsługi klienta, aktualizacji, dokumentacji technicznej i nie tylko.

Używanie nielegalnego oprogramowania stwarza też dla użytkowników i całej firmy ryzyko roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich i innych możliwych roszczeń, a w konsekwencji może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 

Czym jest oryginalne oprogramowanie Autodesk?

Oryginalne oprogramowanie Autodesk to legalnie licencjonowane oprogramowanie kupione bezpośrednio od Autodesk lub autoryzowanego partnera Autodesk. Oryginalne oprogramowanie Autodesk będzie zawsze działać zgodnie z dokumentacją produktu i Warunkami użytkowania Autodesk, a przy tym jest wolne od zagrożeń, jakie mogą występować w przypadku nielegalnego oprogramowania.

Co zrobić, jeśli mam nielegalne oprogramowanie?

Autodesk zaleca odinstalowanie nielegalnego oprogramowania i kupienie oryginalnego bezpośrednio od Autodesk lub autoryzowanego partnera Autodesk. Jeśli masz informacje na temat sprzedawcy nielegalnego oprogramowania, możesz przesłać zgłoszenie, aby umożliwić Autodesk podjęcie działań.

Jak to się stało, że używam nielegalnego oprogramowania?

Niestety łatwo jest nieświadomie kupić nielegalne oprogramowanie. Nieautoryzowani sprzedawcy często udają sprzedawców autoryzowanych i oferują nielegalne oprogramowanie, kusząc znacznie niższymi cenami. Z kolei inni sprzedawcy dołączają nielegalne oprogramowanie do sprzedawanego sprzętu komputerowego. Zawsze kupuj oprogramowanie Autodesk bezpośrednio na stronie Autodesk.com lub od autoryzowanego partnera Autodesk.

Czy używanie nielegalnego oprogramowania Autodesk wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności prawnej?

Używanie nielegalnego oprogramowania stanowi naruszenie praw autorskich i może się wiązać z odpowiedzialnością cywilną i karną. Warunki użytkowania Autodesk nakładają na klientów obowiązek używania oprogramowania Autodesk zgodnie z obowiązującym prawem oraz zabraniają jakiegokolwiek nieuprawnionego używania, uzyskiwania dostępu i powielania.

Jak ustalić, czy używam oryginalnego oprogramowania? Jaką pomoc w tym zakresie zapewnia Autodesk?

Użytkownicy i organizacje mają kilka możliwości sprawdzenia stanu oprogramowania. Wdrożenie procesów zarządzania oprogramowaniem pozwoli na sprawdzanie, które licencje są używane. Ponadto Autodesk może wysyłać użytkownikom nielegalnego oprogramowania powiadomienia i zgodnie z Warunkami użytkowania Autodesk może przeprowadzać audyty.

Czy wersji przeznaczonych dla uczniów lub wersji edukacyjnych oprogramowania Autodesk można używać do celów komercyjnych?

Nie. Oprogramowania Autodesk dla uczniów lub na licencji edukacyjnej nie wolno używać do żadnych celów zarobkowych, w tym do celów komercyjnych lub zawodowych, do prowadzenia płatnych szkoleń itp. Jeśli używasz wersji edukacyjnej lub przeznaczonej dla uczniów do celów komercyjnych, odwiedź stronę www.autodesk.com/pl/products, aby poznać możliwości zakupu odpowiedniego produktu.

Jak zgłosić podejrzenie używania nielegalnego oprogramowania Autodesk?

Podejrzenia dotyczące używania nielegalnego oprogramowania można anonimowo zgłaszać tutaj.

Pokaż więcej często zadawanych pytań

Audyty lub weryfikacja licencji na oprogramowanie

W jaki sposób Autodesk decyduje, kiedy przeprowadzić audyt lub weryfikację licencji na oprogramowanie?

Co roku kontaktujemy się z pewną liczbą subskrybentów oprogramowania Autodesk w celu zapewnienia zgodności z Warunkami użytkowania Autodesk. Prowadzone audyty lub weryfikacje licencji na oprogramowanie są również dla klientów okazją do sprawdzenia posiadanych subskrypcji Autodesk w celu optymalnego ich wykorzystania. Wybór klientów do audytów lub weryfikacji licencji na oprogramowanie odbywa się na podstawie różnorodnych kryteriów, w tym zarejestrowanych subskrypcji i informacji aktywacyjnych.

Jak dowiedzieć się, czy moja organizacja została wybrana do audytu lub weryfikacji licencji na oprogramowanie?

Autodesk będzie się kontaktować z klientami wytypowanymi do audytu lub weryfikacji licencji na oprogramowanie i ściśle współpracować z nimi w całym procesie, od wstępnych ustaleń po rozwiązywanie problemów.

Czym jest Autodesk Inventory Tool?

Autodesk Inventory Tool (AIT) to autoryzowane narzędzie Autodesk do skanowania urządzeń w celu inwentaryzacji wszystkich instalacji i użytkowania produktów Autodesk.

Jakie są ogólne wymagania systemowe do uruchomienia narzędzia AIT?

Narzędzie AIT działa na komputerze z systemem Windows, na którym zainstalowano platformę Microsoft .NET Framework 4.5.2 lub nowszą, i wykorzystuje usługę Microsoft WMI (Windows Management Instrumentation) do komunikowania się z urządzeniami z systemem Windows w celu zbierania danych zasobów.  


Narzędzie wymaga dostępu sieciowego do każdego urządzenia z systemem Windows, które będzie skanowane, a także odpowiednich poświadczeń w celu przeprowadzenia uwierzytelniania na urządzeniu i uprawnień wystarczających do wysyłania zapytań do usługi WMI. Zapora systemu Windows powinna być skonfigurowana tak, aby zezwalać na komunikację WMI/SMB.  Narzędzie AIT można również skonfigurować tak, aby działało na poszczególnych urządzeniach, i zautomatyzować za pomocą narzędzi inwentaryzacji, takich jak Microsoft System Centre. 

Jakie informacje pozwala zbierać narzędzie AIT?

Narzędzie AIT zbiera z urządzeń z systemem Windows następujące informacje:  

 • informacje o sprzęcie i konfiguracji urządzeń; 
 • informacje o systemie operacyjnym Windows;
 • zainstalowane oprogramowanie Autodesk (instalacje MSI);
 • dziennik instalowania/odinstalowywania oprogramowania Autodesk;
 • dane licencji na oprogramowanie Autodesk;
 • dane dotyczące ostatniego użycia oprogramowania Autodesk. 

Co czyni AIT efektywnym narzędziem?

 • Opcja natychmiastowego skanowania w przypadku zasobów niezarejestrowanych przez istniejące systemy. 
 • Rozwiązanie bezagentowe. 
 • Rozszerzenie istniejących systemów, które nie mogą rozpoznać informacji o licencji produktów Autodesk.
 • W pełni konfigurowalne narzędzie, zapewniające szybkie wyniki przy minimalnym wpływie na przepustowość sieci.
 • Możliwość pełnej automatyzacji w przypadku regularnego lub pojedynczego skanowania.
 • Brak dodatkowych wymagań w zakresie baz danych.
 • Rozwiązanie działające lokalnie.
 • Przed wysłaniem do Autodesk wszystkie wyniki można wyświetlić w postaci zwykłego tekstu. 

Pokaż więcej często zadawanych pytań

Zarządzanie oprogramowaniem

Jakie korzyści zapewnia zarządzanie zasobami oprogramowania Autodesk?

Inteligentne procesy zarządzania oprogramowaniem mogą ułatwić firmie zapanowanie nad skomplikowanymi warunkami licencjonowania i wyeliminowanie ryzyka nielegalnego użytkowania. Co więcej, identyfikowanie nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywanych licencji może też oznaczać wymierne oszczędności. Celem zarządzania oprogramowaniem jest nie tylko unikanie ryzyka nielegalnego użytkowania. To sposób na inteligentne prowadzenie działalności pozwalający chronić bieżącą pracę i utrzymywać produktywność.

Jakie są typowe błędy w zarządzaniu oprogramowaniem?

 • Zakładanie, że wszystkie umowy licencyjne na oprogramowanie lub warunki użytkowania są takie same.
 • Pobieranie przez pracowników nielegalnego oprogramowania.
 • Ponowne używanie urządzeń bez uprzedniego wyczyszczenia ich pamięci.
 • Udostępnianie danych logowania.
 • Pozwalanie pracownikom lub działom na zakup własnego oprogramowania.

Czy Autodesk może pomóc w zarządzaniu zasobami oprogramowania?

Tak, aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Zarządzanie oprogramowaniem. Możesz również skontaktować się z jednym z naszych specjalistów obsługi klienta, aby uzyskać wytyczne dotyczące skutecznych strategii zarządzania oprogramowaniem.