Najważniejsze funkcje dla studiów animacji  

Poznaj narzędzia, których możesz użyć do tworzenia niesamowitych, imponujących animacji.

Potwór trzymający narzędzie, wykonany za pomocą programu Maya

Konfiguracja postaci

Twórz zaawansowane systemy ruchu dla gotowych postaci, obejmujące również zniekształcenia zapewniające realistyczne wrażenia.

Modelowanie powierzchni i siatek

Twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielobokach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.

Edycja krzywych animacji

Twórz, wyświetlaj i modyfikuj krzywe animacji za pomocą graficznej reprezentacji animacji sceny.

Narzędzie scenariusza

Zmieniaj ujęcia i łącz je w jedną animację z użyciem funkcji łączenia klipów i animacji nieliniowej.

Uniwersalne opisy scen

Szybko wczytuj i edytuj duże zestawy danych, a także pracuj bezpośrednio z danymi za pomocą natywnych narzędzi.

Zintegrowany moduł renderowania Arnold

Używaj widoku modułu renderowania Arnold, aby wyświetlać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany sceny, w tym zmiany oświetlenia, materiałów i kamer.

Więcej funkcji kolekcji Media & Entertainment Collection

Modelowanie

Narzędzia do retopologii

3DS MAX, MUDBOX

Zmniejsz liczbę złożonych zasobów o wysokiej rozdzielczości lub ogranicz tradycyjne modelowanie, automatycznie odwzorowując z najwyższą dokładnością dane siatki wielobocznej jako czystą topologię opartą na czworokątach.


Inteligentne wyciągnięcie

3DS MAX, MAYA
Osiągnij kolejny poziom modelowania wieloboków: wykorzystaj czołowe w branży funkcje inteligentnego wyciągnięcia do interaktywnego dodawania elementów do siatki lub ich usuwania, aby szybko tworzyć wyraziste treści.


Modelowanie powierzchni i siatek

3DS MAX, MAYA
Twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielobokach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.


Kompleksowy zestaw narzędzi do edycji UV

MAYA, 3DS MAX, MUDBOX
Wyświetlaj i edytuj współrzędne tekstur UV w przypadku wieloboków, obiektów NURBS i powierzchni podpodziałów w widoku 2D.


Procesy z użyciem stosu modyfikatorów

3DS MAX
Twórz koncepcje, wykonuj iteracje oraz analizuj pomysły, korzystając z szerokiego zakresu niedestrukcyjnych i łatwych w obsłudze modyfikatorów. 


Tworzenie siatek i animacje

Konfiguracja postaci

3DS MAX, MAYA
Twórz zaawansowane systemy ruchu dla gotowych postaci, obejmujące również zniekształcenia zapewniające realistyczne wrażenia.


Zestaw narzędzi Blue Pencil 

MAYA

Szkicuj pozy zmieniające się w czasie, definiuj łuki ruchu, oznaczaj ujęcia lub dodawaj komentarze i opisy do scen.


Edycja krzywych animacji

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER

Twórz, wyświetlaj i modyfikuj krzywe animacji za pomocą graficznej reprezentacji animacji sceny.


Narzędzie scenariusza

MOTIONBUILDER

Zmieniaj ujęcia i łącz je w jedną animację z użyciem funkcji łączenia klipów i animacji nieliniowej.


Menedżer oceny

MAYA

Przyspiesz przeglądanie animacji i twórz mniej playblastów dzięki równoległej ocenie, funkcjom zniekształcającym z wykorzystaniem procesora graficznego i buforowaniu w tle.


Obsługa wtyczek

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX 

Rozszerz funkcje dzięki obsłudze zaawansowanych wtyczek innych firm.


Efekty

Środowisko programowania wizualnego Bifrost

MAYA

Twórz fizycznie dokładne i niezwykle szczegółowe symulacje w jednym środowisku proceduralnego programowania wizualnego. 


Symulacje i efekty

MAYA

Twórz naturalne efekty, takie jak płomienie, śnieg czy cząstki, korzystając z systemów Aero, MPM i Particles.


Rozrzucanie i tworzenie instancji

MAYA

Twórz ogromne, złożone światy lub aranżuj sceny za pomocą graficznych narzędzi do rozrzucania.


Grafy gotowe do użytku

MAYA

Twórz realistyczne efekty, takie jak wybuchy i burze piaskowe, korzystając ze wstępnie opracowanych grafów.


NanoVTT

MAYA

Renderuj objętości ściśle odpowiadające renderingom w module Arnold bezpośrednio w rzutni za pomocą technologii NanoVTT.


Interaktywne układanie włosów i sierści

MAYA

Korzystaj z zaawansowanych, interaktywnych narzędzi do układania realistycznych fryzur i sierści swoich postaci.


Dopracowywanie wyglądu

LookdevX

MAYA
Twórz grafy cieniowania sieci i opracowuj materiały do obiektów USD za pomocą przyjaznego dla grafików systemu dopracowywania wyglądu.


Renderowanie

Procesor graficzny w module Arnold

ARNOLD
Łatwo przełączaj się między renderowaniem za pomocą procesorów CPU i GPU.


Standardowy mechanizm cieniowania powierzchni

ARNOLD

Twórz szeroką gamę materiałów i wyglądów dzięki energooszczędnemu, doskonałemu mechanizmowi cieniowania fizycznego.


Moduły do korekcji obrazów

ARNOLD
Używaj modułów do usuwania szumów Bloom, Light Mixer, Noice i OptiX, które pozwalają sterować efektami oświetlenia i automatycznie oczyszczać obrazy po każdym renderowaniu.


Elastyczny interfejs API umożliwiający rozbudowę

ARNOLD

Integruj moduł Arnold z aplikacjami zewnętrznymi i twórz niestandardowe mechanizmy cieniowania, kamery, filtry światła i sterowniki wyjściowe.


Obsługa uniwersalnych opisów scen (Universal Scene Description, USD)

ARNOLD

Wykorzystaj możliwości USD w scenariuszach produkcyjnych dzięki modułowi Arnold.


Procesy uniwersalnych opisów scen (Universal Scene Description, USD)

Edycja z szybkością błyskawicy 

MAYA

Wczytuj i edytuj rozbudowane zestawy danych w kilka sekund, korzystając z wtyczki USD.


Bezproblemowy import/eksport

3DS MAX, MAYA

Importuj dane USD jako natywne dane programu Maya lub 3ds Max i eksportuj natywne dane programu Maya lub 3ds Max jako dane USD.


Szybkie podglądy

MAYA

Wyświetlaj szybkie podglądy struktur scen USD, korzystając z okna widoku hierarchii.


W pełni konfigurowalne open source

Wtyczki USD do programów Maya, Bifrost i Arnold są dostępne jako projekty open source dla studiów i można je dostosowywać do własnych potrzeb.


Zintegrowane procesy organizacji produkcji

Python 3

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER

Twórz skrypty i wtyczki w języku Python 3.


Dostosowywanie

3DS MAX, ARNOLD, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX

Dostosowuj wygląd i działanie oprogramowania do swojego procesu organizacji produkcji. 

 


Narzędzia do montażu scen

3DS MAX, MAYA

Łatwiej twórz duże, złożone światy i zarządzaj zasobami produkcyjnymi jako odrębnymi elementami.


Bezpieczeństwo oprogramowania

3DS MAX, MAYA

Używaj narzędzi zabezpieczeń sceny, aby chronić swoje prace przed złośliwymi skryptami, które mogą być zawarte w plikach scen.


Obsługa formatu glTF

3DS MAX

Publikuj zasoby ze sceny oprogramowania 3ds Max jako glTF, aby używać ich w aplikacjach internetowych, sklepach online, grach przeglądarkowych i innych witrynach.


Chcesz wykonać następny krok?